Lateinische Wortliste - V
Klick auf das gewünschte Wort!
top
Vacalus, Vacali m (Vahalis, Vahalis m) (Valis, Valis m)
vacans, vacantis
vacanter
vacantia teneo
vacare (a) culpa
vacat
vacat alicui
vacatio ab administratione belli
vacatio militiae
vacatio muneris
vacatio, vacationis f
vacationem habeo
vacationem muneris accipio
vacca, vaccae f
vaccae me circummugiunt
Vaccaei, Vaccaeorum m
vaccam praemium capio
vaccillo 1
vaccinatio, vaccinationis f
vaccinium, vaccinii n
vaccino 1
vaccinum alicui inicio
vaccinus, vaccina, vaccinum
vaccula, vacculae f
vacefio
vacerra, vacerrae f
vacerrosus, vacerrosa, vacerrosum
vacillanter
vacillat arbor
vacillatio, vacillationis f
vacillo 1
vacive
vacivitas, vacivitatis f
vacivus virium
vacivus, vaciva, vacivum
vaco 1 (+ Abl.)
vaco 1 (+ Dat.)
vacuatus sanguine
vacuefacio 5
vacuefio
vacuitas ab angoribus
vacuitas doloris
vacuitas, vacuitatis f
Vacuna, Vacunae f
Vacunalis, Vacunale
vacuo 1
vacuola gasosa
vacuum est
vacuum facio
vacuum, vacui n
vacuus (e) periculoi
vacuus mihi venter crepitat
vacuus, vacua, vacuum
vada brevia
vada spirant
Vada, Vadae f
Vada, Vadorum n
vades do
Vadimonis lacus
vadimonium alicui impono
vadimonium concipio
vadimonium constituo
vadimonium desero
vadimonium obeo
vadimonium promitto
vadimonium, vadimonii n
vado 3
vado destituor
vado illidor
vado in hostes
vador 1
vadosus, vadosa, vadosum
vadum aliquem destituit
vadum, vadi n
vae
vae mihi!
vae misero mihi!
vae victis!
vaecordia, vaecordiae f
vaecors, vaecordis
vaegrandis, vaegrande
vaeneo
vaesania, vaesaniae f
vaesanus, vaesana, vaesanum
vafer, vafra, vafrum
vafre
Vaga, Vagae f (Vacca, Vaccae f)
vagabitur tuum nomen longe atque late
vagabundus, vagabunda, vagabundum
vagatio, vagationis f
vage
Vagenses, Vagensium m
vagi quidam
vagina, vaginae f
vaginalis, vaginale
vagio 4
vagitus, vagitus m
vagor 1
vagus et lasciviens per agros miles
vagus, vaga, vagum
vah!
valde
valde aveo scire, quid agas
valde observandus
valde sibi placens
vale !
valeant curae!
valeas !
valedico 3
valedictorius, valedictoria, valedictorium
valefacio 5
valens, valentis
valenter
Valentini, Valentinorum m
valeo 2
valere dico
valere iubeo
Valerius, Valeria, Valerium
Valerius, Valerii m
valesco 3
valesne?
valetudinarium, valetudinarii n
valetudinarius, valetudinaria, valetudinarium
valetudinarius, valetudinarii m
valetudine mala impeditus
valetudine premor
valetudine tento
valetudine utor minus commoda
valetudinem causor
valetudinem excuso
valetudinem simulo
valetudinem tueor
valetudini consulo
valetudini do operam
valetudinis excusatione utor
valetudo adversa
valetudo atrox
valetudo confirmata
valetudo mala
valetudo, valetudinis f
Valgius, Valgia, Valgium
valgus, valga, valgum
valide
validitas, validitatis f
validus, valida, validum
vallaris, vallare
valles circumiectae
vallestria, vallestrium n
vallestris, vallestre
valli bifurci
Vallia, Valliae f
vallis condensa arboribus
vallis fauciformis
vallis in altitudinem depressa
vallis supina
vallis umbrosa
vallis, vallis f
vallo 1
vallo crebrisque castellis circummuniti
vallo fossaque aliquem circummunio
vallos exacuo
vallum armatorum multitudinem capit
vallum armis ambio
vallum circumicio
vallum circuminicio
vallum exstruo
vallum facio
vallum iacio
vallum scindo fossasque compleo
vallum vello
vallum, valli n
vallus pectinis
vallus, valli m
valor, valoris m
valorem augeo
valores essentiales
valuta, valutae f
valva, valvae f
valvae, valvarum f
valvas effringo
valvas obstruo
valvula retentoria
valvula, valvulae f
vanas figurationes animo exstruo
Vancuverium, Vancuverii n
Vandali, Vandalorum m
vanesco 3
Vangiones, Vangionum m
vanidicus, vanidica, vanidicum
vaniloquentia, vaniloquentiae f
vaniloquium, vaniloquii n
vaniloquus, vaniloqua, vaniloquum
vaniloquus, vaniloqui m
vanitas opinionum
vanitas, vanitatis f
vanitatem orationis adhibeo
vanities, vanitiei f
vanitudo, vanitudinis f
vannorum sirpiarumque vitores
vannus mystica
vannus, vanni f
vanum facio
vanum reddo
vanum, vani n
vanus, vana, vanum
vapide me habeo
vapidus, vapida, vapidum
vapor aquae
vapor carinas est
vapor, vaporis m
vaporalis, vaporale
vaporaliter
vaporarium, vaporarii n
vaporarius, vaporaria, vaporarium
vaporate
vaporatio, vaporationis f
vaporeus, vaporea, vaporeum
vaporifer, vaporifera, vaporiferum
vaporis plenus
vaporo 1
vaporosus, vaporosa, vaporosum
vaporus, vapora, vaporum
vappa, vappae f
vappam potare soleo
vapulare eum iubeo
vapularis, vapulare
vapulet
vapulo 1
vara, varae f
Vardaei, Vardaeorum m
varia et diversa studia
varia fortuna
varia fortuna utor
varia lectio
varia negotia causor
Varia, Variae f
variabilis, variabile
variae gentes Siuxensium
variantia, variantiae f
varianus, variana, varianum
variatim
variatio, variationis f
varico 1
varicosus, varicosa, varicosum
varicus
varicus, varica, varicum
varie
varie et copiose alludo
varietas florum
varietas fortunae
varietas in disputationibus
varietas sententiarum
varietas temporum
varietas, varietatis f
varietates annonae
varietates pretii monetarii
varietates temporum
varietatibus opus distinguo
varii casus
variis casibus iactor
vario 1
vario certamine pugnatum est
vario eventu
varior 1
varius adsensus
varius sermo
varius, varia, varium
varix, varicis c
Varro, Varronis m
Varronianus, Varroniana, Varronianum
Varsovia, Varsoviae f
varus, vara, varum
varus, vari m
vas argenteum
vas frumentarium
vas malum non frangitur
vas obscenum
vas purgamentarium
vas sanguineum
vas, vadis m
vas, vasis n
vasa colligo
vasa collisa
vasa conclamo
vasa occlusa
vasa sanguinea
vasa, vasorum n
vasarium, vasarii n
Vasconia, Vasconiae f
vascularis, vasculare
vascularisatio, vascularisationis f
vascularius, vascularii m
vasculosus, vasculosa, vasculosum
vasculum piperis sparsivum
vasculum salis sparsivum
vasculum, vasculi n
Vasingtonia, Vasingtoniae f
vasorum sanguineorum dilatatio
vasorum sanguineorum occlusio
vasorum sanguineorum praeclusio
vasta desertaque omnia invenit
vasta disiectaque spatio urbs
vastatio, vastationis f
vastator angelus
vastator ferarum
vastator, vastatoris m
vaste
vaste loquor
vastifica belua
vastificus, vastifica, vastificum
vastitas, vastitatis f
vastitatem facio
vastitatem reddo
vasto 1
vastor 1
vastum maris aequor tibi arandum
vastus, vasta, vastum
vasum, vasi n
vasus fictilis
vasus, vasi m
vatem hunc perhibeo optimum
vates attonitus
vates bacchatur
vates biformis
vates, vatis f
vates, vatis m (f)
Vaticanus, Vaticana, Vaticanum
vaticinatio, vaticinationis f
vaticinator, vaticinatoris m
vaticinor 1
vaticinus, vaticina, vaticinum
vatillum, vatilli n
Vatinianus, Vatiniana, Vatinianum
Vatinius, Vatinia, Vatinium
vatis in modum dictito
vatum carmen
ve
ve ... ve ... (enklit.)
Vecilius mons
vecordia, vecordiae f (vaecordia, vaecordiae f)
vecors, vecordis (vaecors, vaecordis)
Vecta, Vectae f
vectatio, vectationis f
vectator, vectatoris m
vectiarius, vectiarii m
vecticularius, vecticularia, vecticularium
vectigal acquisitoribus agrorum impositum
vectigal aedilicium
vectigal alicuius rei do
vectigal autocineticae stratae
vectigal autoraedarium
vectigal ex scriptura
vectigal exigo
vectigal instituo
vectigal pendo
vectigal possessoribus agrorum impositum
vectigal pro aliqua re pendo
vectigal reditui impositum
vectigal statuo
vectigal vehicularium
vectigal venditionis
vectigal viarium
vectigal, vectigalis n
vectigalia acerbe exigo
vectigalia alicui impono
vectigalia augeo
vectigalia certissima
vectigalia conduco
vectigalia exerceo
vectigalia exigo
vectigalia loco
vectigalia pendo
vectigalia redimo
vectigalia tempero
vectigalia vendo
vectigaliarius, vectigaliarii m
vectigalis, vectigale
vectigalium ceterorumque fructuum publicorum administratio
vectio, vectionis f
vectis remissarius
Vectis, Vectis f
vectis, vectis m
vectito 1
vectitor 1
vecto 1
vector 1
vector, vectoris m
vectorius, vectoria, vectorium
vectrix, vectricis
vectrix, vectrtricis f
vectura aeria
vectura frumenti
vectura purgamentorum
vectura, vecturae f
vecturae causa navigia praebeo
vecturae frumenti
vecturae, vecturarum f
vecturarius, vecturaria, vecturarium
vecturarius, vecturarii m
vecturas onerum corpore meo factito
vegeo 2
vegetabilis, vegetabile
vegetamen, vegetaminis n
vegetatio, vegetationis f
vegetator, vegetatoris m
vegeto 1
vegetus, vegeta, vegetum
vegrandis, vegrande
vehemens animi perturbatio
vehemens, vehementis
vehementer
vehementer alicui suscenseo
vehementer ango
vehementer erro
vehementer est providendum, ne opprimamur
vehementer rogo aliquem
vehementer studeo alicui rei
vehementes tumultus instigati sunt
vehementia, vehementiae f
vehicularis, vehiculare
vehicularius, vehicularia, vehicularium
vehiculo portor
vehiculo vector
vehiculorum statio
vehiculum automatarium
vehiculum escendo
vehiculum in statione sisto
vehiculum loricatum
vehiculum onerarium
vehiculum purgamentarium
vehiculum rusticum
vehiculum siderale
vehiculum spatiale
vehiculum tectum
vehiculum, quod in Martem descendit
vehiculum, vehiculi n
veho 3
vehor 3
vehor autocineto
vehor autoraeda
Veiens, Veientis
Veientanum rubellum
Veientanum, Veientani n
Veientanus, Veientana, Veientanum
Veiento, Veientonis m
Veii, Veiorum m
Veios transmigro
Veiovis, Veiovis m
vel
vel ... vel ...
vel citius vel tardius
vel maxima laus
vel maxime
vel maximos luctus vetustate tollit diuturnitas
vela aquilone tumida
vela cadunt
vela contraho
vela deduco
vela dimoveo
vela do
vela facio
vela in altum do
vela intendo
vela lego
vela obduco
vela pando
vela reduco
vela removeo
vela stringo
vela subduco
vela tendo
vela ventis do
vela ventis nego
Velabrum, Velabri n
velamen nuptiale
velamen, velaminis n
velamenta supplicum
velamenta, velamentorum n
velamentum, velamenti n
velanda corporis
velarium, velarii n
velata manu
veles, velitis m
Velia, Veliae f
Veliensis, Veliense
velifer, velifera, veliferum
velificatio, velificationis f
velificatus, velificata, velificatum
velifico 1
velificor 1
velificor 1 (+ Dat.)
velim hoc mihi probes!
velim tibi ita persuadeas!
velim tu ipse sumas
Velinus, Velina, Velinum
Velinus, Velini m
Veliocasses (Velocasses), Veliocassium m
velis aliquid obtendo
velis amicti, non togis
velis remisque
velis remisque conor
velitares, velitarium m
velitaris, velitare
velitatio, velitationis f
Veliternus, Veliterna, Veliternum
velitor 1
velitor lapidibus in aliquem
Velitrae, Velitrarum f
velivolans, velivolantis
velivolus, velivola, velivolum
Vellaunodunum, Vellaunoduni n
Vellavii, Vellaviorum m
Velleius, Velleia, Velleium
vellera carpo
vellera, vellerum n
vellico 1
vello 3
vellor 3
vellus, velleris n
velo 1
velo et remige
velo obduco
velo tego
velocissime refugio
velocitas cogitationum animique celeritas
velocitas corporis celeritas appellatur
velocitas, velocitatis f
velocitate certo
velociter
velociter senesco
velox, velocis
velum carbaseum
velum, veli n
velut (veluti)
velut agmine facto
velut avium examina avolavere
velut ex composito
velut ex praedicto
velut in cervicibus habeo hostem
velut multa pace
velut si
veluti
vemens, vementis
vena aeris
vēna matricalis
vena, venae f
venabulum, venabuli n
venae caroticae
venae metallorum
venae micant
Venafranus, Venafrana, Venafranum
Venafrum, Venafri n
venales, venalium m
venalicia, venaliciorum n
venalicium, venalicii n
venalicius, venalicia, venalicium
venalicius, venalicii m
venalis, venale
venalis, venalis m
venam percutio
venas exsolvo
venas resolvo
venas tempto
venaticus, venatica, venaticum
venatio alcium
venatio, venationis f
venator canis
venator clandestinus
venator, venatoris m
venatores in montibus uruntur
venatorius, venatoria, venatorium
venatrix, venatricis f
venatum duco invitas canes
venatum proficiscor
venatura, venaturae f
venatus, venatus m
vendibilis, vendibile
vendico 1
venditatio, venditationis f
venditio totalis
venditio, venditionis f
venditioni aliquid expono
vendito 1
venditor librorum
venditor, venditoris m
venditum, venditi n
vendo 3
vendo et abalieno
vendo et alieno
venefica, veneficae f
veneficium, veneficii n
veneficus, venefica, veneficum
veneficus, venefici m
venena spargo
venenarius, venenaria, venenarium
venenator, venenatoris m
venenatum, venenati n
venenatus, venenata, venenatum
venenifer, venenifera, veneniferum
veneno 1
veneno aliquem occido
veneno aliquid temero
veneno mihi mortem conscisco
venenosus, venenosa, venenosum
venenum artus pervasit
venenum bibo
venenum cellulare
venenum haurio
venenum non processerat
venenum obduco
venenum praesens
venenum repentinum
venenum somniferum
venenum sumo
venenum tabidum
venenum, veneni n
veneo
venerabilis, venerabile
venerabundus, venerabunda, venerabundum
Veneralia, Veneraliorum n
Veneralia, Veneralium n
venerandus, veneranda, venerandum
veneratio, venerationis f
venerationem habeo
venerator, veneratoris m
Veneri pervigilo
Veneriis vadimoniis te convador
Veneris compages
Veneris dies
venerius, veneria, venerium
venerius, venerii m
veneror 1
venerunt legati pacificatum
Veneti, Venetorum m
Venetia, Venetiae f
Veneticus, Venetica, Veneticum
Venetiola, Venetiolae f
venetus, veneta, venetum
venia et incolumitate aliquem dono
venia praeteritorum
venia, veniae f
veniam ad decem annos
veniam advocandi peto
veniam delicti precor
veniam do
veniam ignoscendi peto
veniam impertio
veniam impetro
veniam impetro errati
veniam invenio
veniam oro
veniam peto
veniam peto erroris
veniam peto feroque
veniam remitto
veniam rogo
veniam tribuo
veniam, si modo licebit
Venilia, Veniliae f
venio 4
venio ab aliquo
venio coctum ad nuptias
venio sub axem caeli
venio superas ad auras
venisti huc te extentatum?
venit mihi in opinionem
venit res ad ultimum dimicationis
venitur
venor 1
venosus, venosa, venosum
venter compressus
venter iratus
venter, ventris m
venti a mari spirant
venti circum claustra fremunt
venti mare cient
Ventidius, Ventidia, Ventidium
ventilabrum, ventilabri n
ventilat aura comas
ventilatio ultima
ventilatio, ventilationis f
ventilator aurigarum
ventilator urbis
ventilator, ventilatoris f
ventilo 1
ventimolina, ventimolinae f
ventio, ventionis f
ventis adversis utor
ventis ludibrium debeo
ventis secundis utor
ventisonax, ventisonacis m
ventito 1
vento vivo
ventosus, ventosa, ventosum
ventre pene bona lacero
ventrem caedo
ventri deditus sum
ventri oboedio
ventriculus cordis
ventriculus, ventriculi m
ventriloquus, ventriloqui m
ventulum alicui facio
ventulus, ventuli m
ventum nancti idoneum ex portu exeunt
ventum popularem quaero in aliqua re
venturus, ventura, venturum
ventus ab ortu solis flat
ventus adversus
ventus aëris est fluor
ventus animosus
ventus aram flatu permulcet
ventus cadit
ventus cecidit
ventus cessat
ventus cessavit
ventus ferens
ventus frigidus
ventus ignem differt
ventus increbrescit (increbescit)
ventus lateralis
ventus magistralis
ventus monsonius
ventus nimius
ventus obmurmurat
ventus occidentalis
ventus perspirans
ventus remittit
ventus se vertit in Africanum
ventus se vertit in Africum
ventus se vertit in Favonium
ventus secundus
ventus solaris
ventus solaris est fluentum particularum electrica vi imbutarum
ventus tergum afflat
ventus, venti m
venucula uva (vennucula, vennuncula uva)
venum
venum eo
venundo 1
Venus bella movet
venus, veneris f
venus, venus m (venus, veni m)
Venusia, Venusiae f
Venusinus, Venusina, Venusinum
venustas, venustatis f
venuste
venusto 1
venustus, venusta, venustum
vepallidus, vepallida, vepallidum (vaepallidus)
vepres, vepris m
ver appetit
ver sacrum
ver, veris n
vera a falsis diiudico
vera cum falsis confundo
vera et falsa diiudico
vera falsis confundo
vera materia
vera sentio de aliqua re
vera significatio
verae beatitudinis sitio
Veragri, Veragrorum m
veram speciem Romani senatus capio
veratrum, veratri n
verax, veracis
verba ad rem confero
verba adulanzia
verba alicui do
verba alicuius cavillor
verba alicuius in alium sensum detorqueo
verba anhelata
verba auribus clepo
verba balba
verba calcata et obsoleta
verba cognominata
verba collocata
verba compono et quasi coagmento
verba coniugata
verba contumeliosa
verba de foro arripio
verba depositiva
verba deprecatoria
verba directa
verba duos sensus significantia
verba emitto
verba et litteras legis sequor
verba facio
verba facio apud aliquem de aliqua re
verba facio apud populum
verba facio in contione
verba facio pro aliquo
verba factis respondent
verba fingo
verba fiunt mortuo
verba in suum locum immigrant
verba istaec sunt
verba lapsantia
verba mea redimo
verba mihi suppetunt
verba non circumspecta
verba novo
verba numeris coerceo
verba oblivia
verba olent alumnum
verba paragoga
verba pario
verba participalia
verba praeeo
verba primitiva
verba profectu carent
verba protrita
verba rebus respondent
verba recondo
verba refringo
verba respondebunt
verba salutationum
verba scriptoris
verba secunda irae
verba secunda loquor alicui
verba sua praepediens
verba tertiato et quartato dico
verba transgressiva
verba verbis respondent
verbaliter
verbenae, verbenarum f (verbena, verbenae f)
verber, verberis n
verbera, verberum n
verberabilis, verberabile
verberabundus, verberabunda, verberabundum
verberatio, verberationis f
verberator, verberatoris m
verberatus, verberatus m
verberetus, verbereta, verberetum
verbereus, verberea, verbereum
verberibus aliquem obiurgo
verberibus decido
verberibus in aliquem animadverto
verberibus repello
verberito 1
verbero 1
verbero, verberonis m
verbi causa
verbi gratia
verbis abundo
verbīs adorno
verbis alicuius
verbis aliquem obruo
verbis aliquem prosequor
verbis aliquid augeo
verbis aliquid exprimo
verbis aliquid obtego
verbis amicis aliquem compello
verbis amplissimis gratias ago
verbis conceptissimis iuro
verbis cum aliquo concerto
verbis describo
verbīs exaggero
verbis exprimo atque effingo
verbis in maius extollo
verbis non omnia exsequi possum
verbis tectis
verbis violo
verbo
verbo ... re (quidem vera)
verbo parum valeo
verbo tenus
verborum aucupium
verborum captatio
verborum caterva
verborum cavillatio
verborum certamina
verborum concertatio
verborum conformatio
verborum contumelia
verborum contumeliae
verborum foeditates
verborum inanium crepitus
verborum origines indago
verborum origines quaero
verborum tenuitas
verbose
verbosus, verbosa, verbosum
verbum altius in pectus descendit
verbum aratri
verbum castrense
verbum derivo
verbum duco ab ... (de ...)
verbum e verbo exprimo
verbum in peius detorqueo
verbum inane
verbum induco
verbum legendi
verbum nativum
verbum per casus duco
verbum poprium
verbum pro verbo reddo
verbum proprium
verbum quod idem declarat
verbum quod idem significat
verbum simplex
verbum temporale
verbum translatum
verbum, verbi n
Verderani poculum Germaniae adepti sunt
vere
vere existimo de aliqua re
vere ineunte
vere iudico de aliqua re
vere novo
vere tument terrae
verecunde
verecundia ostentata
verecundia patronalis
verecundia volandi
verecundia, verecundiae f
verecundiae affectatio
verecundiam alicui attribuo
verecunditer
verecundor 1
verecundor in publicum prodire
verecundor neminem
verecundus, verecunda, verecundum
veredarius, veredarii m
veredus, veredi m
verenda, verendorum n
verendum est, ne ...
verendus, verenda, verendum
verenter
vereor 2
vereor, ne non licuerit
vergens annis
vergiliae, vergiliarum f
vergiliae, vergiliarum f (virgiliae, virgiliarum f)
Vergilius, Vergilii (Virgilius, Virgilii)
Verginius, Verginia, Verginium (Virginius, Virginia, Virginium)
vergo 3
vergobretus, vergobreti m
veri a falso distinctio
veri inquisitio
veri inquisitio atque investigatio
veri investigatio
veri simile est + aci
veri similiter
veri videndi cupiditas
vericulum, vericuli n
veridici cantus
veridicus, veridica, veridicum
verificatio, verificationis f
verifico 1
verificus, verifica, verificum
verificus, verifici m
veris et hiemis divortium
veris falsa remisceo
veris laudibus aliquem orno
verisimile est
verisimile est aliquem commisisse
verisimilis illa narratio
verisimilis, verisimile (veri similis, veri simile)
verisimilitudo, verisimilitudinis f
verissime loquor
veritas nuda
veritas, veritatis f
veritatem egredior
veritatem enubilo
veritatem imitor
veritatem non servo
veritatem oblinio
veritatis amans
veritatis diligens
veritatis fides
veritatis studiosus
vermiculatus, vermiculata, vermiculatum
vermiculus, vermiculi m
vermino 1
verminor 1
vermis, vermis m
verna, vernae c
vernaculi, vernaculorum m
vernaculus, vernacula, vernaculum
vernales hōrae
vernalis, vernale
vernantis caeli temperies
vernilis, vernile
verniliter
verno 1
verno tempore
vernula, vernulae c
vernum, verni n
vernus, verna, vernum
vero
vero 1
vero, veronis m
Verona, Veronae f
Veronensis, Veronense
verpa, verpae f
verpus, verpi m
verres, verris m
Verrinus, Verrina, Verrinum
Verrius, Verria, Verrium
verro 3
verruca, verrucae f
verrucae, verrucarum f
verrucosus, verrucosa, verrucosum
verrunco 1
versa vice
versabilis, versabile
versabundus, versabunda, versabundum
versatilis, versatile
versatio, versationis f
versator in re pusilla
versator, versatoris m
versatus sum
versicolor, versicoloris (versicolorius, a, um; versicolorus, a, um)
versiculus, versiculi m
versificator, versificatoris m
versifico 1
verso 1
verso calamo signum allino
versor 1
versor in re publica
versum
versura (vorsura), versurae f
versura dissolvo
versura publice facta
versura solvo
versuram facio
versuram publice facio
versus
versus atri
versus canori
versus catalecticus
versus compono
versus condo
versus ecaudes
versus facio
versus fingo
versus fundo
versus intercalaris
versus male nati
versus male tornati
versus mali
versus nescio
versus obscoenissimi in Clodium dicuntur
versus octonarius
versus orationi admisceo
versus pango
versus rhopalicus
versus satirici
versus Saturnius
versus scribo
versus sribo
versus, versa, versum
versus, versus m
versute
versutia, versutiae f
versutiloquus, versutiloqua, versutiloquum
versutus, versuta, versutum
versutus, versuta, versutum (vorsutus)
vertagus, vertagi m
vertebra, vertebrae f
vertebratus,vertebrata, vertebratum
vertebrum, vertebri n
vertex caeli
vertex montis
vertex, verticis m
vertibilis, vertibile
vertibulum, vertibuli n
verticalis, verticale
verticillus, verticilli m
verticinor 1
Verticordia, Verticordiae f
verticosus, verticosa, verticosum (vorticosus)
verticula, verticulae f
verticulum, verticuli n
verticulus, verticuli m
vertigine tectum ambulat
vertigino 1
vertiginor 1
vertiginosus, vertiginosa, vertiginosum
vertigo, vertiginis f
vertilabundus, vertilabunda, vertilabundum
vertipedium, vertipedii n
verto 3 (vorto 3)
verto cuncta odio et terrore
vertragus, vertragi m
vertraha, vertrahae f
Vertumnalia, Vertumnalium n
Vertumnus, Vertumni m
veru, verus n
verum
verum aut falsum
verum dico
verum haec alias
verum profiteor
verum, veri n
verumtamen (veruntamen)
verus adfectus
verus, vera, verum
verutum, veruti n
verutus, veruta, verutum
vervex sectarius
vervex, vervecis c (vulg.: verbex, verbix, berbex, berbix)
vesania, vesaniae f (vaesania, vaesaniae f)
vesanio 4
vesanus (vaesanus), vesana, vesanum
Vescia, Vesciae f
Vescinus, Vescina, Vescinum
vescor 3
vescus, vesca, vescum
Veseris, Veseris m
Vesevus, Vesevi m
vesica, vesicae f
vesicalis, vesicale
vesicula, vesiculae f
Vesontio, Vesontionis m
vespa, vespae f
vesper, vesperi m
vesper, vesperis m
vespera, vesperae f
vesperascente iam die
vesperascit
vespere insequenti
vesperi (vespere)
vesperi, quid quoque die dixerim, commemoro
vespertilio, vespertilionis m
vespertinus circumgemit ursus ovile
vespertinus, vespertina, vespertinum
vesperugo, vesperuginis f
vespillo, vespillonis m
Vesta, Vestae f
Vestae sacerdos
Vestalis, Vestale
Vestalis, Vestalis f
veste me exuo
veste mutata
vestem corpori obduco
vestem depono
vestem exuo
vestem induo
vestem lugubrem depono
vestem lugubrem sumo
vestem muto
vestem pono
vestem recingor
vestem umeris abscindo
vester et proprius
vester proprius
vester, vestra, vestrum (voster, vostra, vostrum)
vestes ostro perfusae
vestiarium, vestiarii n
vestiarius, vestiaria, vestiarium
vestiarius, vestiarii m
vestibulum, vestibuli n
vestibus civilibus indutus sum
vesticeps, vesticipis
vestigabilis, vestigabile
vestigatio, vestigationis f
vestigator, vestigatoris m
vestigia alicuius sequor (persequor)
vestigia figo
vestigia graphidis
vestigia premo
vestigia retro refero
vestigiator, vestigiatoris m
vestigiis alicuius insisto
vestigiis alicuius insisto (ingredior)
vestigiis aliquem sequor (persequor)
vestigiis ingredior
vestigio fallor
vestigio me non moveo
vestigium facio
vestigium nartatorium
vestigium temporis
vestigium, vestigii n
vestigo 1
vestimenta civilia gero
vestimenta cubitoria
vestimenta et calceos muto
vestimentum mortui
vestimentum, vestimenti n
Vestini, Vestinorum m
Vestinus, Vestina, Vestinum
vestio 4
vestis aurata
vestis balnearis
vestis bubuana
vestis circum bracchia torta
vestis cucullata
vestis cum gunna calathinus
vestis cum gunna crinilinea
vestis cum gunna sinuata
vestis diei sollemnis
vestis displosiva
vestis fartum
vestis humanior
vestis instita subsuta
vestis nartatoria
vestis nuptialis
vestis pellita
vestis saetigera
vestis seposita
vestis servilis
vestis sinuosa
vestis sollemnis
vestis stragula
vestis stratoria
vestis subsuta
vestis suicidalis
vestis superior
vestis, vestis f
vestitu (a vestitu) dignosco (dinosco)
vestitus agrestis
vestitus obsoletus
vestitus protectorius
vestitus tectorius
vestitus traditionalis
vestitus tritus
vestitus, vestitus m
vestium monstratrix
vestium ostentatrix
vestra causa
vestra sponte
vestras, vestratis c
vestratim
vestratis, vestrate
vestri, vestrorum m
vestro periculo
Vesulus, Vesuli m
Vesuvius eructat ignes
Vesuvius evomit ignes
Vesuvius, Vesuvii m
vetamur vetere proverbio
vetera novis et quieta turbidis antehabeo
veteranis diligentissime caveo
veteranus, veterana, veteranum
veteranus, veterani m
veterasco 3
veterator, veteratoris m
veteratorie
veteratorius, veteratoria, veteratorium
veteratus, veterata, veteratum
veteres aviae
veteres homines docti
veteres, veterum m
veterinarius, veterinaria, veterinarium
veterinus, veterina, veterinum
veternosus, veternosa, veternosum
veternus civitatem occupavit
veternus, veterna, veternum
veternus, veterni m
vetero 1
veterum annales
veterum annalium monumenta
veterum annalium monumenta evolvo
vetitum, vetiti n
veto 1
Vettones (Vectones), Vettonum m
vetula, vetulae f
vetularum oblectamenta antequadragesimalia
vetuli notique columbi sumus
vetulus, vetula, vetulum
vetulus, vetuli m
vetus (verbum) est (+ AcI)
vetus atque usitatus
vetus miles
vetus quassaque navis
vetus sepulcrum
vetus usus inter nos intercedit
vetus vinum
vetus, veteris
vetustas tabida
vetustas, vetustatis f
vetustate amicitiae coniunctus sum cum aliquo
vetustus, vetusta, vetustum
vexabilis, vexabile
vexabiliter
vexamen, vexaminis n
vexatio, vexationis f
vexativus, vexativa, vexativum
vexator, vexatoris m
vexatrix, vexatricis f
vexillarii, vexillariorum m
vexillarius, vexillarii m
vexillatio, vexillationis f
vexillo signum do, ut ...
vexillo sublato significo, ut ...
vexillum deduco
vexillum demitto
vexillum evolvo
vexillum navale
vexillum Olympicum
vexillum propono
vexillum suspendo
vexillum tollo
vexillum, vexilli n
vexo 1
vi
vi abduco
vi atque armis
vi capio
vi coactus
vi et armis
vi everto
vi expugno
vi grassor in aliquem
vi stuprata
vi vim illatam defendo
via
via ad propositum assequendum
via Aemilia
via Appia proficisci
via atque ratio
via auxiliaria
via bidui
via cava
via compendiaria
via dico
via ducit aliquo
via emptionalis
via eo
via erro
via et ratione disputo
via ferrata
via fert aliquo
via fornicata
via in collem fert
via inexplicabilis
via irredux
via lactea
via me laedit
via mictualis
via militaris
via nocturna
via peculiaris
via sagularia
via sagularis
via Salaria
via se findit in partes ambas
via strata
via transversa
via trita
via unius cursus
via unius directionis
via vehicularia
via vehicularis
via vicinaria
via, viae f
viae cavae
viae ferratae custos
viae infestae
viae me committo
vialis, viale
viam alicui commonstro
viam alicui do
viam alicui ostendo
viam anticipo
viam aperio
viam aperto
viam capesso
viam capio
viam custodiariam eo
viam eo
viam exploratoriam eo
viam facio
viam flecto
viam ineo
viam ingredior
viam intercludo
viam invenio
viam longam conficio
viam molior
viam munio
viam munito
viam offirmo
viam patefacio
viam pergo in Macedoniam
viam persequor
viam repeto
viam sequor
viam sterno
viam virtutis ingredior
viam vitae ingredior
viantes, viantium m
viarius, viaria, viarium
viarum celebritas
viarum frequentia
viarum transitus
vias atque itinera intercludo
vias faciendas loco
vias glarea substruo
vias perquiro
vias tutas reddo
viaticum, viatici n
viaticus, viatica, viaticum
viator aridus
viator, viatoris m
viatorius, viatoria, viatorium
vibex (vibix), vibicis f
Vibius, Vibii m
Vibo, Vibonis f
vibrisso 1
vibro 1
vibro 1 (intr.)
Vibullius, Vibullii m
viburnum, viburni n
vicanus, vicana, vicanum
vicanus, vicani m
Vicapota, Vicapotae f (Vica et Pota)
vicariotas, vicariotatis f
vicarius praesidens
vicarius, vicaria, vicarium
vicarius, vicarii m
vicatim
vice (mit Gen.)
vice alicuius
vice alicuius fungor
vice mea fungor
vice-cancellarius foederalis
vice-cancellarius, vice-cancellarii m
vicegerens, vicegerentis
vicegerens, vicegerentis m
vicem (mit Gen.)
vicem alicuius doleo
vicem meam conqueror
vicem reddo
vicem refero
vicem suam conquestus est
vicem tortoris exhibeo
vicena milia
vicenarius, vicenaria, vicenarium
viceni bini, vicenae binae, vicena bina
viceni singuli, vicenae singulae, vicena singula
viceni, vicenae, vicena
vicensimus, vicensima, vicensimum
vicepraesidens, vicepraesidentis m
vices annuae
vices gerens, vices gerentis m
vices perago
vices rependo
vicesima, vicesimae f
vicesimarius, vicesimaria, vicesimarium
vicesimarius, vicesimarii m
vicesimus alter, vicesima altera, vicesimum alterum
vicesimus primus, vicesima prima, vicesimum primum
vicesimus, vicesima, vicesimum (vigesimus, vicensimus)
vicessis, vicessis m
Vicetia, Vicetiae f
vicia, viciae f
vicibus factis
vicies
vicies (viciens)
vicies bis
vicies centena milia
vicies milies
vicies millesimus, vicies millesima, vicies millesimum
vicies semel
Vicilinus, Vicilini m
vicina, vicinae f
vicinalis, vicinale
vicinarius, vicinaria, vicinarium
vicinas aquas clamo
vicinatus, vicinatus m
vicine
Vicingi, Vicingorum m
vicinia, viciniae f
vicinitas, vicinitatis f
vicinitus
vicinus, vicina, vicinum
vicinus, vicini m
vicis (Gen.; weitere Kasus: vicem, vice, vices, vicibus) f
vicissim
vicissitudines anniversariae
vicissitudines dierum noctiumque
vicissitudo dierum ac noctium
vicissitudo fortunae
vicissitudo, vicissitudinis f
victima, victimae f (victuma, ae f)
victimarius, victimarii m
victimas (hostias) caedo
victimas (hostias) macto
victimas immolo
victimas securi ferio
victimator, victimatoris m
victimo 1
victo silentio prorumpo
Victoali (Victohali), Victoalorum m
victor abeo
victor electionum
victor evado
victor ex certamine abeo
victor Olympiae citor
victor proelio discedo
victor pugna discedo
victor, victoris m
victor, victrix
victorem aliquem cito
victori supplicare
victoria aut bello aliquem amplector
victoria civilis
victoria clueo
victoria furtiva
Victoria in antefixis est
victoria multo sanguine ac vulneribus stetit
victoria multo sanguine stetit
victoria navalis
victoria perpotior
victoria Romanorum
victoria spectabilis
victoria, victoriae f
victoriae Pompei comes esse vult
victorialis, victoriale
victoriam a dis exposco
victoriam ab hoste reporto
victoriam adipiscor
victoriam alicui gratulor
victoriam celero
victoriam cohonesto
victoriam conclamant
victoriam ex hoste fero
victoriam exploratam dimitto
victoriam fero
victoriam gratulari alicui
victoriam iam partam ex manibus eripio
victoriam ostendo
victoriam pario
victoriam praecipio (animo)
victoriam refero
victoriam tempero
victoriatus, victoriata, victoriatum
victoriatus, victoriati m
Victoriola, Victoriolae f
victoriosus, victoriosa, victoriosum
victoris vultum praeferens
victrix electionum
victrix, victricis f
victu privatus
victum aliqua re quaero
victus agrestis
victus atque cultus
victus cotidianus
victus cottidianus
victus nullus
victus precarius
victus tenuis
victus, victa, victum
victus, victus m
viculus, viculi m
vicus emptionalis
vicus Iugarius
vicus Potemkinius
vicus proximus itineri
vicus sandaliarius
vicus, vici m
vide caliginem temporum illorum
vide mihi aliquid cibi
vide mihi prandium
vide, quis sit rerum nostrarum status
vide, ut caelum blandiatur
videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat
videbatur vivere tamquam superstes sibi
videlicet
viden? (= videsne?)
videndum est, quo sua quemque natura maxime ferre videatur
video + aci
video 2
video te amicum
video, ne ...
video, quid adriseris
videor 2
vides arcum caelestem?
videtur (+ AcI.)
videtur alicui
vidit se operatum
vidua, viduae f
viduitas, viduitatis f
viduo 1
viduor 1
viduor 1 (+ Abl.)
viduus, vidua, viduum
viduus, vidui m
Vienna, Viennae f
vieo 2
viesco 3
vietor, vietoris m
vietus fio
vietus, vieta, vietum
vigeo 2
vigesco 3
vigesimus, vigesima, vigesimum
vigessis, vigessis m
vigil, vigilis
vigil, vigilis m
vigilans, vigilantis
vigilanter
vigilantia, vigilantiae f
vigilax, vigilacis
vigiles urbis
vigilia, vigiliae f
vigiliae Sanctae Valpurgis
vigilias circumeo
vigilias servo
vigilo 1
vigilo 1 (tr.)
viginti
viginti anni aut plus
viginti anni et amplius
viginti commodae minae
viginti gradus Celsiani infra zerum
viginti his annis
viginti milia
viginti puncta nunc sunt a nona
vigintiviri, vigintivirorum m
vigor, vigoris m
vigoratus, vigorata, vigoratum
vigoro 1
vilem redigor ad assem
vilesco 3
vili pretio emo
vilica, vilicae f (villica, villicae f)
vilicatio, vilicationis f
vilico 1 (villico 1)
vilicus (villicus), vilica, vilicum
vilicus, vilici m (villicus, villici m)
vilior alga
vilis amicorum annona
vilis, vile
vilisco 3
vilissime emo
vilissime natus
vilitas, vilitatis f
viliter (vilius, vilissime)
villa aestiva
villa candens
villa commorationis est, non deversorii
villa ferialis
villa magnifica
villa viam tangit
villa, villae f
villae urbi proximae
vīllaris, vīllare
villaticus, villatica, villaticum
villica, villicae f
villico 1
villicus, villica, villicum
villicus, villici m
villosus, villosa, villosum
villula, villulae f
villum, villi n
villus, villi m
vim adhibeo alicui
vim aeris alienis exhaurio
vim afferens
vim affero alicui
vim afferre alicui
vim alicui affero
vim alicui facio
vim alicui infero
vim et manus affero alicui
vim et manus inicio alicui
vim facio alicui
vim habeo
vim infero alicui
vim iniecto
vim lacrimarum profundere
vim lacrimarum profundo
vim mihi affero
vim mihi facio
vim naturae iniecto
vim paro
vim restituo
vim tribuo
vim uranii augeo
vim vi depello
vim victoriamque prospero
vim viribus exeo
Vimaria, Vimariae f
Vimarianus, Vimariana, Vimarianum
vimen tortum
vimen, viminis n
vimentum, vimenti n
Viminalis collis
viminalis, viminale
vimineus, viminea, vimineum
vin commutemus?
vin? (visne?)
vina cariosa
vina merce Syra reparo
vina, vinorum n
vinacea, vinacae m (vinaceum, vinacei n)
vinaceus, vinacea, vinaceum
vinaceus, vinacei m (vinaceum, vinacei n)
vinacius, vinacia, vinacium
Vinalia, Vinalium n
vinalis, vinale
vinariarius, vinariarii m
vinarium, vinarii n
vinarius, vinaria, vinarium
vinarius, vinarii m
vincapervinca, vincapervincae f
vincenter
vincibilis, vincibile
vincio 4
vincipes, vincipedis m
vinclis capio aliquem
vinclis et carcere freno
vinclum, vincli n
vinco 3
vincula abrumpo
vincula alicui adhibeo
vincula alicui demo
vincula alicui inicio
vincula mihi exuo
vincula plantis circumdo
vincula rumpo
vincula, vinculorum n (vincla, vinclorum n)
vinculis aliquem punio (punior)
vinculis et carcere aliquem fatigo
vinculum immodicae cupiditati inicio
vinculum manuale
vinculum, per quod res publica cohaeret
vinculum, vinculi n (vinclum, vincli n)
Vindelici, Vindelicorum m
vindemia, vindemiae f
vindemialia, vindemialium m
vindemialis, vindemiale
vindemiator, vindemiatoris m (vindemitor, vindemitoris m)
vindemiatōrius, vindemiatōria, vindemiatōrium
vindemio 1
vindemiola, vindemiolae f
vindemitor, vindemitoris m
vindex, vindicis c
vindicatio, vindicationis f
vindiciae, vindiciarum f
vindicias do secundum libertatem
vindicias do secundum servitutem
vindicium, vindicii n
vindico 1
vindicta, vindictae f
vindictam paro
vindictam tribuo
vindictrix, vindictricis f
Vindobona, Vindobonae f
vinea, vineae f
vinealis, vineale
vinearius, vinearia, vinearium
vineas ago
vineas turresque ad oppidum ago
vineatica falcula
vineaticus, vineatica, vineaticum
vineola, vineolae f
vineta mea caedo
vineta tua caedis
vinetum, vineti n
vineus, vinea, vineum
vini degustatio
vini demoratio
vinibua, vinibuae f
vinifer, vinifera, viniferum
vinifusor, vinifusoris m
vinito 1
vinitor, vinitoris m
vinitorius, vinitoria, vinitorium
vinivorax, vinivoracis m
vinnulus, vinnula, vinnulum
vino adversor
vino aliquem depono
vino deditus sum
vino excerebratus
vino indulgeo
vino madeo
vino me beo
vino me obruo
vino relanguescit animus
vino somnoque sepultus
vinolentia, vinolentiae f
vinolenties, vinolentiei f
vinolentus, vinolenta, vinolentum
vinolentus, vinolenti m
vinositas, vinositatis f
vinosus, vinosa, vinosum
vinti
vinulentia, vinulentiae f
vinulenties, vinulentiei f
vinulentus, vinulenta, vinulentum
vinulentus, vinulenti m
vinulum, vinuli n
vinulus, vinula, vinulum
vinum ac tus praebeo
vinum acinaticium
vinum acinaticum
vinum ad se importari non sinunt
vinum adustum
vinum annosum
vinum austerum
vinum aut asperum aut lene aut austerum aut dulce est
vinum Caecubum
vinum cogo
vinum cumino factum
vinum de dolio haurio
vinum doliare
vinum dolio promo
vinum edentulum
vinum exanclo
vinum Falernum
vinum frumento factum
vinum generosum
vinum in dolia conicio
vinum liquatum
vinum liquo
vinum mensale
vinum mucescit aut in acetum vertitur
vinum mustum
vinum novicium
vinum oleo
vinum premo
vinum redoleo
vinum resina conditum
vinum resipit picem
vinum rubellum
vinum Sabinum
vinum stypticum
vinum tempero
vinum, vini n
vio 1
viola, violae f
violabilis, violabile
violaceus, violacea, violaceum
violarium, violarii n
violas carpo
violatas caerimonias inexpiabili religione sancio
violatio, violationis f
violator iuris
violator, violatoris m
violens, violentis
violenta exactio pecuniarum
violenter
violenter me gero
violentia aegrescit
violentia, violentiae f
violentus, violenta, violentum
violina, violinae f
violinicus, violinica, violinicum
violinum, violini n
violo 1
vipera venenata
vipera, viperae f
viperalis, viperale
viperam sub ala nutricor
vipereus, viperea, vipereum
viperinus, viperina, viperinum
viperrina, viperrinae f
vipio, vipionis m
Vipsanius, Vipsanii m
vir (bello) fortis
vir acer
vir ad efficiendum acerrimus
vir adamantini rigoris
vir ambigua fide
vir bello insignis
vir bisulci lingua
vir bonus
vir capax imperii
vir clarissimus
vir constans
vir defunctus honoribus
vir dicendus
vir doctissimus
vir doctus
vir equo commissus
vir fide cognita
vir fortissimus
vir gravis
vir gravis et severus
vir gubernatorius
vir honoribus ac rei publicae muneribus perfunctus
vir humanitatis studiosus
vir inexplebilis virtutis
vir ingeniō praestans
vir ingeniosus
vir insigni prudentia (est)
vir insignis industriae
vir inturbidus
vir iustus idemque sapientissimus
vir litteratus
vir magno ingenio
vir magno ingenio (praeditus)
vir magno ingenio praeditus
vir mihi carendus
vir militans
vir militaris
vir moris antiqui
vir morum veterum
vir omni doctrina eruditus
vir omnium callidissimus
vir operarius lingua celeri et exercitatā
vir perelegantis ingenii
vir perfecte planeque eruditus
vir potens
vir privatus
vir procax
vir proconsularis
vir recti exempli
vir senatorii ordinis
vir senatorii ordinis est
vir sine dentibus mandens
vir singulari in rem publicam officio
vir summi laboris
vir triumphalis
vir ut temporibus illis doctus
vir virum legit
vir vitā et morte consentaneus
vir, quo illis temporibus nemo est doctior
vir, viri m
vira, virae f
viraceus, viracea, viraceum
virago, viraginis f
viratus, virata, viratum
viratus, viratus m
Virbius, Virbii m
virdesco 3
virens, virentis
vireo 2
vires aeriae
vires alicuius amplio
vires bitumineae
vires castro
vires colligo
vires consenescunt
vires corpors
vires in impetum valentes
vires intendo
vires intimas molemque belli cieo
vires invictae
vires marinae
vires me deficiunt
vires morbo attenuatae
vires nimis intendo
vires non suppetunt
vires pauperescunt
vires resumo
vires torpent
vires vastae
vires, virium f
viresco 3
viretum, vireti n (virectum, virecti n)
virga circumscribo regem
virga rubea
virga turbam coerceo
virga venenata
virga, virgae f
virgae ulmeae
virgatus, virgata, virgatum
virgea, virgeorum n
virgetum, virgeti n
virgeus, virgea, virgeum
virgidemia, virgidemiae f
virgifer, virgifera, virgiferum
virginalis, virginale
virginalis, virginalis f
virginarius, virginaria, virginarium
virginem alicui nuptum loco
virginem in matrimonium loco
virginesvendonides, virginesvendonidae m
virgineus, virginea, virgineum
virginia, virginiae
virginitas, virginitatis f
virginius, virginia, virginium
virginor 1
virgis aliquem caedo
virgis dorsum depolio tuum
virgo Pygmaea
virgo, virginis f
virgobretus, virgobreti m
virgosus, virgosa, virgosum
virgula aenea
virgula censoria
virgula divina
virgula normalis
virgula oleagina
virgula vitrea
virgula, virgulae f
virgulatus, virgulata, virgulatum
virgulta silvasque penetro
virgultum, virgulti n
virgultus, virgulta, virgultum
virguncula, virgunculae f
viri clari
viri clari et honorati
viri consulares
viri experientia probati
viri gravitatem adseverantes
viri in re publica prudentes
viri inter se coeunt
viri multarum rerum experientia cogniti
viri nunc gloria claret
viri praeteriti
viri rei publicae gerendae periti
viri rerum civilium periti
viriae, viriarum f
viribus ceteris antisto
viribus editior
viribus meis indubito
viribus pollens
viriculae, viricularum f
viriculum, viriculi n
viridarium (viridiarium), viridarii n
viridarium nationale
viridarium, viridarii n
viridarius, viridarii m
viride
viride, viridis n
viridesco 3
viridi tempora lauro advelo
viridia, viridium n
viridiariolum, viridiarioli n
viridiarium, viridiarii n
viridicans, viridicantis
viridico 1
viridiores, viridiorum m
viridis, viride
viriditas, viriditatis f
virido 1
viridor 1
virilis, virile
virilitas, virilitatis f
viriliter
viriolae, viriolarum f
viriose
viriosus, viriosa, viriosum
viripotens, viripotentis
viripotens, viripotentis (2)
viritanus, viritana, viritanum
viritim
viritim sententiam feramus
viro nubere
viro repudium remitto
Viromandui (Veromandui), Viromanduorum m
viror, viroris m
virosus, virosa, virosum (1)
virosus, virosa, virosum (2)
virtualis
virtus ac fortitudo
virtus arguitur malis
virtus attractiva
virtus bellica
virtus conscia
virtus domi militiaeque cognita
virtus est propter se expetenda
virtus hoc habet, ut ...
virtus iustitiae
virtus matura
virtus mictualis
virtus nullam requirit voluptatem
virtus Romana turpiter spoliatur
virtus splendet per sese
virtus summa
virtus, virtutis f
virtute aliquem praecedo
virtute fretus
virtute fungor
virtute me cum aliquo comparo
virtute ornatus sum
virtute praeditus sum
virtute, non genere me populo Romano commendo
virtutem armis affirmo
virtutem colo
virtutem exhibeo
virtutem honoro
virtutem militum collaudo
virtutem moresque Catonis repraesento
virtutem ostendo
virtutem pristinam retineo
virtutem sequor
virtutes cardinales
virtutes consertae et inter se cohaerentes
virtutes et vitia in contraria abeunt
virtutis fructus ex re publica capio
virtutis opinionem capio
virtutis perfectae perfecto munere fungor
virtutis studiosus sum
virtutum sterilis
virulentia hircorum
virulentia, virulentiae f
virulentus, virulenta, virulentum
virum scelestum supplicio afficere
virus acerbitatis meae effundo in aliquem
virus acerbitatis meae evomo in aliquem
virus coronarium
virus ebolense
virus elumbe
virus tinctile
virus, viri n
vis affectoria
vis alicui allata
vis animi salus
vis aurea de humano corpore cessit in amnem
vis dicendi
vis dynamica
vis electrica
vis et effectus
vis et impetus
vis et impressio
vis et natura
vis festucaria
vis frigoris
vis frumenti
vis hiemalis
vis maior
vis oeconomica
vis remedialis
vis terraemotus quinque unitates mensurabatur
vis, vim, vi, vires, virium f
visa in animis imprimuntur
visa revolvo
viscatus, viscata, viscatum
viscera, viscerum n
vīsceratim
visceratio, viscerationis f
viscerum dolores
vischiulentus, vischiulenta, vischiulentum
vischium borbonicum
vischium burbonianum
vischium, vischii n
viscum, visci n
viscus, visceris n
viscus, visci m
Visegradum, Visegradi n
visenda, visendorum n
visendus, visenda, visendum
visibilis, visibile
visibilitas, visibilitatis f
visibiliter
visibundus, visibunda, visibundum
visificus, visifica, visificum
visio 4
visio, visionis f
visitatio statalis
visitatio, visitationis f
visitator, visitatorris m
visito 1
visne concreta an fluida ova
visne de perna?
viso 3
vison, visontis m
visor, visoris m
visorium, visorii n
vispellio, vispellionis m
vispillo, vispillonis m
visu acri
visu aliquid obeo
visu percipio aliquid
visu repentino obiecto
visu tactuque manifestus
visum, visi n
visus attentus
visus cunicularius
visus, visus m
vita a negotiis publicis remota
vita a rebus publicis remota
vita alicuius agitur
vita alicuius ante acta
vita beata
vita cedo
vita communis
vita conferta voluptatibus
vita decedo
vita defungi
vita defungor
vita domestica
vita excedo
vita forensis
vita frui
vita fruniscor
vita gaudeo
vita honesta
vita humana
vita intima
vita legalis
vita moresque
vita multis casibus subiacet
vita occidens
vita occupata
vita omnibus flagitiis dedita
vita omnibus flagitiis inquinata
vita otiosa
vita pastoralis
vita perfuncta
vita periclitor
vita privata
vita privor
vitā repletus
vita rustica
vita rusticana
vita sanctimonialis
vita satiatus
vita tranquilla
vita trepida
vita turpis
vita umbratilis
vita, quam adhuc vixi
vita, vitae f
vitabilis, vitabile
vitabundus, vitabunda, vitabundum
vitae commoditas iucunditasque
vitae cursum celeriter perstringam
vitae extremus actus
vitae finem do
vitae finem facio
vitae finis adest
vitae necisque potestatem habeo
vitae parco
vitae ratio bene ac sapienter instituta
vitae sinceritas
vitae societas
vitae splendorem maculis aspergo
vitae splendori maculas aspergo
vitalis, vitale
vitam ad annum centesimum perduco
vitam ago
vitam alicui molestam reddo
vitam alicui reddo
vitam alicuius depingo
vitam alicuius expono
vitam amitto
vitam asperam traho
vitam auro vendidit
vitam beatam dego
vitam colo
vitam commuto
vitam consumo in aliqua re
vitam debeo alicui
vitam dego
vitam efflo
vitam effundo
vitam finio abstinentia (sc. cibi)
vitam flecto
vitam fugae mando
vitam gladiatori concedo
vitam honeste dego
vitam in egestate dego
vitam in obscuro ago
vitam in otio dego
vitam in solitudine dego
vitam inopem sustento
vitam inopem tolero
vitam meam in discrimen offero
vitam meo habitu dego
vitam mihi deprecor
vitam miseram dego
vitam profundo
vitam profundo pro patria
vitam segregem ago
vitam solitariam ago
vitam transigo
vitatio, vitationis f
Vitellia, Vitelliae f
Vitellius, Vitellia, Vitellium
vitellum, vitelli n
vitellus, vitelli m
vitem amputans coerceo
vitem attondeo
vitem compesco
vitem praecipito
vites grandine contunduntur
vites grandine excutiuntur
vites grandine percutiuntur
vites grandine verberantur
viteus, vitea, viteum
vitex, viticis f
vitia erumpunt
vitia exstirpo et funditus tollo
vitia inextricabilia
vitia nobis sub virtutum nomine obrepunt
vitia praevalida
vitia virtutesque perpendo
vitia virtutibus redimo
vitia vitiorum n
viticula, viticulae f
vitifer, vitifera, vitiferum
vitigenus, vitigena, vitigenum
vitigineus, vitiginea, vitigineum
vitiis (sceleribus) contaminatus sum
vitiis (sceleribus) inquinatus sum
vitiis (sceleribus) obrutus sum
vitiis alicuius indulgeo
vitiis contaminor
vitiis me contamino
vitiis medeor
vitiis obrutus sum
vitiligo, vitiliginis f
vitilis, vitile
vitilitigator, vitilitigatoris m
vitilitigo 1
vitilla, vitillae f
vitineus, vitinea, vitineum
vitio 1
vitio do
vitio duco
vitio laboro
vitio tribuo
vitio verto
vitior 1
vitiosa nux
vitiose
vitiose facio
vitiositas, vitiositatis f
vitiosus, vitiosa, vitiosum
vitiparra, vitiparrae f
vitis natura est caduca
vitis, vitis f
vitisator, vitisatoris m
vitium facio
vitium ignaviae
vitium orationis
vitium partus
vitium sermonis
vitium, vitii n
vito 1
vito alicuius occursum
vitor, vitoris m
vitra ocularia
vitraria, vitrariae f
vitrarium, vitrarii n
vitrarius, vitraria, vitrarium
vitrea, vitreorum n
vitreamen, vitreaminis n
vitrearius, vitrearii m
vitreolus, vitreola, vitreolum
vitreum, vitrei n
vitreus, vitrea, vitreum
vitriaria, vitriariae f
vitriarius, vitriarii m
vitricus, vitrici m
vitrius, vitria, vitrium
vitrum metallicum
vitrum ocularium
vitrum, vitri n
vitta coercet capillos
vitta, vittae f
vittatus, vittata, vittatum
vitula conternans
vitula, vitulae f
Vitularia via, Vitulariae viae f
vitulina, vitulinae f
vitulina, vitulinorum n
vitulinus, vitulina, vitulinum
vitulus, vituli m
vituperabilis, vituperabile
vituperatio, vituperationis f
vituperationem subeo
vituperator, vituperatoris m
vitupero 1
vivacitas ingenii
vivacitas, vivacitatis f
vivaciter
vivarium, vivarii n
vivarius, vivaria, vivarium
vivatus, vivata, vivatum
vivax, vivacis
vivesco 3 (vivisco 3)
vivido 1
vividus, vivida, vividum
vivificatio, vivificationis f
vivificator, vivificatoris m
vivificatorius, vivificatoria, vivificatorium
vivificatrix, vivificatricis f
vivifico 1
vivificus, vivifica, vivificum
viviparus, vivipara, viviparum
viviradix, viviradicis f
vivis aliquem annumero
vivo 3
vivo ac spiro
vivo cum aliquo
vivo in aeterna rosa
vivorum usus
vivos mortuosque comploro
vivum aliquem capio
vivum aliquem comburo
vivum calorem revoco in artus gelidos
vivum calorem revoco in artus mortuos
vivum, vivi n
vivus, viva, vivum
vix
vix ... cum ...
vix ... et ...
vix adsto prae formidine
vix aegreque
vix aliquem cohibeo, quominus ... .+ Konj.
vix aut omnino non
vix bene
vix bene desieram
vix contineor, quominus ...
vix me contineo, quin ...
vix me contineo, quin lacrimem
vix meus sum
vix mihi tempero, quin lacrimem
vix nobis verba coiere decem
vix reprimor, quin ...
vix resisti potest, quin ... + Konj.
vix sex menses sunt
vix tandem
vix tandem sensi stolidus
vix teneor, quin dicam
vix ter in anno
vix vixque
vixdum
vixdum ... et ...
vixdum coalescens regnum
vixdum etiam
vixdum luce certa
vixdum satis percurato vulnere
vobis exemplo sit!
vocabula idem fere declarantia
vocabulum angustius valet
vocabulum Latino sermone non tritum
vocabulum latius patet
vocabulum poprium
vocābulum primitivum
vocabulum principale
vocabulum, vocabuli n
vocalis, vocale
vocalis, vocalis f
vocatio, vocationis f
vocatus, vocatus m
voce aliquid exprimo
voce parum clara loqueris
vocela, vocelae f
vocem alicui praecludo
vocem alicuius premo
vocem consocio
vocem exerceo
vocem intercludo
vocem mitto
vocem obtundo
vocem ostendo
vocem premo
vocem resolvo
vocem summitto (submitto)
vocem supprimo
vocem teneo
vocem ultra vires urgeo
voces contumeliosae
voces iacio
voces labuntur
voces simplices
vocibus aliquem tundo
vocibus strepunt
vociferatio lamentosa
vociferatio, vociferationis f
vociferor 1
vocis conformatio
vocis imago
vocito 1
voco 1
Voconius, Voconia, Voconium
Vocontii, Vocontiorum m
vocor ad imperandum,
vocula, voculae f
vocum et fidium (nervorum) cantus
vola, volae f
volaemum pirum
Volaterrae, Volaterrarum f
Volaterrani, Volaterranorum m
Volaterranus, Volaterrana, Volaterranum
volatica, volaticae f
volaticus, volatica, volaticum
volatilis, volatile
volatilium arcendorum systema
volatio, volationis f
volatus coniuncticius
volatus directus
volatus, volatus m
Volcae, Volcarum m
Volcatius, Volcatia, Volcatium
volemum pirum
volemus, volema, volemum
volens, volentis
volgaris, volgare
volgo 1
volito 1
volnero 1
volnus,volneris n
volo
volo + aci
volo 1
volo alicui
volo aliquem
volo aliquid
volo istuc severum facere
volo me excusatum alicui
volo, volonis m
Volsci (Vulsci), Volscorum m
Volsinii (Vulsinii), Volsiniorum m
volsus, volsa, volsum
Voltinienses, Voltiniensium m
Voltinius, Voltinia, Voltinium
Voltumna, Voltumnae f
volturnus (volturnus), volturni m
voltus tuus adfulget populo
voltus, voltus m
volubile fenestrae tegulum
volubilibus fenestrarum tegulis solem excludimus
volūbilis orbis
volubilis, volubile
volubilitas circulatoria
volubilitas linguae
volubilitas, volubilitatis f
volubiliter
volucer, volucris, volucre
volucra, volucrae f
volucres arundo terret
volucres medio caluere Caystro
volucres ova ac pullos faciunt
volucris, volucris f
volumen explico
volumen, voluminis n
volumina Qumranica
Volumnius, Volumnia, Volumnium
voluntaria morte morior
voluntariam exsilium mihi conscisco
voluntariam mortem mihi conscisco
voluntariam mortem oppeto
voluntarie
voluntarii, voluntariorum m
voluntarius, voluntaria, voluntarium
voluntas alicuius rei
voluntas firma
voluntas legis
voluntas propitia
voluntas publica
voluntas, voluntatis f
voluntate
voluntate sua
voluntatem alicuius a me abalieno
voluntatem alicuius mihi concilio (colligo) ex aliqua re
voluntatem alicuius offendo
voluntatem in aliquem confero
voluntati alicuius obsequor
voluntati alicuius satisfacio
voluntatis declaratio
voluntatis indicium
voluntatis significatio
volup (volupe)
voluptabilis, voluptabile
voluptaria consectatrix
voluptaria cultrix
voluptarie
voluptarii, voluptariorum m
voluptarius consectator
voluptarius cultor
voluptarius operator radiophoniae
voluptarius, voluptaria, voluptarium
voluptas et dolor ad corpus referuntur
voluptas et dolor e corpore oriuntur
voluptas non habet ictum
voluptas nullum habet cum virtute commercium
voluptas, voluptatis f
voluptate perfundor
voluptatem amplexor
voluptatem capio ex aliqua re
voluptatem percipio ex aliqua re
voluptatem prolicio
voluptates corporis
voluptates haurio
voluptates vulgi
voluptates, voluptatum f
voluptatibus fruor
voluptatis blanditiis corrumpor
voluptatis causa
voluptatis illecebris delenior
voluptativus, voluptativa, voluptativum
voluptatum diffusio
voluptificus, voluptifica, voluptificum
voluptuarius, voluptuaria, voluptuarium
voluptuose
voluptuosus, voluptuosa, voluptuosum
Volusenus, Voluseni m
voluta, volutae f
volutabrum, volutabri n
volutabundus, volutabunda, volutabundum
volutatio animi
volutatio rerum humanarum
volutatio, volutationis f
volutatus, volutata, volutatum
volutatus, volutatus m
volutim
voluto 1
volutus, volutus m
volva, volvae f (vulva, vulvae f)
volventibus annis
volventibus mensibus
volvo 3
vomer, vomeris m
vomere terram subigo
vomeris, vomeris m
vomica, vomicae f
vomicosus, vomicosa, vomicosum
vomificus, vomifica, vomificum
vomifluus, vomiflua, vomifluum
vomis, vomeris m (= vomer, vomeris m)
vomitio, vomitionis f
vomitium, vomitii n
vomito 1
vomitor, vomitoris m
vomitoria, vomitoriorum n
vomitorius, vomitoria, vomitorium
vomitu reddo
vomitu remetior
vomitus, vomitus m
vomo 3
Vopiscus, Vopisci m
voraginosus, voraginosa, voraginosum
vorago, voraginis f
vorax, voracis
voro 1
voro revomoque
vorro 3
vorso 1
vortex circularis
vortex orbiculatus
vortex polaris
vortex procellosus
vortex turbineus
vortex uraganus
vortex, vorticis m
vorticosus, vorticosa, vorticosum
vorto 3
Vortumnalia, Vortumnalium n
Vortumnus, Vortumni m
vos colubrino ingenio ambae estis
vos id cogendi estis
vos iniuriae pertaesum est
vos obtestor atque obsecro (ut ... / ne ...)
vos, vestri vestrum, vobis, vos, a vobis, vobiscum
Vosegus (Vosagus), Vosegi m
voster, vostra, vostrum
vostra faciam latera lorea
vota concipio
vota facio
vota laeta
vota nuncupo
vota persolvo
vota pro itu et reditu
vota prospera
vota reddo
vota solvo
vota suscipio
vota tetigere deos
voti aliquem compotem facio
voti compos fio
voti damnatus sum
voti pars succedit
votis numeratis
votivus, votiva, votivum
voto 1
voto teneor
votum aut animus
votum solvo
votum, voti n
voveo 2
vox acuta
vox assa
vox beata
vox canora
vox carendi hoc significat
vox clara
vox gravis
vox lenis
vox liquata
vox magna
vox negativa
vox parva
vox permanens
vox plena
vox Pythia (Pythia)
vox rauca
vox subrauca
vox summissa
vox suppressa
vox torpet
vox tua haec effectura videtur
vox virtutis
vox, vocis f
Vulcanus (Volcanus), Vulcani m
vulga, vulgae f
vulgares, vulgarium m
vulgaris, vulgare (volgaris, volgare)
vulgaritas, vulgaritatis g
vulgariter
vulgarius, vulgaria, vulgarium
vulgate
vulgator, vulgatoris m
vulgatus (volgatus), vulgata, vulgatum
vulgatus, vulgatus m
vulgi turbator
vulgivagus, vulgivaga, vulgivagum
vulgo (volgo)
vulgo 1
vulgo 1 (volgo 1)
vulgo dicitur
vulgo me excerpo
vulgor 1 (volgor 1)
vulgus, vulgi n (volgus, volgi n)
vulnera adversa
vulnera adverso corpore accepta
vulnera alicui dirigo
vulnera alicui ingero
vulnera aversa
vulnera difficile sanescunt
vulnera figo
vulnera mulceo
vulnera nondum coeunt
vulnerabilis, vulnerabile
vulnerabilitas, vulnerabilitatis f
vulnerarius, vulneraria, vulnerarium
vulnerarius, vulnerarii m
vulnerati in parietinis quaeruntur
vulneratio (volneratio), vulnerationis f
vulnerator, vulneratoris m
vulnere aliquem afficio
vulnere minutus
vulnere pulsus
vulneribus confectus
vulneribus tenus
vulnero 1 (volnero 1)
vulnifer, vulnifera, vulniferum
vulnificus (volnificus), vulnifica, vulnificum
vulnus acu punctum
vulnus alicui impono
vulnus alicui infligo
vulnus alligo
vulnus alte adactum
vulnus coit
vulnus exuro
vulnus fascia substringo
vulnus grave accipio
vulnus in pectore tenens
vulnus infigo
vulnus mortiferum excipio
vulnus novo
vulnus obligo
vulnus purgo
vulnus refrico
vulnus renovo
vulnus rescindo
vulnus sano, ut coeat
vulnus vulnere penso
vulnus, vulneris n
vulnusculum, vulnusculi n
vulpecula, vulpeculae f
vulpes cauta
vulpes, vulpis f
Vulso, Vulsonis m
vulsus, vulsa, vulsum
vulticulus, vulticuli m
vultu animi motum praefero
vultu assentior
vultu digitoque aliquem subnoto
vultu retorridus
vultu ridere invito
vultum compono
vultum compono ad severitatem
vultum demitto
vultum duco
vultum fingo
vultum fucandi ars
vultum non muto
vultuose
vultuosus, vultuosa, vultuosum
vultur, vulturis m
vulturius (volturius), vulturii m
Vulturnum (Volturnum), Vulturni n
vultus acerbi
vultus adductus
vultus benignus
vultus colligit rugas
vultus concretus
vultus ficti simulatique
vultus foedus
vultus hilaris
vultus in peius fictus
vultus incerti
vultus insubidus
vultus intrepidus
vultus laetus
vultus serenus
vultus severus
vultus, imago animi
vultus, vultus m
fuss
© 2000 - 2020 E.Gottwein