Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.

Stammbäume zur griechischen Mythologie

Tafeln 1

Kosmogonie und Ursprünge

 
sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)
 

 

Tab.1.0: Kosmogonie          
  Chaos  
  |_________________________________________________________
  | | | | |
  Ge Tartaros Eros Erebos
~ Nyx
Nyx
  |_______________________________   |____________    
    | | | | |
    Uranos 
Ge
Pontos
~ Ge
weiter
Berge Aither Hemera
___________________________|_________________________________________________________
| | | | | | |
[3 Hekaton-cheiren] [3 Kyklopen] Titanen
 • weiter
 • Titaniden weiter Giganten Triptolemos (nach Pherekydes) (aus den Blutstropfen:)

  [3 Erinyen]

   

   

  Tab.2.0     Stammbaum nach oben          
    Pontos ~ Ge  
  _________________________________________|____________________________________________________________
  |   | |   | | | |
  Nereus
  ~Doris
    Phorkys ~ ~ Keto   Eurybia ~ ~ Krios
  Stammbaum nach unten
  Thaumas
  ~Elektra
  Telchinen
  | _____________|_______________________________________________ |____________
  | | | | | | | | |
  (Nereiden)
  u.a.
  Amphitrite
  ~Poseidon
  Stammbaum nach unten
  |
  Triton
  Benthesikyme
  Echidna
  ~ Typhon
  |
  Thoosa
  |
  Polyphemos
  Ladon Graien
  (Enyo, Pemphredo
  Deino)
  Hesperiden
  (Hespere, Aigle, Erytheia)
  Gorgonen
  (Stheino, Euryale, Medusa)
   Harpyien
  (Aello, Okypete, Kelaino)
  Iris
   

   

  Tab.4b   Ge

  Blut des Uranos
     
  ___________________________|___________________________
  |   |   |
  [3 Erinyen]
  Tisiphone

  Alekto
  Megaira
    Meliai   [24 Giganten]

   

  Tab.5.0: Die Titanen  
    Stammbaum nach oben
  Uranos
  Ge
   
  _______________________________________________________|__________________________________________________
  | | | | | | | | | | | |
  Iapetos
  ~ Asia
  Koios
  ~ Phoibe
  Krios
  ~ Eurybia
  Hyperion
  ~ Theia
  Okeanos
  ~ Tethys
  Kronos
  ~ Rheia
  Theia Rheia Themis
  ~ Zeus
  Tethys Phoibe Mnemo-
  syne
  ~ Zeus
  Stammbaum nach unten Stammbaum nach unten Stammbaum nach unten Stammbaum nach unten Stammbaum nach unten Stammbaum nach unten  

   

  Tab.5.1     Stammbaum nach oben    
            Okeanos
  ~ Tethys
           
  ________________________________________|____________________________________________
  | | | | | | | | | |
  Inachos
  ~ Melia
  Asia
  ~ Iapetos
  Metis
  ~ Zeus
  Dione
  ~ Zeus
  Styx Klymene
  ~ Iapetos
  Elektra Pleione Doris Eurynome 
  ~ Zeus
  Stammbaum nach unten Stammbaum nach unten | |

  __________|_______________

  _________|
      | | |    | | |   | |
      Athena Aphrodite Epime-
  theus
  Prome-
  theus
  Atlas Menoitios   Charites Asopos
                       

   

  Tab.5.2
   
  Stammbaum nach oben
  Koios ~ Phoibe
  ______|______
  | |
  Leto ~ Zeus
  Asteria
  |_____________
  | |
  Apollon
  ~Lykia
  Artemis
  |_____________
  | |
  Ikadios
  Iapyx

   

  Tab.5.3

      Stammbaum nach oben      
            Hyperion
  ~ Theia
       
    ____________________________________________|_______________________  
    |     |   |  
  Rhode ~ HeliosPerseis
      Selene   Eos 
  ~ Astraios
   
  ____|_______ |______________________ ______________________|___________
  | | | | | | | | |
  Elektryon (7 Söhne) Kirke Aietes Pasiphaë Boreas Sterne Winde Phosphoros
           

   

  Tab.5.4
         
   
  Stammbaum nach oben
     
   
  Krios ~ Eurybia
     
  __________________|_________________________________
  |   |   |
  Astraios 
  ~ Eos
   
  Pallas
  ~ Styx
   
  Perses
  ~ Asteria
  _______________________|_______________
  |
  | | | | |
  Zelos
  Nike
  Bia
  Kratos
  Hekate
          |
         
  Empusen
           

   

  Tab.5.5
   
  Stammbaum nach oben
   
     
  Iapetos
  ~ Asia
   
  __________________|___________
  |
  |
  |
  |
  Atlas ~ Pleione
  Prometheus
  Epimetheus ~ Pandora
  Menoitios
  |
  |
  |
   
  |
  |
  |
   
  7 Pleiaden
  weiter
  Deukalion ~ Pyrrha
   
   
  ______|_____________
   
  |
  |
  |
   
  Hellen ~ Orseïs
  weiter
  Amphiktyon
  Proto-geneia ~ Zeus
  __________|__________
  |
  |
  |
  |
  |
  Doros
  Xuthos
  Aiolos
  weiter
  weiter
  weiter
   

   

  Tab.5.6

  Stammbaum nach oben
      Kronos ~  Rheia    
  ________________________________|______________________________
  | | | | | |
  Hestia Demeter
  ~ Zeus
  Hera Pluton (Hades)
  ~ Persephone
  Poseidon
  Zeus Stammbaum nach unten
  ~ Hera
  Stammbaum nach unten   Stammbaum nach unten Stammbaum nach unten

   

  Tab.6.0a
  2. 3. 1. Stammbaum nach oben   4. 5. 6.
  Themis 
  ~ Zeus
  Dione 
  ~ Zeus
    Zeus
  ~ Hera
    Eurynome
   ~ Zeus
  Styx
  (Demeter)
   ~ Zeus
  Mnemosyne
  ~ Zeus
  _____|______ | ___________|___________ | | |
  | | | | | | | | |
  Horen
  (Eirene, Eunomia, Dike)
  Moiren
  (Klotho, Lachesis, Atropos)
  weiter
  Aphrodite Ares Hebe Eileithyia Chariten (Aglaia, EuphrosyneThaleia) Persephone (Kore) Musen
  weiter
                   

   

  Tab.8.0: Nachkommen des Hellen
   
     
  Stammbaum nach oben
     
     
  Hellen ~ Orseïs
     
  ___________________|___________________
  |
   
  |
   
  |
  Doros
   
  Xuthos ~ Kreusa
   
  Aiolos
  |
  _________|_________
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  Xanthippe ~ Pleuron
  Achaios
  Ion
  Diomede
  Deïon
         
  weiter

   

  Tab.10.0: Nachkommen des Inachos
  Stammbaum nach oben
           
         
  Inachos
  ~ Melia
           
     
  ___________________|____________________________
     
     
  |
  |
     
  |
  |
     
     
  Phoroneus
  ~ Kerdo
  Aigialeus
     
  Phegeus
  Io
  ~ Zeus
  ~Telegonos
   
  __________________|_____________________________
  |
  |
     
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
     
  Niobe
  ~Zeus
  Pelasgos
  Iasos
  Agenor
  Apis
  (Sarapis)
  Kar
  Arsinoe
  ~Alkmaion
  Epaphos
  ~Memphis
     
  |
           
  ________|__________
   
  |
           
  |
   
  |
   
  Argos
  ~Euadne
  (Ap.2,1,2)        
  Libya ~
  Poseidon
  Stammbaum nach unten
   
  Lysianassa ~Poseidon
  Stammbaum nach unten
   
  |____________________________
  ___________________|_________
  |_________
  |
  |
  |
  |
  |
     
  |
  |
  |
  Ekbasos
  Peiras (Peiranthos)
  Epidauros
  Kriasos ~
  Melantho
  Belos
  ~Anchinoe
     
  Agenor ~ Telephassa
  Antaios
  Busiris
  |
  ____________________________|___________________
  Stammbaum nach unten
   
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
     
  |
  Agenor
  Lamia 
  ~Zeus
  Kepheus ~
  Kassiopeia
  Phineus
  Danaos
  Aigyptos
  Pygma-
  lion

  ~Galateia
     
  Amphi-
  damas
  |
  |
  |
   
  |
  |
  |
       
  |
  |
  |
   
  |
  |
  |
       
  Argos ~Ismene
  Skylla
  Andro-meda
  ~ Perseus
   
  50 Töchter (Amymone, Hyper-
  mnestra
  , ...)
  50 Söhne
  (Lynkeus, ...)
  Paphos
       
  |
       
  Stammbaum nach unten
  Stammbaum nach unten
  |
       
  |
           
  |
       
            Ap.3,14,4    
             
  (5 Kinder)
       

   

  Tab.10a.0    
  Stammbaum nach oben
       
       
  Belos 
  ~ Anchinoe
       
   
  ____________________|_____________________________
   
   
  |
   
  |
  |
  |
   
   
  Danaos 
  (50 Töchter)
  ← Zwillinge→
  Aigyptos 
  (50 Söhne)
  Kepheus ~ Kassiopeia
  Phineus
   
  ____________|____________
  |
  |
     
  |
   
  |
  |
  |
     
  Amymone ~Poseidon
  Stammbaum nach unten
   
  Hyper-
  mnestra
  ~ Lynkeus
  Andromeda
  ~ Perseus
     
  |
     
  |
       
  |
     
  |
       
  Nauplios
  ~ Klymene
   
  Iobates
  Abas ~ Aglaia      
  |
  ____________|
  |_________________________
   
  |
  |
  |
  |
   
  |
   
  - Palamedes
  - Oiax
  - Nausimedon
  Philonoe ~ Bellerophontes
  Stammbaum nach unten
  Stheneboia~
  ~ Proitos
  Aganippe ~
  Akrisios
  Eurydike
  _______________________________|______
  |
   
  |
  |
  |
  |
  |
  |
   
  |
  Megapenthes
  Iphianassa
  ~ Bias
  Lysippe
  ~ Melampus
  Iphinoe
  Danae
  ~ Zeus
   
  Sterope
  |
  |
  |
   
  |
     
  |
  |
  |
   
  |
     
  Anaxagoras
  Polyeidos
  Talaos
   
  Perseus ~
  Andromeda
     
  |_________________________
         
  |
   
  |
         
  Alektor
   
  Hipponoos
  ~ Laodike
         
  |____________
  |______________
       
  |
  |
  |
  |
       
  Leitos
  Iphis
  Kapaneus
  ~ Euadne
  Oineus
  ~ Periboia
       
  |
  |
  |
         
  |
  |
  |
         
  Penelope
  - Eteoklos
  - Euadne
  - Laodike
  Sthenelos
         
               

   

  Aithusa
  Tab.10c0: Perseus und die Persiden
               
           
  Kepheus
         
           
  |
         
         
  Perseus ~
  Andromeda
         
  _______________________________________________________|___________________________________________________________
  |
   
  |
   
  |
  |
   
  |
  |
  |
  Perses II
   
  Alkaios ~ Hipponome
   
  Sthenelos ~ Nikippe
  Helëus
   
  Mestor ~ Lysidike
  Elektryon ~ Anaxo
  Gorgophone ~ Perieres
  _________________________|
  ___________|___________
   
  |
  |
  Stammbaum nach unten
  |
  |
  |
  |
  |
  |
   
  |
  |
   
  Amphitryon
  ~ Alkmene
  |
  |
  Anaxo ~ Elektryon
  |
  |
  Perimede~ Likymnios
  |
  |
  Alkinoe
  Medusa
  Eurystheus
  ~ Antimache
  |
  |
   
  Hippothoe ~ Poseidon
  Stammbaum nach unten
  |
  9 Söhne
  Alkmene ~ Amphitryon (Zeus)
   
  |
  |
  |
     
  |
  ___________|
  |
   
  |
  |
  |
     
  |
  |
  |
  |
   
  Iphiklos~ Autimedusa
  |
  |
  |
  |
  9 Söhne
  Alkmene ~ Amphitryon (Zeus)
  |
  |
  - Oionos
  - Argios
  - Melas
      - Admete
  - Alexandros
  - Iphimedon
  - Eurybios
  - Mentor
  - Perimedes
  Proteus
  |
  |
  |
  |
  |
  Taphios
  |
  |
  |
  |
  |
  Herakles
   
  |
  |
         
  |
  |
     
  |
  |
         
  |
  |
     
  Iolaos ~
  Megara
  Herakles
          - Polygonos
  - Telegonos
  Pterelaos
  |
     
               
  |
     
               
  6 Söhne
     

   

  Tab.10d0: Herakles und seine Söhne                  
             
  Herakles
             
  ~
  Megara
  |
  ~ Deïanaeira
  |
  ~
  Astyoche
  |
  ~
  Thespios-
  Töchter
  ~
  Omphale
  |

  ~
  Chalkiope
  |

  ~
  Epikaste
  |

  ~
  Parthenope
  |
  ~
  Auge
  |
  ~
  Asty-
  dameia
  ~
  Autonoe
  |
  ~
  Deidameia
  |
  ~
  Hebe
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  Therimachos
  Kreontiades
  Deïkoon
  Deïon
  Hyllos
  Ktesippos
  Glenos
  Tlepolemos
  50 Söhne
  Stammbaum nach unten
  Agelaos
  ||
  ||
  ||
  Thessalos
  Thettalos
  Eueres
  Telephos
  Ktesippos
  Palaimon
  Pyrrhos (Neo-ptolemos)
  Alexiares
  Aniketos
         
  Kroisos
                 
                           

   

  Sententiae excerptae:
  Griech. zu "Apollod"
  Literatur:
  zu "Apollod"
  2653
  Alpers, Klaus
  Hellanikos von Lesbos , Apollodor und die mythographische frühgriechische Epik
  Braunschweig : J. Cramer Verl, 2003
  booklooker
  zvab

  785
  Apollodor
  Apollodori Bibliotheca ex recognitione Imanuelis Bekkeri
  Leipzig (Teubner) 1854
  booklooker
  zvab

  2656
  Apollodor / Jacoby, Felix
  Apollodors Chronik : eine Sammlung der Fragmente / von Felix Jacoby.
  Berlin : Weidmann, 1902 (Philologische Untersuchungen ; 16)
  booklooker
  zvab

  2655
  Apollodor / Simpson, Michael
  Gods and heroes of the Greeks : the library of Apollodorus / transl. with introd. and notes by Michael Simpson. Drawings by Leonard Baskin.
  Univ. of Massachusetts Press, 1976
  booklooker
  zvab

  2654
  Apollodor / Wagner, Richardvs
  Mythographi Graeci ; Vol. 1 Apollodori Bibliotheca
  Stutgardiae (Teubner) 1996 (Ndr.1926)
  booklooker
  zvab

  2645
  Apollodor / Brodersen (Hg.)
  Apollodoros, Götter und Helden der Griechen, griechisch und deutsch. Eingel., hrsg. und übers. von Kai Brodersen
  Darmstadt /WBG) 2004
  booklooker
  zvab

  2646
  Apollodor / Dräger (Hg.)
  Bibliotheke. Götter- und Heldensagen Griech/dt., hg. u. übers. v. Paul Dräger
  Artemis & Winkler Verlag, 2006
  booklooker
  zvab

  2647
  Apollodor / Heyne
  Heyne, Christian Gottlob: Ad Apollodori Athen. Bibliothecam notae auct. Chr. G. Heyne. I-III
  Göttingen: Dieterich 1783
  booklooker
  zvab

  2643
  Apollodor / Mader
  Griechische Sagen, Apollodor, Parthenios, Antoninus Liberalis, Hyginus, eingeleitet und übersetzt v. L.Mader
  Zürich / Stuttgart (Artemis) 1963
  booklooker
  zvab

  2644
  Apollodor / Moser
  Die griechische Sagenwelt. Apollodors Mythologische Bibliothek, üb. v. C.G.Moser u. D.Vollbach
  Stuttgart (Metzler) 1828; Leipzig (Dieterich) 1988 [Bremen (Schünemann)]
  booklooker
  zvab

  3689
  Frazer, Sir J.G.
  Apollodorus
  London (Loeb series) 1921
  booklooker
  zvab

  786
  Huys, M.
  125 Years of Scholarship on Apollodoros the Mythographer. A Bibliographical Survey
  in: Antiquité Classique 66/1997, S.319-351
  booklooker
  zvab

  4590
  Ioannes ab Arnim (Hg.)
  Stoicorum veterum fragmenta, collegit Ioannes ab Arnim. Volumen III: Chrysippi fragmenta moralia, fragmenta succcessorum Chrysippi
  Stuttgart, Teubner1979
  booklooker
  zvab

  3110
  Lefèvre, Eckard
  Der Phormio des Terenz und der Epidikazomenos des Apollodor von Karystos
  in: Zetemata 74, München 1978
  booklooker
  zvab

  787
  Newman, H. / Newman, J.O.
  A genealogical Chart of Greek Mythology
  Chapel Hill / London 2003
  booklooker
  zvab


  Bibliothek
  Epitome
  Stammbaumtafeln
  0 | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 9
  [ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
  Site-Suche:
  Benutzerdefinierte Suche
  bottom - /Grie/apollod/apollod_stb01.php - Letzte Aktualisierung: 21.04.2021 - 14:06