Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 
top

Herodot 6,102-120

Die Schlacht bei Marathon 


sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)

 
Hdt.6,102-120  
(6,102) Χειρωσάμενοι δὲ τὴν Ἐρέτριαν καὶ ἐπισχόντες ὀλίγας ἡμέρας ἔπλεον ἐς γῆν τὴν Ἀττικήν, κατέργοντές τε πολλὸν καὶ δοκέοντες ταὐτὰ τοὺς Ἀθηναίους ποιήσειν τὰ καὶ τοὺς Ἐρετριέας ἐποίησαν. Καί, ἦν γὰρ Μαραθὼν ἐπιτηδεότατον χωρίον τῆς Ἀττικῆς ἐνιππεῦσαι καὶ ἀγχοτάτω τῆς Ἐρετρίης, ἐς τοῦτό σφι κατηγέετο Ἱππίης ὁ Πεισιστράτου. (6,103) Ἀθηναῖοι δὲ ὡς ἐπύθοντο ταῦτα, ἐβοήθεον καὶ αὐτοὶ ἐς τὸν Μαραθῶνα. Ἦγον δέ σφεας στρατηγοὶ δέκα, τῶν ὁ δέκατος ἦν Μιλτιάδης [...].

 

102. Nachdem die Perser Eretria in ihre Gewalt bekommen hatten, verweilten sie dort nur wenige Tage und steuerten dann nach Attika, das sie sehr in Bedrängnis zu bringen suchten, weil sie glaubten, es mit den Athenern ebenso zu machen wie sie es mit den er Eretriern gemacht hatten. Auch war hier Marathon der Ort, der die geeignetste Ebene bot, um darin die Reiterei auszubreiten, dabei ganz nahe bei Eretria: dahin nämlich führte sie Hippias, der Sohn des Peisistratos. 103. Als dies die Athener erfuhren, zogen sie eilends nach Marathon zur Verteidigung; 10 Feldherrn standen an ihrer Spitze, von denen Miltiades der zehnte war [...].

(6,105) Καὶ πρῶτα μὲν ἐόντες ἔτι ἐν τῷ ἄστει οἱ στρατηγοὶ ἀποπέμπουσι ἐς Σπάρτην κήρυκα Φειδιππίδην, Ἀθηναῖον μὲν ἄνδρα, ἄλλως δὲ ἡμεροδρόμην τε καὶ τοῦτο μελετῶντα. Τῷ δή, ὡς αὐτός τε ἔλεγε Φειδιππίδης καὶ Ἀθηναίοισι ἀπήγγελλε, περὶ τὸ Παρθένιον ὄρος τὸ ὑπὲρ Τεγέης ὁ Πὰν περιπίπτει· βώσαντα δὲ τὸ οὔνομα τοῦ Φειδιππίδεω τὸν Πᾶνα Ἀθηναίοισι κελεῦσαι ἀπαγγεῖλαι, δι' ὅ τι ἑωυτοῦ οὐδεμίαν ἐπιμελείην ποιεῦνται, ἐόντος εὐνόου Ἀθηναίοισι καὶ πολλαχῇ γενομένου σφι ἤδη χρησίμου, τὰ δ' ἔτι καὶ ἐσομένου. Καὶ ταῦτα μὲν Ἀθηναῖοι, καταστάντων σφι εὖ ἤδη τῶν πρηγμάτων, πιστεύσαντες εἶναι ἀληθέα ἱδρύσαντο ὑπὸ τῇ Ἀκροπόλι Πανὸς ἱρόν, καὶ αὐτὸν ἀπὸ ταύτης τῆς ἀγγελίης θυσίῃσί τε ἐπετείοισι καὶ λαμπάδι ἱλάσκονται.

105. Zuerst nun schickten die Feldherrn, als sie noch in der Stadt waren, einen Herold nach Sparta, den Pheidippides, einen Athener, der ein Schnelläufer war und dieses Geschäft betrieb. Diesem Pheidippides begegnete, wie er selbst erzählte und den Athenern meldete, auf dem parthenischen Gebirge, dass über Tegea liegt, Pan, der den Pheidippides mit seinem Namen anrief und ihn aufforderte, den Athenern zu melden, warum sie sich denn um ihn gar nicht kümmerten, obgleich er doch so wohlgesinnt für die Athener sei, sich ihnen so oft auch schon nützlich erwiesen habe und in der Folge noch erweisen werde. Daher errichteten die Athener, sobald sich ihre Lage wieder gebessert hatte, weil sie fest glaubten, dass dies wahr sei, ein Heiligtum des Pan unten an der Burg und stimmten ihn infolge dieser Botschaft jedes Jahr zur Sühne mit Opfern und einem Fackellauf gnädig.

(6,106) Τότε δὲ πεμφθεὶς ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ὁ Φειδιππίδης οὗτος, ὅτε πέρ οἱ ἔφη καὶ τὸν Πᾶνα φανῆναι, δευτεραῖος ἐκ τοῦ Ἀθηναίων ἄστεος ἦν ἐν Σπάρτῃ, ἀπικόμενος δὲ ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἔλεγε· "Ὦ Λακεδαιμόνιοι, Ἀθηναῖοι ὑμέων δέονται σφίσι βοηθῆσαι καὶ μὴ περιιδεῖν πόλιν ἀρχαιοτάτην ἐν τοῖσι Ἕλλησι δουλοσύνῃ περιπεσοῦσαν πρὸς ἀνδρῶν βαρβάρων· καὶ γὰρ νῦν Ἐρέτριά τε ἠνδραπόδισται καὶ πόλι λογίμῳ ἡ Ἑλλὰς γέγονε ἀσθενεστέρη."

106. Dieser Pheidippides, der damals von den Feldherrn abgeschickt worden war, wo ihm nach seiner Erzählung auch Pan erschien, kam in zwei Tagen aus der Stadt der Athener nach Sparta. Dort angekommen sprach er so zu den Behörden: "O Lakedaimonier, die Athener bitten euch, ihr möget ihnen zu Hilfe kommen und nicht ruhig zusehen, dass die älteste Stadt unter den Hellenen in die Knechtschaft fremder Männer gerät; denn jetzt ist schon Eretria in Sklaverei geraten und Griechenland um eine angesehene Stadt schwächer geworden."

 Ὁ μὲν δή σφι τὰ ἐντεταλμένα ἀπήγγελλε, τοῖσι δὲ ἕαδε μὲν βοηθέειν Ἀθηναίοισι, ἀδύνατα δέ σφι ἦν τὸ παραυτίκα ποιέειν ταῦτα οὐ βουλομένοισι λύειν τὸν νόμον· ἦν γὰρ ἱσταμένου τοῦ μηνὸς εἰνάτη, εἰνάτῃ δὲ οὐκ ἐξελεύσεσθαι ἔφασαν μὴ οὐ πλήρεος ἐόντος τοῦ κύκλου.

Also meldete er ihnen das, was ihm aufgetragen war; auch beschlossen sie sofort, den Athenern Beistand zu leisten, aber es war ihnen unmöglich, dies sogleich zu tun, weil sie das Gesetz nicht über treten wollten. Es war nämlich der neunte Tag des ersten Drittels im Monat; am neunten Tag aber auszuziehen, wo der Kreis des Mondes noch nicht voll war, lehnten sie ab.

(6,107) Οὗτοι μέν νυν τὴν πανσέληνον ἔμενον, τοῖσι δὲ βαρβάροισι κατηγέετο Ἱππίης ὁ Πεισιστράτου ἐς τὸν Μαραθῶνα [...].

107. Diese erwarteten demnach den Vollmond. Die Barbaren aber führte Hippias, des Peisistratos' Sohn, nach Marathon [...].

(6,108) Ἀθηναίοισι δὲ τεταγμένοισι ἐν τεμένει Ἡρακλέος ἐπῆλθον βοηθέοντες Πλαταιέες πανδημεί [...]. 108. Die Athener stellten sich im heiligen Bezirk des Herakles auf. Zu Hilfe kamen ihnen aber die Plataier mit ihrer gesamten Mannschaft [...].

(6,109) Τοῖσι δὲ Ἀθηναίων στρατηγοῖσι ἐγίνοντο δίχα αἱ γνῶμαι, τῶν μὲν οὐκ ἐώντων συμβαλεῖν (ὀλίγους γὰρ εἶναι στρατιῇ τῇ Μήδων συμβαλεῖν), τῶν δὲ καὶ Μιλτιάδεω κελευόντων. Ὡς δὲ δίχα τε ἐγίνοντο καὶ ἐνίκα ἡ χείρων τῶν γνωμέων, ἐνθαῦτα, ἦν γὰρ ἑνδέκατος ψηφιδοφόρος ὁ τῷ κυάμῳ λαχὼν Ἀθηναίων πολεμαρχέειν (τὸ παλαιὸν γὰρ Ἀθηναῖοι ὁμόψηφον τὸν πολέμαρχον ἐποιεῦντο τοῖσι στρατηγοῖσι), ἦν δὲ τότε πολέμαρχος Καλλίμαχος Ἀφιδναῖος, πρὸς τοῦτον ἐλθὼν Μιλτιάδης ἔλεγε τάδε·

109. Die Ansichten der athenischen Feldherrn waren aber geteilt, indem die einen von einem Kampf abrieten, weil sie zu schwach seien, um sich mit dem Heer der Meder in einen Kampf einzulassen, die anderen aber, und darunter auch Miltiades, sich dafür erklärten. Als nun die Ansichten geteilt waren und die schlechtere Ansicht durchdrang, begab sich Miltiades zu dem Kallimachos von Aphidnai der damals Polemarchos war und kraft dieses Amtes, zu dem er durch das Los bestimmt worden war, die elfte Stimme abzugeben hatte: denn vor Alters verliehen die Athener dem Polemarchos gleiches Stimmrecht mit dem Feldherrn; zu diesem sprach Miltiades Folgendes:

"Ἐν σοὶ νῦν, Καλλίμαχέ, ἐστι ἢ καταδουλῶσαι Ἀθήνας ἢ ἐλευθέρας ποιήσαντα μνημόσυνον λιπέσθαι ἐς τὸν ἅπαντα ἀνθρώπων βίον οἷον οὐδὲ Ἁρμόδιός τε καὶ Ἀριστογείτων [λείπουσι]. Νῦν γὰρ δή, ἐξ οὗ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι, ἐς κίνδυνον ἥκουσι μέγιστον, καὶ ἢν μέν γε ὑποκύψωσι τοῖσι Μήδοισι, δέδοκται τὰ πείσονται παραδεδομένοι Ἱππίῃ· ἢν δὲ περιγένηται αὕτη ἡ πόλις, οἵη τέ ἐστι πρώτη τῶν Ἑλληνίδων πολίων γενέσθαι. Κῶς ὦν δὴ ταῦτα οἷά τέ ἐστι γενέσθαι, καὶ κῶς ἐς σέ τοι τούτων ἀνήκει τῶν πρηγμάτων τὸ κῦρος ἔχειν, νῦν ἔρχομαι φράσων. Ἡμέων τῶν στρατηγῶν ἐόντων δέκα δίχα γίνονται αἱ γνῶμαι, τῶν μὲν κελευόντων συμβαλεῖν, τῶν δὲ οὔ [συμβαλεῖν]. Ἢν μέν νυν μὴ συμβάλωμεν, ἔλπομαί τινα στάσιν μεγάλην διασείσειν ἐμπεσοῦσαν τὰ Ἀθηναίων φρονήματα ὥστε μηδίσαι· ἢν δὲ συμβάλωμεν πρίν τι καὶ σαθρὸν Ἀθηναίων μετεξετέροισι ἐγγενέσθαι, θεῶν τὰ ἴσα νεμόντων οἷοί τέ εἰμεν περιγενέσθαι τῇ συμβολῇ. Ταῦτα ὦν πάντα ἐς σὲ νῦν τείνει καὶ ἐκ σέο ἤρτηται· ἢν γὰρ σὺ γνώμῃ τῇ ἐμῇ προσθῇ, ἔστι τοι πατρίς τε ἐλευθέρη καὶ πόλις πρώτη τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι· ἢν δὲ [τὴν] τῶν ἀποσπευδόντων τὴν συμβολὴν ἕλῃ, ὑπάρξει τοι τῶν ἐγὼ κατέλεξα ἀγαθῶν τὰ ἐναντία."

"In deiner Hand liegt es nun, entweder Athen in Knechtschaft zu stürzen oder es freizumachen und dir ein Denkmal zu hinterlassen für alle Zeiten, wie es nicht einmal Harmodios und Aristogeiton hinterließen. Denn die Athener sind jetzt in die größte Gefahr gekommen, seit Athen besteht. Beugen sie sich unter die Meder, so ist schon beschlossen, was sie erdulden werden, sobald sie sich an Hippias übergeben haben; siegte aber diese Stadt über ihre Feinde, so kann sie wohl die erste unter allen Städten von Hellas werden. Wie dies nun geschehen kann, und wie die Entscheidung über diese Dinge in deiner Hand liegt, will ich jetzt angeben. Wir Feldherrn, deren es zehn sind, sind geteilt in unseren Ansichten, indem die einen zum Kampf raten, die anderen davon abraten. Treten wir nun nicht in den Kampf ein, so fürchte ich, kommt es zu einem Parteienzwist, der die Gesinnungen die Athener in der Weise umstimmt, dass sie den Persern zuneigen; beginnen wir aber den Kampf, bevor auch nur irgend ein schlimmer Gedanke einigen von den Athenern kommt, so sind wir, wenn die Götter nicht gegen uns sind, im Stande, in dem Zusammenstoß den Sieg zu erringen. All dies liegt nun in deiner Hand und hängt von dir ab; wenn du dich nämlich meiner Ansicht anschließt, ist das Vaterland frei und unsere Stadt die erste unter den Städten in Hellas; trittst du aber auf die Seite derer, die vom Angriff abraten, so wird das Gegenteil von all den Vorteilen, die ich aufgezählt habe, eintreffen."

(6,110) Ταῦτα λέγων ὁ Μιλτιάδης προσκτᾶται τὸν Καλλίμαχον· προσγενομένης δὲ τοῦ πολεμάρχου τῆς γνώμης ἐκεκύρωτο συμβάλλειν. Μετὰ δὲ οἱ στρατηγοὶ, τῶν ἡ γνώμη ἔφερε συμβάλλειν, ὡς ἑκάστου αὐτῶν ἐγίνετο πρυτανηίη τῆς ἡμέρης, Μιλτιάδῃ παρεδίδοσαν· ὁ δὲ δεκόμενος οὔτι κω συμβολὴν ἐποιέετο πρίν γε δὴ αὐτοῦ πρυτανηίη ἐγένετο.

110. Durch diese Worte brachte Miltiades den Kallimachos auf seine Seite, und da die Stimme des Polemarchos hinzugekommen war, stand der Entschluss fest, sich zu schlagen. Diejenigen Feldherrn nun, deren Meinung für die Schlacht gewesen war, übergaben den Oberbefehl, ein jeder an dem Tag, an dem er ihm zufiel, an Miltiades; dieser nahm ihn zwar an, schritt aber nicht eher zum Kampf, als bis sein Tag des Oberbefehls gekommen war.

(6,111) Ὡς δὲ ἐς ἐκεῖνον περιῆλθε, ἐνθαῦτα δὴ ἐτάσσοντο ὧδε οἱ Ἀθηναῖοι ὡς συμβαλέοντες· τοῦ μὲν δεξιοῦ κέρεος ἡγέετο ὁ πολέμαρχος Καλλίμαχος· ὁ γὰρ νόμος τότε εἶχε οὕτω τοῖσι Ἀθηναίοισι, τὸν πολέμαρχον ἔχειν κέρας τὸ δεξιόν. Ἡγεομένου δὲ τούτου ἐξεδέκοντο ὡς ἀριθμέοντο αἱ φυλαί, ἐχόμεναι ἀλληλέων· τελευταῖοι δὲ ἐτάσσοντο, ἔχοντες τὸ εὐώνυμον κέρας, Πλαταιέες. Ἀπὸ ταύτης γάρ σφι τῆς μάχης Ἀθηναίων θυσίας ἀναγόντων ἐς τὰς πανηγύρις τὰς ἐν τῇσι πεντετηρίσι γινομένας κατεύχεται ὁ κῆρυξ ὁ Ἀθηναῖος ἅμα τε Ἀθηναίοισι λέγων γίνεσθαι τὰ ἀγαθὰ καὶ Πλαταιεῦσι.

111. Als nun die Reihe an ihn gekommen war, stellten sich die Athener folgendermaßen zum Kampf auf: den rechten Flügel führte der Polemarchos Kallimachos, denn es war damals bei den Athenern üblich, dass der Polemarchos den rechten Flügel innehatte. Unter seiner Führung folgten nun die Stämme, so wie sie gezählt wurden, in einer Reihe nacheinander; zuletzt waren die Plataier, die den linken Flügel hatten, aufgestellt. Denn seit dieser Schlacht betet, wenn sich die Athener zu dem Fest, das alle fünf Jahre stattfindet, versammeln und Opfer darbringen, der attische Herold auch für sie, indem er von den Göttern Heil zugleich für die Athener und Plataier erfleht.

Τότε δὲ τασσομένων τῶν Ἀθηναίων ἐν τῷ Μαραθῶνι ἐγένετο τοιόνδε τι· τὸ στρατόπεδον ἐξισούμενον τῷ Μηδικῷ στρατοπέδῳ, τὸ μὲν αὐτοῦ μέσον ἐγίνετο ἐπὶ τάξις ὀλίγας, καὶ ταύτῃ ἦν ἀσθενέστατον τὸ στρατόπεδον, τὸ δὲ κέρας ἑκάτερον ἔρρωτο πλήθει.

Damals nun verhielt es sich mit der Aufstellung der Athener bei Marathon folgendermaßen: das Heer nahm in der Schlachtordnung eine gleiche Länge ein, wie das medische Heer, aber das Mitteltreffen hatte eine nur geringe Tiefe, und hier war das Heer am schwächsten, während die beiden Flügel stärker waren.

(6,112) Ὡς δέ σφι διετέτακτο καὶ τὰ σφάγια ἐγίνετο καλά, ἐνθαῦτα ὡς ἀπείθησαν οἱ Ἀθηναῖοι, δρόμῳ ἵεντο ἐς τοὺς βαρβάρους· ἦσαν δὲ στάδιοι οὐκ ἐλάσσονες τὸ μεταίχμιον αὐτῶν ἢ ὀκτώ. Οἱ δὲ Πέρσαι ὁρῶντες δρόμῳ ἐπιόντας παρεσκευάζοντο ὡς δεξόμενοι, μανίην τε τοῖσι Ἀθηναίοισι ἐπέφερον καὶ πάγχυ ὀλεθρίην, ὁρῶντες αὐτοὺς ἐόντας ὀλίγους, καὶ τούτους δρόμῳ ἐπειγομένους οὔτε ἵππου ὑπαρχούσης σφι οὔτε τοξευμάτων. Ταῦτα μέν νυν οἱ βάρβαροι κατείκαζον· Ἀθηναῖοι δὲ ἐπείτε ἀθρόοι προσέμειξαν τοῖσι βαρβάροισι, ἐμάχοντο ἀξίως λόγου. Πρῶτοι μὲν γὰρ Ἑλλήνων πάντων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν δρόμῳ ἐς πολεμίους ἐχρήσαντο, πρῶτοι δὲ ἀνέσχοντο ἐσθῆτά τε Μηδικὴν ὁρῶντες καὶ τοὺς ἄνδρας ταύτην ἐσθημένους· τέως δὲ ἦν τοῖσι Ἕλλησι καὶ τὸ οὔνομα τὸ Μήδων φόβος ἀκοῦσαι.

112. Als sie aber aufgestellt waren und die Opfer günstig ausfielen, stürzten die Athener, sobald der Befehl an sie ergangen war, im Laufschritt gegen die Barbaren; der Zwischenraum aber betrug nicht weniger als acht Stadien. Als aber die Perser jene im Lauf heranrücken sahen, rüsteten sie sich, um sie zu empfangen, und fanden es von den Athenern ganz verrückt und zu deren eigenen Verderben, als sie merkten, wie gering jene an Zahl waren, und dass sie dazu im Lauf heraneilten, ohne allen Beistand von Reiterei und von Bogenschützen. So dachten die Barbaren. Als aber die Athener geschlossen auf die Barbaren trafen, kämpften sie preiswürdig, denn sie waren die ersten unter allen Hellenen, die wir kennen, die im Sturmschritt gegen die Feinde rückten; sie waren auch die ersten, die den Anblick der medischen Kleidung und der Männer, die damit bekleidet waren, aushielten, während bis dahin schon der Name der Meder den Hellenen, wenn sie ihn hörten, Furcht einflößte.

(6,113) Μαχομένων δὲ ἐν τῷ Μαραθῶνι χρόνος ἐγίνετο πολλός. Καὶ τὸ μὲν μέσον τοῦ στρατοπέδου ἐνίκων οἱ βάρβαροι, τῇ Πέρσαι τε αὐτοὶ καὶ Σάκαι ἐτετάχατο· κατὰ τοῦτο μὲν δὴ ἐνίκων οἱ βάρβαροι καὶ ῥήξαντες ἐδίωκον ἐς τὴν μεσόγαιαν, τὸ δὲ κέρας ἑκάτερον ἐνίκων Ἀθηναῖοί τε καὶ Πλαταιέες. Νικῶντες δὲ τὸ μὲν τετραμμένον τῶν βαρβάρων φεύγειν ἔων, τοῖσι δὲ τὸ μέσον ῥήξασι αὐτῶν συναγαγόντες τὰ κέρεα ἀμφότερα ἐμάχοντο, καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι. Φεύγουσι δὲ τοῖσι Πέρσῃσι εἵποντο κόπτοντες, ἐς ὃ ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἀπικόμενοι πῦρ τε αἴτεον καὶ ἐπελαμβάνοντο τῶν νεῶν.

113. Der Kampf auf dem Feld bei Marathon dauerte aber eine lange Zeit; im Mitteltreffen nämlich siegten die Barbaren, da wo die Perser selbst und die Saker aufgestellt waren; an diesem Punkt nun siegten die Barbaren, indem sie die Reihen der Gegner durchbrachen und diese in das Land hinein verfolgten. Auf den beiden Flügeln aber siegten die Athener und die Plataier. Als sie so gesiegt hatten, ließen sie den in die Flucht geschlagenen Teil der Barbaren fliehen, zogen dann aber ihre beiden Flügel zusammen und richteten den Kampf gegen diejenigen, die das Mitteltreffen durchbrochen hatten; hier siegten nun die Athener, verfolgten dann die fliehenden Perser und hieben sie zusammen, bis sie an das Meer kamen, wo sie Feuer verlangten und Hand an die Schiffe legten.

(6,114) Καὶ τοῦτο μὲν ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ ὁ πολέμαρχος Καλλίμαχος διαφθείρεται, ἀνὴρ γενόμενος ἀγαθός, ἀπὸ δ' ἔθανε τῶν στρατηγῶν Στησίλεως ὁ Θρασύλεω· τοῦτο δὲ Κυνέγειρος ὁ Εὐφορίωνος ἐνθαῦτα ἐπιλαμβανόμενος τῶν ἀφλάστων νεός, τὴν χεῖρα ἀποκοπεὶς πελέκει πίπτει, τοῦτο δὲ ἄλλοι Ἀθηναίων πολλοί τε καὶ ὀνομαστοί.

114. In dieser Schlacht kam zuerst der Polemarchos Kallimachos um, der sich tapfer gehalten hatte, ebenso aus der Zahl der Feldherrn Stesilaos, des Thrasylas Sohn; dann aber war es auch hier, wo Kynegeiros, des Euphorion Sohn, indem er den Hinterteil eines Schiffes erfasste, fiel, nachdem ihm mit einem Beil die Hand abgehauen worden war; auch viele andere Athener von Namen fielen dort.

(6,115) Ἑπτὰ μὲν δὴ τῶν νεῶν ἐπεκράτησαν τρόπῳ τοιούτῳ Ἀθηναῖοι, τῇσι δὲ λοιπῇσι οἱ βάρβαροι, ἐξανακρουσάμενοι καὶ ἀναλαβόντες ἐκ τῆς νήσου, ἐν τῇ ἔλιπον, τὰ ἐξ Ἐρετρίης ἀνδράποδα, περιέπλεον Σούνιον, βουλόμενοι φθῆναι τοὺς Ἀθηναίους ἀπικόμενοι ἐς τὸ ἄστυ. Αἰτίη δὲ ἔσχε ἐν Ἀθηναίοισι ἐξ Ἀλκμεωνιδέων μηχανῆς αὐτοὺς ταῦτα ἐπινοηθῆναι· τούτους γὰρ συνθεμένους τοῖσι Πέρσῃσι ἀναδέξαι ἀσπίδα ἐοῦσι ἤδη ἐν τῇσι νηυσί.

115. Auf solche Weise nun erkämpften sich die Athener sieben Schiffe; mit den übrigen aber steuerten die Barbaren in die hohe See, nahmen die Gefangenen von Eretria von der Insel mit, auf der sie diese zurückgelassen hatten und fuhren um Sunion herum, in der Absicht, vor den Athenern in die Stadt zu kommen; auf diesen Gedanken sollen sie, wie es unter den Athenern hieß, durch einen Anschlag der Alkmaioniden gekommen sein; diese hätten nämlich auf Grund einer Verabredung den Persern, als sie sich bereits auf den Schiffen befanden, einen Schild gezeigt.

(6,116) Οὗτοι μὲν δὴ περιέπλεον Σούνιον· Ἀθηναῖοι δὲ ὡς ποδῶν εἶχον τάχιστα ἐβοήθεον ἐς τὸ ἄστυ, καὶ ἔφθησάν τε ἀπικόμενοι πρὶν ἢ τοὺς βαρβάρους ἥκειν, καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο ἀπιγμένοι ἐξ Ἡρακλείου τοῦ ἐν Μαραθῶνι ἐν ἄλλῳ Ἡρακλείῳ τῷ ἐν Κυνοσάργει. Οἱ δὲ βάρβαροι τῇσι νηυσὶ ὑπεραιωρηθέντες Φαλήρου (τοῦτο γὰρ ἦν ἐπίνειον τότε τῶν Ἀθηναίων), ὑπὲρ τούτου ἀνακωχεύσαντες τὰς νέας ἀπέπλεον ὀπίσω ἐς τὴν Ἀσίην.

116. Die Perser fuhren nun um Sunion herum. Die Athener aber eilten so schnell wie möglich zurück in die Stadt, kamen auch dort an, ehe die Barbaren gekommen waren; sie schlugen, nachem sie von dem Heiligtum des Herakles bei Marathon gekommen waren, ihr Lager bei einem anderen Heiligtum des Herakles im Kynosarges auf. Die Barbaren aber, die mit ihren Schiffen bereits auf der Höhe von Phaleron (dem damaligen Hafen der Athener) erschienen waren und sich auf der hohen See eine Zeitlang gehalten hatten, kehrten dann wieder nach Asien zurück.

(6,117) Ἐν ταύτῃ τῇ ἐν Μαραθῶνι μάχῃ ἀπέθανον τῶν βαρβάρων κατὰ ἑξακισχιλίους καὶ τετρακοσίους ἄνδρας, Ἀθηναίων δὲ ἑκατὸν καὶ ἐνενήκοντα καὶ δύο· [...] 117. In dieser Schlacht bei Marathon fielen von den Barbaren an die 6400 Mann, von den Athenern 192. So viele fielen auf beiden Seiten. [...]
(6,120) Λακεδαιμονίων δὲ ἧκον ἐς τὰς Ἀθήνας δισχίλιοι μετὰ τὴν πανσέληνον, ἔχοντες σπουδὴν πολλὴν καταλαβεῖν οὕτω ὥστε τριταῖοι ἐκ Σπάρτης ἐγένοντο ἐν τῇ Ἀττικῇ. Ὕστεροι δὲ ἀπικόμενοι τῆς συμβολῆς, ἱμείροντο ὅμως θεήσασθαι τοὺς Μήδους· ἐλθόντες δὲ ἐς τὸν Μαραθῶνα ἐθεήσαντο. Μετὰ δὲ αἰνέοντες Ἀθηναίους καὶ τὸ ἔργον αὐτῶν ἀπαλλάσσοντο ὀπίσω.

120. Von den Lakedaimoniern aber kamen 2000 nach dem Vollmond nach Athen; sie hatten sich alle Mühe gegeben, noch zur rechten Zeit einzutreffen, so dass sie in nur drei Tagen von Sparta nach Attika gelangten. Dass sie nun erst nach dem Zusammenstoß eingetroffen waren, verlangten sie dennoch, die Meder zu sehen, eilten daher nach Marathon und besahen alles, danach zogen sie unter Lobsprüchen auf die Athener und ihre Tat wieder heim.

  (Üb. nach J.Chr.F.Bähr)

 

Sententiae excerptae:
Griech. zu "Herod"