Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Pausanias

Ἀττικά - Attika

Paus.1.6.1-1,10,5

 

Seite zurück Seite vor

 

   
   
Kap.6: Ptolemaios I. Soter (Lagu) und seine Auseinandersetzung mit Perdikkas und Antigonos. Sein Sohn Ptolemaios II. Philadelphos.
[1,6,1] τὰ δὲ ἐς Ἄτταλον καὶ Πτολεμαῖον ἡλικίᾳ τε ἦν ἀρχαιότερα, ὡς μὴ μένειν ἔτι τὴν φήμην αὐτῶν, καὶ οἱ συγγενόμενοι τοῖς βασιλεῦσιν ἐπὶ συγγραφῇ τῶν ἔργων καὶ πρότερον ἔτι ἠμελήθησαν· τούτων ἕνεκά μοι καὶ τὰ τῶνδε ἐπῆλθε δηλῶσαι ἔργα τε ὁποῖα ἔπραξαν καὶ ὡς ἐς τοὺς πατέρας αὐτῶν περιεχώρησεν Αἰγύπτου καὶ ἡ Μυσῶν καὶ τῶν προσοίκων ἀρχή. 1,6,1 Die Begebenheiten des Attalos und des Ptolemaios sind der Zeit nach zu alt, so dass sich die Kunde von ihnen nicht erhalten konnte; diejenigen aber, die mit diesen Königen lebten, um ihre Taten zu beschreiben, sind sogar noch früher in Vergessenheit geraten. Aus diesem Grund kam es mir in den Sinn, die Taten zu beschreiben, die sie vollbracht haben, und wie die Herrschaft über Ägypten und die über die Myser und die benachbarten Völker an ihre Väter gekommen ist.
[1,6,2] Πτολεμαῖον Μακεδόνες Φιλίππου παῖδα εἶναι τοῦ Ἀμύντου, λόγῳ δὲ Λάγου νομίζουσι· τὴν γάρ οἱ μητέρα ἔχουσαν ἐν γαστρὶ δοθῆναι γυναῖκα ὑπὸ Φιλίππου Λάγῳ. Πτολεμαῖον δὲ λέγουσιν ἄλλα τε ἐν τῇ Ἀσίᾳ λαμπρὰ ἀποδείξασθαι καὶ Ἀλεξάνδρῳ κινδύνου ξυμβάντος ἐν Ὀξυδράκαις μάλιστά οἱ τῶν ἑταίρων ἀμῦναι. τελευτήσαντος δὲ Ἀλεξάνδρου τοῖς ἐς Ἀρριδαῖον τὸν Φιλίππου τὴν πᾶσαν ἄγουσιν ἀρχὴν ἀντιστὰς αὐτὸς μάλιστα ἐγένετο ἐς τὰς βασιλείας αἴτιος τὰ ἔθνη νεμηθῆναι. 1,6,2 Den Ptolemaios halten die Makedonen für einen Sohn Philipps, des Sohnes des Amyntas, und nur der Sage nach für einen Sohn des Lagos; denn seine Mutter sei schon schwanger von Philipp dem Lagos zur Frau gegeben worden. Ptolemaios soll in Asien unter anderen glänzenden Taten auch den Alexandros, als er bei den Oxydraken in Gefahr geraten war, unter allen seinen Freunden am tapfersten verteidigt haben. Nach Alexandros' Tod widersetzte er sich hauptsächlich denen, die die ganze Herrschaft auf Arrhidaios, den Sohn Philipps, übertragen wollten, und wurde dadurch Ursache, dass die Völker in die Königreiche geteilt wurden.
[1,6,3] αὐτὸς δὲ ἐς Αἴγυπτον διαβὰς Κλεομένην τε ἀπέκτεινεν, ὃν σατραπεύειν Αἰγύπτου κατέστησεν Ἀλέξανδρος, Περδίκκᾳ νομίζων εὔνουν καὶ δι' αὐτὸ οὐ πιστὸν αὑτῷ, καὶ Μακεδόνων τοὺς ταχθέντας τὸν Ἀλεξάνδρου νεκρὸν ἐς Αἰγὰς κομίζειν ἀνέπεισεν αὑτῷ παραδοῦναι· καὶ τὸν μὲν νόμῳ τῷ Μακεδόνων ἔθαπτεν ἐν Μέμφει, οἷα δὲ ἐπιστάμενος πολεμήσοντα Περδίκκαν Αἴγυπτον εἶχεν ἐν φυλακῇ. Περδίκκας δὲ ἐς μὲν τὸ εὐπρεπὲς τῆς στρατείας ἐπήγετο Ἀρριδαῖον τὸν Φιλίππου καὶ παῖδα Ἀλέξανδρον ἐκ Ῥωξάνης τῆς Ὀξυάρτου γεγονότα καὶ Ἀλεξάνδρου, τῷ δὲ ἔργῳ Πτολεμαῖον ἐπεβούλευεν ἀφελέσθαι τὴν ἐν Αἰγύπτῳ βασιλείαν· ἐξωσθεὶς δὲ Αἰγύπτου καὶ τὰ ἐς πόλεμον ἔτι οὐχ ὁμοίως θαυμαζόμενος, διαβεβλημένος δὲ καὶ ἄλλως ἐς τοὺς Μακεδόνας, ἀπέθανεν ὑπὸ τῶν σωματοφυλάκων. 1,6,3 Er selbst ging nach Ägypten, tötete den Kleomenes, den Alexandros zum Satrapen über Ägypten bestellt hatte, weil er glaubte, er halte es mit dem Perdikkas und sei daher ihm nicht treu, und beredete die Makedonen, die den Auftrag hatten, Alexandros' Leichnam nach Aigai zu führen, ihm diesen zu übergeben; und so bestattete er ihn nach makedonischer Sitte in Memphis, Ägypten aber nahm er in sorgfältige Obhut, wohl wissend, dass Perdikkas ihn bekriegen würde. Um seinem Zug den Schein der Berechtigung zu geben, führte Perdikkas den Arrhidaios, Philipps Sohn, und das Kind Alexandros, einen Sohn des Alexandros und der Roxane, einer Tochter des Oxyartes, mit sich; in der Tat aber war seine Absicht, dem Ptolemaios die Herrschaft über Ägypten zu entreißen. Da er aber aus Ägypten vertrieben wurde und die Achtung vor seiner kriegerischen Tüchtigkeit abnahm, er auch sonst bei den Makedonen nicht beliebt war, wurde er von seiner Leibwache ermordet.
[1,6,4] Πτολεμαῖον δὲ αὐτίκα ἐς τὰ πράγματα ὁ Περδίκκου θάνατος ἐπέστησε· καὶ τοῦτο μὲν Σύρους καὶ Φοινίκην εἷλε, τοῦτο δὲ ἐκπεσόντα ὑπὸ Ἀντιγόνου καὶ φεύγοντα ὑπεδέξατο Σέλευκον τὸν Ἀντιόχου, καὶ αὐτὸς παρεσκευάζετο ὡς ἀμυνούμενος Ἀντίγονον. καὶ Κάσσανδρον τὸν Ἀντιπάτρου καὶ Λυσίμαχον βασιλεύοντα ἐν Θρᾴκῃ μετασχεῖν ἔπεισε τοῦ πολέμου, φυγὴν λέγων τὴν Σελεύκου καὶ τὸν Ἀντίγονον φοβερόν σφισιν εἶναι πᾶσιν αὐξηθέντα. 1,6,4 Den Ptolemaios regte der Tod des Perdikkas sogleich zu weiteren Taten an; vorerst unterwarf er sich die Syrer und Phönizien, dann nahm er den Seleukos, des Antiochos Sohn, der von Antigonos vertrieben zu ihm geflohen war, bei sich auf und rüstete sich zum Krieg gegen Antigonos; den Kassandros, des Antipatros Sohn, und den Lysimachos, der in Thrakien herrschte, beredete er, am Krieg teilzunehmen, indem er ihnen die Vertreibung des Seleukos vorstellte, und dass Antigonos ihnen allen gefährlich sei durch seine wachsende Macht.
[1,6,5] Ἀντίγονος δὲ τέως μὲν ἦν ἐν παρασκευῇ πολέμου καὶ τὸν κίνδυνον οὐ παντάπασιν ἐθάρρει· ἐπεὶ δὲ ἐς Λιβύην ἐπύθετο στρατεύειν Πτολεμαῖον ἀφεστηκότων Κυρηναίων, αὐτίκα Σύρους καὶ Φοίνικας εἷλεν ἐξ ἐπιδρομῆς, παραδοὺς δὲ Δημητρίῳ τῷ παιδί, ἡλικίαν μὲν νέῳ φρονεῖν δὲ ἤδη δοκοῦντι, καταβαίνει ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον. πρὶν δὲ ἢ διαβῆναι πάλιν ἦγεν ὀπίσω τὴν στρατιάν, Δημήτριον ἀκούων ὑπὸ Πτολεμαίου μάχῃ κεκρατῆσθαι· Δημήτριος δὲ οὔτε παντάπασιν ἐξειστήκει Πτολεμαίῳ τῆς χώρας καί τινας τῶν Αἰγυπτίων λοχήσας διέφθειρεν οὐ πολλούς. τότε δὲ ἥκοντα Ἀντίγονον οὐχ ὑπομείνας Πτολεμαῖος ἀνεχώρησεν ἐς Αἴγυπτον. 1,6,5 Antigonos war indes mit den Zurichtungen zum Krieg beschäftigt und bei der drohenden Gefahr keineswegs ohne Besorgnis; als er aber erfuhr, dass Ptolemaios einen Zug nach Libyen gegen die abgefallenen Kyrenäer unternommen hatte, unterwarf er durch plötzlichen Überfall die Syrer und Phönizier, übergab diese seinem Sohn Demetrios, einem zwar jungen, aber, wie man dafür hielt, verständigen Menschen, und zog selbst nach dem Hellespont hinab; ehe er jedoch hinkam, führte er das Heer zurück, da er die Nachricht erhielt, Demetrios sei von Ptolemaios in einer Schlacht geschlagen worden. Demetrios hatte indes dem Ptolemaios nicht ganz das Feld geräumt, ja selbst eine wenngleich nicht zahlreiche ägyptische Abteilung in einen Hinterhalt gelockt und vernichtet; als nun Antigonos anrückte, hielt Ptolemaios nicht stand, sondern zog sich nach Ägypten zurück.
[1,6,6] διελθόντος δὲ τοῦ χειμῶνος Δημήτριος πλεύσας ἐς Κύπρον Μενέλαον σατράπην Πτολεμαίου ναυμαχίᾳ καὶ αὖθις αὐτὸν Πτολεμαῖον ἐπιδιαβάντα ἐνίκησε· φυγόντα δὲ αὐτὸν ἐς Αἴγυπτον Ἀντίγονός τε κατὰ γῆν καὶ ναυσὶν ἅμα ἐπολιόρκει [καὶ] Δημήτριος. Πτολεμαῖος δὲ ἐς πᾶν ἀφικόμενος κινδύνου διέσωσεν ὅμως τὴν ἀρχὴν στρατιᾷ τε ἀντικαθήμενος ἐπὶ Πηλουσίῳ καὶ τριήρεσιν ἀμυνόμενος ἅμα ἐκ τοῦ ποταμοῦ. Ἀντίγονος δὲ Αἴγυπτον μὲν αἱρήσειν ἐκ τῶν παρόντων οὐδεμίαν ἔτι εἶχεν ἐλπίδα, Δημήτριον δὲ ἐπὶ Ῥοδίους στρατιᾷ πολλῇ καὶ ναυσὶν ἔστειλεν, ὡς εἴ οἱ προσγένοιτο ἡ νῆσος ὁρμητηρίῳ χρήσεσθαι πρὸς τοὺς Αἰγυπτίους ἐλπίζων· ἀλλὰ αὐτοί τε οἱ Ῥόδιοι τολμήματα καὶ ἐπιτεχνήσεις παρέσχοντο ἐς τοὺς πολιορκοῦντας καὶ Πτολεμαῖός σφισιν ἐς ὅσον δυνάμεως ἧκε συνήρατο ἐς τὸν πόλεμον. 1,6,6 Nach Ablauf des Winters segelte Demetrios nach Kypros und schlug den Menelaos, den Satrapen des Ptolemaios, in einer Seeschlacht und dann auch den Ptolemaios selbst, als er, um zu Hilfe zu eilen, übergesetzt war. Den nach Ägypten entflohenen Ptolemaios belagerte nun Antigonos von der Landseite und Demetrios gleichzeitig mit der Flotte. Obgleich nun Ptolemaios in die höchste Gefahr geriet, so rettete er doch seine Herrschaft, indem er sich mit seinem Landheer bei Pelusion entgegenstellte und mit den Trieren sich zugleich vom Fluss aus verteidigte. Unter solchen Umständen hatte Antigonos keine Hoffnung mehr, Ägypten . zu erobern; er schickte also den Demetrios mit einem gewaltigen Heer und der Flotte gegen die Rodier, um, wenn er die Insel gewänne, sie als Waffenplatz gegen Ägypten zu gebrauchen. Aber mit kühner Entschlossenheit und Kriegslisten verteidigten sich die Rodier selbst gegen die Belagerer, und Ptolemaios kam ihnen mit seiner ganzen Macht zu Hilfe.
[1,6,7] Ἀντίγονος δὲ Ῥόδου τε ἁμαρτὼν καὶ Αἰγύπτου πρότερον, οὐ πολλῷ τούτων ὕστερον ἀντιτάξασθαι Λυσιμάχῳ τολμήσας καὶ Κασσάνδρῳ τε καὶ τῇ Σελεύκου στρατιᾷ, τῆς δυνάμεως ἀπώλεσε τὸ πολὺ καὶ αὐτὸς ἀπέθανε ταλαιπωρήσας μάλιστα τῷ μήκει τοῦ πρὸς Εὐμένη πολέμου. τῶν δὲ βασιλέων τῶν καθελόντων Ἀντίγονον ἀνοσιώτατον κρίνω γενέσθαι Κάσσανδρον, ὃς δι' Ἀντιγόνου τὴν Μακεδόνων ἀρχὴν ἀνασωσάμενος πολεμήσων ἦλθεν ἐπ' ἄνδρα εὐεργέτην. 1,6,7 Antigonos, dem das Unternehmen auf Rhodos und vorher auf Ägypten fehlgeschlagen war, der nicht lange nachher aber des dennoch wagte, sich gegen Lysimachos, Kassandros und das Heer des Seleukos in eine Schlacht einzulassen, verlor den größten Teil seiner Macht und starb selbst hauptsächlich aufgerieben durch die lange Dauer des Krieges gegen Eumenes. Von den Königen, die den Antigonos wegräumten, halte ich den Kassandros für den ruchlosesten, der, obgleich er durch Antigonos die Herrschaft über die Makedonen erhalten hatte, dennoch die Waffen gegen seinen Wohltäter richtete.

[1,6,8] ἀποθανόντος δὲ Ἀντιγόνου Πτολεμαῖος Σύρους τε αὖθις καὶ Κύπρον εἷλε, κατήγαγε δὲ καὶ Πύρρον ἐς τὴν Θεσπρωτίδα ἤπειρον· Κυρήνης δὲ ἀποστάσης Μάγας Βερενίκης υἱὸς Πτολεμαίῳ τότε συνοικούσης ἔτει πέμπτῳ μετὰ τὴν ἀπόστασιν εἷλε Κυρήνην. - εἰ δὲ ὁ Πτολεμαῖος οὗτος ἀληθεῖ λόγῳ Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου παῖς ἦν, ἴστω τὸ ἐπιμανὲς ἐς τὰς γυναῖκας κατὰ τὸν πατέρα κεκτημένος, ὃς Εὐρυδίκῃ τῇ Ἀντιπάτρου συνοικῶν ὄντων οἱ παίδων Βερενίκης ἐς ἔρωτα ἦλθεν, ἣν Ἀντίπατρος Εὐρυδίκῃ συνέπεμψεν ἐς Αἴγυπτον. ταύτης τῆς γυναικὸς ἐρασθεὶς παῖδας ἐξ αὐτῆς ἐποιήσατο, καὶ ὡς ἦν οἱ πλησίον ἡ τελευτή, Πτολεμαῖον ἀπέλιπεν Αἰγύπτου βασιλεύειν, ἀφ' οὗ καὶ Ἀθηναίοις ἐστὶν ἡ φυλή, γεγονότα ἐκ Βερενίκης ἀλλ' οὐκ ἐκ τῆς Ἀντιπάτρου θυγατρός.

1,6,8 Nach des Antigonos Tod unterwarf sich Ptolemaios die Syrer wieder und Kypros, auch führte er den Pyrrhos nach den thesprotischen Epeiros zurück. Das abgefallenen Kyrene brachte Magas, ein Sohn der Berenike, mit der Ptolemaios damals lebte, im fünften Jahr nach dem Abfall zum Gehorsam zurück. Wenn dieser Ptolemaios wirklich ein Sohn Philipps, des Sohnes des Amyntas, war, so hatte er offenbar die ausschweifendes Neigung zu den Weibern nach dem Vorbild seines Vaters; denn obgleich er die Eurydike, Antipatros' Tochter, zur Frau und von ihr Kinder hatte, verliebte er sich doch in die Berenike, die Antipatros als Begleiterin der Eurydike mit nach Ägypten geschickt hatte. In dieses Weib also verliebte er sich und zeugte Kinder mit ihr; und als er seinem Ende nahe war, überließ er dem Ptolemaios, von dem eben die Phyle bei den Athenern den Namen führt, die Herrschaft über Ägypten, obgleich der selbe ein Sohn der Berenike, nicht der Tochter Antipatros' war.
Kap.7: Ptolemaios II. Philadelphos und Magas, sein Halbbruder mütterlicherseits, der Statthalter von Kyrene. Die Auseinandersetzung des Ptolemaios II. mit Antiochos I., dessen Tochter Apame mit Magas verheiratet war.
[1,7,1] οὗτος ὁ Πτολεμαῖος Ἀρσινόης ἀδελφῆς ἀμφοτέρωθεν ἐρασθεὶς ἔγημεν αὐτήν, Μακεδόσιν οὐδαμῶς ποιῶν νομιζόμενα, Αἰγυπτίοις μέντοι ὧν ἦρχε. δεύτερα δὲ ἀδελφὸν ἀπέκτεινεν Ἀργαῖον ἐπιβουλεύοντα, ὡς λέγεται, καὶ τὸν Ἀλεξάνδρου νεκρὸν οὗτος ὁ καταγαγὼν ἦν ἐκ Μέμφιδος· ἀπέκτεινε δὲ καὶ ἄλλον ἀδελφὸν γεγονότα ἐξ Εὐρυδίκης, Κυπρίους ἀφιστάντα αἰσθόμενος. Μάγας δὲ ἀδελφὸς ὁμομήτριος Πτολεμαίου παρὰ Βερενίκης τῆς μητρὸς ἀξιωθεὶς ἐπιτροπεύειν Κυρήνην - ἐγεγόνει δὲ ἐκ Φιλίππου τῇ Βερενίκῃ Μακεδόνος μέν, ἄλλως δὲ ἀγνώστου καὶ ἑνὸς τοῦ δήμου - , τότε δὴ οὗτος ὁ Μάγας ἀποστήσας Πτολεμαίου Κυρηναίους ἤλαυνεν ἐπ' Αἴγυπτον. 1,7,1 Dieser Ptolemaios verliebte sich in Arsinoe, die von väterlicher und mütterlicher Seite seine Schwester war, und heiratete sie, gänzlich gegen die makedonische, jedoch übereinstimmend mit der Sitte der Ägypter, über die er herrschte; dann tötete er seinen Bruder Argaios, der, wie man erzählt, ihm nachstellte; auch war er es, der den Leichnam des Alexandros aus Memphis herabführen ließ. Noch ließ er einen anderen Bruder, einen Sohn der Eurydike, umbringen, da er erfuhr, dass er die Kyprier aufwiegele. Magas aber, ein Bruder des Ptolemaios der Mutter nach (er war nämlich ein Sohn der Berenike und eines Philippos, zwar eines Makedonen, aber sonst eines unbekannten Mannes von gemeiner Herkunft), dieser war von seiner Mutter Berenike zum Statthalter von Kyrene bestellt worden; damals nun verleite der er die Kyrenäer zum Abfall von Ptolemaios und zog gegen Ägypten.
[1,7,2] καὶ Πτολεμαῖος μὲν τὴν ἐσβολὴν φραξάμενος ὑπέμενεν ἐπιόντας Κυρηναίους, Μάγᾳ δὲ ἀπαγγέλλεται καθ' ὁδὸν ἀφεστηκέναι Μαρμαρίδας· εἰσὶ δὲ Λιβύων οἱ Μαρμαρίδαι τῶν νομάδων. καὶ τότε μὲν ἐς Κυρήνην ἀπηλλάσσετο· Πτολεμαῖον δὲ ὡρμημένον διώκειν αἰτία τοιάδε ἐπέσχεν. ἡνίκα παρεσκευάζετο ἐπιόντα ἀμύνεσθαι Μάγαν, ξένους ἐπηγάγετο καὶ ἄλλους καὶ Γαλάτας ἐς τετρακισχιλίους· τούτους λαβὼν ἐπιβουλεύοντας κατασχεῖν Αἴγυπτον, ἀνήγαγε σφᾶς ἐς νῆσον ἔρημον διὰ τοῦ ποταμοῦ. καὶ οἱ μὲν ἐνταῦθα ἀπώλοντο ὑπό τε ἀλλήλων καὶ τοῦ λιμοῦ· 1,7,2 Ptolemaios besetzte die Zugänge und erwartete die anrückenden Kyrenäer; Magas aber erhielt auf dem Marsch die Nachricht, dass die Marmariden abgefallen seien - diese gehören zu den nomadischen Libyern -, und kehrte nach Kyrene zurück; den Ptolemaios aber, der schon im Begriff war, ihn zu verfolgen, hielt folgende Ursache zurück: als er sich zur Abwehr des anrückenden Magas rüstete, nahm er außer anderen Fremden auch gegen 4000 Galater in Sold; da er aber entdeckte, dass diese mit dem Plan umgingen, sich in den Besitz Ägyptens zu setzen, so führte er sie auf dem Fluss in eine wüste Insel, wo sie sich teils gegenseitig aufrieben, teils vor Hunger umkamen.
[1,7,3] Μάγας δὲ ἤδη γυναῖκα ἔχων Ἀπάμην Ἀντιόχου τοῦ Σελεύκου θυγατέρα, ἔπεισεν Ἀντίοχον παραβάντα ἃς ὁ πατήρ οἱ Σέλευκος ἐποιήσατο συνθήκας πρὸς Πτολεμαῖον, ἐλαύνειν ἐπ' Αἴγυπτον. ὡρμημένου δὲ Ἀντιόχου στρατεύειν, Πτολεμαῖος διέπεμψεν ἐς ἅπαντας ὧν ἦρχεν Ἀντίοχος, τοῖς μὲν ἀσθενεστέροις λῃστὰς κατατρέχειν τὴν γῆν, οἳ δὲ ἦσαν δυνατώτεροι στρατιᾷ κατεῖργεν, ὥστε Ἀντιόχῳ μήποτε ἐγγενέσθαι στρατεύειν ἐπ' Αἴγυπτον. οὗτος ὁ Πτολεμαῖος καὶ πρότερον εἴρηταί μοι ὡς ναυτικὸν ἔστειλεν ἐς τὴν Ἀθηναίων συμμαχίαν ἐπ' Ἀντίγονον καὶ Μακεδόνας· ἀλλὰ γὰρ ἀπ' αὐτοῦ οὐδὲν μέγα ἐγένετο ἐς σωτηρίαν Ἀθηναίοις. οἱ δέ οἱ παῖδες ἐγένοντο ἐξ Ἀρσινόης, οὐ τῆς ἀδελφῆς, Λυσιμάχου δὲ θυγατρός· τὴν δέ οἱ συνοικήσασαν ἀδελφὴν κατέλαβεν ἔτι πρότερον ἀποθανεῖν ἄπαιδα, καὶ νομός ἐστιν ἀπ' αὐτῆς Ἀρσινοί̈της Αἰγυπτίοις. 1,7,3 Magas nun, der die Apame, eine Tochter des Antiochos, des Sohnes des Seleukos, zur Frau hatte, beredete den Antiochos, die Verträge, die sein Vater Seleukos mit Ptolemaios geschlossen hatte, zu brechen und gegen Ägypten zu ziehen. Als sich Antiochos jedoch zum Feldzug in Bewegung setzte, schickte Ptolemaios gegen alle von Antiochos beherrschten Völker Leute aus; die schwächeren ließ er durch Streifzüge plündern, die mächtigeren hielt er durch ein Heer im Zaum, so dass es dem Antiochos nicht möglich war, gegen Ägypten zu ziehen. Von diesem Ptolemaios habe ich oben schon erzählt, dass er seine Flotte den Athenern zur Unterstützung gegen den Antigonos und die Makedonen geschickt hatte; doch geschah eben nichts Großes durch ihn zur Rettung Athens. Seine Kinder waren von der Arsinoe, nicht seiner Schwester, sondern der Tochter des Lysimachos; die Schwester, mit der er lebte, starb früher kinderlos; von ihr heißt eine ägyptischen Provinz die Arsinoitische.
Kap.8: Attalos I. von Pergamon. Standbilder auf der Agora von Athen: Amphiaraos, Eirene mit Plutos, Lykurgos, Kallias, Demosthenes. Tempel des Ares und seine Götterbilder. Im Umfeld des Tempels Standbilder des Herakles, Theseus und Apollon. Standbilder des Kalades, Pindar und der Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeiton. Das Odeion mit Standbildern der Ptolemaier am Eingang.
[1,8,1] ἀπαιτεῖ δὲ ὁ λόγος δηλῶσαι καὶ τὰ ἐς Ἄτταλον ἔχοντα, ὅτι καὶ οὗτος τῶν ἐπωνύμων ἐστὶν Ἀθηναίοις. ἀνὴρ Μακεδὼν Δόκιμος ὄνομα, στρατηγὸς Ἀντιγόνου, Λυσιμάχῳ παραδοὺς ὕστερον αὑτὸν καὶ τὰ χρήματα, Φιλέταιρον Παφλαγόνα εἶχεν εὐνοῦχον. ὅσα μὲν δὴ Φιλεταίρῳ πεπραγμένα ἐς τὴν ἀπόστασίν ἐστι τὴν ἀπὸ Λυσιμάχου καὶ ὡς Σέλευκον ἐπηγάγετο, ἔσται μοι τῶν ἐς Λυσίμαχον παρενθήκη· ὁ δὲ Ἄτταλος Ἀττάλου μὲν παῖς ὤν, ἀδελφιδοῦς δὲ Φιλεταίρου, τὴν ἀρχὴν Εὐμένους παραδόντος ἔσχεν ἀνεψιοῦ. μέγιστον δέ ἐστίν οἱ τῶν ἔργων· Γαλάτας γὰρ ἐς τὴν γῆν, ἣν ἔτι καὶ νῦν ἔχουσιν, ἀναφυγεῖν ἠνάγκασεν ἀπὸ θαλάσσης. 1,8,1 Nun muss ich die Geschichte des Attalos erzählen, insofern auch dieser einer der Eponymen bei den Athenern ist. Ein Makedone, namens Dokimos, ein Feldherr des Antigonos, der später sich und seine Schätze den Lysimachos übergab, hatte einen paphlagonischen Eunuchen Philhetairos. Wie dieser Philhetairos von Lysimachos abfiel und den Seleukos herbeirief, das werde ich bei Gelegenheit der Geschichte des Lysimachos erzählen. Attalos aber, ein Sohn des Attalos, Neffe des Philhetairos, erhielt die Herrschaft von Eumenes, dem Sohn seines Oheims. Seine größte Tat ist, dass er die Galater vom Meer abdrängte in das Land, das sie bis jetzt noch besitzen.
[1,8,2] μετὰ δὲ τὰς εἰκόνας τῶν ἐπωνύμων ἐστὶν ἀγάλματα θεῶν, Ἀμφιάραος καὶ Εἰρήνη φέρουσα Πλοῦτον παῖδα. ἐνταῦθα Λυκοῦργός τε κεῖται χαλκοῦς ὁ Λυκόφρονος καὶ Καλλίας, ὃς πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν Ξέρξου τοῖς Ἕλλησιν, ὡς Ἀθηναίων οἱ πολλοὶ λέγουσιν, ἔπραξε τὴν εἰρήνην· ἔστι δὲ καὶ Δημοσθένης, ὃν ἐς Καλαυρείαν Ἀθηναῖοι τὴν πρὸ Τροιζῆνος νῆσον ἠνάγκασαν ἀποχωρῆσαι, δεξάμενοι δὲ ὕστερον διώκουσιν αὖθις μετὰ τὴν ἐν Λαμίᾳ πληγήν. 1,8,2 Nach den Standbildern der Eponymen kommen Götterbilder, Amphiaraos und Eirene, die einen Knaben, den Plutos, trägt; dort steht auch Lykurgos, des Lykophron Sohn, von Erz, und Kallias, der, wie unter den Athenern die gemeine Sage ist, den Griechen bei Artaxerxes, dem Sohn des Xerxes, den Frieden zu Stande brachte; auch Demosthenes ist da, den er die Athener nötigten, sich nach der Insel Kalauria vor Troizen zurückzuziehen; später nahmen sie ihn wieder auf, verbannten ihn jedoch abermals nach der Niederlage bei Lamia.
[1,8,3] Δημοσθένης δέ ὡς τὸ δεύτερον ἔφυγε, περαιοῦται καὶ τότε ἐς τὴν Καλαυρείαν, ἔνθα δὴ πιὼν φάρμακον ἐτελεύτησεν· φυγάδα τε Ἕλληνα μόνον τοῦτον Ἀντιπάτρῳ καὶ Μακεδόσιν οὐκ ἀνήγαγεν Ἀρχίας. ὁ δὲ Ἀρχίας οὗτος Θούριος ὢν ἔργον ἤρατο ἀνόσιον· ὅσοι Μακεδόσιν ἔπραξαν ἐναντία πρὶν ἢ τοῖς Ἕλλησι τὸ πταῖσμα <τὸ> ἐν Θεσσαλίᾳ γενέσθαι, τούτους ἦγεν Ἀρχίας Ἀντιπάτρῳ δώσοντας δίκην. Δημοσθένει μὲν ἡ πρὸς Ἀθηναίους ἄγαν εὔνοια ἐς τοῦτο ἐχώρησεν· εὖ δέ μοι λελέχθαι δοκεῖ ἄνδρα ἀφειδῶς ἐκπεσόντα ἐς πολιτείαν καὶ πιστὰ ἡγησάμενον τὰ τοῦ δήμου μήποτε καλῶς τελευτῆσαι. 1,8,3 Als Demosthenes zum zweiten Mal flüchtig wurde, setzte er wieder nach Kalauria über, wo er dann er Gift nahm und starb. Von allen griechischen Flüchtlingen ist er der einzige, den Archias dem Antipatros und den Makedonen nicht überliefern konnte. Dieser Archias, von Geburt ein Thurier, hatte ein verruchtes Geschäft übernommen; alle diejenigen, die gegen die Makedonen gewirkt hatten, bevor die Griechen die Niederlage in Thessalien erlitten, lieferte dieser Archias dem Antipatros zur Bestrafung aus. Ein solches Ende nahm der große Eifer des Demosthenes für das Wohl der Athener; und wahr scheint mir das Wort, dass niemand, der sich rückhaltlos den Staatsgeschäften hingibt und sich auf die Gesinnung des Volkes verlässt, je ein gutes Ende genommen habe.
[1,8,4] τῆς δὲ τοῦ Δημοσθένους εἰκόνος πλησίον Ἄρεώς ἐστιν ἱερόν, ἔνθα ἀγάλματα δύο μὲν Ἀφροδίτης κεῖται, τὸ δὲ τοῦ Ἄρεως ἐποίησεν Ἀλκαμένης, τὴν δὲ Ἀθηνᾶν ἀνὴρ Πάριος, ὄνομα δὲ αὐτῷ Λόκρος. ἐνταῦθα καὶ Ἐνυοῦς ἄγαλμά ἐστιν, ἐποίησαν δὲ οἱ παῖδες οἱ Πραξιτέλους· περὶ δὲ τὸν ναὸν ἑστᾶσιν Ἡρακλῆς καὶ Θησεὺς καὶ Ἀπόλλων ἀναδούμενος ταινίᾳ τὴν κόμην, ἀνδριάντες δὲ Καλάδης Ἀθηναίοις ὡς λέγεται νόμους γράψας καὶ Πίνδαρος ἄλλα τε εὑρόμενος παρὰ Ἀθηναίων καὶ τὴν εἰκόνα, ὅτι σφᾶς ἐπῄνεσεν ᾆσμα ποιήσας. 1,8,4 Nahe am Bild des Demosthenes ist ein Tempel des Ares, in dem zwei Götterbilder der Aphrodite stehen; die Bildsäule des Ares hat Alkamenes, die Athena aber ein Parier namens Lokros gemacht; dort ist auch eine Bildsäule der Enyo, die des Praxiteles Söhne gemacht haben. Um den Tempel stehen Herakles und Theseus und Apollon, der sich mit einer Binde (Taenia) das Haar aufbindet; ferner Statuen, Kalades, der den Athenern Gesetze schrieb, wie man erzählt, und Pindar, der neben anderen Auszeichnungen von den Athenern diese Statue erhielt, weil er sie in einem seiner Gedichte gepriesen hatte.
[1,8,5] οὐ πόρρω δὲ ἑστᾶσιν Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων οἱ κτείναντες Ἵππαρχον· αἰτία δὲ ἥτις ἐγένετο καὶ τὸ ἔργον ὅντινα τρόπον ἔπραξαν, ἑτέροις ἐστὶν εἰρημένα. τῶν δὲ ἀνδριάντων οἱ μέν εἰσι Κριτίου τέχνη, τοὺς δὲ ἀρχαίους ἐποίησεν Ἀντήνωρ· Ξέρξου δέ, ὡς εἷλεν Ἀθήνας ἐκλιπόντων τὸ ἄστυ Ἀθηναίων, ἀπαγαγομένου καὶ τούτους ἅτε λάφυρα, κατέπεμψεν ὕστερον Ἀθηναίοις Ἀντίοχος. 1,8,5 Nicht weit davon stehen Harmodios und Aristogeiton, die den Hipparchos töteten. Die Ursache und die Art, wie sie ihre Tat ausführten, haben andere erzählt. Von diesen Bildsäule sind die einen das Werk des Kritias, die alten aber hat Antenor gemacht. Als Xerxes die von den Athenern verlassene Stadt eroberte, für er diese als Beute mit sich; später aber schickte sie Antiochos den Athenern zurück.

[1,8,6] τοῦ θεάτρου δὲ ὃ καλοῦσιν Ὠιδεῖον ἀνδριάντες πρὸ τῆς ἐσόδου βασιλέων εἰσὶν Αἰγυπτίων. ὀνόματα μὲν δὴ κατὰ τὰ αὐτὰ Πτολεμαῖοί σφισιν, ἄλλη δὲ ἐπίκλησις ἄλλῳ· καὶ γὰρ Φιλομήτορα καλοῦσι καὶ Φιλάδελφον ἕτερον, τὸν δὲ τοῦ Λάγου Σωτῆρα παραδόντων Ῥοδίων τὸ ὄνομα. τῶν δὲ ἄλλων ὁ μὲν Φιλάδελφός ἐστιν οὗ καὶ πρότερον μνήμην ἐν τοῖς ἐπωνύμοις ἐποιησάμην, πλησίον δέ οἱ καὶ Ἀρσινόης τῆς ἀδελφῆς ἐστιν εἰκών.

1,8,6 Bei dem Theater, das das Odeion heißt, stehen vor dem Eingang Bildsäulen ägyptischer Könige. Insgesamt haben Sie den Namen Ptolemaios, und ein jeder einen besonderen Zunamen; so nennen sie einen Philometor, einen anderen Philadelphos, den Sohn des Lagos Soter, ein Name, den ihm die Rodier gegeben haben. Von den anderen ist der Philadelphos der, den ich oben schon unter den Eponymen erwähnt habe; nahe bei ihm steht auch das Bild seiner Schwester Arsinoe.
Kap.9: Ptolemaios Philometor, den seine Mutter Kleopatra gegenüber seinem Bruder Alexandros benachteiligt. Die Intrigen der Mutter und die Auseinandersetzung der Söhne. Statuen von Philippos und Alexandros auf der Agora. Geschichte des Lysimachos.
[1,9,1] ὁ δὲ Φιλομήτωρ καλούμενος ὄγδοος μέν ἐστιν ἀπόγονος Πτολεμαίου τοῦ Λάγου, τὴν δὲ ἐπίκλησιν ἔσχεν ἐπὶ χλευασμῷ. οὐ γάρ τινα τῶν βασιλέων μισηθέντα ἴσμεν ἐς τοσόνδε ὑπὸ μητρός, ὃν πρεσβύτατον ὄντα τῶν παίδων ἡ μήτηρ οὐκ εἴα καλεῖν ἐπὶ τὴν ἀρχήν, πρότερον δὲ ἐς Κύπρον ὑπὸ τοῦ πατρὸς πεμφθῆναι πράξασα· τῆς δὲ ἐς τὸν παῖδα τῇ Κλεοπάτρᾳ δυσνοίας λέγουσιν ἄλλας τε αἰτίας καὶ ὅτι Ἀλέξανδρον τὸν νεώτερον τῶν παίδων κατήκοον ἔσεσθαι μᾶλλον ἤλπιζε. καὶ διὰ τοῦτο ἑλέσθαι βασιλέα Ἀλέξανδρον ἔπειθεν Αἰγυπτίους· 1,9,1 Der Philometor genannte ist der achte Abkömmling von Ptolemaios, des Lagos Sohn; den Beinamen erhielt er zum Spott; denn wir kennen keinen König, der in solchem Grad von seiner Mutter gehasst wurde. Denn obgleich er der älteste Sohn war, gab seine Mutter es doch nicht zu, dass er zur Regierung berufen wurde, sondern setzte es durch, dass er vorher von seinem Vater nach Kypros geschickt wurde. Für den Widerwillen der Kleopatra gegen ihren eigenen Sohn führt man unter anderen Ursachen auch die an, dass sie von dem jüngeren Sohn, Alexandros, eine größere Unterwürfigkeit erwartet habe. Deshalb suchte sie die Ägypter zu bereden, den Alexandros zum König zu wählen.
[1,9,2] ἐναντιουμένου δέ οἱ τοῦ πλήθους, δεύτερα ἐς τὴν Κύπρον ἔστειλεν Ἀλέξανδρον, στρατηγὸν μὲν τῷ λόγῳ, τῷ δὲ ἔργῳ δι' αὐτοῦ Πτολεμαίῳ θέλουσα εἶναι φοβερωτέρα, τέλος δὲ κατατρώσασα οὓς μάλιστα τῶν εὐνούχων ἐνόμιζεν εὔνους, ἐπήγετο σφᾶς ἐς τὸ πλῆθος ὡς αὐτή τε ἐπιβουλευθεῖσα ὑπὸ Πτολεμαίου καὶ τοὺς εὐνούχους τοιαῦτα ὑπ' ἐκείνου παθόντας. οἱ δὲ Ἀλεξανδρεῖς ὥρμησαν μὲν ὡς ἀποκτενοῦντες τὸν Πτολεμαῖον, ὡς δὲ σφᾶς ἔφθασεν ἐπιβὰς νεώς, Ἀλέξανδρον ἥκοντα ἐκ Κύπρου ποιοῦνται βασιλέα. 1,9,2 Da ihr jedoch das Volk entgegen war, schickte sie zweitens den Alexandros nach Kypros, angeblich als Feldherrn, in der Tat aber um durch ihn dem Ptolemaios furchtbarer zu sein. Endlich verwundete sie diejenigen von ihren Verschnittenen, auf die sie sich am meisten verlassen konnte, und führte sie dem Volk vor, als ob Ptolemaios ihr selbst nachgestellt und die Verschnittenen auf solche Art misshandelt habe. Die Alexandrier erhoben sich nun, um den Ptolemaios umzubringen; als dieser aber ihnen zuvorkam und zu Schiff entfloh, machten sie den Alexandros, der von Kypros gekommen war, zum König.
[1,9,3] Κλεοπάτραν δὲ περιῆλθεν ἡ δίκη τῆς Πτολεμαίου φυγῆς ἀποθανοῦσαν ὑπὸ Ἀλεξάνδρου, ὃν αὐτὴ βασιλεύειν ἔπραξεν Αἰγυπτίων. τοῦ δὲ ἔργου φωραθέντος καὶ Ἀλεξάνδρου φόβῳ τῶν πολιτῶν φεύγοντος, οὕτω Πτολεμαῖος κατῆλθε καὶ τὸ δεύτερον ἔσχεν Αἴγυπτον· καὶ Θηβαίοις ἐπολέμησεν ἀποστᾶσι, παραστησάμενος δὲ ἔτει τρίτῳ μετὰ τὴν ἀπόστασιν ἐκάκωσεν, ὡς μηδὲ ὑπόμνημα λειφθῆναι Θηβαίοις τῆς ποτε εὐδαιμονίας προελθούσης ἐς τοσοῦτον ὡς ὑπερβαλέσθαι πλούτῳ τοὺς Ἑλλήνων πολυχρημάτους, τό τε ἱερὸν τὸ ἐν Δελφοῖς καὶ Ὀρχομενίους. Πτολεμαῖον μὲν οὖν ὀλίγῳ τούτων ὕστερον ἐπέλαβε μοῖρα ἡ καθήκουσα· Ἀθηναῖοι δὲ ὑπ' αὐτοῦ παθόντες εὖ πολλά τε καὶ οὐκ ἄξια ἐξηγήσεως χαλκοῦν καὶ αὐτὸν καὶ Βερενίκην ἀνέθηκαν, ἣ μόνη γνησία οἱ τῶν παίδων ἦν. 1,9,3 Die Kleopatra aber erreichte die Rache für die Vertreibung des Ptolemaios, indem sie von dem Alexandros ermordet wurde, dem sie selbst die Herrschaft über die Ägypter verschafft hatte. Als diese Tat bekannt wurde und Alexandros aus Furcht vor den Bürgern entfloh, kehrte Ptolemaios zurück und setzte sich zum zweiten Mal in den Besitz Ägyptens. Er führte Krieg gegen das abgefallene Theben, und als er es im dritten Jahr nach dem Abfall sich wieder unterworfen hatte, richtete er es so zu Grunde, dass von der früheren Herrlichkeit der Stadt kaum die Spur übrig blieb, von einer Herrlichkeit, die so hoch gestiegen war, dass sie die Begütertsten in Griechenland an Reichtum übertraf, das Heiligtum zu Delphi und die Orchomenier. Den Ptolemaios erreichte kurz darauf das natürliche Geschick; die Athener, denen er viele Wohltaten erwiesen hatte, deren Aufzählung hier nicht erforderlich ist, setzten ihm selbst eine eherne Säule und der Berenike, die seine einzige eheliche Tochter war.
[1,9,4] μετὰ δὲ τοὺς Αἰγυπτίους Φίλιππός τε καὶ Ἀλέξανδρος ὁ Φιλίππου κεῖνται· τούτοις μείζονα ὑπῆρχέ πως ἢ ἄλλου πάρεργα εἶναι λόγου. τοῖς μὲν οὖν ἀπ' Αἰγύπτου τιμῇ τε ἀληθεῖ καὶ εὐεργέταις οὖσι γεγόνασιν αἱ δωρεαί, Φιλίππῳ δὲ καὶ Ἀλεξάνδρῳ κολακείᾳ μᾶλλον ἐς αὐτοὺς τοῦ πλήθους, ἐπεὶ καὶ Λυσίμαχον οὐκ εὐνοίᾳ τοσοῦτον ὡς ἐς τὰ παρόντα χρήσιμον νομίζοντες ἀνέθηκαν. 1,9,4 Nach den Ägyptern stehen Philipp, und Philipps Sohn Alexandros; ihre Taten sind aber größer, als dass man sie bei Gelegenheit einer anderen Erzählung einfügen könnte. Den Ägyptern sind die Ehrengaben aus wahrer Hochachtung als Wohltätern zuteil geworden, dem Philipp und Alexandros aber mehr durch die Schmeichelei des großen Haufens, da sie ja sogar den Lysimachos aufgestellt haben nicht sowohl aus Wohlwollen, sondern weil sie es für den Augenblick für nützlich hielten.
[1,9,5] ὁ δὲ Λυσίμαχος οὗτος γένος τε ἦν Μακεδὼν καὶ Ἀλεξάνδρου δορυφόρος, ὃν Ἀλέξανδρός ποτε ὑπ' ὀργῆς λέοντι ὁμοῦ καθείρξας ἐς οἴκημα κεκρατηκότα εὗρε τοῦ θηρίου· τά τε οὖν ἄλλα ἤδη διετέλει θαυμάζων καὶ Μακεδόνων ὁμοίως τοῖς ἀρίστοις ἦγεν ἐν τιμῇ. τελευτήσαντος δὲ Ἀλεξάνδρου Θρᾳκῶν ἐβασίλευεν ὁ Λυσίμαχος τῶν προσοίκων Μακεδόσιν, ὅσων ἦρχεν Ἀλέξανδρος καὶ ἔτι πρότερον Φίλιππος· εἶεν δ' ἂν οὗτοι τοῦ Θρᾳκίου μοῖρα οὐ μεγάλη. Θρᾳκῶν δὲ τῶν πάντων οὐδένες πλείους εἰσὶ τῶν ἀνθρώπων ὅτι μὴ Κελτοὶ πρὸς ἄλλο ἔθνος ἓν ἀντεξετάζοντι, καὶ διὰ τοῦτο οὐδείς πω πρότερος Θρᾷκας Ῥωμαίων κατεστρέψατο ἀθρόους· Ῥωμαίοις δὲ Θρᾴκη τε πᾶσά ἐστιν ὑποχείριος, καὶ Κελτῶν ὅσον μὲν ἀχρεῖον νομίζουσι διά τε ὑπερβάλλον ψῦχος καὶ γῆς φαυλότητα, ἑκουσίως παρῶπταί σφισι, τὰ δὲ ἀξιόκτητα ἔχουσι καὶ τούτων. 1,9,5 Dieser Lysimachos war von Geburt ein Makedone und gehörte zu Alexandros' Leibwache. Im Zorn schloss ihn einst Alexandros zugleich mit einem Löwen in einen Behälter ein; da er fand, dass er das Tier überwältigt hatte, schenkte er ihm von da an seine Bewunderung und ehrte ihn gleich den Besten unter den Makedonen. Nach Alexandros' Tod wurde Lysimachos König der an Makedonien grenzenden Thraker, soweit Alexandros und früher Philipp über sie geherrscht hatten. Dies mag wohl nur ein kleiner Teil des thrakischen Volkes gewesen sein; die Thraker zusammengenommen sind das zahlreichste aller Völker, mit Ausnahme der Kelten, wenn man ein Volk einem anderen entgegenstellt; deshalb hat wohl niemand vor den Römern die gesamten Thraker unterworfen; den Römern aber ist ganz Thrakien untertan; vom Keltenland aber haben sie alles, was ihnen wegen übermäßiger Kälte oder Schlechtigkeit des Bodens unbrauchbar schien, freiwillig übersehen, was aber den Besitz zu lohnen schien, das haben sie auch von diesem inne.
[1,9,6] τότε δὲ ὁ Λυσίμαχος πρώτοις τῶν περιοίκων ἐπολέμησεν Ὀδρύσαις, δεύτερα δὲ ἐπὶ Δρομιχαίτην καὶ Γέτας ἐστράτευσεν· οἷα δὲ ἀνδράσι συμβαλὼν οὐκ ἀπείροις πολέμων, ἀριθμῷ δὲ καὶ πολὺ ὑπερβεβληκόσιν, αὐτὸς μὲν ἐς τὸ ἔσχατον ἐλθὼν κινδύνου διέφυγεν, ὁ δέ οἱ παῖς Ἀγαθοκλῆς συστρατευόμενος τότε πρῶτον ὑπὸ τῶν Γετῶν ἑάλω. Λυσίμαχος δὲ καὶ ὕστερον προσπταίσας μάχαις καὶ τὴν ἅλωσιν τοῦ παιδὸς οὐκ ἐν παρέργῳ ποιούμενος συνέθετο πρὸς Δρομιχαίτην εἰρήνην, τῆς τε ἀρχῆς τῆς αὑτοῦ τὰ πέραν Ἴστρου παρεὶς τῷ Γέτῃ καὶ θυγατέρα συνοικίσας ἀνάγκῃ τὸ πλέον· οἱ δὲ οὐκ Ἀγαθοκλέα, Λυσίμαχον δὲ αὐτὸν ἁλῶναι λέγουσιν, ἀνασωθῆναι δὲ Ἀγαθοκλέους τὰ πρὸς τὸν Γέτην ὑπὲρ αὐτοῦ πράξαντος. ὡς δὲ ἐπανῆλθεν, Ἀγαθοκλεῖ Λυσάνδραν γυναῖκα ἠγάγετο, Πτολεμαίου τε τοῦ Λάγου καὶ Εὐρυδίκης οὖσαν. 1,9,6 Damals bekriegte Lysimachos von seinen Nachbarn zuerst die Odrysen; dann zog er gegen Dromichaites und die Geten. Da er aber hier mit Männern zusammentraf, die im Krieg keineswegs unerfahren waren, an Zahl aber weit überlegen waren, entfloh er selbst zwar aus der äußersten Gefahr, sein Sohn Agathokles aber, der damals seinen ersten Feldzug machte, wurde von den Geten gefangen. Da Lysimachos auch in den folgenden Schlachten geschlagen wurde und die Gefangennahme seines Sohnes nicht verschmerzen konnte, machte er mit Dromichaites Frieden, indem er dem Geten den jenseits der Donau gelegenen Teil seiner Herrschaft abtrat und ihm seine Tochter notgedrungen zur Frau gab. Andere erzählen, nicht Agathokles, sondern Lysimachos selbst sei gefangen worden, habe aber seine Freiheit wiedererlangt, indem Agathokles die Verhandlungen um ihn mit dem Geten führte. Nach seiner Rückkehr gab er dem Agathokles die Lysandra zur Frau, eine Tochter des Ptolemaios, des Sohnes des Lagos, und der Eurydike.
[1,9,7] διέβη δὲ καὶ ναυσὶν ἐπὶ τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν Ἀντιγόνου συγκαθεῖλε. συνῴκισε δὲ καὶ Ἐφεσίων ἄχρι θαλάσσης τὴν νῦν πόλιν, ἐπαγαγόμενος ἐς αὐτὴν Λεβεδίους τε οἰκήτορας καὶ Κολοφωνίους, τὰς δὲ ἐκείνων ἀνελὼν πόλεις, ὡς Φοίνικα ἰάμβων ποιητὴν Κολοφωνίων θρηνῆσαι τὴν ἅλωσιν. Ἑρμησιάναξ δὲ ὁ τὰ ἐλεγεῖα γράψας οὐκέτι ἐμοὶ δοκεῖν περιῆν· πάντως γάρ που καὶ αὐτὸς ἂν ἐπὶ ἁλούσῃ Κολοφῶνι ὠδύρατο. Λυσίμαχος δὲ καὶ ἐς πόλεμον πρὸς Πύρρον κατέστη τὸν Αἰακίδου· φυλάξας δὲ ἐξ Ἠπείρου ἀπιόντα, οἷα δὴ τὰ πολλὰ ἐκεῖνος ἐπλανᾶτο, τήν τε ἄλλην ἐλεηλάτησεν Ἤπειρον καὶ ἐπὶ τὰς θήκας ἦλθε τῶν βασιλέων. 1,9,7 Auch setzte er mit Schiffen nach Asien über und half, das Reich des Antigonos zu vernichten; ebenso baute er die jetzige Stadt der Ephesier bis zum Meer hin, indem er sie mit Lebediern und Kolophoniern bevölkerte, deren Städte er zerstört hatte; so dass ja auch der Iambendichter Phoinix die Gefangennahme der Kolophonier betrauerte. Hermesianax, der Elegiendichter, war, wie ich glaube, damals nicht mehr am Leben; denn sicherlich hätte sonst auch er über Kolophons Eroberung Klagelieder gedichtet. Lysimachos geriet auch in Krieg mit Pyrrhos, des Aiakides Sohn. Er passte es ab, als dieser von Epeiros abwesend war, wie jener ja meistens herumabenteuerte, plünderte das übrige Epeiros und kam zu den Gräbern der Könige.
[1,9,8] τὰ δὲ ἐντεῦθεν ἐμοί ἐστιν οὐ πιστά, Ἱερώνυμος δὲ ἔγραψε Καρδιανὸς Λυσίμαχον τὰς θήκας τῶν νεκρῶν ἀνελόντα τὰ ὀστᾶ ἐκρῖψαι. ὁ δὲ Ἱερώνυμος οὗτος ἔχει μὲν καὶ ἄλλως δόξαν πρὸς ἀπέχθειαν γράψαι τῶν βασιλέων πλὴν Ἀντιγόνου, τούτῳ δὲ οὐ δικαίως χαρίζεσθαι· τὰ δὲ ἐπὶ τοῖς τάφοις τῶν Ἠπειρωτῶν παντάπασίν ἐστι φανερὸς ἐπηρείᾳ συνθείς, ἄνδρα Μακεδόνα θήκας νεκρῶν ἀνελεῖν. χωρὶς δὲ ἠπίστατο δή που καὶ Λυσίμαχος οὐ Πύρρου σφᾶς προγόνους μόνον ἀλλὰ καὶ Ἀλεξάνδρου τοὺς αὐτοὺς τούτους ὄντας· καὶ γὰρ Ἀλέξανδρος Ἠπειρώτης τε ἦν καὶ τῶν Αἰακιδῶν τὰ πρὸς μητρός, ἥ τε ὕστερον Πύρρου πρὸς Λυσίμαχον συμμαχία δηλοῖ καὶ πολεμήσασιν ἀδιάλλακτόν γε οὐδὲν πρὸς ἀλλήλους γενέσθαι σφίσι. τῷ δὲ Ἱερωνύμῳ τάχα μέν που καὶ ἄλλα ἦν ἐς Λυσίμαχον ἐγκλήματα, μέγιστον δὲ ὅτι τὴν Καρδιανῶν πόλιν ἀνελὼν Λυσιμάχειαν ἀντ' αὐτῆς ᾤκισεν ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ τῆς Θρᾳκίας χερρονήσου.
1,9,8 Das folgende scheint mir nicht glaublich, der Kardianer Hieronymos aber erzählt, Lysimachos habe die Särge der Toten herausgerissen und die Gebeine zerstreut. Hieronymos steht zwar auch sonst in dem Ruf, mit Erbitterung von den Königen geschrieben zu haben, außer von Antigonos, den er über Gebühr begünstigt haben soll. Was aber die Gräber der Epeiroten betrifft, so hat er offenbar aus Verleumdung erzählt, dass ein Makedone Gräber zerstört haben soll, abgesehen davon, dass Lysimachos wohl wissen musste, dass es nicht allein die Vorfahren des Pyrrhos, sondern in gleicher Weise auch die des Alexandros waren; denn auch Alexandros war von mütterlicher Seite ein Epeirote und Aiakide. Auch beweist die spätere Bundesgenossenschaft des Pyrrhos mit Lysimachos, dass bei diesem Krieg nichts vorgefallen sein konnte, was keine Sühne zuließ. Hieronymos hatte vielleicht noch andere Klagen gegen den Lysimachos, die größte aber, dass er die Stadt der Kardianer zerstört und dafür Lysimacheia auf der Landenge des thrakischen Chersonnesos erbaut hatte.
Kap.10: Lysimachos besiegt mit Hilfe des Pyrrhos bei Amphipolis den Demetrios Poliorketes. Lysimachos besiegt auch Pyrrhos und drängt ihn nach Epeiros zurück. Arsinoe, die Gattin des Lysimachos. Tod des Agathokles, des Sohnes des Lysimachos. Philhetairos, Seleukos. Der Tod des Lysimachos. Sein Grab zwischen kardia und Pyktye auf der Thrakischen Chersones.
[1,10,1] Λυσιμάχῳ δὲ ἐπὶ μὲν Ἀρριδαίου βασιλεύοντος καὶ ὕστερον Κασσάνδρου καὶ τῶν παίδων φιλία διέμεινε πρὸς Μακεδόνας· περιελθούσης δὲ ἐς Δημήτριον τὸν Ἀντιγόνου τῆς ἀρχῆς, ἐνταῦθα ἤδη Λυσίμαχος πολεμήσεσθαι ἤλπιζεν ὑπὸ Δημητρίου καὶ αὐτὸς ἄρχειν ἠξίου πολέμου, πατρῷον ἐπιστάμενος ὂν Δημητρίῳ προσπεριβάλλεσθαί τι ἐθέλειν καὶ ἅμα ὁρῶν αὐτὸν παρελθόντα ἐς Μακεδονίαν μετάπεμπτον ὑπὸ Ἀλεξάνδρου τοῦ Κασσάνδρου, ὡς δὲ ἀφίκετο, αὐτόν τε Ἀλέξανδρον φονεύσαντα καὶ ἔχοντα ἀντ' ἐκείνου τὴν Μακεδόνων ἀρχήν. 1,10, 1 Solange Arrhidaios und nachher Kassandros und seine Söhne regierten, erhielt sich das freundschaftliche Verhältnis zwischen Lysimachos und den Makedonen; als aber die Regierung auf Demetrios, des Antigonos Sohn überging, konnte Lysimachos mit Sicherheit annehmen, dass Demetrios ihn bekriegen würde, und wollte ihm daher lieber zuvorkommen; er wusste ja, dass Demetrios von seinem Vater die Sucht geerbt hatte, immer weiter um sich zu greifen, und hatte auch schon gesehen, wie er von Alexandros, dem Sohn des Kassandros, nach Makedonien berufen worden war, aber bald nach seiner Ankunft den Alexandros selbst ermordet und an seiner Stelle sich der Herrschaft über die Makedonen bemächtigt hatte.
[1,10,2] τούτων ἕνεκα Δημητρίῳ συμβαλὼν πρὸς Ἀμφιπόλει παρ' ὀλίγον μὲν ἦλθεν ἐκπεσεῖν Θρᾴκης, ἀμύναντος δέ οἱ Πύρρου τήν τε Θρᾴκην κατέσχε καὶ ὕστερον ἐπῆρξε Νεστίων καὶ Μακεδόνων· τὸ δὲ πολὺ Μακεδονίας αὐτὸς Πύρρος κατεῖχε, δυνάμει τε ἥκων ἐξ Ἠπείρου καὶ πρὸς Λυσίμαχον ἐν τῷ παρόντι ἔχων ἐπιτηδείως. Δημητρίου δὲ διαβάντος ἐς τὴν Ἀσίαν καὶ Σελεύκῳ πολεμοῦντος, ὅσον μὲν χρόνον ἀντεῖχε τὰ Δημητρίου, διέμεινεν ἡ Πύρρου καὶ Λυσιμάχου συμμαχία· γενομένου δὲ ἐπὶ Σελεύκῳ Δημητρίου Λυσιμάχῳ καὶ Πύρρῳ διελύθη ἡ φιλία, καὶ καταστάντων ἐς πόλεμον Λυσίμαχος Ἀντιγόνῳ τε τῷ Δημητρίου καὶ αὐτῷ Πύρρῳ πολεμήσας ἐκράτησε παρὰ πολὺ καὶ Μακεδονίαν ἔσχεν, ἀναχωρῆσαι Πύρρον βιασάμενος ἐς τὴν Ἤπειρον. 1,10, 2 Aus diesem Grund lieferte er dem Demetrios bei Amphipolis eine Schlacht und hätte beinahe Thrakien verloren; da ihm aber Pyrrhos zu Hilfe kam, rettete er nicht nur Thrakien, sondern gewann auch nachher noch die Herrschaft über die nestischen Makedonen; das makedonische Hauptland behielt Pyrrhos für sich, der mit seiner Macht nach Makedonien aus Epeiros gekommen war und gerade mit Lysimachos in freundschaftlichem Verhältnis stand. Da Demetrios nach Asien überging und den Seleukos bekriegte, dauerte die Bundesgenossenschaft des Pyrrhos und Lysimachos noch so lange fort, als sich Demetrios behauptete; als aber Demetrios dem Seleukos unterlag, löste sich die Freundschaften zwischen Lysimachos und Pyrrhos auf; und da sie einander bekriegten, trug Lysimachos über den Antigonos, des Demetrios Sohn, und den Pyrrhos selbst einen entscheidenden Sieg davon und eroberte Makedonien, wonach er den Pyrrhos zwang, sich nach Epeiros zurückzuziehen.
[1,10,3] εἰώθασι δὲ ἀνθρώποις φύεσθαι δι' ἔρωτα πολλαὶ συμφοραί. Λυσίμαχος γὰρ ἡλικίᾳ τε ἤδη προήκων καὶ ἐς τοὺς παῖδας αὐτός τε νομιζόμενος εὐδαίμων καὶ Ἀγαθοκλεῖ παίδων ὄντων ἐκ Λυσάνδρας Ἀρσινόην ἔγημεν ἀδελφὴν Λυσάνδρας. ταύτην τὴν Ἀρσινόην φοβουμένην ἐπὶ τοῖς παισί, μὴ Λυσιμάχου τελευτήσαντος ἐπ' Ἀγαθοκλεῖ γένωνται, τούτων ἕνεκα Ἀγαθοκλεῖ ἐπιβουλεῦσαι λέγεται. ἤδη δὲ ἔγραψαν καὶ ὡς Ἀγαθοκλέους ἀφίκοιτο ἐς ἔρωτα ἡ Ἀρσινόη, ἀποτυγχάνουσα δὲ †ἐπὶ τῷ βουλεῦσαι λέγουσιν Ἀγαθοκλεῖ θάνατον. λέγουσι δὲ καὶ ὡς Λυσίμαχος αἴσθοιτο ὕστερον τὰ τολμηθέντα ὑπὸ τῆς γυναικός, εἶναι δὲ οὐδὲν ἔτι οἱ πλέον ἠρημωμένῳ φίλων ἐς τὸ ἔσχατον. 1,10, 3 Es pflegt den Menschen aus der Liebe manches Unheil zu erwachsen. Als Lysimachos schon in vorgerücktem Alter war und in Bezug auf seine Kinder für glücklich gehalten wurde, auch Agathokles von der Lysandra schon Kinder hatte, heiratete er doch noch die Arsinoe, eine Schwester der Lysandra. Diese Arsinoe soll in der Besorgnis, ihre Kinder möchten nach des Lysimachos Tod unter dem Agathokles stehen, aus diesem Grund dem Agathokles nach dem Lebens getrachtet haben. Man hat auch erzählt, Arsinoe habe sich in den Agathokles verliebt und, zurückgewiesen, dessen Tod beschlossen. Auch erzählt man, Lysimachos habe später das Verbrechen seines Weibes erfahren; bei völliger Entbehrung von Freunden habe es ihm aber nichts mehr geholfen.
[1,10,4] ὡς γὰρ δὴ τότε ὁ Λυσίμαχος ἀνελεῖν τὸν Ἀγαθοκλέα Ἀρσινόῃ παρῆκε, Λυσάνδρα παρὰ Σέλευκον ἐκδιδράσκει τούς τε παῖδας ἅμα ἀγομένη καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς αὑτῆς, †οἷ περιελθὸν τοῦτο ἐς Πτολεμαῖον καταφεύγουσι. τούτοις ἐκδιδράσκουσι παρὰ Σέλευκον καὶ Ἀλέξανδρος ἠκολούθησεν, υἱὸς μὲν Λυσιμάχου, γεγονὼς δὲ ἐξ Ὀδρυσιάδος γυναικός. οὗτοί τε οὖν ἐς Βαβυλῶνα ἀναβεβηκότες ἱκέτευον Σέλευκον ἐς πόλεμον πρὸς Λυσίμαχον καταστῆναι· καὶ Φιλέταιρος ἅμα, ᾧ τὰ χρήματα ἐπετέτραπτο Λυσιμάχου, τῇ τε Ἀγαθοκλέους τελευτῇ χαλεπῶς φέρων καὶ τὰ παρὰ τῆς Ἀρσινόης ὕποπτα ἡγούμενος καταλαμβάνει Πέργαμον τὴν ὑπὲρ Καί̈κου, πέμψας δὲ κήρυκα τά τε χρήματα καὶ αὑτὸν ἐδίδου Σελεύκῳ. 1,10, 4 Denn als damals Lysimachos der Arsinoe den Agathokles zur Ermordung preisgab, entfloh Lysandra zum Seleukos, indem sie ihre Kinder und Brüder mit sich nahm.... fliehen zum Ptolemaios. Auf ihrer Flucht zum Seleukos war ihnen auch Alexandros gefolgt, ein Sohn des Lysimachos von einer odrysischen Frau. Diese reisten nun hinauf nach Babylon und flehten den Seleukos an, dem Lysimachos den Krieg zu erklären; zu gleicher Zeit bemächtigte sich Philhetairos, dem die Schätze des Lysimachos anvertraut waren, dem die Ermordung des Agathokles zu Herzen ging und der der Arsinoe nicht traute, der Stadt Pergamos am Kaikos, schickte einen Herold ab und übergab die Schätze und sich dem Seleukos.
[1,10,5] Λυσίμαχος δὲ ταῦτα πάντα πυνθανόμενος ἔφθη διαβὰς ἐς τὴν Ἀσίαν καὶ ἄρξας αὐτὸς πολέμου συμβαλών τε Σελεύκῳ παρὰ πολύ τε ἐκρατήθη καὶ αὐτὸς ἀπέθανεν. Ἀλέξανδρος δέ, ὃς ἐκ τῆς γυναικὸς Ὀδρυσίδος ἐγεγόνει οἱ, πολλὰ Λυσάνδραν παραιτησάμενος ἀναιρεῖταί τε καὶ ὕστερον τούτων ἐς Χερρόνησον κομίσας ἔθαψεν, ἔνθα ἔτι καὶ νῦν ἐστίν οἱ φανερὸς ὁ τάφος Καρδίας τε μεταξὺ κώμης καὶ Πακτύης.

1,10, 5 Als Lysimachos dies alles erfuhr, suchte er seinen Feinden zuvorzukommen, setzte nach Asien über und eröffnete selbst den Krieg, wurde aber von Seleukos völlig geschlagen und fand selbst den Tod. Sein Sohn Alexandros, von der odrysischen Frau, erlangte auf sein inständiges Bitten den Leichnam von der Lysandra, schaffte ihn später in die Chersonnesos und begrub ihn da, wo noch heutzutage sein prächtiges Grabmal ist zwischen dem Flecken Kardia und Paktye.

  Übersetzung (überarbeitet) nach: J.H.C.Schubart
Seite zurück Seite vor
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Pausanias"