Lateinische Wortliste - T
Klick auf das gewünschte Wort!
top
T.
tabaci fistula
tabacum sternutatorium
tabacum, tabaci n
tabanus, tabani m
tabe veneni afflatus
tabella electorum
tabella electronica
tabella, tabellae f
tabellae austerae
tabellae commendaticiae
tabellae dotis
tabellae emptionis
tabellae laureatae
tabellae signatae
tabellae tributariae
tabellae, tabellarum f
tabellanio, tabellanionis m
tabellarius, tabellaria, tabellarium
tabellarius, tabellarii m
tabellas ministro
tabellio, tabellionis m
tabeo 2
taberna argentaria
taberna cafaearia
taberna carbonaria
taberna cauponia
taberna frixoria
taberna iaculatoria
taberna libraria
taberna meritoria
taberna nocturna
taberna pelliaria
taberna refectoria
taberna scriblitaria
taberna sutrina
taberna theana
taberna, tabernae f
tabernaculum capio
tabernaculum detendo
tabernaculum exhibitorium
tabernaculum mercibus exhibendis
tabernaculum pono
tabernaculum, tabernaculi n
tabernarius, tabernaria, tabernarium
tabernarius, tabernarii m
tabes dorsalis
tabes oculorum
tabes, tabis f
tabesco 3
tabidus, tabida, tabidum
tabificus, tabifica, tabificum
tablinum, tablini n
tabula desultoria
tabula inauguralis
tabula lateraria
tabula latruncularia
tabula litteraria
tabula lusoria
tabula marginata
tabula natalicia
tabula patrocinalis
tabula picta
tabula undis prolabens
tabula velifera
tabula votiva
tabula, tabulae f
tabulae auctionariae
tabulae excepti (accepti) et expensi
tabulae nuptiales
tabulae proscriptionis
tabulae venditionis
tabulae, tabularum f
tabulare palati
tabulare, tabularis n
tabularia, tabulariae f
tabularis, tabulare
tabularium datōrum
tabularium, tabularii n
tabularius, tabularia, tabularium
tabularius, tabularii m
tabulas corrumpo
tabulas publicas commuto
tabulas vitio
tabulatim
tabulatio, tabulationis f
tabulatum, tabulati n
tabulatus, tabulata, tabulatum
tabulatus, tabulatus m
tabulinum, tabulini n (tablinum, tablini n)
tabulo 1
tabum, tabi n
tacens, tacentis
taceo 2
tacere rem / tacere de re
tacere satius est quam loqui
tacita lumina
tacite
tacitis ambagibus
tacitis exceptionibus
tacito
tacitum aliquid patior
tacitum aliquid relinquo
tacitum teneo aliquid
tacitum, taciti n
taciturna obstinatio
taciturnitas, taciturnitatis f
taciturnus, taciturna, taciturnum
tacitus alicui os meum praebeo
tacitus aliquid fero
tacitus, tacita, tacitum
tactilis, tactile
tactio, tactionis f
tactus, tactus m
taeda iugalis
taeda, taedae f
taedae schidia
taedet aliquem alicuius rei
taedet me
taedia coepti mei capio
taedifer, taedifera, taediferum
taedio 1
taediosus, taediosa, taediosum
taedium laboris
taedium, taedii n
taenia cinematographica
taenia visifica
taenia, taeniae f
taeniola cinematographica
taeniola sonis edendis
taeniola sonis exprimendis
taeniola, taeniolae f
taeter, taetra, taetrum
taetre
tagax, tagacis
Tagritum, Tagriti n
Taipeium, Taipeii n
Taivanensis, Taivanense
Taivania, Taivaniae f
talaria, talarium n
talaris, talare
talarius, talaria, talarium
Talassio, Talassionis m (Talassius, Talassii m; Talassus, Talassi m)
tale quid
talea ferrea
talea, taleae f
talem raionem ineo
talem vitae exitum habuit
talentum, talenti n
tali intus templo
talia cera peraro
talia in bello fieri solent
talia maereo
Talibanus, Talibani m
talibus orabat dictis
talio 1
talio, talionis f
talis ludo
talis, tale
talmud, talmudis m
talmudicus, talmudica, talmudicum
talmudis peritus
talpa, talpae f
talpae oculis captae sunt
talus, tali m
tam
tam brevi horarum momento
tam corruptis moribus
tam facile homines occidit quam canis adsidit
tam facile homines occidit quam canis excidit
tam facile vinces, quam pirum volpes comest
tam perditis moribus
tam vesperi
tam vili tritico
tamen
tamenetsi
tametsi
tametsi (ohne Nachsatz)
tamiacus, tamiaca, tamiacum
tamiacus, tamiaci m
tamquam
tamquam figmentum hominis
tamquam referret
tamquam si
Tanaicopolis, Tanaicopolis f
Tanaicopolitanus, Tanaicopolitana, Tanaicopolitanum
Tanais, Tanaidis m
Tanais, Tanais m
Tanaitae, Tanaitarum m
Tanaiticus, Tanaitica, Tanaiticum
tandem
tandem (beim Imperativ)
tandem (in Fragen)
tandem aliquando
tandem iam
tandem vacat mihi audire
tango 3
tanquam
tanta celeritate utor, ut ...
tanta loqueris linguae volubilitate, ut vix percipiam syllabam
tanta mira
tanta vis frigoris insecuta est, ut ...
tantae molis erat (+ Inf.)
tantam id miserationem facit, ut ...
tanti
tanti belli impetus
tanti conducere
tanti est
tanti facinoris arguo
tanti mihi res est
tanti non est
tantidem
tantillum, tantilli n
tantillus, tantilla, tantillum
tantis difficultatibus obiectis
tantisper
tantisper, dum ...
tanto collis ascensu
tanto mane
tantopere (tanto opere)
tantularum rerum occupatio
tantulum, tantuli n
tantulus, tantula, tantulum
tantum
tantum abest, ut ..., ut ...
tantum abest, ut ..., ut contra ...
tantum cibi et potionis adhibeo, quantum satis est
tantum hoc dico
tantum illud dico
tantum non
tantum quod
tantum quod, cum ...
tantum, tanti n
tantumdem (tantundem)
tantummodo
tantundem ferē gratia valeo ac tu
tantundem viae est
tantus usus noster
tantus, quantum cogitare non possum
tantus, tanta, tantum
tantusdem, tantadem, tantumdem (tantundem)
tapes, tapetis m
tapete, tapetis n
tapetum, tapeti n
tarandrus, tarandri m
tarde
tarde ingredior
tardesco 3
tardigradus, tardigrada, tardigradum
tardipes, tardipedis
tardis mentibus virtus non facile comitatur
tardissime
tarditas medicinae
tarditas, tarditatis f
tardius veniam quam decet
tardo 1
tardo 1 (tr.)
tardus sum incessu
tardus, tarda, tardum
tardus, tardi m
Tartareus, Tartarea, Tartareum
Tartarinus, Tartarina, Tartarinum
Tartarus (Tartaros), Tartari m (u. Pl. Tartara, Tartarorum n)
Tatarus Crimensis
tatula, tatulae m
Taunus Mons
taurea terga
taureus, taurea, taureum
Taurica, Tauricae f
tauriformis, tauriforme
taurina, taurinae f
taurinus, taurina, taurinum
tauromachia, tauromachiae f
tauros a stabulis averto
taurus auriger
taurus bimus
taurus, tauri m
Tavaus, Tavai f
taxa radiophonica
taxa, taxae f
taxa, taxae f (2)
taxatio fenebris
taxatio, taxationis f
taxationem facio
taxillus, taxilli m
taxim
taxiraeda, taxiraedae f
taxo 1
taxus, taxi f
te (in) parentis loco colo
te ad hunc scopum dirigo
te adiutorem spero
te alloquor
te amico utor
te amicum habeo
te amo in fratris loco
te auctore
te consuasore
te decet omnis color
te dico
te fallit (quam sit difficile)
te familiariter utor
te hoc crimine non arguo
te in amicorum numero habeo
te indice
te infestius locutum esse arguo
te interrogo, quid sentias
te laborare opus est
te maceror una
te non amittam, quin eas,
te oro per deos
te praemonstrante
te praesente
te praesente absente
te pro amico habeo
te prope aequalem habeo
te pudeat facti
te quam primum per videre velim
te teste
te valere iubeo
te volo conloqui
tea, teae f
techne, technes f
technica, technicae f
technice, technices f
technicus, technica, technicum
technicus, technici m
technologia genetica
technologia genorum
technologia, technologiae f
technologice adultus
technologicus, technologica, technologicum
technologus, technologi m
tecta custodum publicorum cohors
tecta novo
tecta procella ablata sunt
tecta solo adaequo
tecte
tecti vigiles
tectio, tectionis f
tecto aliquem recipio
tecto latere abscedo
tecto non recipior
tecto recipio
tecto succedo
tectonica laminarum
tectonica patellarum
tectonica plagarum
tectonica, tectonicae f
tectonicus, tectonica, tectonicum
tector, tectoris m
tectoriatus, tectoriata, tectoriatum
tectoriolum, tectorioli n
tectorium, tectorii n
tectorius, tectoria, tectorium
tectum altius tollo
tectum caelo aequatum
tectum in viam proiectum
tectum nudatum (sc. tegulis)
tectum stramineum
tectum subeo
tectum vehiculi
tectum, tecti n
tectus magis aestuat ignis
tectus, tecta, tectum
tecum habita
tecum mihi omnia sunt
tecum mihi res est
tecum repugnas
teges straminea
teges, tegetis f
tegimen, tegiminis n
tegimentum, tegimenti n
tegmen, tegminis n
tegmentum, tegmenti n
tego 3
tegula colliciaris
tegula, tegulae f
tegulae, tegularum f
tegulum, teguli n
tegumen, teguminis n
tegumentum galeae
tegumentum, tegumenti n
tela cellularis
tela cellulosa
tela conicio
tela hostium citra (Romanos) cadebant
tela iacio
tela in hostem ingero
tela ingero
tela mitto
tela novo
tela reicio
tela sonant
tela temeraria
tela, telae f
tela, telorum n
telam retexo
telam texo
Telavivum, Telavivi n
telehorasis, telehorasis f
telemonitor, telemonitoris m
telephonatio, telephonationis f
tēlephonema auxiliarium
tēlephonema auxilium petens
tēlephonema, tēlephonematis n
telephonice aliquem contingo
telephonice appello
telephonice colloquor
telephonice contiguus
telephonicum exceptaculum
telephonicus, telephonica, telephonicum
telephonium, telephonii n
telephono 1
telephonum autocineticum
telephonum gestabile
telephonum portabile
telephonum, telephoni n
telescopium geminatum
telescopium geminum
telescopium, telescopii n
televisio capularis
televisio, televisionis f
televisiomachina, televisiomachinae f
televisorium intercludo
televisorium multicolor
televisorium, televisorii n
teli coniectus
teli iactus
teli vulnus
telis aliquem conicio
telis cingor
telis conicior
telis me obicio
telis obruimur
tellurem praeterlabor
telluri sulcos infindo
telluris operta
tellus bibit cruorem
tellus pendet in aere
tellus pluvio madescit ab auro
tellus, telluris f
telo aliquem conicio
telo aliquem occido
telo aliquem peto
telo conficio
telo ferior
telo occido
telo peto
telo stringor
telonarius, telonaria, telonarium
telonarius, telonarii m
telonearius, telonearii m
teloneum, telonei n
teloniarius, teloniarii m
telonium, telonii n
telorum coniectus
telorum iaculatio
telum dirigo
telum ex vulnere extraho
telum igniferum
telum immedicabile
telum in vulnere relinquo
telum intendo
telum intento
telum libro
telum missile
telum pyroballistarium
telum vagina nudo
telum, teli n
temerarius, temeraria, temerarium
temere
temere ago
temere coepta
temere et fortuito
temere et fortuito ago
temere evenit, ut ...
temere fidens
temere sentio
temeritas, temeritatis f
temeritates, temeritatum f
temeritatis aliquem noto
temero 1
temetum, temeti n
temno 3
temo, temonis m
temperaculum automaticum
temperaculum, temperaculi n
temperamentum principatus
temperamentum, temperamenti n
temperans gaudii
temperans, temperantis
temperanter
temperantia naturae tuae
temperantia utor
temperantia, temperantiae f
temperate
temperatio civitatis
temperatio natalium
temperatio, temperationis f
temperator voluptatis
temperator, temperatoris m
temperatura, temperaturae f
temperatus, temperata, temperatum
tempere
temperi
temperi huic hodie anteveni
temperies, temperiei f
tempero 1
tempestas abiit
tempestas acris
tempestas cooritur
tempestas cum magno fragore tonitribusque
tempestas foeda
tempestas maritima
tempestas mox veniet
tempestas perfrigida
tempestas, qua saevior apud nos his decem annis non fuit
tempestas, tempestatis f
tempestate abripior
tempestate deferor
tempestate feror
tempestatem bonam nanciscor
tempestatem idoneam ad iter faciendum nanciscemur
tempestatem idoneam nanciscor
tempestatem nancti idoneam ex portu exeunt
tempestatem subeo
tempestatibus cohibentur in portibus
tempestive
tempestivitas, tempestivitatis f
tempestivo tempore
tempestivum, tempestivi n
tempestivus, tempestiva, tempestivum
templa circum forum
templa et delubra
templa omnibus ornamentis compilata
templum augustissimum
templum ture vaporo
templum, templi n
tempora anni
tempora aurata
tempora caeli
tempora Caesariana
tempora cingo
tempora collapsa
tempora communia
tempora extrema
tempora gravia
tempora heroica
tempora in horas commutantur
tempora in venendo ago
tempora iniqua
tempora materna
tempora matutina
Tempora Neoeboracensia
Tempora Novieboracensia
tempora subsecundaria
tempora vittis circumdo
tempora, temporum n
temporale, temporalis n
temporalis, temporale
temporalis, temporale [2]
temporalitas, temporalitatis f
temporaliter
temporaneus, temporanea, temporaneum
temporarium autocinetorum receptaculum
temporarius, temporaria, temporarium
tempore
tempore (in tempore, suo tempore)
tempore perbrevi
tempore praecepto
tempore procedente
tempore progrediente
tempori
tempori cedo
tempori servio
tempori veniam
temporibus Augusti
temporibus erro
temporibus inservio
temporibus Periclis
temporibus sapienter utor
temporis causa
temporis opportunitas
temporis processu
temporum clausula
temporum descriptio
temporum ordinem servo
temporum ratio
temptabundus, temptabunda, temptabundum
temptamen affectionis
temptamen affectuum
temptamen, temptaminis n
temptamentum, temptamenti n
temptatio, temptationis f
temptator, temptatoris m
tempto 1
tempus abiit
tempus ac spatium
tempus ad deliberandum postulo
tempus additum
tempus adeundi
tempus adventat
tempus alicui do
tempus amitto
tempus anni
tempus antecapio
tempus appellatorium
tempus austrinum
tempus autumnale
tempus bene colloco
tempus bene loco
tempus brumale
tempus capio
tempus cibi sumo
tempus climactericum
tempus confero ad aliquid
tempus consultandi
tempus consumo
tempus consumo in aliqua re
tempus contero (in) aliqua re
tempus deliberandi
tempus deliberandi do
tempus deliberandi mihi sumo
tempus diei
tempus duco
tempus emissorium
tempus est + Inf.
tempus est maximum, ut surgamus
tempus et locum alicui condico
tempus finitum
tempus fuit, cum ...
tempus futurum
tempus habeo alicui rei
tempus hiemale
tempus in labore consumo
tempus in litteris consumere
tempus in morbo consumo
tempus intro eundi non est
tempus ita fert
tempus luctus
tempus lugendi
tempus maturius quam res me deseret
tempus matutinum
tempus maximum est, ut ...
tempus me citius deficiet quam oratio
tempus me iuvat
tempus meridianum
tempus mihi deest ad rem faciendam
tempus mihi prodest
tempus modicum
tempus nocturnum
tempus non amitto
tempus non perdo
tempus opportunum
tempus pacis
tempus pariendi
tempus partus
tempus posterum
tempus praeceptum
tempus praesens
tempus praestituo
tempus praeterit
tempus praeteritum
tempus prius
tempus profero
tempus quadragesimale
tempus reliquum
tempus subsicivum
tempus sumo
tempus superius
tempus supremum
tempus tarde (tardum) it
tempus tarde procedit
tempus tero
tempus transit
tempus tribuo alicui rei
tempus vacivum laboris
tempus vacuum
tempus valetudini spectandae praestitutum
tempus vespertinum
tempus vetus
tempus vetustum
tempus, temporis n
tempusculum, tempusculi n
temulenta vindemia
temulenter
temulenti, temulentorum m
temulentia, temulentiae f
temulentus, temulenta, temulentum
tenacitas, tenacitatis f
tenaciter
tenax complexus
tenax gramen
tenax propositi
tenax, tenacis
tendicula, tendiculae f
tendiculae bracarum
tendiculas abscondo
tendo 3
tendo ad aliquid
tendo ad procinctum
tendo de fumo in flammam
tenebrae erroris et inscientiae
tenebrae infernae
tenebrae oboriuntur
tenebrae Stygiae
tenebrae, tenebrarum f
tenebras obduco
tenebras offundo
tenebratio, tenebrationis f
tenebresco 3
tenebrico 1
tenebricositas, tenebricositatis f
tenebricosus, tenebricosa, tenebricosum
tenebricus, tenebrica, tenebricum
tenebrio, tenebrionis m
tenebris
tenebris abiectis
tenebris circumfusus lateo
tenebris obortis
tenebro 1
tenebrose
tenebrosus, tenebrosa, tenebrosum
tenellulus, tenellula, tenellulum
tenellus, tenella, tenellum
tenendum est, quod promiseris
teneo 2
teneo aliquem complexu
teneo aliquid
teneor
teneor aliqua re
tener pudor
tener, tenera, tenerum
tenerasco 3
tenere
tenere (in) manu
teneresco 3
teneris, tenere
teneritas, teneritatis f
teneritudo, teneritudinis f
tenerositas, tenerositatis
tenerulus, tenerula, tenerulum
tenesmos, tenesmi m
tenesne?
tenetur eius avaritia
teniludiaria series
teniludiarius, teniludiaria, teniludiarium
teniludium, teniludii n
tenilusor campensis
tenilusor mensalis
tenilusor, tenilusoris m
tenilusoria series
tenilusorius, tenilusoria, tenilusorium
tenilustrix, tenilustricis f
tenisia, tenisiae f
tenor, tenoris m
tenorem in narrationibus servo
tenptamentum, tenptamenti n
tensa, tensae f
tensio politica relaxāta
tensio, tensionis f
tensiones politicae
tenta, tentorum n
tentabundus, tentabunda, tentabundum
tentamen, tentaminis n
tentamentum, tentamenti n
tentatio, tentationis f
tentativus, tentativa, tentativum
tentator, tentatoris m
tentigine rumpor
tentigo, tentiginis f
tentio, tentionis f
tentipellium, tentipellii n
tento 1
tentor, tentoris m
tentoriolum, tentorioli n
tentorium, tentorii n
tentorius, tentoria, tentorium
tentura, tenturae f
tenue nigrum
tenue vinum
tenues homines
tenui pendeo filo
tenui valetudine utor
tenuiculus, tenuicula, tenuiculum
tenuis animi
tenuis aqua
tenuis cibus
tenuis et obaeratus
tenuis frons
tenuis lux
tenuis mensa
tenuis orator
tenuis pumex
tenuis sermo
tenuis spes
tenuis victus
tenuis, tenue
tenuitas aerarii
tenuitas aquae
tenuitas sanguinis
tenuitas verborum
tenuitas, tenuitatis f
tenuiter
tenuo 1
tenus
tenus (+ Gen., + Abl.)
tenus, tenoris n
tepefacio 5
tepefio
tepens, tepentis
tepeo 2
tepesco 3
tepidae brumae
tepidarium, tepidarii n
tepidarius, tepidaria, tepidarium
tepidum ius
tepidum tectum
tepidus, tepida, tepidum
tepor solis
tepor vernus
tepor, teporis m
ter
ter administer primarius (factus)
ter aut quater
ter decies (ter deciens)
ter die totiensque nocte
ter et quater
ter milies
ter millesimus, ter millesima, ter millesimum
ter scopuli clamorem dedere
terebinthus, terebinthi f
terebra, terebrae f
terebro 1
teredo, teredinis f
teres, teretis
terga dant
terga suis
terga vertunt
tergemina era
tergemini honores
tergeminus canis
tergeminus vir
tergeminus, tergemina, tergeminum
tergeo 2
tergis hostium haereo
tergis hostium inhaereo
tergis pugnantium assulto
tergiversanter
tergiversatio, tergiversationis f
tergiversor 1
tergo 3
tergum alicui obverto
tergum cicatricosum
tergum do
tergum equi premo
tergum Phoebo praebeo
tergum praebeo
tergum taurinum
tergum verto
tergum, tergi n
tergus deripio
tergus suis
tergus, tergoris n
termen, terminis n
termentum, termenti n
termes, termitis m
Terminaālia, Terminalium n
terminabilis, terminabile
terminalis, terminale
terminate
terminatio, terminationis f
terminator, terminatoris m
terminatus, terminatus m
termini gloriae nostrae
termini pleurici
termini, terminorum m
terminis aliquid circumscribo
terminis aliquid describo
termino 1
terminos commoveo
terminos imperii promoveo
terminos pono
terminos rego
terminos urbis propago
terminum commoveo
terminum pango
terminus technicus
terminus, termini m
termiteus, termitea, termiteum
termo, termonis m
terna hiberna
terna milia
ternarius, ternaria, ternarium
ternarius, ternarii m
ternas stillas addo
terni deni, ternae denae, terna dena
terni, ternae, terna
tero 3
terque quaterque
terra ab hostibus vexata est
terra advolo
terra altrix
terra caede madet
terra cariosa
terra castellis non munita
terra continens
terra domini
terra editum
terra est nihil aliud nisi mundi punctum
terra ferax Cerere et uvis
terra finitima
terra foederalis
terra fruges effert
terra fruges fundit
terra gravidata seminibus
terra imbres transmittit
terra in ipso limine stans
terra in mundo sita est
terra inviolata
terra iter ingredior
terra marique
terra marique oppugnationem instruo
terra marique ut conquireretur praemandavi
terra mediterranea
terra nata
terra natum
terra oeconomice nondum adulta
terra oeconomice nondum corroborata
terra opima ac fertilis
terra percutiebatur vi 7,8 unitatum
terra perusta gelu
terra potior
terra praevalida
terra prohibeor
terra quasi quibusdam cingulis redimita est
terra residua
Terra Sarrae
terra vicina
Terra Viridis
terra, in qua quis natus (genitus) est
terra, in qua quis natus est
terra, terrae f
terrae aliquem suppono
terrae cultiores
terrae exterae (externae)
terrae externae
terrae fruges
terrae gleba
terrae hiatus
terrae industriales
terrae inferor
terrae lapsus
terrae longinquiores
terrae motus
terrae remotiores
terrae urbesque recedunt
terrae, quae calore uruntur
terrae, terrarum f
terraelapsus, terraelapsus m
terraemotus, terraemotus m
terralis herba
terram aratro molior
terram aratro perrumpo
terram in regiones discribo
terram intueor
terram meae dicionis facio
terram meae potestati subicio
terram meo imperio subicio
terram obire
terram pede percutio
terrarum commercium
terrarum descriptio
terrarum mercatus
terrarum ultimus finis
terras aves capere videntur
terras hominumque genus colo
terras muto
terras vomere findo
terrena, terrenorum n
terrenae et aquatiles bestiae
terreni, terrenorum m
terrenum, terreni n
terrenus, terrena, terrenum
terreo 2
terrester, terrestris, terrestre
terrestri itinere
terrestris, terrestre
terreus, terrea, terreum
terribilis, terribile
terricula, terriculae f
terriculum, terriculi n
terrificatio, terrificationis f
terrifico 1
terrificus, terrifica, terrificum
terrigena, terrigena c
terrigenus, terrigena, terrigenum
terriloquus, terriloqua, terriloquum
terris et alto
terris vel undis agitor
territo 1
territor, territoris m
territorialis, territoriale
territorium exclusum
territorium inclusum
territorium, territorii n
terror circumvadit aciem
terror externus
terror incidit alicui
terror invadit aliquem (in aliquem)
terror panicus
terror velut lymphaticus
terror, terroris m
terrorem alicui incutio
terrorem alicui inicio
terrorem alicui velut lymphaticum obicio
terrorem excieo
terrorem indo
terrores Romam allati sunt
terroris plenus
terrorismus, terrorismi m
terrorista, terroristae m
terroristes, terroristae m
terroristicus, terroristics, terroristicum
terrorum et fraudis abunde est
terruncius, terruncii m
tersus, tersa, tersum
tertia (hora)
tertia hora est
tertia vigilia
tertiam iam aetatem video
tertiana, tertianae f
tertiani, tertianorum m
tertianus, tertiana, tertianum
tertiarius, tertiaria, tertiarium
tertiarius, tertiarii m
tertiatio, tertiationis f
tertiato
terticeps, terticipis m
tertio
tertio quoque octennio
tertium
tertium ante annum ... quam ...
tertium consul
tertium decimum annum ago
tertius decimus, tertia decima, tertium decimum
tertius in successione regni
tertius magnitudine
tertius quisque nondum viginti quinque annos natus opere caret
tertius successioni regni destinatus
tertius, tertia, tertium
teruncius, teruncii m
tesca, tescorum n
tesqua deserta et inhospita
tesqua, tesquorum n
tessela, tesselae f
tessella, tessellae f
tessellatus, tessellata, tessellatum
tessera itineraria
tessera nautica
tessera nummularia
tessera pecuniae
tessera vectoria
tessera viaria
tessera, tesserae f
tesseram do
tesseras iacto
tesseris ludere
tesserula, tesserulae f
testa calefaciens
testa lectum calefaciens
testa, testae f
testaceum, testacei n
testaceus, testacea, testaceum
testam super undas irroto
testamentarius, testamentara, testamentarum
testamentarius, testamentarii m
testamento
testamento aliquid caveo
testamento fraudem adhibeo
testamentum capto
testamentum circumscribo
testamentum conscribo
testamentum facio
testamentum interpolo
testamentum irritum facio
testamentum obsigno
testamentum pro cancellato habeo
testamentum rescindo
testamentum resigno
testamentum rumpo
testamentum subicio
testamentum suppono
testamentum, testamenti n
testarum suffragia
testatio, testationis f
testator, testatoris m
testatur
testatus, testata, testatum
testem cito
testeus, testea, testeum
testibus caedor
testibus convictus sum
testibus teneor
testicius, testicia, testicium
testicorius, testicoria, testicorium
testiculatus, testiculata, testiculatum
testiculo 1
testiculor 1
testiculus, testiculi m
testicutis, testicute
testificatio, testificationis f
testifico 1
testificor 1
testilor 1
testimoniales, testimonialium f
testimonialis, testimoniale
testimonio est
testimonium alicui perhibeo
testimonium dico pro aliquo
testimonium, testimonii n
testis auritus
testis est
testis gravis
testis illorum temporum
testis in aliquem prodeo
testis in reum
testis incorruptus
testis integer
testis locuples
testis oculatus
testis testi diversa dicit
testis, teste
testis, testis c
testis, testis m
testitrahus, testitraha, testitrahum
testor 1
testu n (indecl.)
testudine facta moenia subeo
testudinea, testudineorum n
testudineus, testudinea, testudineum
testudo, testudinis f
testula, testulae f
testularum suffragia
testum, testi n
teter, tetra, tetrum
tetrachmum, tetrachmi n
tetradrachmum, tetradrachmi n
tetrameter, tetrametri m
tetrarcha, tetrarchae m
tetrarches, tetrarchae m
tetrarchia, tetrarchiae f
tetre
tetricus, tetrica, tetricum
teutlophace, teutlophaces f
Texia, Texiae f
texo 3
textile, textilis n
textilia, textilium n
textilis, textile
textor, textoris m
textrinum, textrini n
textrinus, textrina, textrinum
textrix, textricis f
textum, texti n
textura, texturae f
textus, texta, textum
textus, textus m
Thailandia, Thailandiae f
thalamos desero pactos
thalamus, thalami m
thalassa, thalassae f
thalassicus, thalassica, thalassicum
thalassinus, thalassina, thalassinum
thallus, thalli m (θάλλος)
theatralis humanitas
theatralis operae corollarium
theatralis, theatrale
theatricus, theatrica, theatricum
theatrum ambulatorium
theatrum celebritate refertissimum
theatrum circumforaneum
theatrum et proscaenium
theatrum melodramaticum
theatrum, theatri n
theca calamaria
theca graphiaria
theca nummaria
theca, thecae f
thema fundamentale
thema, thematis n
thensaurarius, thensauraria, thensaurarium
thensaurus, thensauri m
Theodisce
Theodiscia, Theodisciae f
Theodiscus, Theodisca, Theodiscum
theogonia, theogoniae f
theologicus, theologica, theologicum
theologumena, theologumenon n
theologus, theologi m
theonina, theoninae f
theopnoe, theopnoes f
theorema, theorematis n
theorematium, theorematii n
theoretice, theoretices f
theoreticus, theoretica, theoreticum
theoria, theoriae f
theorice, theorices f
theotocos, theotoci f
thermae, thermarum f
thermicus, thermica, thermicum
thermometrum, thermometri n
therotrophium, therotrophii n
thesaurarius, thesauraria, thesaurarium
thesaurarius, thesaurarii m
thesaurensis, thesaurensis m
thesaurizo 1
thesaurus statalis
thesaurus, thesauri m
thesis, thesis f
Thessaliam percenseo
tholus, tholi m
thorax ad fluitandum aptus
thorax antiglandarius
thorax femineus
thorax laneus
thorax, thoracis m
thrips, thripis m
thronus, throni m
thunnus, thunni m
Thuringensis, Thuringense
Thuringia, Thuringiae f
Thuringiensis, Thuringiense
Thurios pervehor
thus, thuris n (tus, turis n)
thymbra, thymbrae f
thynnus, thynni m
thyrsus, thyrsi m
Ti.
tiara, tiarae f
tiaras, tiarae m
Tiberim accolo
Tiberio abusque
Tibetanus, Tibetani m
Tibetus, Tibeti f
tibi actutum chorda tenditur
tibi adsensum est
tibi amicus sum
tibi idem repono
tibi igitur hoc censeo
tibi optima fide sua omnia concessit, adnumeravit, appendit
tibi plurimam salutem!
tibi praeniteo
tibi praestolor
tibi seris, tibi metes
tibi, si venire unā velis, facio (do) copiam
tibia acris
tibia adspirat choris
tibia aspirat choro
tibia cano
tibia mixtis carminibus
tibia succentiva
tibia zygia
tibia, tibiae f
tibiae assae
tibiae aut fidium cantus
tibiae duae dextrae
tibiae duae sinistrae
tibiae impares
tibiae, tibiarum f
tibicen, tibicinis m
tibicina, tibicinae f
tibiis canere
tibiis cano
tigillum, tigilli n
tigna transversaria
tigna, tignorum n
tignarii, tignariorum m
tignarius, tignaria, tignarium
tignum transversum
tignum, tigni n
tigres capistratae
tigris, tigridis m
tigris, tigris m
tilia, tiliae f
tiliae, tiliarum f
Timbuctum est urbs Maliae septentrionalis
timefacio 5
timefactus, timefacta, timefactum
timendum est, ne ...
timendus, timenda, timendum
timeo 2
timeo 2 (+ Inf.)
timeo 2 (alicui)
timeo 2 (ne + Konj.)
timeo alicui
timeo, ne circumveniar
timeo, ne non ... + Konj.
timeo, ut frumentum supportari possit
timesco
timide
timidi, timidorum m
timiditas, timiditatis f
timidus, timida, timidum
timor alas addit
timor aliquem occupat
timor caecus
timor cuique futurae inopiae abiit
timor externi hostis
timor externus
timor incessit, ne quas per iuga calles inveniret
timor maestus
timor mortis
timor peregrinus
timor poenae
timor solitus
timor, timoris m
timore adductus
timore aeger
timore perculsus
timore perterritus
timore vacuus
timorem abicio
timorem alicui augeo
timorem alicui incutio
timorem alicui inicio
timorem depono
timorem inicio
timorem omitto
timori magis quam religioni consulo
timori malum continens est
tinca, tincae f
tincta, tinctae f
tincta, tinctorum n
tinctilis, tinctile
tinctio, tinctionis f
tinctor, tinctoris m
tinctoria mens
tīnctorium, tīnctorii n
tinctorius,tinctoria, tinctorium
tinea, tineae f
tineo 1
tingentes, tingentium m
tingo 3
tinguo 3
tinia, tiniae f
tinio 1
tinio 4
tinnio 4
tinnitum compono
tinnitum, tinniti n
tinnitus aurium
tinnitus, tinnitus m
tinnulus, tinnula, tinnulum
tintinnabulum, tintinnabuli n
tintinno 1
tintino 1
tinus, tini f
tiro ac rudis sum in dicendo
tiro, tironis m
tirocinio in scaenam producor
tirocinium pono
tirocinium, tirocinii n
tirunculus, tirunculi m
tisanarium, tisanarii n
titillatio voluptatum
titillatio, titillationis f
titillo 1
titio 1
titio, titionis m
titubanter
titubanti pede
titubatio linguae
titubatio, titubationis f
titubo 1
tituli et imagines
titulo 1
titulum mortis habes meae
titulum nobilitatis accipio
titulum regis mihi ascribo
titulus inscriptus
titulus sepulcri
titulus, tituli m
toculĭo, toculĭonis m
tocullĭo, tocullĭonis m
tofus, tofi m
toga arta
toga candida
toga praetexta
toga pulla
toga pura
toga purpurea
toga rotunda
toga virilis
toga, togae f
togam abduco
togam compono
togam exuo
togam reddo
togam virilem sumo
togata, togatae f
togatarius, togatariī m
togati et milites
togatus, togata, togatum
togatus, togati m
togula, togulae f
tolenno, tolennonis f
tolerabilis, tolerabile
tolerabiliter
tolerandus, toleranda, tolerandum
tolerans, tolerantis
toleranter
tolerantia, tolerantiae f
toleratio, tolerationis f
tolero 1
tolleno aedificatoria
tolleno onera sursum levat
tolleno, tollenonis m
tollo 3
tollor 3
tolutim
tolutim curro
tomaclum, tomacli n
tomaculum, tomaculi n
tomentum, tomenti n
tonat
tonat, audisne?
tondeo 2
tonitrua, tonitruorum n
tonitrualis, tonitruale
tonitrus, tonitrus m
tonitrus, tonitruum m
tonitruum, tonitrui n
tonitruus, tonitruus m
tonna, tonnae f
tono 1
tonos, toni m
tonsa, tonsae f
tonsilis, tonsile
tonsillae, tonsillarum f
tonsor, tonsoris m
tonsorium, tonsorii n
tonsorius, tonsoria, tonsorium
tonstricula, tonstriculae f
tonstrina, tonstrinae f
tonstrix, tonstricis f
tonsura vel rasura capitis
tonsura, tonsurae f
tonus, toni m (τόνος)
topanta
toparches, toparchae m
toparchia, toparchiae f
topaziacus, topaziaca, topaziacum
topazos, topazi f
topazus, topaza, topazum
topazus, topazi f
tophus, tophi m
topia, topiorum n
topiarium, topiarii n
topiarius, topiaria, topiarium
topiarius, topiarii m
topica, topicorum n
topice, topices f
topicus, topica, topicum
topographia, topographiae f
topothesia, topothesiae f
topper
topus, topi m
toral, toralis n
torale, toralis n
torcular, torcularis n
torcularius, torcularia, torcularium
torculum, torculi n
torculus, torcula, torculum
toreuma, toreumatis n
toreutes, toreutae m
tori riparum
tormenta adhibeo
tormenta alicui admoveo
tormenta bellica
tormenta conicio
tormenta fortunae
tormenta sunt parata
tormentarius, tormentaria, tormentarium
tormentarius, tormentarii m
tormentis aggredior
tormentis aliquem dedo
tormentis aliquem interrogo
tormentis de aliquo quaero
tormentis demolior
tormentis exprimo confessionem
tormentis ictus edo
tormentis quaero de aliquo
tormentorum iaculatio
tormentum acre
tormentum bellicum, tormenti bellici n
tormentum curtum pyrobolis mittendis
tormentum, tormenti n
tormentuosus, tormentuosa, tormentuosum
tormina urinae
tormina, torminum n
torminibus laboro
torminosus, torminosa, torminosum
torno 1
tornus, torni m
toro mortuus componor
torosus, torosa, torosum
torpedo, torpedinis f
torpeo 2
torpesco 3
torpet vox spiritusque
torpidus, torpida, torpidum
torpor, torporis m
torquatus, torquata, torquatum
torqueo 2
torques duo pondo
torques, torquis m (f) (torquis, torquis m (f))
torrefacio 5
torrens iter cogit
torrens, torrentis
torrens, torrentis m
torreo 2
torresco 3
torridus, torrida, torridum
torris, torris m
torta panis
torta quercus
torta, tortae f
tortilis, tortile
torto 1
tortor, tortoris m
tortos orbes lego
tortu draco terribilis
tortula, tortulae f
tortum, torti n
tortuose
tortuositas, tortuositatis f
tortuosus, tortuosa, tortuosum
tortura, torturae f
tortus, torta, tortum
tortus, tortus m
torum compono
torus, tori m
torva bos
torva tueor
torvum clamo
torvus, torva, torvum
tosillae, tosillarum f
tostrina, tostrinae f
tostus, tosta, tostum
tot
tot ... quot ...
tota celebrante Sicilia
tota Graecia circulor
tota Italia
tota Italia concedo
tota legio vacillat
tota mente
tota mente incumbo in aliquid
tota ratio iacet
tota res vacillat et claudicat
tota via erro
totalis, totale
totam rationem everto
totam vitam, naturam moresque hominis ex ipsa legatione cognoscite
toti Asiae immineo
toti, totae, tota
totidem
totidem ... atque ...
totidem ... quot ...
totiens ... quotiens ...
totiens (toties)
totis castris trepidatur
totis locis
totis turbatur castris
totis viribus
totius belli ratio
totius Galliae imperio potiri
totius Hispaniae bellum amplector
totius mundi convenientia et consensus
totius rei curam sustineo
totius rei custodiam sustineo
toto agmine subsisto
toto animo
toto corpore perhorresco
toto oppido
toto orbe
toto pectore
totum aliquem comedo
totum animum atque diligentiam in aliqua re pono
totum bellum deleo
totum biduum
totum et animo et corpore in salutem rei publicae me confero
totum in eo est, ut ...
totum mane dormio
tōtum mē ad alicuius voluntatem nūtumque converto
totum me alicui patefacio
totum me committo alicui
totum me fingo et accommodo ad alicuius arbitrium et nutum
totum me trado alicui
totum quadriduum
totum te amplexor
totum triduum
totus et mente et animo in aliquid insisto
totus integer
totus mente et animo
totus scriba
totus, tota, totum
toxicatus, toxicata, toxicatum
toxicomania, toxicomaniae f
toxicomanicus, toxicomanica, toxicomanicum
toxicon, toxici n
toxicum, toxici n
toxillae, toxillarum f
trabalis, trabale
trabea, trabeae f
trabeatus, trabeata, trabeatum
trabecula, trabeculae f
trabes bipedales
trabes, trabis f
trabibus coniunctis
trabs liminaris
trabs metalis
trabs, tabis f
tractabilis, tractabile
tractabilitas, tractabilitatis f
tractabilius
tractandae rei publicae usus
tractaticius, tractaticia, tractaticium
tractatio philosophiae
tractatio, tractationis f
tractator, tractatoris m
tractatorium, tractatorii n
tractatrix, tractatricis f
tractatus nuclearis
tractatus, tractatus m
tracticius, tracticia, tracticium
tractim
tractim aliquem tango
tractio, tractionis f
tracto 1
tractogalatus, tractogalata, tractogalatum
tractomelitus, tractomelita, tractomelitum
tractoria, tractoriae f
tractoriae, tractoriarum f
tractorium machinarum genus
tractorius, tractoria, tractorium
tractu belli hostem eludo
tractum, tracti n
tractuosus, tractuosa, tractuosum
tractura, tracturae f
tractus caeli
tractus circum terram recurrens
tractus ductusque muri
tractus orationis
tractus recurrens
tractus, tracta, tractum
tractus, tractus m
tradidit ei fiölium educandum
traditio supremorum
traditio, traditionis f
traditionalis, traditionale
traditor, traditoris m
traditum est
traditus, tradita, traditum
trado + aci
trado 3
trado aliquid de aliqua re
traduco 3
traductio hominis ad plebem
traductio temporis
traductio, traductionis f
traductor, traductoris m
tradunt
tradux, traducis m
trafero
tragelaphus, tragelaphi m
tragice
tragice orno aliquid
tragicum satis spiro
tragicus, tragica, tragicum
tragoedia, tragoediae f
tragoedias ago in nugis
tragoedus, tragoedi m
tragopogon, tragopogonis m
tragoriganum, tragorigani n
tragoriganus, tragorigani m
tragos, tragi m
tragula, tragulae f
tragularius, tragularii m
tragum, tragi n
tragus, tragi m
traha, trahae f
trahea gubernabilis
trahea moderabilis
trahea, traheae f
trahit sua quemque voluptas
traho 3
traho et rapio
traicio 5
traiecticium, traiecticii n
traiecticius, traiecticia, traiecticium
traiectio, traiectionis f
traiecto 1
traiector, traiectoris m
traiectorium, traiectorii n
traiectura, traiecturae f
traiectus, traiectus m
tralaticie
tralaticius, tralaticia, tralaticium
tralatio, tralationis f
tralatus, tralatus m
traluceo 2
tralucidus, tralucida, tralucidum
trama, tramae f
tramen autocineto illiditur
tramen coniuncticium
tramen epibaticum
tramen interurbanum
tramen magnae rapiditatis
tramen rapidum
tramen speciale
tramen subterraneum
tramen supercelere
tramen tanta rapiditate vehitur, ut exorbitet
tramen vehementer frenavit
tramen, traminis n
trameo 1
trames aerius
trames clivosus
trames lignarius
trames, tramitis m
tramigro 1
tramine vehor
traminis comes
tramitto 3
tranato 1
trano 1
tranquillam pacem ago
tranquille
tranquillitas, tranquillitatis f
tranquillo
tranquillo 1
tranquillo animo sum
tranquillum, tranquilli n
tranquillus, tranquilla, tranquillum
trans
trans + Akk.
trans Alpes
trans flumen
trans Rhenum incolo
transabeo
transactio, transactionis f
transactis octonis diebus
transactor et administer
transactor, transactoris m
transactum est
transactum est de me
transadigo 3
transalpinus, transalpina, transalpinum
transatlatica mercaturae et collocationis societas (TTIP)
transcendo 3
transcido 3
transcribo 3
transcurro 3
transcursu
transcursus, transcursus m
transdo 3
transduco 3
transenna, transennae f
transeo
transeundi venia
transfero
transfigo 3
transfiguratio, transfigurationis f
transfiguro 1
transfodio 5
transformatio, transformationis f
transformis, transforme
transformo 1
transfreto 1
transfuga, transfugae m
transfugia, transfugiorum m
transfugio 5
transfugio ad victorem
transfugium, transfugii n
transfundo 3
transglutio 4
transgredior 5
transgressio, transgressionis f
transgressivus, transgressiva, transgressivum
transgressor, transgressoris m
transgressus, transgressus m
transicio 5
transigo 3
transigo 3 (cum aliquo)
transigo aliquid cum aliquo
transigo de aliqua re cum aliquo
transilio 4
transilire moenia
transitio ad plebem
transitio, transitionis f
transito 1
transitorius, transitoria, transitorium
transitu
transitu arceo aliquem
transitum alicui facio
transitum Alpium paro
transitum claudo
transitum do
transitum insido
transitus ad hostem
transitus autoraedarius
transitus borealis-occidentalis
transitus finium
transitus rerum
transitus terminalis
transitus, transitus m
translabor 3
translaticie
translaticius, translaticia, translaticium
translatio, translationis f
translativa, translativae f
translative
translativus, translativa, translativum
translator, translatoris m
translatus, translatus m
transluceo 2
translucidus, translucida, translucidum
transmarinus, transmarina, transmarinum
transmeo 1
transmigro 1
transmissio datorum
transmissio dīrecta
transmissio televisifica
transmissio, transmissionis f
transmissus, transmissus m
transmitto 3
transmontani, transmontanorum m
transmoveo 2
transmuto 1
transnato 1
transno 1
transnumero 1
transpadanus, transpadana, transpadanum
transpadanus, transpadani m
transplanto 1
transpono 3
transportatio publica
transportatio, transportationis f
Transportationis Securae Administratio (TSA)
transporto 1
transrhenanus, transrhenana, transrhenanum
transrhenanus, transrhenani m
transscribo 3
transsulto 1
transsuo 3
transtra, transtrorum n
transtrum, transtri n
transulto 1
transuo 3
transvectio, transvectionis f
transveho 3
transvehor 3
transverbero 1
transversa
transversa tueor
transversaria, transversariorum n
transversarius, transversaria, transversarium
transverse
transverse ambulo
transversim
transverso 1
transverso foro
transverso foro ambulo
transverso itinere
transversum
transversum ago aliquem
transversum aufero aliquem
transversum digitum non discedo
transversum unguem non discedo
transversum, transversi n
transversus incurro
transversus, transversa, transversum
transvolito 1
transvolo 1
transvolo in alteram partem
transvolo in medio posita
transvorsum
transvorsus, transvorsa, transvorsum
trapetes, trapetum m
trapetum, trapeti n
trapetus, trapeti m
Trarbachium, Trarbachii n
trauma, traumatis n
traumaticus, traumatica, traumaticum
travectio, travectionis f
traveho 3
traversarius, traversariuma, traversari
traversus, traversa, traversum
travolo 1
treceni, trecenae, trecena
trecenta sestertia
trecentesimus, trecentesima, trecentesimum
trecenti, trecentae, trecenta
trecenties
tredecim
tredecim annos natus sum
tremebundus, tremebunda, tremebundum
tremefacio 5
tremefio
tremendus, tremenda, tremendum
tremesco 3
tremesco aliquid
tremibundus, tremibunda, tremibundum
tremisco 3
tremo 3 (intr.)
tremo 3 (tr.)
tremor pertemptat corpora
tremor, tremoris m
tremule
tremulus, tremula, tremulum
tremulus, tremuli f
trepidans, trepidantis
trepidanter
trepidatio et fuga hostium
trepidatio, trepidationis f
trepido 1
trepidus admirationis et metus
trepidus refugio
trepidus, trepida, trepidum
tres constantiae
tres menses
tres rationes fundamentales integrae sunt servandae
tres soles totidemque noctes
tres viri capitales
tres, tria
tressis, tressis m
tresviri, tresvirorum
tria milia
tria milia militum
tria tura
triangularis, triangulare
triangulum, trianguli n
triangulus, triangula, triangulum
triangulus, trianguli m
triarii, triariorum m
tribu aliquem moveo
tribu moveo
tribuarius, tribuaria, tribuarium
tribulatio, tribulationis f
tribulatus, tribulata, tribulatum
tribulis, tribule
tribulis, tribulis m
tribulo 1
tribulosus, tribulosa, tribulosum
tribulum, tribulīi n
tribulus, tribuli m
tribum fero
tribum Papiriam fero
tribum unam fero
tribunal, tribunalis n
tribunarium, tribunarii n
tribunatum permitto
tribunatus, tribunatus m
tribuni aerarii
tribuni animi ac spiritus
tribuni comitiati
tribuni plebis sacroscancti
tribuni plebis turbulentissimi
tribuni se in auctoritate consulum futuros esse polliciti sunt
tribunicium bellum
tribunicius, tribunicia, tribunicium
tribunicius, tribunicii m
tribunis convocatis
tribunos plebis appello
tribunos plebis in aliqua re a praetore appello
tribunum plebei cavillans aliquem voco
tribunum plebis perhorresco
tribunus aerarius
tribunus celerum
tribunus militum m (tribunus militaris)
tribunus plebis
tribunus, tribuni m
tribuo 3
tribus annis ante
tribus annis ante quam ...
tribus ante annis
tribus ante annis ... quam ...
tribus denariis aestimo
tribus pensionibus solvo
tribus rustica
tribus scalis habito
tribus urbana
tribus verbis te volo
tribus, tribus f
tributa alicui impero
tributa alicui impono
tributa beneficia
tributa pendo
tributarius, tributaria, tributarium
tributi levamentum
tributim
tributio, tributionis f
tributis premo
tributo adsum
tributo aliquem exhaurio
tributorum multitudine premor
tributum quotannis ex censu collatum
tributum radiophonicum
tributum, quod ex censu confertur
tributum, quod ex censu datur (dandum est)
tributum, tributi n
tributus, tributa, tributum
tricae, tricarum f
tricenarius, tricenaria, tricenarium
tricenarius, tricenarii m
triceni, tricenae, tricena
triceps, tricipitis
tricesimus, tricesima, tricesimum
trichila, trichilae f
tricies
tricliniarcha, tricliniarchae m
tricliniarches, tricliniarchae m
triclinium curo
triclinium sterno
triclinium, triclinii n
trico 1
trico, 1
trico, triconis m
tricor 1
tricorniger, tricornigera, tricornigerum
tricornis, tricorne
tricorpor, tricorporis
tricosus, tricosa, tricosum
tricuspis telum
tricuspis, tricuspidis
tridens, tridentis
tridens, tridentis m
tridentifer, tridentifera, tridentiferum
tridentifer, tridentiferi m
tridentiger, tridentigera, tridentigerum
tridentiger, tridentigeri m
triduanus, triduana, triduanum
tridui commeatum peto
tridui viam procedo
triduo intermisso
triduo post
triduum et trinoctium
triduum foro do operam
triduum quadriduumve
triduum, tridui n
triennia, triennium n
triennio circumacto
triennium, triennii n
triens, trientis m
trientabulum, trientabuli n
trierarcha, trierarchae m
trierarchus, trierarch m
trieris, triere
trieris, trieris f
trieterica, trietericorum n
trietericus, trieterica, trietericum
trieteris, trieteridis f
trifariam
trifarie
trifarius, trifaria, trifarium
trifaux, trifaucis
trifidus, trifida, trifidum
trifolium, trifolii n
triformis, triforme
trigemini filii
trigeminus, trigemina, trigeminum
triginta
triglyphus, triglyphi m
trigon, trigonis m
trilateralis, trilaterale
trilibris, trilibre
trilinguis, trilingue
trilix, trilicis
trimestres indutiae
trimestria, trimestrium n
trimestris, trimestre
trimeter, trimetri m
trimetros, trimetri m
trimetrus, trimetri m
trimus, trima, trimum
trina hiberna
trinarius, trinaria, trinarium
trinepos, trinepotis m
trineptis, trineptis f
trini, trinae, trina
trini, trinae, trinae
trinio, trinionis m
trinis continuis nundinis
trinitas, trinitatis f
trinnio 4
trinoctialis, trinoctiale
trinoctium, trinoctii n
trinodis, trinode
trinominis, trinomine
trinomius, trinomia, trinomium
trinummus, trinummi m
trinumus, trinumi m
trinundino
trinundinus, trinundina, trinundinum
trinus versus
trinus, trina, trinum
trio, trionis m
triones, trionum m
trioxydum sulphuricum
tripartito
tripartitus, tripartita, tripartitum (tripertitus, tripertita, tripertitum)
tripedalis, tripedale
tripedo 1
tripertito
tripes, tripedis
triplex acies
triplex animus
triplex Diana
triplex mundus
triplex regnum
triplex, triplicis
triplicabilis, triplicabile
triplicarius, triplicarii m
triplicatio, triplicationis f
triplices deae
triplices Minyeides
triplices, triplicum m
triplicitas, triplicitatis f
tripliciter
triplico 1
triplus, tripla, triplum
tripodo 1
tripodum, tripodi n
tripolion, tripolii n
triportentum, triportenti n
tripotens, tripotentis
tripticus, triptica, tripticum
triptoton, triptoti n
triptotos, triptoton
tripudio 1
tripudium sonivium
tripudium, tripudii n
tripus, tripodis m
triquetra tellure
triquetrus, triquetra, triquetrum
triremis, trireme
triremis, triremis f
triste
triste lupus stabulis
triste solum
tristes litterae
tristes sorores
tristia dona
tristia remedia
tristia tempora
tristibus laeta succedunt
tristiculus, tristicula, tristiculum
tristificus, tristifica, tristificum
tristimonia, tristimoniae f
tristis natura
tristis sors
tristis sum
tristis, triste
tristitia ac severitas
tristitia correptus
tristitia soli
tristitia, tristitiae f
tristitiam abstrudo
tristitiam alicui affero
tristius quid facio
tristius quid reddo
trisulci ignes
trisulcum Iovis telum
trisulcus, trisulca, trisulcum
tritavi, tritavorum m
tritavus, tritavi m
triticeus, triticea, triticeum
triticum sitanium
triticum, tritici n
tritura, triturae f
trituratio, triturationis f
triturator, trituratoris m
trituro 1
tritus, trita, tritum
tritus, tritus m
trium mensium spatium
triumphalia ornamenta
triumphalis, triumphale
triumphatus orbis
triumphi castellani
triumpho 1
triumpho aliquem macto
triumpho de aliquo (ex bellis)
triumpho ex victoria mea
triumphum ago
triumphum ago de hostibus
triumphum ago ex hostibus
triumphum clamo
triumphum de (ex) hostibus ago victoriae Pharsaliae
triumphum impetro
triumphum nomine cieo
triumphum postulo
triumphus curulis
triumphus, triumphi m (triumpus, triumpi m)
triumvir, triumviri m
triumviralis, triumvirale
triumviratus, triumviratus m
triumviri agro assignando
triumviri agro dando
triumviri agro dividendo
triumviri capitales
triumviri coloniae deducendae
triumviri militibus conscribendis
triumviri monetales
triumviri rei publicae constituendae
trivialis, triviale
trivium, trivii n
trivius, trivia, trivium
trochaeides, trochaeidis
trochaeus, trochaei m
trochaice
trochaicus, trochaica, trochaicum
trochilus, trochili m
trochis, trochis f
trochiscus, trochisci m
trochlea, trochleae f
trochleatim
trocho ludo
trochus, trochi m
troclea, trocleae f
troclia, trocliae f
Troes aditum prohibent
Troia resurgit
tromocrates, tromocratae m
tromocratia, tromocratiae f
tromocraticus, tromocratica, tromocraticum
tropa chimerina
tropa, tropae f
tropaeum, tropaei n
tropica, tropicorum n
tropicus brumalis
tropicus, tropica, tropicum
tropicus, tropici m
truci cantu
trucidatae legiones
trucidatio pecorum
trucidatio, trucidationis f
trucidationem facio
trucido 1
truculenter
truculentia caeli
truculentia, truculentiae f
truculentus, truculenta, truculentum
trudis, trudis f
trudo 3
trugonus, trugoni m
trulla, trullae f
trulleum, trullei n
trulleus, trullei m
trullisso 1
trullium, trullii n
trunco 1
trunco arboris acclinis
truncum corpus
truncus, trunca, truncum
truncus, trunci m
trusatilis, trusatile
truso 1
trutina, trutinae f
trutinor 1
trux, trucis
trychnos, trychni m
trygon, trygonis m
Tschadensis, Tschadense (Tchadensis, Tchadense)
Tschadia, Tschadiae f (Tchadia, Tchadiae f, Tzadia, Tzadiae f)
Tsetsenia, Tsetseniae f
tsunami, tsunami n (indecl.)
tt me ornes, postulo
tu
tu ais, ego nego
tu iam pendebis
tu in convivio postremus manus admove patinae!
tu mea causa multum laboris capis
tu mihi praesto fuisti
tu ne cede malis
tua aura maritos retardat
tua causa
tua dicatio
tua eminentia
tua erga me benevolentia
tua erga me munera
tua mala pervides lippus
tua messis in herba est
tua occasio
tua refert
tua sponte
tua voluntate discessi
tuam amicitiam amplector
tuam audaciam miror / de tua audacia miror
tuam egregiam fidem cognovi
tuam lenitatem perpetuam fore spero
tuam vicem doleo
tuarum partium est
tuatim
tuba canit ad praetorium
tuba commissos canit ludos
tuba, tibiis calamoque flatantes
tuba, tubae f
tubae cantus
tubae cornuaque canunt
tuber, tuberis f
tuber, tuberis m
tuber, tuberis n
tubera, tuberum
tuberculum, tuberculi n
tuberositas, tuberositatis f
tuberosus, tuberosa, tuberosum
tubicen, tubicinis m
tubicino 1
tubilustrium, tubilustrii n
tubo 1
tubula, tubulae f
tubulatio, tubulationis f
tubulatus, tubulata, tubulatum
tubulus emissarius
tubulus vitreus
tubulus, tubuli m
tubulustrium, tubulustrii n
tubur, tuburis c
tubus aquarius
tubus petrolearius
tubus, tubi m
tuccetum,  tucceti n
tuccetum, tucceti n
tudes, tuditis f
tudicula, tudiculae f
tudiculo 1
tudito 1
tueor 2
tueri aliquem a periculo
tuguriolum, tugurioli n
tugurium rusticanum
tugurium, tugurii n
tuguriunculum, tuguriunculi n
tui carendum est
tui percupidus sum
tui, tuorum m
tuis consiliis aspiro
tuitio, tuitionis f
tum
tum ... tum ...
tum (tunc) cum maxime (maxume)
tum demum.
tum denique.
tum habebam decem annos
tum ipsum, cum ...
tum maxime
tumefacio 5
tumefio
tumeo 2
tumescentia vulnera
tumesco 3
tumida terra
tumidi sermones
tumidi spiritus
tumidum mare
tumidus Nilus
tumidus, tumida, tumidum
tumor, tumoris m
tumulatus, tumulati m
tumulo 1
tumulo aliquem compono
tumulo aliquem condo
tumulo aliquem suppono
tumulo carmen superaddo
tumulo terrae succedo
tumulosus, tumulosa, tumulosum
tumultu permotus
tumultuarius, tumultuaria, tumultuarium
tumultuas agrestium
tumultuatio, tumultuationis f
tumultum commoveo
tumultum conflo
tumultum edo
tumultum facio
tumultum inicio civitati
tumultum moveo
tumultum sedo
tumultuo 1
tumultuor 1
tumultuose
tumultuosus, tumultuosa, tumultuosum
tumultuosussimum pugnae
tumultus in suburbio orti extendebantur
tumultus in Turchia latius vagantur
tumultus rusticanorum
tumultus sermonis
tumultus vanus
tumultus verborum
tumultus violenti orti sunt
tumultus, tumultus m
tumulum alicui struo
tumulus inanis
tumulus, tumuli m
tunc
tunc locorum
tunc principium anni agebatur
tunc quidem
tunc temporis
tundo 3
Tunes, Tunetis m
Tunesia, Tunesiae f
Tunesianus, Tunesiana, Tunesianum
Tunesicus, Tunesica, Tunesicum
Tunesiensis, Tunesiense
tunica manicata
tunica ocularis
tunica palliolata
tunica propior pallio
tunica recincta
tunica, tunicae f
tunicam cingo
tunicatus, tunicata, tunicatum
tunico 1
tunicula, tuniculae f
Tunisia, Tunisiae f
tunnus, tunni m
tuo tempore pugnasti
tuor 3
turba conferta
turba confertissima
turba et dissonus clamor
turba novella
turba premor
turba undique confluentis fluctuantisque populi
turbā undique confluentis fluctuantisque populi iactor
turba, turbae f
turbae seditiosae
turbae, turbarum
turbamentum, turbamenti n
turbanum, turbani n
turbas efficio
turbate
turbatio, turbationis f
turbator belli
turbator, turbatoris m
turbatrix, turbatricis f
turbatus, turbata, turbatum
turbedo, turbedinis f
turbellae, turbellarum f
turben, turbinis n
turbide
turbido 1
turbido, turbidinis f
turbidulus, turbidula, turbidulum
turbidum laetor
turbidum, turbidi n
turbidus animi
turbidus, turbida, turbidum
turbinatio, turbinationis f
turbinatus, turbinata, turbinatum
turbinem ago
turbineus, turbinea, turbineum
turbo 1
turbo circularis
turbo orbiculatus
turbo procellosus
turbo uraganus
turbo, turbinis m
turboradicalisatio, turboradicalisationis f
turbulente
turbulenter
turbulentus, turbulenta, turbulentum
Turca cumininus
Turca, Turcae m
Turci Israelianos excusationem delicti poposcerunt
Turcia, Turciae m
Turcicus, Turcica, Turcicum
Turcmenia, Turcmeniae f
Turcomanni, Turcomannorum m
Turcomannia, Turcomanniae f
Turcus, Turci m
turda, turdae f
turdus, turdi m
ture et odoribus incensis
tureus, turea, tureum
turgeo 2
turgesco 3
turget mihi uxor
turgida vento vela
turgidulus, turgidula, turgidulum
turgidus, turgida, turgidum
turibulum, turibuli n
turicremus, turicrema, turicremum
turifer, turifera, turiferum
turilegus, turilega, turilegum
turma manufollica
turma pedifollica
turma pediludica
turma, turmae f
turmae stipatrices
turmales, turmalium m
turmalis classis insigni decoror
turmalis, turmale
turmatim
Turnus attollit animos
Turnus improvisus urbi adest
turpe
turpe, turpis n
turpi honestum secerno
turpia fugio
turpiculus, turpicula, turpiculum
turpificatus, turpificata, turpificatum
turpiloquium, turpiloquiī n
turpis, turpe
turpissimam servitutem servire
turpissime discedo
turpiter
turpitudo et impudentia
turpitudo iudicum
turpitudo, turpitudinis f
turpo 1
turres exstruo
turres instituo
turres toto opere circumdo
turriger, turrigera, turrigerum
turrigera dea
turrim adigo
turrim erigo
turrim excito
turrim facio
turris cava
turris circumspicit undas
turris de caelo percutitur
turris Eiffeliana
turris inspectionalis
turris muris cohaerebat
turris pluvio vapulat austro
turris quattuor tabulatorum
turris speculatoria
turris triginta pedes alta est
turris, turris f
turritus, turrita, turritum
turtur, turturis m
tus, turis n (thus, thuris n)
tusillae, tusillarum f
tussicula, tussiculae f
tussio 4
tussis, tussis f
tussit
tuta terra urbem compono
tutaculum, tutaculi n
tutamen, tutaminis n
tutamentum, tutamenti n
tutatio, tutationis f
tutator pacis
tutator, tutatoris m
tute
tute hoc intristi (= intrivisti), tibi omnest exedendum
tute, tibimet, tete
tutela impuberum
tutela mundi ambientis
tutela, tutelae f
tutelarii, tutelariorum m
tutelaris, tutelare
tutelarius, tutelaria, tutelarium
tutelator, tutelatoris m
tutelatus, tutelata, tutelatum
tutin
tutissime
tutissimo
tuto
tuto 1
tutor 1
tutor fiduciarius
tutor me ab alicuius ira
tutor, tutoris m
tutorem tutelā removeo
tutoria, tutoriae f
tutorius, tutoria, tutorium
tutorius, tutorii m
tutrix, tutricis f
tutulatus, tutulata, tutulatum
tutulus, tutuli m
tutum, tuti n
tutus a periculo
tutus, tuta, tutum
tuum adventum praestolor
tuum te percontor aevum
tuus et proprius
tuus proprius
tuus, tua, tuum
tympanista, tympanistae m
tympanum lamineum
tympanum, tympani n
typhon saevit
typhon, typhonis m
typicus, typicua, typicuum
typographeum, typographei n
typographia, typographiae f
typographicus, typographica, typographicum
typographum, typographi n
typographus, typographi m
typotheta, typothetae m
typus, typi m
tyrannice
tyrannicida, tyrannicidae m
tyrannicus, tyrannica, tyrannicum
tyrannidem concupisco
tyrannidem mihi pario aliqua re
tyrannidem occupo
tyrannis, tyrannidis f
tyrannoctonus, tyrannoctoni m
tyrannosaurus praedecessor gallinarum erat
tyrannus, tyranni m
tyrotarichum, tyrotarichi n
tyrus, Satyri m
Tzadia, Tzadiae f
Tzechia, Tzechiae f
Tzekia, Tzekiae f
fuss
© 2000 - 2020 E.Gottwein