Lateinische Wortliste - Q
Klick auf das gewünschte Wort!
top
qae nondum consensa
qua
qua ... qua ...
qua de re
qua de re agitur
qua es aetate?
qua illi descensus erat
qua in re peccavi scelerateque feci
qua re
quā re factum est, ut ... quidem, sed ... non
qua valetudine es?
quacumque
quacumque condicione
quacumque de causa
quacumque potui ratione
quacunque
quadam ratione
quadam ratione instructus
quadamtenus
quadra, quadrae f
quadragenarius, quadragenaria, quadragenarium
quadragenarius, quadragenarii m
quadrageni, quadragenae, quadragena
quadragesima, quadragesimae f
quadragesimalis, quadragesimale
quadragesimus, quadragesima, quadragesimum
quadragies
quadraginta
quadraginta dies
quadrans mihi nullus est in arca
quadrans, quadrantis m
quadrantarius, quadrantaria, quadrantarium
quadrante lavor
quadrato agmine
quadratum, quadrati n
quadratura circuli
quadratus, quadrata, quadratum
quadriduanus, quadriduana, quadriduanum
quadriduum, quadridui n
quadriennis, quadrienne
quadriennium, quadriennii n
quadriennium, quadriennii n
quadrifariam
quadrifarie
quadrifarius, quadrifaria, quadrifarium
quadrifidus, quadrifida, quadrifidum
quadriga, quadrigae f
quadrigae inter se occurrentes sine periculo commeant
quadrigae, quadrigarum f
quadrigarius, quadrigaria, quadrigarium
quadrigarius, quadrigarii m
quadrigatus, quadrigata, quadrigatum
quadrigula, quadrigulae f
quadrigulae, quadrigularum f
quadriiugi, quadriiugorum m
quadriiugis, quadriiuge
quadriiugus, quadriiuga, quadriiugum
quadrimus, quadrima, quadrimum
quadringenarius, quadringenaria, quadringenarium
quadringeni, quadringenae, quadringena
quadringentesimus, quadringentesima, quadringentesimum
quadringenti, quadringentae, quadringenta
quadringenties
quadripartitus, quadripartita, quadripartitum (quadripertiius)
quadripedus, quadripeda, quadripedum
quadripertito aliquid divido
quadripes, quadripedis
quadriplex, quadriplicis
quadriremis, quadriremis f
quadrivium, quadrivii n
quadro 1
quadrum, quadri n
quadrupedans, quadrupedantis
quadrupedans, quadrupedantis m
quadrupedi cursu
quadrupedi cursu vinco
quadrupedo curro
quadrupedo cursu
quadrupedo gradu repo
quadrupedus, quadrupeda, quadrupedum
quadrupes victoria
quadrupes, quadrupedis
quadrupes, quadrupedis m
quadruplator, quadruplatoris m
quadruplex, quadruplicis
quadruplum, quadrupli n
quadruplus, quadrupla, quadruplum
quadrus, quadra, quadrum
quadruvium, quadruvii n
quae ab Aenea gesta sunt quaeque illi acciderunt
quae ad aliquid pertinentia praecipiuntur
quae aliquid admiratur
quae aliquid dono dat
quae caeli temperies cras futura sit, praedicere non possum
quae celebratio cotidiana
quae circa urbem sunt
quae circumiacent Europae
quae coartavit et peranguste refersit in oratione sua, dilatet nobis atque explicet
quae cum ita sint
quae cum omnia facta sint, ... tamen
quae est vis huius verbi?
quae fuerit causa, mox videro
quae genti alicui propria et peculiaria sunt
quae in imagine eminent
quae in philosophia tractantur
quae inde seges
quae intellegitur virtus?
quae inter se coniuncta sunt et cohaerent
quae ira fieri amat
quae notio huic voci subiecta est?
quae pars maiorem partem delegatorum in parlamentum accipit
quae perceptiones sint inter nos communes, emetiendum est
quae prospere ei cesserunt
quae regio gignit
quae sententia huic voci subiecta est?
quae si ita sunt
quae supra naturam humanam sunt, efficere nequeo
quae tarde loqueris, ea intellego omnia
quae te vecordia pulsat?
quae terra gignit
quae terra nascuntur
quae terra parit
quae terra pecudesque pariunt (gignunt)
quae traduntur et praecipiuntur de alqa re
quae urbi circumiacent
quae verecundia est?
quae victoribus collibuissent
quae videntur, administro
quae vis huic voci subiecta est?
quae volebam non consecutus sum
quaecumque cluent
quaedam gallinae omnia gemina ova pariunt
quaerendo persequor
quaerendum esse mihi visum est
quaerito 1
quaeritur de aliqua re
quaero 3
quaero amicum
quaero ex amico
quaero in scirpo nodum
quaero, ecqua spes sit
quaero, quid quispiam sentiat
quaero, utrum ex usu sit necne?
quaesitio scelestorum
quaesitio, quaesitionis f
quaesitor, quaesitoris m
quaesitum, quaesiti n
quaesitus, quaesita, quaesitum
quaesitus, quaesitus m
quaeso 3
quaeso! (absol.)
quaesti ad exitum venit
quaesticulus, quaesticuli m
quaestio ac tormenta
quaestio confidentiae
quaestio finitiva
quaestio fundamentalis
quaestio latebrosus
quaestio lusoria
quaestio principalis
quaestio sinuosa
quaestio, quaestionis f
quaestionaliter
quaestionarius, quaestionaria, quaestionarium
quaestionarius, quaestionarii m
quaestionem ad terminum adduco
quaestionem confidentiae pono
quaestionem constituo in aliquem
quaestionem habeo
quaestionem habeo de aliqua re
quaestionem habeo de aliquo
quaestionem habeo in aliquem
quaestionem pono
quaestionem posco
quaestionem propono
quaestionem solvo
quaestiones lusoriae
quaestiones perpetuae
quaestioni praesum
quaestiono 1
quaestiuncula, quaestiunculae f
quaestor, quaestoris m
quaestoricius, quaestoricia, quaestoricium
quaestorium, quaestorii n (aedificium)
quaestorium, quaestorii n (tentorium)
quaestorius, quaestoria, quaestorium
quaestorius, quaestorii m
quaestu iudiciario pascor
quaestu privatus
quaestui aliquid habeo
quaestum facio
quaestum facio ex aliqua re
quaestuosus, quaestuosa, quaestuosum
quaestura, quaesturae f
quaesturam percurro
quaestus causa
quaestus certus
quaestus diurnus
quaestus pecuniae
quaestus solidus
quaestus, quaestus m
quaestus, quaestus m
quales sunt dii, varium est
quālibet impensā
qualis, quale
qualiscumque, qualecumque
qualislibet, qualelibet
qualitas, qualitatis f
qualiter
qualum, quali n
qualus, quali m
quam
quam ... tam ... (+ Kompar.)
quam celerrime
quam cito alium fecisti me
quam diem non procul auguror esse
quam humilem te accipio
quam id mihi sit utile, aliorum exempla commonent
quam in partem
quam maturrime
quam maturrime fieri potest
quam maxime (maxume)
quam maximis itineribus (possum)
quam minime multa
quam ob causam
quam ob rem
quam plurime
quam plurimum
quam potest maxime (maxume)
quam primum
quam saepissime
quam serissime
quam spem, quam opem, aut consili quid capessam?
quamdiu
quamdiu durabit concentus musicus
quamdudum
quamlibet
quamobrem
quamquam
quamquam vetus cantherius sum
quamvis
quamvis (+ Konj.)
quamvis diu
quamvis fabulosa et immania credebantur
quamvis multi
quamvis subito
quanam
quando
quando adbibero
quando concentus musicus incohabitur
quando crapulam hesternam edormiveris?
quando exhibitio incohabitur
quando soles ientare?
quandocumque
quandocumque erit terminus rebus humanis
quandocunque
quandonam
quandoque
quandoquidem
quanquam
quanti
quanti constat?
quanti habitas?
quanti hoc vendis?
quanti indicas?
quanti tibi res est?
quanticumque
quantitas, quantitatis f
quanto magis ... tanto magis ...
quanto maximo cursu poterat
quantopere (quanto opere)
quantulum quantulum
quantulus, quantula, quantulum
quantuluscumque, quantulacumque, quantulumcumque
quantum ad te pertinet
quantum aliquis valet
quantum auguror coniectura
quantum auguror opinione
quantum cibi?
quantum coacervari potest
quantum ego audivi
quantum ego comperi
quantum ego coniectura assequor
quantum ego coniectura consequor
quantum ego opinione auguror
quantum est situm in nobis
quantum ex monumentis suspicari licet
quantum in ipsis
quantum in ipso
quantum in me est
quantum in me situm est
quantum in mea potestate est
quantum in medium confertur
quantum in se
quantum instar in ipso!
quantum potest (poterit)
quantum potui
quantum quid pertinet
quantum quis vim habet
quantum scio
quantumvis
quantus, quanta, quantum
quantuscumque, quantacumque, quantumcumque
quantuslibet, quantalibet, quantumlibet
quantusvis, quantavis, quantumvis
quapropter
quare
quarta hora
quarta pars anni
quarta vigilia
quarta, quartae f
quartana, quartanae f
quartani, quartanorum m
quartanus, quartana, quartanum
quartarius, quartarii m
quarticeps, quarticipis
quarto
quartum
quartus decimus aetatis annus
quartus decimus, quarta decimas, quartum decimum
quartus magnitudine
quartus, quarta, quartum
quartus, quarti m
quas in partes
quasi
quasi alludens
quasi exempli causa
quasi helluor libris
quasi id constet
quasi media pace
quasi nix tabescit dies
quasi per transennam aspicio
quasi percussus sum
quasi praeteriens
quasi protelo
quasi velis obtentus
quasi vero consilii sit res,
quasillum, quasilli n
quasillus, quasilli m
quassa vox
quassatio, quassationis f
quasso 1
quassus, quassa, quassum
quassus, quassus m
Quataria, Quatariae f
quatefacio 5
quatenus
quater
quater decies (quater deciens)
quaternarius, quaternaria, quaternarium
quaterni cursus centum metrorum
quaterni cursus quadringentorum metrorum
quaterni deni, quaternae denae, quaterna dena
quaterni, quaternae, quaterna
quatio 5
quatriduanus, quatriduana, quatriduanum
quatriduum, quatridui n
quattriduum, quattridui n
quattuor (quatuor)
quattuor dierum
quattuor dies continui
quattuor et viginti
quattuor miliarda spectatorum apud televisoria sedisse existimantur
quattuor pedes in longo
quattuor perturbationes
quattuor symphoniaci una canentes
quattuorangulatilis, quattuorangulatile
quattuordecim
quattuorviratus, quattuorviratus m
quattuorviri, quattuorvirorum m
quatuor mundi cardines
quatuorviri, quatuorvirorum m
Quazachia, Quazachiae f
que ... et ...
que ... que ... (enklit.)
que (enklit.)
quem (quam, quod) dicunt
quem (quam, quod) tempus ipsum postulat
quem (quam, quod) vocant
quem ad finem?
quem intellegimus sapientem?
quemadmodum
quemadmodum (ut) dicitur
quemadmodum congruit, ut ...
quemadmodum dicunt
queo
quercetum, querceti n
querceus, quercea, querceum
quercum complexibus ambio
quercum scindo
quercus radicitus exturbata
quercus, quercus f
querela constitutionalis
querela, querelae f (querella, querellae f)
querelam ad iudices constitutionales defero
querelam defero
querelas percipio
querella, querellae f
querellas moveo
querellis adsurgis
querellis aliquem pulso
queribundus, queribunda, queribundum
querimonia, querimoniae f
queritor 1
querneus, quernea, querneum
quernus, querna, quernum
queror (+ aci)
queror 3
queror, quod ...
querquetum, querqueti n
querulum spiro
querulus, querula, querulum
questio, questionis f
questus, questus m
qui
qui (quae quod) in rem est
qui (quae, quod, ut) huius aetatis est
qui (quae, quod, ut) moris est
qui (quae, quod, ut) nostri temporis est
qui (quae, quod, ut) nunc est
qui (quae, quod, ut) praesentis aetatis est
qui (quae, quod, ut) recentissimi moris est
qui (quae, quod) coniungi potest
qui (quae, quod) creditur
qui (quae, quod) defendi potest
qui (quae, quod) dicitur
qui (quae, quod) excusari potest
qui (quae, quod) expedit
qui (quae, quod) non repugnat
qui (quae, quod) praesto est
qui (quae, quod) putatur
qui (quae, quod) videtur
qui (quae, quod) vocatur
qui a Platone profecti sunt
qui ad aquas venit
qui alicubi habitat
qui alicui donum donat
qui alicui officio praeest
qui alicui rei est
qui alicuius muneribus utitur
qui alicuius muniis utitur
qui alicuius opera utitur
qui aliquid colligit
qui aliquid depravat
qui aliquid distorquet
qui aliquid praestare debet
qui ampliori mercatui adest
qui arguunt
qui arguuntur
qui arma ferre potest
qui circa me sunt
qui circum aliquem sunt
qui contra omnia disserit
qui convenit?
qui deum esse negat
qui dies nudius tertius decimus fuit
qui eiusdem collegii est
qui est eiusdem religionis
qui est solvendo
qui ex transverso cogitat
qui facile corrumpitur
qui fit, ut ... ?
qui fuit rana, nunc est rex
qui gravium armorum sunt
qui imperio subiecti sunt
qui in contrarium cogitat
qui in ultimis finibus habitat
qui insequitur
qui ista profitentur
qui istaec tibi incĭdit suspicio?
qui legationis officio fungitur
qui leges condit (condidit)
qui leges scribit (scripsit)
qui levium armorum sunt
qui me commorit, flebit
qui merces furtivas per publicanos transfert
qui momentum facit
qui mortem contemnit
qui mortem e cogitationibus amovet, realitatem relinquit
qui munere aliquo fungitur
qui nobilitate generis excellunt
qui nunc vivunt homines
qui oculis non satis prospicit
qui olus agreste venditat
qui olus vendit
qui omnia sua causa facit
qui per aetatem arma ferre potest
qui per vim lenocinium praebet
qui periculum sustinere debet
qui potest?
qui potis est?
qui praeest ergastulo
qui praesunt
qui primum locum tenet
qui pro libertate patriae pugnat
qui profecti sunt a Platone
qui propriam stirpem extollit
qui res divinas deridet
qui salutandi causa venit
qui scelus commisit
qui scelus fecit
qui se complet cibis
qui sedem ac domicilium alicubi habet
qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam
qui sim aperio
qui sim detego
qui spem dat
qui sub utrumque finem habitat
qui suffragium habet
qui suis tantum commodis inservit
qui sunt a Platone
qui sunt a Platonis disciplina
qui supervixerunt
qui suum negotium gerit otiosus
qui suum negotium gerunt otiosi
qui tum accubabant
qui verba in peius detorquet
qui visendi causa venit
qui vulnerari potest
qui vulnus accipere potest
qui, quae, quod | cuius (quoius) | cui (quoi) | quem, quam, quod | quo, qua, quo | qui, quae, quae | quorum, quarum, quorum | quibus | quos, quas, quae | quibus
qui, quae, quod intellegitur
qui, quae, quod non sensu, sed mente cernitur
quia
quia enim
quiane (fragend)
quibus argumentis accusator censes uti debere?
quibus concessis
quibus est fortuna peracta
quibus gaudiis advocor
quibus perpetratis
quibus rebus confectis
quicquid dixero, minus erit
quicquid mortalitas capere poterat, explevi
quicumque Galliam provinciam obtinet
quicumque, quaecumque, quodcumque
quid (de) me fiet?
quid ad me ?
quid agam, consulo
quid agas? sic vivitur!
quid agis?
quid agitur?
quid ais?
quid animi?
quid Aristides commisit?
quid attinet (+ Inf.)?
quid causae fuit, ut ...
quid causae?
quid censes?
quid censetis
quid cessas mori ?
quid cessas?
quid cogitas?
quid cogitent, scio
quid commerui
quid commerui aut peccavi?
quid consilii?
quid cum hoc homine faciam?
quid de ea re fieri placet?
quid de illa re senserim, exponam
quid de illo fiet?
quid dubitas?
quid ego argumentor?
quid enim ambigitur?
quid enim hoc mirius?
quid ergo censes?
quid ergo?
quid est virtus?
quid est, quod iam amplius exspectes?
quid exspectem, non lubet augurari
quid fieri velim, ostendo
quid fit?
quid habes, quod mihi opponas?
quid hic coeptas?
quid hoc rei est?
quid hoc sibi vult?
quid horae est?
quid huic homini faciam?
quid id (ad) vos attinet?
quid id ad me pertinet?
quid igitur spectat haec oratio?
quid illo fiet?
quid illum censes?
quid interest, caesim moriar an punctim?
quid istic?
quid ita?
quid mali merui
quid manemus?
quid me aspectas?
quid me censes?
quid me istud rogas?
quid me vis?
quid mi abnutas?
quid mihi agis?
quid mihi negotii est
quid mihi sit boni?
quid mirum, si ...?
quid mirum?
quid multa?
quid multis verbis opus est
quid negotii est
quid non cogis?
quid novi?
quid obstat, cur non fiant nuptiae?
quid obstat, quin sit beatus?
quid obstat, quominus sit beatus?
quid obstiterit, quin possis
quid operum struit cohors?
quid opus est me multas agere ambages?
quid plura?
quid sentiam, aperio
quid significat haec vox?
quid sonat haec vox?
quid spectans
quid struis?
quid tantus apparatus?
quid tempus postulet, non video
quid tendo?
quid tibi ad hasce accessio est aedes?
quid tibi animi est?
quid tibi est?
quid tibi huc ventio est?
quid tibi videtur?
quid tibi vis?
quid tu?
quid tua fulmina cessant
quid ultra fieri potuit
quid verbis opus est?
quid vultis amplius
quidam, quaedam, quaedam
quidam, quaedam, quiddam
quidam, quaedam, quoddam
quidem
quidem ... verum ...
quidlibet)
quidnam faceremus de rebus nostris
quidnam faciam de rebus meis?
quidni (quid ni)
quidpiam (quippiam) (adv. Akk.)
quidquid (adv. Akk.)
quidquid amas
quidquid arat Apulus
quidquid cessatum est apud moenia Troiae
quidquid chartis amicitur ineptis
quidquid concitatis equis obvium est
quidquid decorum est, neglego
quidquid est
quidquid in buccam venit
quidquid navium aderat
quidquid partum est
quidquid venerit obvium loquamur
quidvis (subst. ntr.)
quieo 2
quies ab armis est
quies refectoria
quies sopita
quies, quietis f
quiesco 3
quiete
quietem arcesso
quietem capio
quietem carpo
quieti assuesco
quieti me trado
quieto animo sum
quietus, quieta, quietum
quietus, quieta, quietum
quietus,quieta, quietum
quilibet, quaelibet, quidlibet
quilibet, quaelibet, quodlibet
quin
quin + Konj.
quin age
quin age istud
quin agite
quin comisatum imus ad fratrem?
quin equos conscendimus
quin etiam
quin eum restituis?
quin immo
quin invaditis?
quin omitte me
quin potius
quin taces?
quin tu abis in malam pestem malumque cruciatum!
quin tu animo offirmas?
quin tu, quid faciam, impera
quin? (im HS.)
quina armenta
quinam symphoniaci hodie canunt?
quinam, quaenam, quodnam
quincunx, quincuncis m
quincuplex, quincuplicis
quindecies
quindecim
quindecimus, quindecima, quindecimum
quindecimviri, quindecimvirorum m
quingenarius, quingenaria, quingenarium
quingeni, quingenae, quingena
quingentesimus, quingentesima, quingentesimum
quingenti, quingentae, quingenta
quingenties
quini deni, quinae denae, quina dena
quini viceni, quinae vicenae, quina vicena
quini, quinae, quina
quinimo
quinis castris oppidum circumdedit
quinquageni, quinquagenae, quinquagena
quinquagesimus, quinquagesima, quinquagesimum
quinquagies
quinquaginta
quinquaginta navium classem compingo
quinquaginta sedes parlamentarias accepimus
quinquatrus, quinquatuum f
quinque
quinque anni sunt, cum te non vidi
quinque annos abest
quinque dierum
quinque horas pugnatum est
quinque punctis nunc abest hora tertia
quinque res publicae in cōnsilio sēcūritātis Nātiōnum Ūnitārum ius vetandi habent
quinque sestertii
quinque tabulatorum
quinquemenstris, quinquemenstre
quinquemestris, quinquemestre
quinquennalis, quinquennale
quinquennis, quinquenne
quinquennium, quinquennii n
quinquennium, quinquennii n
quinquepartitus, quinquepartita, quinquepartitum
quinquepertitus, quinquepertita, quinquepertitum
quinqueremis, quinquereme
quinqueremis, quinqueremis f
quinquertium, quinquertii n
quinqueviratus, quinqueviratus m
quinqueviri, quinquevirorum m
quinquies (quinquiens)
quinquies decies (quinquiens deciens)
quinquiplex, quinquiplicis
quinquiplico 1
quinquo 1
quinta iam dudum praeterita est
quintadecumani, quintadecumanrum m
quintae classis sum
quintani, quintanorum m
quintanus, quintana, quintanum
Quintilis, Quintilis m
quinto
quinto quoque anno
quintum
quintum pario
quintus decimus, quinta decima, quintum decimum
quintus magnitudine
quintus, quinta, quintum
quintusdecimus, quintusdecima, quintusdecimum
quippe
quippe cum (+ Konj.)
quippe quando
quippe qui, quippe quae, quippe quod (+ Konj.)
quippe qui, quippe quae, quippe quod (klass. + Konj.)
quippe quia
quippe quod
quiritatio, quiritationis f
quiritatus, quiritatus m
Quirites, Quiritium (Quiritum) m
quirito 1
quiritor 1
quis dubitat, quin ...
quis hoc adulescente castior?
quis hoc non dederit?
quis mortalium?
quis munere conciliatoris pacis fungetur
quis potest sine offula vivere?
quis tandem?
quis theologiam liberationis propagat?
quis ullam ullius boni spem haberet in eo
quis, quid | cuius | cui | quem, quid | a quo (quocum), quo
quisnam, quidnam?
quispiam, quaepiam, quodpiam (quoppiam)
quispiam, quidpiam (quippiam)
quisquam unus
quisquam, quidquam (quicquam)
quisque, quaeque, quodque
quisque, quidque
quisquilia, quisquiliorum n
quisquiliae, quisquiliarum f
quisquis erit vitae color
quisquis es
quisquis ille est
quisquis, quaequae, quodquod
quisquis, quidquid (quicquid)
quivis doctus
quivis unus
quivis, quaevis, quidvis
quivis, quaevis, quodvis
quo
quo (quibus) uti possum (possumus)
quo + Komp.
quo + Konj.
quo commetas?
quo concesso
quo consilio
quo facto commutata omnium voluntate et opinione
quo factum est, ut ...
quo igitur pertinet haec oratio?
quo in genere
quo intenderam, perveni
quo loco ?
quo loco res tuae sunt?
quo magis ... eo magis ...
quo maior - eo melior
quo maior - tanto peior
quo metu
quo minus
quo minus ... eo minus ...
quo modo
quo more
quo more eorum gravissima caerimonia continetur
quo mulieri esset res cautior
quo ne + Konj.
quo nihil captiosius neque indignius dici potest
quo numquam ante discessum est
quo nunc capessis hinc
quo pacto
quo pacto res se haben? satin ex sententia?
quo pertinet (+ inf.)
quo quis intendit
quo te circumagas?
quo tempore
quo tendis?
quo tibi cessit fiducia
quo timore
quo valet id responsum?
quoactilis, quoactile
quoad
quoad vixit
quocirca
quocumque
quocumque modo
quocumque modo res se habeat
quocumque pedes ferent
quod
quod comparationem non habet
quod dubitationem non habet
quod (quantum) pertinet ad me
quod a me praestari non potest
quod abominor
quod ad exemplum?
quod ad perniciem suam fuerat cogitatum, id ad salutem convertit.
quod ad rem pertinet
quod adiuvat concoctionem
quod aliquam dubitationem habet
quod ante pedes (positum) est, non video
quod apprehendi potest
quod ascendi potest
quod bonum, faustum, felix fortunatumque sit
quod caput est
quod censueris, faciam
quod commodo valetudinis tuae fiat
quod complicari potest
quod comprehendi potest
quod constitutum est, facere conor
quod contra fit a plerisque
quod de publica pecunia in primo superest
quod demonstrari potest
quod deus bene vertat!
quod di immortales omen evertant!
quod effici non potest
quod effici potest
quod efficitur ex aliqua re
quod est dies allatura, id consilio anteferre debemus
quod est dilatum, non est sublatum
quod est seu quod esse potest
quod facit momentum
quod fieri non potest
quod fieri potest
quod fingi non potest. an aliter sentis?
quod fui ante, reformo
quod habet momentum
quod illorum capiti sit
quod in diem mereo
quod intenderam, adsecutus sum
quod intenderam, perfeci
quod magnam dubitationem habet
quod maius est
quod maximum est
quod me attinet
quod multum potest
quod nemo dubitat
quod nemo ignorat
quod ni ita est
quod nisi ...
quod nolim
quod non arroganter dixerim
quod non faciam, nisi prius a te cavero (+ aci)
quod non facilius erit quam quadratura circuli
quod nos abominamur, vos optatis
quod nulla habeo in spe
quod numquam antea usu venerat
quod omen res consecuta est
quod ornandi causa additum est
quod per iocum dixit aliquis, in serium converto
quod plus est
quod pollicitus sum, praesto
quod ponitur
quod primum est
quod probari potest
quod procul absit!
quod promisi, ei persolvo
quod propositum est, consequor
quod quia
quod quidem senserim
quod reliquum est
quod reliquum est vitae
quod reliquum restat
quod rem spectat
quod res est
quod restat
quod satis esse videtur
quod sciam
quod si
quod si acciderit
quod si ita est
quod sperem, non dispicio
quod superest
quod superest vitae
quod tu recte commeministi
quod vere praedicare possum
quod vetitum est
quod volo, perficio
quod volui, adsecutus sum
quod volui, perfeci
quod vulgo usurpant
quod vulgo usurpatur
quodam cum fluctibus procellisque commercio
quodammodo
quodcumque in solum venit
quodcumque retro est
quodni
quodsi
quoi
quoiatis, quoiatis
quoius
quoius rei ergo
quoius, quoia, quoium
quoiusvismodi
quolibet
quom
quom caletur
quominus
quominus id faciam, compromisso et iureiurando impedior
quomodo
quomodo (quod, ut) aiunt
quomodocumque
quomodonam
quomplures, quomplura; quomplurium
quomque
quon possum, quin magnopere te laudem
quonam
quonam haec omnia pertinent?
quonam usque
quondam
quoniam
quopiam
quoquam
quoque
quoquo
quoquo gentium
quoquo modo
quoquo terrarum
quoquo versus
quoquoversum (quoquovorsum)
quoquoversus (quoquovorsus)
quor (qur, quur)
quorsum
quorsum (quorsus) pertinet (+ inf.)
quorsum est opus
quorsum haec
quorsum haec dicis?
quorsum haec quaestio pertinet?
quorsum haec res cadet?
quorsum haec res evadet?
quorsum id consilium spectat?
quorsum spectat haec oratio?
quorsus
quorsus pertinet?
quorum causas procul habeo
quos circa me habeo
quot
quot ... tot ...
quot ... totidem ...
quot annis
quot annos natus es?
quot diebus
quot homines tot sententiae
quot mensibus
quot punctis nunc abest hora tertia?
quot sunt anni?
quota (quota hora)?
quota ?
quota hora est?
quotannis
quotannis (quot annis)
quotannis bini reges creabantur
quotcumque
quoteni, quotenae, quotena
quotidianus (quottidianus)
quotidie (quottidie)
quotiens ... totiens ...
quotiens (quoties)
quoties ... toties ...
quotiescumque occasio oblata est
quotus est quisque
quotus, quota, quotum
quotuscumque, quotacumque, quotumcumque
quotuslibet, quotalibet, quotumlibet
quousque
quousque me circumspectabitis?
quovis
quovis gentium
quovis modo
quum
fuss
© 2000 - 2019 E.Gottwein