s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

ὁμιλέω - 55  - ὄψις

ὁμιλέω
verkehre
ὁμιλῶ τοῖς σώφροσιν
pflege Umgang mit den Vernünftigen
ἡ ὁμιλία, τῆς ὁμιλίας
Verkehr, Umgang, Gesellschaft
ὁ ὀμφαλός, τοῦ ὀμφαλοῦ
Nabel, Mittelpunkt (umbilicus)
τὸ ὄναρ, τοῦ ὀνείρατος (ὁ ὄνειρος, τοῦ ὀνείρου)
Traum, Träumerei
τὸ ὄνειδος, τοῦ ὀνείδους
Vorwurf, Tadel; Schande
ὀνειδίζω
werfe vor, schelte
ὀνειδίζω γυναῖκα
schmähe eine Frau
ὀνειδίζω γυναικί
mache einer Frau Vorwürfe, schelte eine Frau
ὀνειδίζω γυναικί τῶν ἁμαρτημάτων
tadele eine Frau für ihre Fehler
ὀνειδίζω δειλίαν σοι
werfe dir Feigheit vor
fördere, nütze, helfe; absol.: zeige mich gefällig
ὀνίνημι τὸν πένητα
helfe dem Armen
ὡς ὤνησας, ὅτι ἀπεκρίνω
wie nett, dass du geantwortet hast!
habe Nutzen
ὀνίναμαι τῆς ἐμπορίας
ziehe Gewinn aus dem Handel
ὀνίναμαί σου
habe einen Vorteil von dir
ὀνίναμαι ἐπακούων
es ist mein Vorteil zuzuhören
τὸ ὄνομα, τοῦ ὀνόματος
Name, Ruf (Ruhm), Wort, Ausdruck; Vorwand (nomen, Name, Hier-onymus)
ὀνομάζω
nenne, benenne
ὀνομάζω σε φίλον
bezeichne dich als Freund
ἀνώνυμος, ἀνώνυμον
namenlos, ungenannt, unbekannt, unnennbar (anonym)
ἐπώνυμος, ἐπώνυμον
zubenannt, benannt nach
εὐώνυμος, εὐώνυμον
(mit gutem Namen) links
ὁ ὄνος, τοῦ ὄνου
Esel (asinus)
ὁ ἡμίονος, τοῦ ἡμιόνου
Halbesel, Maulesel
ὁ ὄνυξ, τοῦ ὄνυχος
Nagel, Klaue, Kralle (unguis)
ὀξύς, ὀξεῖα, ὀξύ
scharf, spitz, heftig; scharfsinnig (acer, oxydieren)
ἡ ὀξύτης, τῆς ὀξύτητος
Schärfe, Spitze
schärfe, erbittere
παροξύνω
stachele an, reize, erbittere
ὄπισθεν
hinten, hinterdrein, hinter
ὄπισθεν τοῦ οἴκου
hinter dem Haus
οἱ ὀπισθοφύλακες, τῶν ὀπισθοφυλάκων
Nachhut
ὀπίσω
nach hinten, rückwärts, hernach
ἡ ὀπώρα, τῆς ὀπώρας
(Zeit nach der Ernte) Spätsommer, Herbst
ὀπώρας
im Herbst
λαμβάνουσι καὶ ὀπώραν καὶ λάχανα
sie bekommen sowohl Obst als Gemüse
ὀψέ
hinterher, spät; zu spät
ὀψὲ τῆς ἡμέρας
spät am Tag
τὸ ὅπλον, τοῦ ὅπλου
Gerät, Waffe
τὰ ὅπλα, τῶν ὅπλων
Waffen; Waffenplatz, Lager
ὁπλίζω
bewaffne, rüste aus
bewaffne mich, rüste mich; rüste für mich aus
ὁ ὁπλίτης, τοῦ ὁπλίτου
Schwerbewaffneter
ἔνοπλος, ἔνοπλον
schwerbewaffnet
ἡ πανοπλία, τῆς πανοπλίας
volle Rüstung
sehe
ὁρῶ ἡμᾶς ἥκοντας
sehe euch kommen, dass ihr da seid
ὁρῶ τὸ ὄρος ἐχόμενον
sehe, dass der Berg besetzt ist
τὸ ὅραμα, τοῦ ὁράματος
das Gesehene, Anblick
ὁ ἔφορος, τοῦ ἐφόρου
Aufseher, Ephor
περιοράω
sehe über etwas weg, sehe ruhig zu, lasse zu
περιορῶ σε ψευδόμενον
übersehe, dass du lügst; lasse dich ruhig lügen
περιορῶσι τοὺς συμμάχους οὕτω δεινὰ πάσχοντας
sie lassen es zu, dass ihre Bundesgenossen so Furchtbares erleiden
μὴ περιορᾶσθε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους
geht nicht den Gefahren des Krieges aus dem Weg
προοράω
sehe voraus, sehe mich vor
ἡ φρουρά, τῆς φρουρᾶς
Wache, Besatzung
ὁ φρουρός, τοῦ φροροῦ
Wächter, Aufseher
οἱ φρουροί, τῶν φρουρῶν
Besatzung, Garnison
φρουρέω
halte Wache
ὁ φρούραρχος, τοῦ φρουράρχου
Festungskommandant
ὑπερεῖδεν αὐτοῦ τῆς σμικρότητος
er sah mit Verachtung auf seine geringe Größe
ἡ ὄψις, τῆς ὄψεως
Sehen, Gesicht, Aussehen (Optik, Aut-opsie)
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk55o.php - Letzte Aktualisierung: 16.11.2012 - 14:07