Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.

Beispielsätze zur griechischen Grammatik
(Stilübungen)

Der Nebensatz

Inhalt

[ Akkusativ | Genitiv | Dativ | Präpositionen | Modi im Hauptsatz | Infinitiv | Partizip | Nebensatz ]

 

 1. Subjekts- und Objektssätze
  1. Abhängige Aussage
   227
   δεόμεθ᾽ οὖν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαι τῶν λεγομένων, ἐνθυμηθέντας, ὅτι πάντων ἂν ἡμῖν ἀλογώτατον εἴη συμβεβηκός, εἰ τοῖς μὲν ἅπαντα τὸν χρόνον δυσμενῶς πρὸς τὴν πόλιν ὑμῶν διακειμένοις αἴτιοι γεγένησθε τῆς ἐλευθερίας, ἡμεῖς δὲ μηδ᾽ ἱκετεύοντες ὑμᾶς τῶν αὐτῶν τοῖς ἐχθίστοις τύχοιμεν.
   Wir bitten euch nun, ihr Herren Athener, unseren Worten mit Wohlwollen zuzuhören, indem ihr bedenkt, dass uns wohl das Allerwidersinnigste widerfahren würde, wenn ihr zwar für diejenigen, die die ganze Zeit über euerer Stadt feindlich gegenüberstanden, zum Urheber ihrer Freiheit geworden wäret, wir aber, obwohl wir euch darum bitten, nicht einmal dasselbe erlangten wie euere ärgsten Feinde.
   Isokr.14,6

   100
   οἶδε μὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν θάνατον οὐδ᾽ εἰ τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον ὂν τῶν ἀγαθῶν, δεδίασι δ᾽ ὡς εὖ εἰδότες, ὅτι μέγιστον τῶν κακῶν ἐστι.
   Keiner weiß, ob der Tod für den Menschen nicht sogar das größte aller Güter ist, fürchten ihn aber (alle), als ob sie genau wüssten, dass er das größte Übel sei.
   Plat.Apol.29a

   271
   οὐ γὰρ πείσονται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε ἡμῶν προθυμουμένων.
   Das werden die Leute nämlich nicht glauben, dass du, ungeachtet der Mühe, die wir uns gegeben haben, selbst nicht habest von hier weggehen wollen.
   Plat.Krit.44c

   307
   Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες, εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν, ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς.
   Überlege also, Sokrates, ob wir nicht Folgendes wahrheitsgemäß dafür sagen können, dass du mit dem, was du jetzt beabsichtigst, nichts Gerechtes an uns zu vollbringen beabsichtigst.
   Plat.Krit.51c

   126
   ἀλλὰ λέγω δήπου ἀεί, ὅτι ἐγὼ τυγχάνω ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν ἐπιστάμενος πλήν γε σμικροῦ τινος μαθήματος.
   Ich behaupte ja immer, dass ich nun einmal, außer einem ganz kleinen Wissen, sozusagen nichts weiß.
   Plat.Theag.128b

   132
   Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε | κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.
   Fremdling, melde daheim Lakedaimons Volk, dass hier wir | Liegen, indem wir getreu ihren Gesetzen gehorcht.
   Simon.22bP/92D

   99
   Περικλῆς δὲ λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν ᾤχετο κατὰ τάχος ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων ὅτι Φοίνισσαι νῆες ἐπ᾽ αὐτοὺς πλέουσιν.
   Perikles fuhr mit sechzig von den Schiffen, die vor Anker lagen, schnell in Richtung Kaunos und Karien, nachdem man gemeldet hatte, das phönikische Schiffe gegen sie heransegelten.
   Thuk.1,116,3

   98
   ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον, ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει σημανοῦντα, ὅ τι χρὴ ποιεῖν, οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς συσκευασαμένοις, ἃ εἶχον, καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν, ἕως Κύρῳ συμμείξειαν. ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι ἦλθε Προκλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λάκωνος, καὶ Γλοῦς ὁ Ταμώ. οὗτοι ἔλεγον, ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν.
   Mit Tagesanbruch kamen die Feldherrn zusammen und wunderten sich, dass Kyros weder einen anderen schicke, damit er anzeige, was zu tun sei, noch selbst erscheine. Sie beschlossen also zusammenzupacken, was sie noch besaßen, sich zu bewaffnen und vorzurücken, bis mit Kyros zusammenträfen. Als sie schon beim Aufbruch waren, kamen zugleich mit Sonnenaufgang Prokles, der Herr über Teuthranien, der von dem Spartaner Damaratos abstammte, und Glus, der Sohn des Tamos. Dieses sagten, dass Kyros tot sei.
   Xen.An.2,1,2

   116
   Κλέαρχος δὲ ἀπεκρίνατο· ἐγὼ δ᾽ ἐννοῶ, ὅτι, εἰ νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς ποιεῖν.
   Klearchos antwortete: Ich bedenke, dass wir, wenn wir jetzt abziehen, den Eindruck erwecken, zum Krieg abzuziehen und gegen den Vertrag zu verstoßen.
   Xen.An.2,4,5

   123
   Κλέαρχος ὁρᾶν μὲν στυγνὸς ἦν, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν, ὡς πειστέον εἴη Κλεάρχῳ.
   Klearchos war finster anzuschauen und fähig, seinen Leuten das Bewusstsein zu wecken, dass man einem Klearchos gehorchen müsse.
   Xen.An.2,6,9
  2. Abhängige Frage
   247
   καίτοι ὅστις τούτοις φθονεῖ, οὓς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι, τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος ἀποσχέσθαι δοκεῖ πονηρίας;
   Wer die beneidet, die alle anderen nur bemitleiden, haltet ihr den nicht zu jeder Schlechtigkeit fähig?
   Lys.24,2

   315
   ἴσως ἂν ἡδέως σου ἀκούοιεν, ὡς γελοίως ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπεδίδρασκες σκευήν τέ τινα περιθέμενος καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ μεταλλάξας·
   Ohne Zweifel dürften sie (Kritons Gastfreunde) mit Vergnügen von dir hören, in welch lächerlichem Aufzug du aus deinem Kerker ausgebrochen bist, in irgendeiner Verkleidung und nach deiner ganzen äußeren Gestalt verwandelt.
   Plat.Krit.53d

   210
   μέθης μὲν δὴ εἴπομεν ὅτι ἀφεκτέον αὐτοῖς· παντὶ γάρ που μᾶλλον ἐγχωρεῖ ἢ φύλακι μεθυσθέντι μὴ εἰδέναι, ὅπου γῆς ἐστιν.
   Sie müssen sich, wie gesagt, der Trunkenheit enthalten; denn jeder (andere) darf eher als ein Wächter betrunken sein und nicht wissen, wo in der Welt er ist.
   Plat.Pol.403e

   221
   ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, ταῦτα λέξω.
   Ich will sagen, wie vieler und wie schöner Hoffnungen ich mich wohl selbst berauben würde, wenn ich versuchte, dir ein Übel zuzufügen.
   Xen.An.2,5,10

   229
   καὶ τὸ μὲν πρῶτον θαῦμα ἦν, τί εἴη τὸ γεγενημένον, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν καταλελειμμένων ἐπυνθάνοντο, ὅτι οἱ μὲν Θρᾷκες ἀφ᾽ ἑσπέρας ᾤχοντο ἀπιόντες, καὶ τοὺς Ἕλληνας δ᾽ ἔφασαν οἴχεσθαι· ὅποι δέ, οὐκ εἰδέναι.
   Zuerst gab es ein Staunen darüber, was vorgefallen sei. Dann aber erfuhren sie auch von denen, die zurückgeblieben waren, dass die Thraker seit dem Abend eilig abgezogen seien; am Morgen aber, sagten sie, seien auch die Griechen abgezogen; wohin, wüssten sie allerdings nicht.
   Xen.An.6,3,23

   146
   ἄνδρες, ἀναμιμνῄσκεσθε, ὅσας δὴ μάχας σὺν τοῖς θεοῖς ὁμόσε ἰόντες νενικήκατε καὶ οἷα πάσχουσιν οἱ πολεμίους φεύγοντες, καὶ τοῦτο ἐννοήσατε, ὅτι ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς Ἑλλάδος ἐσμέν.
   Männer, denkt daran, in wie vielen Kämpfen ihr mit Hilfe der Götter durch mutiges Herangehen gesiegt habt, und was die erleiden, die vor den Feinden fliehen; bedenkt auch (dies), dass wir vor den Toren Griechenlands stehen.
   Xen.An.6,5,23

   167
   Ξενοφῶν δὲ κατέμαθεν, ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα εἴη τῷ Σεύθῃ πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων, ὅπως οἱ μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο ἐν τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν, οἱ δὲ προσιόντες μὴ λανθάνοιεν, ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν:
   Xenophon erkannte, dass die Feuer deswegen von Seuthes vor den Nachtwachen angezündet worden waren, damit einerseits die Wachen, die im Dunkeln waren, nicht gesehen würden, weder wie viele noch wo sie waren, andererseits die Heranrückenden nicht verborgen blieben, sondern durch das Licht erkennbar seien.
   Xen.An.7,2,18

   85
   ἐγώ πολλοὺς μὲν οἶμαι εἶναι ἀνθρώπους, οἳ ἀποθνῄσκουσι πρότερον πρὶν δῆλοι γενέσθαι οἷοι ἦσαν.
   Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sterben, bevor von ihnen deutlich werden konnte, wie sie waren.
   Xen.Kyr.5,2,9   283
   κἂν φαινώμεθα ἄδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ οὐ δέῃ ὑπολογίζεσθαι οὔτ᾽ εἰ ἀποθνῄσκειν δεῖ οὔτε ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν πρὸ τοῦ ἀδικεῖν.
   Wenn es sich nun zeigen würde, dass wir damit etwas Ungerechtes tun, so dürften wir nicht in Erwägung ziehen, ob wir sterben, noch, ob wir sonst irgendetwas erleiden müssen.
   Plat.Krit.48d

   307
   Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες, εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν, ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς.
   Überlege also, Sokrates, ob wir nicht Folgendes wahrheitsgemäß dafür sagen können, dass du mit dem, was du jetzt beabsichtigst, nichts Gerechtes an uns zu vollbringen beabsichtigst.
   Plat.Krit.51c


 2. Adverbialsätze:
  1. Temporalsatz

   75
   ἐξ οὗ φίλος εἶναι προσποιεῖται, ἐκ τούτου πλεῖσθ᾽ ὑμᾶς ἐξηπάτηκεν.
   Seit er euer Freund zu sein vorgibt, hat er euch am meisten getäuscht.
   Dem.23,193

   74
   λέγεται δὲ πεντηκοστῷ ἔτει ῥυῆναι τοῦτο μετὰ τὸ πρότερον ῥεῦμα, τὸ δὲ ξύμπαν τρὶς γεγενῆσθαι τὸ ῥεῦμα, ἀφ᾽ οὗ Σικελία ὑπὸ Ἑλλήνων οἰκεῖται.
   Dieser Ausbruch des Ätna soll im fünfzigsten Jahr nach dem früheren erfolgt sein, insgesamt aber habe es drei Ausbrüche gegeben, seit Sizilien von Griechen bewohnt wird.
   Thuk.3,116,2

   70
   ὁ δὲ Βρασίδας εὐθὺς ὡς εἶδε κινουμένους τοὺς Ἀθηναίους, καταβὰς καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ Κερδυλίου ἐσέρχεται ἐς τὴν Ἀμφίπολιν.
   Sofort als Brasidas sieht, dass sich die Athener bewegen, steigt er auch seinerseits von Kerdylion herab und betritt Amphipolis.
   Thuk.5,8,1

   69
   οἱ δὲ Ἐγεσταῖοι τοιόνδε τι ἐξετεχνήσαντο τότε, ὅτε οἱ πρέσβεις τῶν Ἀθηναίων ἦλθον αὐτοῖς ἐς τὴν κατασκοπὴν τῶν χρημάτων.
   Die Egestaier, hatten damals, als die Gesandten der Athener zur Begutachtung ihrer Verhältnisse zu ihnen kamen, folgenden Kunstgriff angewendet.
   Thuk.6,46,3

   71
   ἐν ᾧ δὲ τὸ μὲν ἄλλο στράτευμα παρῄει, οἱ δὲ ταῦτα διελέγοντο, πάντες οἱ ἐκ τούτου τοῦ τόπου συνερρύησαν, ἔνθ' ἵσταντο οἱ πολέμιοι.
   Während das übrige Heer vorbeizog und sie aber dies beredeten, strömten die Männer aus dieser Gegend dort zusammen, wo die Feinde waren.
   Xen.An.4,2,19

   189
   μετὰ δὲ τὰ πιστὰ εὐθὺς οἱ Μάκρωνες τὰ δένδρα συνεξέκοπτον τήν τε ὁδὸν ὡδοποίουν ὡς διαβιβάσοντες καὶ ἀγορὰν, οἵαν ἐδύναντο, παρεῖχον, καὶ παρήγαγον ἐν τρισὶν ἡμέραις, ἕως ἐπὶ τὰ Κόλχων ὅρια κατέστησαν τοὺς Ἕλληνας.
   Sofort nach dem Abschluss des Vertrages mischten sich die Makronen mitten unter die Griechen und fällten mit ihnen so die (nötigen) Bäume und legten den Weg an, um sie hinüberzubringen; sie richteten, so gut sie konnten, einen Markt ein und führten die Griechen während drei Tagen, bis sie sie zu der Grenze der Kolcher gebracht hatten.
   Xen.An.4,8,8

   244
   ἐξ ὅτουπερ ἐγενόμην κατεψηφισμένος ἦν μου ὑπὸ τῆς φύσεως ὁ θάνατος.
   Seit ich geboren bin, war ich von der Natur zum Tode verurteilt.
   Xen.Apol.27

   73
   οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν, ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ καθῃρέθη
   Die dreißig Tyrannen wurden gewählt, sobald die Langen Mauern und die um den Peiraieus niedergerissen waren.
   Xen.Hell.2,3,11

   72
   ὁ δ᾽ ὡς ἅπαξ ἐτρέψατο, οὐκ ἀνῆκεν ἐνενήκοντα στάδια διώκων καὶ ἀποκτιννύς, ἕως πρὸς αὐτὸ κατεδίωξε τῶν Ὀλυνθίων τὸ τεῖχος.
   Sobald er sie zur Flucht gezwungen hatte, verfolgte er sie ununterbrochen über 90 Stadien und machte sie nieder, bis er sie unmittelbar zur Mauer der Olynthier gejagt hatte.
   Xen.Hell.5,3,2   151
   τοὺς ὑεῖς μου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασθε, ὦ ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες, ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου του πρότερον ἐπιμελεῖσθαι ἢ ἀρετῆς.
   An meinen Söhnen, wenn sie erwachsen sind, nehmt eure Rache, ihr Männer, und quält sie ebenso, wie ich euch gequält habe, wenn euch scheint, dass sie sich um Reichtum oder um sonst irgend etwas eher bemühen als um die Tugend!
   Plat.Apol.41e

   78
   Κῦρος δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς Ἕλληνας εἰς Ἰωνίαν πάλιν.
   Kyros versprach jedem Mann fünf Minen Silber zu geben, sobald sie nach Babylon gekommen seien, und den vollen Sold, bis er die Griechen wieder nach Ionien zurückgebracht habe.
   Xen.An.1,4,13

   79
   ὑμεῖς δὲ εἴπερ πλεῖν βούλεσθε, περιμένετε ἔστ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλθω· ἥξω δὲ ταχέως.
   Wenn ihr aber wirklich abfahren wollt, wartet, bis ich komme; ich werde bald da sein.
   Xen.An.5,1,4

   77
   νῦν οὖν ἄπιτε· ὅταν δ᾽ ἐγὼ κελεύσω, πάρεστε πρὸς τὴν κρίσιν
   Geht jetzt weg! Seid aber zum Urteil da, sobald ich es befehle!
   Xen.An.6,6,26

   108
   τὸ μὲν ἐν ταῖς εὐπραξίαις πιστοὺς φαίνεσθαι οὐδὲν θαυμαστόν· ὅταν δέ τινες ἐν συμφοραῖς γενομένων φίλων βέβαιοι φανῶσι, τοῦτ᾽ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον μνημονεύεται.
   Dass man sich in glücklichen Umständen treu zeigt, ist nicht verwunderlich. Wenn sich aber manche gegenüber Freunden zuverlässig zeigen, die ins Unglück geraten sind, wird bis in alle Ewigkeit erwähnt.
   Xen.Hell.4,8,4

   176
   ἆρά γε, ἐνδεέστεροί τι ἡμῶν διὰ τοῦτο φαίνονται εἶναι οἱ ἑταῖροι ὅτι οὐ πεπαίδευνται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμῖν, ἢ οὐδὲν ἄρα διοίσειν ἡμῶν οὔτ᾽ ἐν ταῖς συνουσίαις οὔτε ὅταν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους δέῃ;
   Scheinen unsere Kameraden deswegen irgendwie uns nachzustehen, weil sie nicht auf dieselbe Art erzogen sind wie wir, oder sich in nichts von uns zu unterscheiden, weder im privaten Umgang noch wenn es nötig ist, gegen die Feinde zu kämpfen?
   Xen.Kyr.2,2,1

   81
   οἱ Χαλδαῖοι πολεμικώτατοι λέγονται τῶν περὶ ἐκείνην τὴν χώραν εἶναι· καὶ μισθοῦ στρατεύονται, ὁπόταν τις αὐτῶν δέηται, διὰ τὸ πολεμικοί τε καὶ πένητες εἶναι.
   Die Chaldaier sollen in jener Gegend am kriegerischsten sein und ziehen gegen Sold in den Krieg, wenn einer sie anfordert, weil sie sehr kriegerisch und arm sind.
   Xen.Kyr.3,2,7

   80
   αἱ σύες ἐπειδὰν ὀφθῶσι, φεύγουσι, κἂν πολλαὶ ὦσι, σὺν τοῖς τέκνοις· ἐπειδὰν δέ τις αὐτῶν θηρᾷ τι τῶν τέκνων, οὐκέτι φεύγει οὐδ᾽ ἢν μία τύχῃ οὖσα, ἀλλ᾽ ἵεται ἐπὶ τὸν λαμβάνειν πειρώμενον.
   Die Wildschweine fliehen, wenn sie entdeckt werden, auch wenn sie viele sind, mit ihren Jungen; wenn man aber auf eines ihrer Jungen Jagd macht, flieht die Sau, auch wenn sie zufällig nur eine ist, nicht mehr, sondern greift den, der es zu fangen sucht, an.
   Xen.Kyr.4,1,17

   76
   ἡνίκα δ᾽ ἄν τις ὑμᾶς ἀδικῇ, ἡμεῖς ὑπὲρ ὑμῶν μαχούμεθα.
   Wenn euch jemand Unrecht zufügt, werden wir für euch kämpfen.
   Xen.Kyr.4,4,11

   161
   ὅταν γε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τοῖς θεοῖς εὔχωνται πολυκαρπίαν, εἰκότως ἂν ὁ ὀψοφάγος πολυοψίαν εὔχοιτο.
   Wenn die anderen Menschen zu den Göttern um eine reiche Getreideernte beten, so dürfte der Esser von Zukost natürlich um reiche Zukost beten.
   Xen.Mem.3,14,3   86
   ὁ δὲ Βρασίδας ἐβουλεύετο ἐπιχειρεῖν αἰφνιδίως πρὶν ἀπελθεῖν τοὺς Ἀθηναίους.
   Brasidas plante unvorhergesehen anzugreifen, bevor die Athener abzogen.
   Thuk.5,8,4

   85
   ἐγώ πολλοὺς μὲν οἶμαι εἶναι ἀνθρώπους, οἳ ἀποθνῄσκουσι πρότερον πρὶν δῆλοι γενέσθαι οἷοι ἦσαν.
   Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sterben, bevor von ihnen deutlich werden konnte, wie sie waren.
   Xen.Kyr.5,2,9

   216
   λέγεται γὰρ Ἀλκιβιάδην, πρὶν εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι, Περικλεῖ ἐπιτρόπῳ μὲν ὄντι αὐτοῦ, προστάτῃ δὲ τῆς πόλεως, (τοιάδε) διαλεχθῆναι περὶ νόμων.
   Alkibiades soll sich nämlich, noch bevor er zwanzig Jahre alt war, mit Perikles, seinem Vormund und dem führenden Mann der Stadt, (folgendermaßen) über die Gesetze unterhalten haben.
   Xen.Mem.1,2,40   89
   κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστιν καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἷός τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων καὶ ὁ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ.
   Ein Dichter ist ja ein leichtes, beflügeltes und heiliges Ding, und nicht in der Lage zu dichten, bevor er gottbegeistert und von Sinnen ist, und der Verstand nicht mehr in ihm wohnt.
   Plat.Ion 534b

   90
   Κῦρος δὲ καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσθεν παύσεσθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε.
   Kyros forderte auch die Flüchtlinge auf, mit ihm zu ziehen, indem er ihnen versprach, wenn er erfolgreich durchgesetzt habe, was er mit seinem Feldzug bezwecke, keine Ruhe zu geben, bevor er sie nach Hause zurückgebracht habe.
   Xen.An.1,2,2

   87
   οἱ δὲ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρασκευάσασθαι.
   Die Feinde begannen den Krieg gegen uns offenbar nicht früher, als bis sie glaubten, dass ihre Vorbereitungen gut getroffen seien.
   Xen.An.3,1,16

   91
   ὁ δὲ μάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς μὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι, πρὶν ἂν τῶν σφετέρων ἢ πέσοι τις ἢ τρωθείη.
   Der Seher forderte sie auf, nicht anzugreifen, bevor einer von ihnnen gefallen oder verwundet worden sei.
   Xen.Hell.2,4,18

   88
   ἀκούσας ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπε· νῦν τοι, ἔφη, ἐγώ σε οὐκέτι ἀφήσω, ὦ Σώκρατες, πρὶν ἄν μοι ἃ ὑπέσχησαι ἐναντίον τῶν φίλων τουτωνὶ ἀποδείξῃς.
   Als Kritobulos dies gehört hatte, sagte er: "Nun werde ich dich, Sokrates, gewiss nicht loslassen, bevor du mir aufgezeigt hast, was du vor diesen Freunden hier versprochen hast."
   Xen.Oik.3,1   193
   ἐνταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἦν καὶ παράδεισος μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους.
   Hier (in Kelainai) besaß Kyros einen Palast und ein großes Wildgehege, das voll war mit wilden Tieren, die er vom Pferd aus (zu Pferd) zu jagen pflegte, sooft er sich und die Pferde trainieren wollte.
   Xen.An.1,2,7

   83
   Κλέαρχος μὲν τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι· οἱ δ᾽ αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκείνου, ἐπεὶ ἄρξαιντο προϊέναι.
   Klearchos wollte seine Soldaten zu marschieren zwingen; die aber warfen jedesmal sowohl nach ihm als auch nach seinem Zugvieh, wenn sie weiterzuziehen begannen.
   Xen.An.1,3,1

   82
   ὕπαρχος δ᾽ ἦν (τῆς πρὸς ἑσπέραν Ἀρμενίας) Τιρίβαζος, ὁ καὶ βασιλεῖ φίλος γενόμενος, καὶ ὁπότε παρείη, οὐδεὶς ἄλλος βασιλέα ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνέβαλλεν.
   Statthalter (von Westarmenien) war Tiribazos, der auch mit dem Großkönig befreundet war; wenn er anwesend war, half kein anderer dem Großkönig auf das Pferd.
   Xen.An.4,4,4

   84
   οὗτοι ἐνέμενον ἐν τοῖς πολίσμασιν· ἐπεὶ δὲ παρέλθοιεν οἱ Ἕλληνες, εἵποντο ἀεὶ μαχούμενοι.
   Diese (die Chalyber) blieben in ihren Städtchen; sooft aber die Griechen vorbeizogen, folgten sie ihnen jedes Mal um zu kämpfen.
   Xen.An.4,7,17

   64
   ὁπότε μὲν συνδειπνοῖέν τινες, οὐδ᾽ ἐκάθιζε Γαδάτας, ἀλλ᾽ ἐπεμελεῖτο· ὁπότε δὲ αὐτοὶ εἶεν, καὶ συνεδείπνει· ἥδετο γὰρ τῷ Κύρῳ συνών.
   Sooft Gäste zu Tisch geladen waren, setzte sich Gadatas nicht, sondern kümmerte sich um alles; immer wenn sie aber für sich waren, speiste er mit; denn er war gern mit Kyros beisammen.
   Xen.Kyr.8,4,2


  2. Kausalsatz
   245
   οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί.
   Fast müsste ich, hoher Rat, dem Kläger noch dankbar dafür sein, dass er diesen Prozess gegen mich anhängig gemacht hat.
   Lys.24,1

   255
   μὴ τοίνυν, ἐπειδή γε ἔστιν, ὦ βουλή, σῶσαί με δικαίως, ἀπολέσητε ἀδίκως· μηδὲ ἃ νεωτέρῳ καὶ μᾶλλον ἐρρωμένῳ ὄντι ἔδοτε, πρεσβύτερον καὶ ἀσθενέστερον γιγνόμενον ἀφέλησθε.
   Stürzt mich also, ihr Ratsherren, nicht zu Unrecht ins Elend, da es euch möglich ist, mich, wie es recht und billig ist, zu retten. Entzieht mir nicht, was ihr mir schon als jüngerem und noch rüstigerem Mann zugebilligt habt, jetzt im vorgerückteren und hilfloseren Alter!
   Lys.24,7

   303
   Ὦ Σώκρατες, μὴ θαύμαζε τὰ λεγόμενα ἀλλ' ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ εἴωθας χρῆσθαι τῷ ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι.
   O Sokrates, wundere dich nicht über das, was wir sagen, sondern antworte, da du ja gewohnt bist, in Fragen und Antworten zu verhandeln!
   Plat.Krit.50c

   241
   ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι· ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον.
   Da der Großkönig am Graben das Heer des Kyros nicht am Durchzug hinderte, schien es Kyros und den anderen, er habe die Absicht zu kämpfen aufgegeben; so marschierte Kyros am folgenden Tag unachtsamer.
   Xen.An.1,7,19

   195
   ὑμᾶς δὲ βασιλεὺς τὰ ὅπλα ἀπαιτεῖ· αὑτοῦ γὰρ εἶναί φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου.
   Der Großkönig verlangt von euch die Übergabe der Waffen: Er behauptet nämlich, dass sie ihm gehören, da sie ja Kyros gehörten, seinem Diener.
   Xen.An.2,5,38

   238
   καὶ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀφικνεῖται Βίων καὶ Ναυσικλείδης χρήματα δώσοντες τῷ στρατεύματι, καὶ ξενοῦνται τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἵππον ὃν ἐν Λαμψάκῳ ἀπέδοτο πεντήκοντα δαρεικῶν, ὑποπτεύοντες αὐτὸν δι᾽ ἔνδειαν πεπρακέναι, ὅτι ἤκουον αὐτὸν ἥδεσθαι τῷ ἵππῳ, λυσάμενοι ἀπέδοσαν καὶ τὴν τιμὴν οὐκ ἤθελον ἀπολαβεῖν.
   An diesem Tag kamen Bion und Nausikleides, um für das Heer Geld zu geben. Sie wurden von Xenophon gastlich empfangen und gaben ihm das Pferd zurück, das er in Lampsakos für fünfzig Dareiken verkauft, sie aber eingelöst hatten, weil sie gehört hatten, dass er seine Freude an dem Pferd habe, und vermuteten, dass er es nur aus Mangel verkauft habe, ohne dass sie den Kaufpreis zurückhaben wollten.
   Xen.An.7,8,6

   176
   ἆρά γε, ἐνδεέστεροί τι ἡμῶν διὰ τοῦτο φαίνονται εἶναι οἱ ἑταῖροι ὅτι οὐ πεπαίδευνται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμῖν, ἢ οὐδὲν ἄρα διοίσειν ἡμῶν οὔτ᾽ ἐν ταῖς συνουσίαις οὔτε ὅταν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους δέῃ;
   Scheinen unsere Kameraden deswegen irgendwie uns nachzustehen, weil sie nicht auf dieselbe Art erzogen sind wie wir, oder sich in nichts von uns zu unterscheiden, weder im privaten Umgang noch wenn es nötig ist, gegen die Feinde zu kämpfen?
   Xen.Kyr.2,2,1


  3. Konsekutivsatz
   212
   Φίλιππος δ᾽ εἰς τοῦθ᾽ ὕβρεως ἐλήλυθεν ὥστ᾽ ἐπιστέλλειν Εὐβοεῦσιν ἤδη τοιαύτας ἐπιστολάς.
   Philippos hat sich in einen solchen Frevelsinn hineingesteigert, dass er den Euboiern bereits solche Briefe schickt.
   Dem.4,37

   197
   καὶ ἄλλος πού τις καὶ ὁ Μέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ ὁρᾶν, ἐμὲ δὲ οὕτως ὀξέως ἀτεχνῶς καὶ ῥᾳδίως κατεῖδεν, ὥστε ἀσεβείας ἐγράψατο.
   Sowohl mancher andere als auch dieser Meletos erweckt nicht einmal den Anschein, dich anzusehen; mich aber hat er so scharf und leichthin ins Auge gefasst, dass er mich wegen Gottlosigkeit anklagte.
   Plat.Euth.5c

   281
   ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι, οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξονται, ὥστε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν.
   Jedenfalls habe ich, wenn du nach Thessalien gehen willst, dort Gastfreunde, die große Stücke auf dich halten und dir dafür Sicherheit geben, dass dir kein Mensch in Thessalien etwas zuleide tun wird.
   Plat.Krit.45c

   305
   ἢ οὕτως εἶ σοφός, ὥστε λέληθέν σε, ὅτι μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον;
   Steht es so mit deiner Weisheit, dass es dir entgangen ist, dass teurer als Mutter und Vater und alle übrigen Vorfahren das Vaterland ist, und ehrwürdiger und heiliger?
   Plat.Krit.51a

   94
   ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἱ πολέμῳ ἢ στάσει ἐκπίπτοντες παρ᾽ Ἀθηναίους οἱ δυνατώτατοι ὡς βέβαιον ὂν ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται γιγνόμενοι εὐθὺς ἀπὸ παλαιοῦ μείζω ἔτι ἐποίησαν πλήθει ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ὥστε καὶ ἐς Ἰωνίαν ὕστερον ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς Ἀττικῆς ἀποικίας ἐξέπεμψαν.
   Aus dem übrigen Griechenland kamen diejenigen, die infolge eines Krieges oder Aufstandes verbannt waren, zu den Athenern, jeweils die Einflussreichsten, weil dieser Ort vermeintlich sicher war. Sie wurden Bürger und ließen gleich von alter Zeit her die Bevölkerungszahl der Stadt ansteigen, so dass sie später auch nach Ionien Kolonien entsandten, weil Attika ihres Erachtens nicht mehr ausreichte.
   Thuk.1,2,6

   241
   ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι· ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον.
   Da der Großkönig am Graben das Heer des Kyros nicht am Durchzug hinderte, schien es Kyros und den anderen, er habe die Absicht zu kämpfen aufgegeben; so marschierte Kyros am folgenden Tag unachtsamer.
   Xen.An.1,7,19

   124
   ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα εἶναι, ὅστις ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ βλάβης αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν βούλεται πονεῖν ὥστε πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκινδύνως αἱρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν.
   Das scheint mir die Handlungsweise eines leidenschaftlichen Kriegsmannes zu sein, der es vorzieht, Krieg zu führen, obwohl es ihm möglich wäre, ohne Schande und Schaden in Frieden zu leben, der für den Krieg Strapazen auf sich nehmen will, obwohl es ihm möglich wäre, ein leichtes Leben zu führen, der es vorzieht, sein Vermögen im Krieg zu mindern, obwohl es ihm möglich wäre, es gefahrlos zu bewahren.
   Xen.An.2,6,6
   280
   ὥστε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι γενέσθω.
   Und so darf, wie gesagt, eine Befürchtung dieser Art dich nicht abschrecken, dich zu retten. Aber auch das, was du vor Gericht geäußert hast, darf dir keine Schwierigkeiten machen.
   Plat.Krit.45b
   121
   οὐχ ὁ Κύρου τρόπος τοιοῦτος οἷος χρηματίζεσθαι, ἀλλὰ διδοὺς μᾶλλον ἢ κτώμενος ἥδεται.
   Es ist nicht Kyros' Art, Reichtum anzuhäufen, sondern er gibt lieber, als dass er erwirbt.
   Xen.Kyr.8,4,31


  4. Finalsatz
   1. allgemein
    200
    γύμναζε σεαυτὸν πόνοις ἑκουσίοις, ὅπως ἂν δύνῃ καὶ τοὺς ἀκουσίους ὑπομένειν. ὑφ᾽ ὧν κρατεῖσθαι τὴν ψυχὴν αἰσχρόν, τούτων ἐγκράτειαν ἄσκει πάντων, κέρδους, ὀργῆς, ἡδονῆς, λύπης.
    Trainiere dich mit freiwilligen Belastungen, damit du auch die unfreiwilligen aushalten kannst! Befleißige dich einer festen Beharrlichkeit gegenüber allen Dingen, von denen beherrscht zu werden für die Seele schändlich wäre: Gewinnstreben, Zorn, Sinnenlust und Betrübnis.
    Isokr.1,21

    202
    τῶν ἀπόντων φίλων μέμνησο πρὸς τοὺς παρόντας, ἵνα δοκῇς μηδὲ τούτων ἀπόντων ὀλιγωρεῖν.
    Gedenke der abwesenden Freunde gegenüber den anwesenden, damit du auch diese, wenn sie abwesend sind, nicht zu vernachlässigen scheinst.
    Isokr.1,26

    103
    προσήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιμωρίᾳ ὄντι, ὑπ᾽ ἄλλου ὀρθῶς τιμωρουμένῳ, ἢ βελτίονι γίγνεσθαι καὶ ὀνίνασθαι ἢ παραδείγματι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι, ἵνα ἄλλοι ὁρῶντες πάσχοντα, ἃ ἂν πάσχῃ, φοβούμενοι βελτίους γίγνωνται.
    Jedem, der bestraft wird, kommt es, wenn er von einem anderen in rechter Weise bestraft wird, zu, besser zu werden und Nutzen davonzutragen oder den anderen zum Beispiel zu werden, damit andere ihn leiden sehen, was immer er leidet, und so aus Furcht besser werden.
    Plat.Gorg.525b

    257
    ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς.
    Ich habe dich absichtlich nicht aufgeweckt, damit du die Zeit noch so gut als möglich zubringen mögest.
    Plat.Krit.43b

    273
    οἷοί τ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ τὰ σμικρότατα τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι.
    Die Leute sind im Stande, nicht etwa nur kleinere Übel zu bewirken.
    Plat.Krit.44d

    142
    ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σῴζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί.
    Dann will ich euch auch an die Gefahren unserer Vorfahren erinnern, damit ihr wisst, dass ihr tapfer sein müsst und dass sich die Tapferen mit Hilfe der Götter auch aus schlimmsten Gefahren erretten.
    Xen.An.3,2,11

    125
    Ξενοφῶν τὸν τοῦ ἡγεμόνος υἱὸν Πλεισθένει Ἀμφιπολίτῃ δίδωσι φυλάττειν, ὅπως εἰ καλῶς ἡγήσοιτο, ἔχων καὶ τοῦτον ἀπίοι.
    Xenophon übergibt den Sohn des Führers dem Pleisthenes aus Amphipolis zur Bewachung, damit er, wenn er sich als Führer bewähren würde, mit diesem zurückkehre.
    Xen.An.4,6,1

    218
    ἐκ ταύτης τῆς χώρας ὁ ἄρχων τοῖς Ἕλλησιν ἡγεμόνα πέμπει, ὅπως διὰ τῆς ἑαυτῶν πολεμίας χώρας ἄγοι αὐτούς. ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖνος λέγει ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον ὅθεν ὄψονται θάλατταν· εἰ δὲ μή, τεθνάναι ἐπηγγείλατο.
    Der Herrscher schickte aus diesem Land den Griechen einen Führer, damit er sie durch die ihnen feindlichen Länder führe. Als jener kam, sagte er, er werde sie innerhalb von fünf Tagen an einen Platz führen, von dem aus sie das Meer sehen könnten. Andernfalls, kündigte er an, wolle er tot sein.
    Xen.An.4,7,19f.

    167
    Ξενοφῶν δὲ κατέμαθεν, ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα εἴη τῷ Σεύθῃ πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων, ὅπως οἱ μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο ἐν τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν, οἱ δὲ προσιόντες μὴ λανθάνοιεν, ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν:
    Xenophon erkannte, dass die Feuer deswegen von Seuthes vor den Nachtwachen angezündet worden waren, damit einerseits die Wachen, die im Dunkeln waren, nicht gesehen würden, weder wie viele noch wo sie waren, andererseits die Heranrückenden nicht verborgen blieben, sondern durch das Licht erkennbar seien.
    Xen.An.7,2,18   2. nach Ausdrücken der Furcht
    277
    ἆρά γε μὴ ἐμοῦ προμηθῇ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων μή, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλθῃς, οἱ συκοφάνται ἡμῖν πράγματα παρέχωσιν ὡς σὲ ἐνθένδε ἐκκλέψασιν;
    Trägst du etwa Bedenken meinethalben und der übrigen Freunde wegen, es möchten uns, wenn du dich von hier entfernen würdest, die Sykophanten Ungelegenheiten bereiten, weil wir dich heimlich von hier fortgeschafft hätten?
    Plat.Krit.44e

    294
    ταῦτα οὖν, ὦ Σώκρατες, ὅρα μὴ ἅμα τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ ᾖ σοί τε καὶ ἡμῖν.
    Darauf also, Sokrates, gib wohl Acht, dass nicht sowohl dir als uns zum Unheil auch noch Schande erwachse.
    Plat.Krit.46a

    289
    καὶ ὅρα, ὦ Κρίτων, ταῦτα καθομολογῶν, ὅπως μὴ παρὰ δόξαν ὁμολογῇς.
    Nun sieh zu, mein Kriton, dass du, indem du dieses zugestehst, es nicht gegen deine Meinung zugestehst!
    Plat.Krit.49c,d

    42
    ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν, ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς ταῖς τριήρεσι καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ ἡγεμόνι, ὃν δοίη, ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ, ὅθεν οὐκ ἔσται ἐξελθεῖν.
    Ich würde wohl zögern, in die Schiffe zu steigen, die uns Kyros gäbe, aus Furcht, dass er uns mitsamt den Trieren versenke; ich hätte auch Bedenken, dem Führer, den er uns gäbe, zu folgen, aus Furcht, er könne uns dorthin führen, von wo wir nicht mehr entkommen könnten.
    Xen.An.1,3,17

    164
    Κῦρος δὲ δῆλος ἦν πᾶσιν, ὅτι ὑπερεφοβεῖτο, μή οἱ ὁ πάππος ἀποθάνῃ.
    Allen war klar, dass Kyros überaus fürchtete, dass sein Großvater sterbe.
    Xen.Kyr.1,4,2    282
    ἃς δὲ σὺ λέγεις τὰς σκέψεις περί τε ἀναλώσεως χρημάτων καὶ δόξης καὶ παίδων τροφῆς, μὴ ὡς ἀληθῶς ταῦτα, ὦ Κρίτων, σκέμματα ᾖ τῶν ῥᾳδίως ἀποκτεινύντων καὶ ἀναβιωσκομένων γ᾽ ἄν, εἰ οἷοί τ᾽ ἦσαν.
    Die Bedenken aber, die du anführst wegen des Aufwandes von Geld, Meinung der Leute, Kinderversorgung, fürchte ich sehr, mein Kriton, möchten in Wahrheit Bedenklichkeiten solcher Leute sein, die leichten Sinnes heute töten und morgen, wenn sie es vermöchten, wieder lebendig machen würden.
    Plat.Krit.48c

    283
    κἂν φαινώμεθα ἄδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ οὐ δέῃ ὑπολογίζεσθαι οὔτ᾽ εἰ ἀποθνῄσκειν δεῖ οὔτε ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν πρὸ τοῦ ἀδικεῖν.
    Wenn es sich nun zeigen würde, dass wir damit etwas Ungerechtes tun, so dürften wir nicht in Erwägung ziehen, ob wir sterben, noch, ob wir sonst irgendetwas erleiden müssen.
    Plat.Krit.48d

  5. Konditionalsatz
   1. Realis
    265
    ἀλλ᾽, ὦ Κρίτων, τύχῃ ἀγαθῇ, εἰ ταύτῃ τοῖς θεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω.
    Nun denn, Kriton, Glück zu! Wenn es den Göttern so lieb ist, so sei es so!
    Plat.Krit.43d

    284
    σκοπῶμεν, ὦ ἀγαθέ, κοινῇ, καὶ εἴ πῃ ἔχεις ἀντιλέγειν ἐμοῦ λέγοντος, ἀντίλεγε καί σοι πείσομαι.
    Wir wollen es, mein Guter, gemeinsam erwägen, und wenn du irgendwie mir in dem, was ich spreche, zu widersprechen hast, so widersprich nur, und ich werde dir Gehör schenken.
    Plat.Krit.48d,e

    169
    ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν.
    Wir wollen, wenn es dir recht ist, dorthin zurückkehren, von wo wir abgewichen sind.
    Plat.Phaid.78b

    90
    Κῦρος δὲ καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσθεν παύσεσθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε.
    Kyros forderte auch die Flüchtlinge auf, mit ihm zu ziehen, indem er ihnen versprach, wenn er erfolgreich durchgesetzt habe, was er mit seinem Feldzug bezwecke, keine Ruhe zu geben, bevor er sie nach Hause zurückgebracht habe.
    Xen.An.1,2,2

    188
    εἴ τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον.
    Wenn ihr untereinander eine Schlacht beginnt, so glaubt, dass ich noch am selben Tag niedergehauen werde und ihr nicht viel später als ich.
    Xen.An.1,5,16

    116
    Κλέαρχος δὲ ἀπεκρίνατο· ἐγὼ δ᾽ ἐννοῶ, ὅτι, εἰ νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς ποιεῖν.
    Klearchos antwortete: Ich bedenke, dass wir, wenn wir jetzt abziehen, den Eindruck erwecken, zum Krieg abzuziehen und gegen den Vertrag zu verstoßen.
    Xen.An.2,4,5

    115
    Κλέαρχος μὲν τοίνυν, εἰ παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυε τὰς σπονδάς, τὴν δίκην ἔχει· δίκαιον γὰρ ἀπόλλυσθαι τοὺς ἐπιορκοῦντας.
    Wenn Klearchos gegen die Eide den Vertrag gebrochen hat, so hat er seine verdiente Strafe; denn es ist gerecht, dass die Meineidigen zugrunde gehen.
    Xen.An.2,5,41

    79
    ὑμεῖς δὲ εἴπερ πλεῖν βούλεσθε, περιμένετε ἔστ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλθω· ἥξω δὲ ταχέως.
    Wenn ihr aber wirklich abfahren wollt, wartet, bis ich komme; ich werde bald da sein.
    Xen.An.5,1,4

    105
    ἔξεστι δ᾽ ὑμῖν, εἰ βούλεσθε, λαβόντας ὅπλα, οἷάπερ ἡμεῖς ἔχομεν, εἰς τὸν αὐτὸν ἡμῖν κίνδυνον ἐμβαίνειν, καὶ ἄν τι ἐκ τούτων καλὸν κἀγαθὸν γίγνηται, τῶν ὁμοίων ἡμῖν ἀξιοῦσθαι.
    Es ist euch, wenn ihr wollt, möglich, mit Waffen, wie wir sie haben, euch der gleichen Gefahr auszusetzen wie wir, und, wenn etwas Gutes und Ordentliches daraus erwächst, des gleichen Anteils gewürdigt zu werden.
    Xen.Kyr.2,1,15


   2. Potentialis
    221
    ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, ταῦτα λέξω.
    Ich will sagen, wie vieler und wie schöner Hoffnungen ich mich wohl selbst berauben würde, wenn ich versuchte, dir ein Übel zuzufügen.
    Xen.An.2,5,10

    125
    Ξενοφῶν τὸν τοῦ ἡγεμόνος υἱὸν Πλεισθένει Ἀμφιπολίτῃ δίδωσι φυλάττειν, ὅπως εἰ καλῶς ἡγήσοιτο, ἔχων καὶ τοῦτον ἀπίοι.
    Xenophon übergibt den Sohn des Führers dem Pleisthenes aus Amphipolis zur Bewachung, damit er, wenn er sich als Führer bewähren würde, mit diesem zurückkehre.
    Xen.An.4,6,1

    35
    ἥξετε ἐπὶ τὸν Ἅλυν, οὐ μεῖον δυοῖν σταδίοιν, ὃν οὐκ ἂν δύναισθε ἄνευ πλοίων διαβῆναι.
    Ihr werdet zu dem Fluss Halys gelangen, nicht weniger als zwei Stadien breit, so dass ihr ihn nicht ohne Schiffe überqueren könnt.
    Xen.An.5,6,9

    114
    ὁ δ᾽ Ἀγησίλαος ἔλεγεν, ὅτι εἰ μὲν βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι πεπραχὼς εἴη, δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι, εἰ δὲ ἀγαθά, ἀρχαῖον εἶναι νόμιμον ἐξεῖναι τὰ τοιαῦτα αὐτοσχεδιάζειν.
    Agesilaos sagte, dass er, wenn er für Lakedaimon zum Nachteil gehandelt habe, nach dem Gesetz Strafe verdient habe; wenn aber zum Vorteil, so sei es alter Brauch, dass derartiges eigenmächtiges Handeln gestattet sei.
    Xen.Hell.5,2,32

    137
    πῶς δ᾽ ἂν ἐγώ, ἔφη ὁ Χαιρεκράτης, ἀνεπιστήμων εἴην ἀδελφῷ χρῆσθαι, ἐπιστάμενός γε καὶ εὖ λέγειν τὸν εὖ λέγοντα καὶ εὖ ποιεῖν τὸν εὖ ποιοῦντα; τὸν μέντοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ πειρώμενον ἐμὲ ἀνιᾶν οὐκ ἂν δυναίμην οὔτ᾽ εὖ λέγειν οὔτ᾽ εὖ ποιεῖν, ἀλλ᾽ οὐδὲ πειράσομαι.
    Wie sollte ich mich wohl nicht darauf verstehen, sagte Cheirekrates, mit einem Bruder umzugehen, der ich mich doch darauf verstehe, über den gut zu reden, der gut redet, und dem Gutes zu erweisen, der Gutes erweist? Über den freilich, der versucht, mich mit Wort und Tat zu kränken, könnte ich wohl weder gut reden, noch ihm Gutes erweisen, ja ich werde es nicht einmal versuchen.
    Xen.Mem.2,3,8

    161
    ὅταν γε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τοῖς θεοῖς εὔχωνται πολυκαρπίαν, εἰκότως ἂν ὁ ὀψοφάγος πολυοψίαν εὔχοιτο.
    Wenn die anderen Menschen zu den Göttern um eine reiche Getreideernte beten, so dürfte der Esser von Zukost natürlich um reiche Zukost beten.
    Xen.Mem.3,14,3


   3. Irrealis
    282
    ἃς δὲ σὺ λέγεις τὰς σκέψεις περί τε ἀναλώσεως χρημάτων καὶ δόξης καὶ παίδων τροφῆς, μὴ ὡς ἀληθῶς ταῦτα, ὦ Κρίτων, σκέμματα ᾖ τῶν ῥᾳδίως ἀποκτεινύντων καὶ ἀναβιωσκομένων γ᾽ ἄν, εἰ οἷοί τ᾽ ἦσαν.
    Die Bedenken aber, die du anführst wegen des Aufwandes von Geld, Meinung der Leute, Kinderversorgung, fürchte ich sehr, mein Kriton, möchten in Wahrheit Bedenklichkeiten solcher Leute sein, die leichten Sinnes heute töten und morgen, wenn sie es vermöchten, wieder lebendig machen würden.
    Plat.Krit.48c

    310
    ἐν αὐτῇ τῇ δίκῃ ἐξῆν σοι φυγῆς τιμήσασθαι, εἰ ἐβούλου.
    In dem Prozess selbst stand es dir frei, wenn du wolltest, einen Antrag auf Verbannung zu stellen.
    Plat.Krit.52c


   4. Iterativus der Vergangenheit
    64
    ὁπότε μὲν συνδειπνοῖέν τινες, οὐδ᾽ ἐκάθιζε Γαδάτας, ἀλλ᾽ ἐπεμελεῖτο· ὁπότε δὲ αὐτοὶ εἶεν, καὶ συνεδείπνει· ἥδετο γὰρ τῷ Κύρῳ συνών.
    Sooft Gäste zu Tisch geladen waren, setzte sich Gadatas nicht, sondern kümmerte sich um alles; immer wenn sie aber für sich waren, speiste er mit; denn er war gern mit Kyros beisammen.
    Xen.Kyr.8,4,2


   5. Futuralis
    269
    ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου, οἷον ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω ἀμελῆσαι.
    Denn für mich ist es, wenn du stirbst, nicht ein einfaches Unglück nur, sondern außer, dass ich eines Freundes beraubt werde, wie ich gewiss keinen mehr finden werde, werden auch viele Leute von mir glauben, dass ich mich nicht gekümmert habe.
    Plat.Krit.44b

    277
    ἆρά γε μὴ ἐμοῦ προμηθῇ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων μή, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλθῃς, οἱ συκοφάνται ἡμῖν πράγματα παρέχωσιν ὡς σὲ ἐνθένδε ἐκκλέψασιν;
    Trägst du etwa Bedenken meinethalben und der übrigen Freunde wegen, es möchten uns, wenn du dich von hier entfernen würdest, die Sykophanten Ungelegenheiten bereiten, weil wir dich heimlich von hier fortgeschafft hätten?
    Plat.Krit.44e

    281
    ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι, οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξονται, ὥστε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν.
    Jedenfalls habe ich, wenn du nach Thessalien gehen willst, dort Gastfreunde, die große Stücke auf dich halten und dir dafür Sicherheit geben, dass dir kein Mensch in Thessalien etwas zuleide tun wird.
    Plat.Krit.45c

    283
    κἂν φαινώμεθα ἄδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ οὐ δέῃ ὑπολογίζεσθαι οὔτ᾽ εἰ ἀποθνῄσκειν δεῖ οὔτε ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν πρὸ τοῦ ἀδικεῖν.
    Wenn es sich nun zeigen würde, dass wir damit etwas Ungerechtes tun, so dürften wir nicht in Erwägung ziehen, ob wir sterben, noch, ob wir sonst irgendetwas erleiden müssen.
    Plat.Krit.48d

    232
    ἀδικοῦντα μέντοι πειρασόμεθα σὺν τοῖς θεοῖς ἀμύνασθαι· ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ, καὶ τούτου εἴς γε δύναμιν οὐχ ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες.
    Wenn uns einer Unrecht zufügen will, werden wir freilich versuchen, uns mit Hilfe der Götter zu wehren. Wenn uns freilich einer zuerst Gutes tut, werden wir auch diesem nicht nachstehen, ihm nach Möglichkeit Gutes zu tun.
    Xen.An.2,3,23

    105
    ἔξεστι δ᾽ ὑμῖν, εἰ βούλεσθε, λαβόντας ὅπλα, οἷάπερ ἡμεῖς ἔχομεν, εἰς τὸν αὐτὸν ἡμῖν κίνδυνον ἐμβαίνειν, καὶ ἄν τι ἐκ τούτων καλὸν κἀγαθὸν γίγνηται, τῶν ὁμοίων ἡμῖν ἀξιοῦσθαι.
    Es ist euch, wenn ihr wollt, möglich, mit Waffen, wie wir sie haben, euch der gleichen Gefahr auszusetzen wie wir, und, wenn etwas Gutes und Ordentliches daraus erwächst, des gleichen Anteils gewürdigt zu werden.
    Xen.Kyr.2,1,15

    162
    ἦ μήν, ἔφη ὁ Γωβρύας, πολλά γέ μοί ἐστι τοιαῦτα συγγεγραμμένα, ὧν ἐγώ σοι οὐ φθονήσω, ἢν τὴν θυγατέρα μου γυναῖκα λαμβάνῃς.
    In der Tat, sagte Gobryas, viele Worte dieser Art sind von mir aufgezeichnet worden, die ich dir nicht vorenthalte(n werde), wenn du meine Tochter zur Frau nimmst.
    Xen.Kyr.8,4,16


   6. Iterativ der Gegenwart
    278
    ἡμεῖς γάρ που δίκαιοί ἐσμεν σώσαντές σε κινδυνεύειν τοῦτον τὸν κίνδυνον καί, ἐὰν δέῃ, ἔτι τούτου μείζω.
    Für uns ist es doch nicht mehr als billig, dass wir dich retten und dafür so viel und, wenn es sein müsste, auch noch mehr als das wagen.
    Plat.Krit.45a

    308
    οὐδεὶς τῶν νόμων ἐμποδών ἐστιν οὐδ' ἀπαγορεύει, ἐάντε τις βούληται ὑμῶν εἰς ἀποικίαν ἰέναι ἐάντε μετοικεῖν ἄλλοσέ ποι ἐλθών, μὴ ἰέναι ἐκεῖσε, ὅποι ἂν βούληται, ἔχοντα τὰ αὑτοῦ.
    Kein Gesetz legt ein Hindernis in den Weg, noch spricht es ein Verbot aus, wenn jemand von euch in eine Pflanzstadt gehen oder anderswohin ziehen und sich dort niederlassen will, mit seinem Eigentum dahin zu gehen, wohin er will.
    Plat.Krit.51d

    54
    οὗτος διατελεῖ μισῶν, οὐκ ἤν τίς τι αὐτὸν ἀδικῇ, ἀλλ᾽ ἐάν τινα ὑποπτεύσῃ βελτίονα αὑτοῦ εἶναι.
    Dieser hasst ohne Ende nicht wenn ihm einer ein Unrecht zufügt, sondern wenn er von einem argwöhnt, dass er besser ist als er.
    Xen.Kyr.5,4,35


   7. Besonderheiten
    295
    ὦ φίλε Κρίτων, ἡ προθυμία σου πολλοῦ ἀξία, εἰ μετά τινος ὀρθότητος εἴη· εἰ δὲ μή, ὅσῳ μείζων τοσούτῳ χαλεπωτέρα.
    Mein lieber Kriton, dein Eifer ist aller Ehre wert, wenn er die rechte Art hätte, wenn nicht, so ist er je größer um so peinlicher.
    Plat.Krit.46b

    309
    οὔτ' ἐπὶ θεωρίαν πώποτ' ἐκ τῆς πόλεως ἐξῆλθες, ὅτι μὴ ἅπαξ εἰς Ἰσθμόν, οὔτε ἄλλοσε οὐδαμόσε, εἰ μή ποι στρατευσόμενος.
    Weder zu einem Festzug bist du ja jemals aus der Stadt gekommen, ausgenommen einmal zu den Isthmien, noch irgend anderswohin, wenn es nicht zu einem Feldzug geschah.
    Plat.Krit.52b

    135
    τὸ δὲ στράτευμα ὁ σῖτος ἐπέλιπε, καὶ πρίασθαι οὐκ ἦν, εἰ μὴ ἐν τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ.
    Dem Heer ging das Getreide aus, und man konnte es nur auf dem lydischen Markt beim nichtgriechischen Heer des Kyros kaufen.
    Xen.An.1,5,6

    218
    ἐκ ταύτης τῆς χώρας ὁ ἄρχων τοῖς Ἕλλησιν ἡγεμόνα πέμπει, ὅπως διὰ τῆς ἑαυτῶν πολεμίας χώρας ἄγοι αὐτούς. ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖνος λέγει ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον ὅθεν ὄψονται θάλατταν· εἰ δὲ μή, τεθνάναι ἐπηγγείλατο.
    Der Herrscher schickte aus diesem Land den Griechen einen Führer, damit er sie durch die ihnen feindlichen Länder führe. Als jener kam, sagte er, er werde sie innerhalb von fünf Tagen an einen Platz führen, von dem aus sie das Meer sehen könnten. Andernfalls, kündigte er an, wolle er tot sein.
    Xen.An.4,7,19f.


  6. Konzessivsatz

   288
   οὔτε ἄρα ἀνταδικεῖν δεῖ οὔτε κακῶς ποιεῖν οὐδένα ἀνθρώπων, οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν πάσχῃ ὑπ᾽ αὐτῶν.
   Also darf man keinem Menschen weder Ungerechtes vergelten noch Schlechtes tun, mag man auch was immer von ihm zu erleiden haben.
   Plat.Krit.49c

   80
   αἱ σύες ἐπειδὰν ὀφθῶσι, φεύγουσι, κἂν πολλαὶ ὦσι, σὺν τοῖς τέκνοις· ἐπειδὰν δέ τις αὐτῶν θηρᾷ τι τῶν τέκνων, οὐκέτι φεύγει οὐδ᾽ ἢν μία τύχῃ οὖσα, ἀλλ᾽ ἵεται ἐπὶ τὸν λαμβάνειν πειρώμενον.
   Die Wildschweine fliehen, wenn sie entdeckt werden, auch wenn sie viele sind, mit ihren Jungen; wenn man aber auf eines ihrer Jungen Jagd macht, flieht die Sau, auch wenn sie zufällig nur eine ist, nicht mehr, sondern greift den, der es zu fangen sucht, an.
   Xen.Kyr.4,1,17


 3. Relativsatz
  1. allgemein
   317
   καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, γυναῖκες.
   Wie es Zeus sagte, hob er Steine auf und warf sie über seinen Kopf; die, die Deukalion warf, wurden zu Männern, die aber Pyrrha, Frauen.
   Apollod.1,7,2,5

   298
   οὗτός τε ὁ λόγος, ὃν διεληλύθαμεν, ἔμοιγε δοκεῖ ἔτι ὅμοιος εἶναι καὶ πρότερον.
   Dieser Grundsatz, den wir da auseinandergesetzt haben, ist nach meinem Dafürhalten noch ganz derselbe wie in früherer Zeit.
   Plat.Krit.48b

   117
   τῶν τε ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων οἱ Λακεδαιμόνιοι ὑπώπτευόν τινας ἀποστήσεσθαι πρὸς τοὺς Ἀργείους, ὅπερ καὶ ἐγένετο.
   Die Lakedaimonier argwöhnten, dass einige Städte auf der Peloponnes zu den Argivern abfielen, was auch wirklich geschah.
   Thuk.5,14,4

   90
   Κῦρος δὲ καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσθεν παύσεσθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε.
   Kyros forderte auch die Flüchtlinge auf, mit ihm zu ziehen, indem er ihnen versprach, wenn er erfolgreich durchgesetzt habe, was er mit seinem Feldzug bezwecke, keine Ruhe zu geben, bevor er sie nach Hause zurückgebracht habe.
   Xen.An.1,2,2

   85
   ἐγώ πολλοὺς μὲν οἶμαι εἶναι ἀνθρώπους, οἳ ἀποθνῄσκουσι πρότερον πρὶν δῆλοι γενέσθαι οἷοι ἦσαν.
   Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sterben, bevor von ihnen deutlich werden konnte, wie sie waren.
   Xen.Kyr.5,2,9

   88
   ἀκούσας ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπε· νῦν τοι, ἔφη, ἐγώ σε οὐκέτι ἀφήσω, ὦ Σώκρατες, πρὶν ἄν μοι ἃ ὑπέσχησαι ἐναντίον τῶν φίλων τουτωνὶ ἀποδείξῃς.
   Als Kritobulos dies gehört hatte, sagte er: "Nun werde ich dich, Sokrates, gewiss nicht loslassen, bevor du mir aufgezeigt hast, was du vor diesen Freunden hier versprochen hast."
   Xen.Oik.3,1   269
   ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου, οἷον ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω ἀμελῆσαι.
   Denn für mich ist es, wenn du stirbst, nicht ein einfaches Unglück nur, sondern außer, dass ich eines Freundes beraubt werde, wie ich gewiss keinen mehr finden werde, werden auch viele Leute von mir glauben, dass ich mich nicht gekümmert habe.
   Plat.Krit.44b

   169
   ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν.
   Wir wollen, wenn es dir recht ist, dorthin zurückkehren, von wo wir abgewichen sind.
   Plat.Phaid.78b

   214
   Ξενοφῶν δὲ ἔχων τῶν ὀπισθοφυλάκων τοὺς ἡμίσεις ἐπορεύετο, ᾗπερ οἱ τὸν ἡγεμόνα ἔχοντες.
   Xenophon marschierte mit der Hälfte der Nachhut dorthin, wohin auch die marschiereten, die den Führer hatten.
   Xen.An.4,2,9

   198
   ἐποίησαν δὲ οἱ Ἕλληνες καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν ἐν τῷ ὄρει, ἔνθαπερ ἐσκήνουν. εἵλοντο δὲ Δρακόντιον Σπαρτιάτην, ὃς ἔφυγε παῖς ὢν οἴκοθεν, παῖδα ἄκων κατακανὼν ξυήλῃ πατάξας, δρόμου τ᾽ ἐπιμεληθῆναι καὶ τοῦ ἀγῶνος προστατῆσαι.
   Die Griechen richteten auf dem Berg, wo sie lagerten, einen sportlichen Wettkampf aus; sie wählten den Spartiaten Drakontios, der als Junge aus der Heimat geflohen war, weil er unabsichtlich einen anderen Jungen mit einem Dolchstich getötet hatte, dazu aus, den Wettlauf zu besorgen und die Leitung des Wettkampfes zu übernehmen.
   Xen.An.4,8,25

   185
   τοσούτῳ μὲν δεινότερον προδοσία πολέμου, ὅσῳ χαλεπώτερον φυλάξασθαι τὸ ἀφανὲς τοῦ φανεροῦ.
   So viel gefährlicher ist Verrat als Krieg, wie viel schwieriger es ist, sich vor Unsichtbarem zu hüten als vor Sichtbarem.
   Xen.Hell.2,3,29

   136
   τί γὰρ ἥδιον ἢ μηδένα ἀνθρώπων κολακεύειν μήτε Ἕλληνα μήτε βάρβαρον ἕνεκα μισθοῦ, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς ἱκανοὺς εἶναι τὰ ἐπιτήδεια πορίζεσθαι, καὶ ταῦτα ὅθενπερ κάλλιστον;
   Denn was ist erfreulicher, als keinem Menschen, weder einem Griechen noch einem Barbaren wegen eines Lohnes schmeicheln zu müssen, sondern selbst in der Lage zu sein, sich das Nötigste zu verschaffen, und zwar woher es am ehrenvollsten ist?
   Xen.Hell.5,1,17

   105
   ἔξεστι δ᾽ ὑμῖν, εἰ βούλεσθε, λαβόντας ὅπλα, οἷάπερ ἡμεῖς ἔχομεν, εἰς τὸν αὐτὸν ἡμῖν κίνδυνον ἐμβαίνειν, καὶ ἄν τι ἐκ τούτων καλὸν κἀγαθὸν γίγνηται, τῶν ὁμοίων ἡμῖν ἀξιοῦσθαι.
   Es ist euch, wenn ihr wollt, möglich, mit Waffen, wie wir sie haben, euch der gleichen Gefahr auszusetzen wie wir, und, wenn etwas Gutes und Ordentliches daraus erwächst, des gleichen Anteils gewürdigt zu werden.
   Xen.Kyr.2,1,15   247
   καίτοι ὅστις τούτοις φθονεῖ, οὓς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι, τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος ἀποσχέσθαι δοκεῖ πονηρίας;
   Wer die beneidet, die alle anderen nur bemitleiden, haltet ihr den nicht zu jeder Schlechtigkeit fähig?
   Lys.24,2

   98
   ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον, ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει σημανοῦντα, ὅ τι χρὴ ποιεῖν, οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς συσκευασαμένοις, ἃ εἶχον, καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν, ἕως Κύρῳ συμμείξειαν. ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι ἦλθε Προκλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λάκωνος, καὶ Γλοῦς ὁ Ταμώ. οὗτοι ἔλεγον, ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν.
   Mit Tagesanbruch kamen die Feldherrn zusammen und wunderten sich, dass Kyros weder einen anderen schicke, damit er anzeige, was zu tun sei, noch selbst erscheine. Sie beschlossen also zusammenzupacken, was sie noch besaßen, sich zu bewaffnen und vorzurücken, bis mit Kyros zusammenträfen. Als sie schon beim Aufbruch waren, kamen zugleich mit Sonnenaufgang Prokles, der Herr über Teuthranien, der von dem Spartaner Damaratos abstammte, und Glus, der Sohn des Tamos. Dieses sagten, dass Kyros tot sei.
   Xen.An.2,1,2

   124
   ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα εἶναι, ὅστις ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ βλάβης αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν βούλεται πονεῖν ὥστε πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκινδύνως αἱρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν.
   Das scheint mir die Handlungsweise eines leidenschaftlichen Kriegsmannes zu sein, der es vorzieht, Krieg zu führen, obwohl es ihm möglich wäre, ohne Schande und Schaden in Frieden zu leben, der für den Krieg Strapazen auf sich nehmen will, obwohl es ihm möglich wäre, ein leichtes Leben zu führen, der es vorzieht, sein Vermögen im Krieg zu mindern, obwohl es ihm möglich wäre, es gefahrlos zu bewahren.
   Xen.An.2,6,6


  2. adverbialer Nebensinn
   1. kausal
    324
    Οἰδίπους δὲ τὰς ὄψεις τυφλώσας ἐκ Θηβῶν ἠλαύνετο, ἀρὰς τοῖς παισὶ θέμενος, οἳ τῆς πόλεως αὐτὸν ἐκβαλλόμενον θεωροῦντες οὐκ ἐπήμυναν.
    Oidipus blendete sich die Augen, verließ Theben und belegte seine Söhne noch mit einem Fluch, weil sie ihm nicht beigestanden hatten, als sie sahen, dass er die Stadt verlassen musste.
    Apollod.3,5,9,1


   2. final
    39
    ὁ υἱὸς καὶ πάλαι μοι πράγματα παρέχει, ἀξιῶν ἐπιμεληθῆναί με ἑαυτοῦ καὶ χρήματα τελέσαι τινὶ τῶν σοφιστῶν, ὅστις αὐτὸν σοφὸν ποιήσει.
    Mein Sohn setzt mir schon lange zu und verlangt, dass ich mich um ihn kümmere und einem Sophisten Geld bezahle, der ihn weise machen soll.
    Plat.Theag.121c

    189
    μετὰ δὲ τὰ πιστὰ εὐθὺς οἱ Μάκρωνες τὰ δένδρα συνεξέκοπτον τήν τε ὁδὸν ὡδοποίουν ὡς διαβιβάσοντες καὶ ἀγορὰν, οἵαν ἐδύναντο, παρεῖχον, καὶ παρήγαγον ἐν τρισὶν ἡμέραις, ἕως ἐπὶ τὰ Κόλχων ὅρια κατέστησαν τοὺς Ἕλληνας.
    Sofort nach dem Abschluss des Vertrages mischten sich die Makronen mitten unter die Griechen und fällten mit ihnen so die (nötigen) Bäume und legten den Weg an, um sie hinüberzubringen; sie richteten, so gut sie konnten, einen Markt ein und führten die Griechen während drei Tagen, bis sie sie zu der Grenze der Kolcher gebracht hatten.
    Xen.An.4,8,8


   3. konsekutiv
    37
    Οὐδεὶς γὰρ οὕτω ἀνόητός ἐστι, ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται.
    Keiner ist so töricht, dass er den Krieg dem Freiden vorzieht.
    Herod.1,87

    35
    ἥξετε ἐπὶ τὸν Ἅλυν, οὐ μεῖον δυοῖν σταδίοιν, ὃν οὐκ ἂν δύναισθε ἄνευ πλοίων διαβῆναι.
    Ihr werdet zu dem Fluss Halys gelangen, nicht weniger als zwei Stadien breit, so dass ihr ihn nicht ohne Schiffe überqueren könnt.
    Xen.An.5,6,9    253
    παῖδες δέ μοι οὔπω εἰσίν, οἵ με θεραπεύσουσι.
    Kinder, die mich verpflegen könnten, habe ich noch nicht.
    Lys.24,6

    281
    ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι, οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξονται, ὥστε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν.
    Jedenfalls habe ich, wenn du nach Thessalien gehen willst, dort Gastfreunde, die große Stücke auf dich halten und dir dafür Sicherheit geben, dass dir kein Mensch in Thessalien etwas zuleide tun wird.
    Plat.Krit.45c

    218
    ἐκ ταύτης τῆς χώρας ὁ ἄρχων τοῖς Ἕλλησιν ἡγεμόνα πέμπει, ὅπως διὰ τῆς ἑαυτῶν πολεμίας χώρας ἄγοι αὐτούς. ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖνος λέγει ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον ὅθεν ὄψονται θάλατταν· εἰ δὲ μή, τεθνάναι ἐπηγγείλατο.
    Der Herrscher schickte aus diesem Land den Griechen einen Führer, damit er sie durch die ihnen feindlichen Länder führe. Als jener kam, sagte er, er werde sie innerhalb von fünf Tagen an einen Platz führen, von dem aus sie das Meer sehen könnten. Andernfalls, kündigte er an, wolle er tot sein.
    Xen.An.4,7,19f.


   4. konditional
    44
    Μενέξενος δ᾽ ἠξίωσε τὴν αὐτὴν Πασίωνι ψευδομένῳ γίγνεσθαι ζημίαν, ἧσπερ ἂν αὐτὸς ἐτύγχανεν, εἴ τι τούτων ἐφαίνετο ποιήσας.
    Menexenos forderte, dass Pasion, wenn er lüge, dieselbe Strafe treffe, die ihn selbst träfe, wenn er nachweislich etwas davon tun würde.
    Isokr.17,21

    103
    προσήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιμωρίᾳ ὄντι, ὑπ᾽ ἄλλου ὀρθῶς τιμωρουμένῳ, ἢ βελτίονι γίγνεσθαι καὶ ὀνίνασθαι ἢ παραδείγματι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι, ἵνα ἄλλοι ὁρῶντες πάσχοντα, ἃ ἂν πάσχῃ, φοβούμενοι βελτίους γίγνωνται.
    Jedem, der bestraft wird, kommt es, wenn er von einem anderen in rechter Weise bestraft wird, zu, besser zu werden und Nutzen davonzutragen oder den anderen zum Beispiel zu werden, damit andere ihn leiden sehen, was immer er leidet, und so aus Furcht besser werden.
    Plat.Gorg.525b

    266
    τῇ γάρ που ὑστεραίᾳ δεῖ με ἀποθνῄσκειν ἢ ᾗ ἂν ἔλθῃ τὸ πλοῖον.
    Ich soll ja doch den folgenden Tag, nachdem das Schiff angelangt ist, sterben?
    Plat.Krit.44a

    275
    οἱ πολλοὶ ποιοῦσι τοῦτο, ὅτι ἂν τύχωσι.
    Die meisten Leute tun, was ihnen der Zufall gerade eingibt.
    Plat.Krit.44d

    290
    οἷς οὖν οὕτω δέδοκται καὶ οἷς μή, τούτοις οὐκ ἔστι κοινὴ βουλή, ἀλλὰ ἀνάγκη τούτους ἀλλήλων καταφρονεῖν ὁρῶντας ἀλλήλων τὰ βουλεύματα.
    Für diejenigen aber, die diese Meinung haben, und diejenigen, die sie nicht haben, ist keine gemeinsame Beratung möglich, sondern sie müssen einander notwendig verachten, wenn sie gegenseitig ihre Willensmeinungen ins Auge fassen.
    Plat.Krit.49d

    301
    δοκεῖ σοι οἷόν τε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ ἀνατετράφθαι, ἐν ᾗ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν ἰσχύωσιν;
    Meinst du, es sei möglich, dass ein Staat noch bestehe, und nicht schon gänzlich zerrüttet sei, in dem die gerichtlichen Entscheidungen keine Kraft haben?
    Plat.Krit.50b

    304
    ἆρ' ἐξ ἴσου οἴει εἶναι σοὶ τὸ δίκαιον καὶ ἡμῖν, καὶ ἅττ' ἂν ἡμεῖς σε ἐπιχειρῶμεν ποιεῖν, καὶ σοὶ ταῦτα ἀντιποιεῖν οἴει δίκαιον εἶναι;
    Meinst du wohl, es bestehe gleiches Recht zwischen dir und uns, und meinst wohl, das, was wir etwa dir zu tun beabsichtigen, dürftest du von Rechts wegen uns wiedertun?
    Plat.Krit.50e

    306
    οὐχὶ ὑπεικτέον οὐδὲ ἀναχωρητέον οὐδὲ λειπτέον τὴν τάξιν, ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν δικαστηρίῳ καὶ πανταχοῦ ποιητέον, ἃ ἂν κελεύῃ ἡ πόλις καὶ ἡ πατρίς.
    Man darf nicht weichen noch sich zurückziehen noch seinen Posten verlassen, sondern, muss sowohl im Krieg als vor dem Gericht und überall so handeln, wie es der Staat und das Vaterland fordert.
    Plat.Krit.51b

    308
    οὐδεὶς τῶν νόμων ἐμποδών ἐστιν οὐδ' ἀπαγορεύει, ἐάντε τις βούληται ὑμῶν εἰς ἀποικίαν ἰέναι ἐάντε μετοικεῖν ἄλλοσέ ποι ἐλθών, μὴ ἰέναι ἐκεῖσε, ὅποι ἂν βούληται, ἔχοντα τὰ αὑτοῦ.
    Kein Gesetz legt ein Hindernis in den Weg, noch spricht es ein Verbot aus, wenn jemand von euch in eine Pflanzstadt gehen oder anderswohin ziehen und sich dort niederlassen will, mit seinem Eigentum dahin zu gehen, wohin er will.
    Plat.Krit.51d

    36
    Ἱπποκράτης παρ᾽ ἐμὲ ἀφικόμενος οὐ πείσεται, ἅπερ ἂν ἔπαθεν ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος τῶν σοφιστῶν.
    Wenn Hippokrates zu mir kommt, wird es ihm nicht ergehen, wie es ihm bei einem anderen Sophisten ergangen wäre.
    Plat.Prot.318d


   5. iterativ der Vergangenheit
  3. Besonderheiten
   1. Ausfall des demonstrativen Beszugspronomens
    255
    μὴ τοίνυν, ἐπειδή γε ἔστιν, ὦ βουλή, σῶσαί με δικαίως, ἀπολέσητε ἀδίκως· μηδὲ ἃ νεωτέρῳ καὶ μᾶλλον ἐρρωμένῳ ὄντι ἔδοτε, πρεσβύτερον καὶ ἀσθενέστερον γιγνόμενον ἀφέλησθε.
    Stürzt mich also, ihr Ratsherren, nicht zu Unrecht ins Elend, da es euch möglich ist, mich, wie es recht und billig ist, zu retten. Entzieht mir nicht, was ihr mir schon als jüngerem und noch rüstigerem Mann zugebilligt habt, jetzt im vorgerückteren und hilfloseren Alter!
    Lys.24,7

    263
    οὔτοι δὴ ἀφῖκται (τὸ πλοῖον), ἀλλὰ δοκεῖν μέν μοι ἥξει τήμερον, ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό.
    Angekommen ist es (das Schiff) zwar noch nicht, aber ich glaube, dass es heute kommen wird, nach dem, was einige erzählen, die von Sunion gekommen sind und es dort verlassen haben.
    Plat.Krit.43d

    307
    Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες, εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν, ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς.
    Überlege also, Sokrates, ob wir nicht Folgendes wahrheitsgemäß dafür sagen können, dass du mit dem, was du jetzt beabsichtigst, nichts Gerechtes an uns zu vollbringen beabsichtigst.
    Plat.Krit.51c

    240
    πολλοῦ γὰρ ποιοῦμαι ἀκηκοέναι, ἃ ἀκήκοα Πρωταγόρου.
    Es bedeutet mir nämlich viel, gehört zu haben, was ich von Protagoras gehört habe.
    Plat.Prot.328d

    182
    οἱ μέλλοντες ἡμῖν ἡγεῖσθαι τῷ ὄντι πολέμιοί εἰσιν, οἷσπερ καὶ ἡμᾶς ἀνάγκη.
    Diejenigen, die uns den Weg zeigen (für uns Führer sein) sollen, sind in Wahrheit deren Feinde, denen auch wir Feinde sein müssen.
    Xen.An.5,4,20

    170
    οἱ δὲ Ἀθηναῖοι κοινωνεῖν γε τοῖς Θηβαίοις ὧν ἔπραττον οὐκέτι ἤθελον.
    Die Athener wollten nicht mehr mit den Thebanern gemeinsame Sache machen (an dem mit den Thebanern teilhaben, was sie taten).
    Xen.Hell.6,3,1


   2. Kasusattraktion
    300
    ἐμμένομεν οἷς ὡμολογήσαμεν δικαίοις οὖσιν ἢ οὔ;
    Bleiben wir dem getreu, worüber wir übereingekommen sind, dass es gerecht sei, oder nicht?
    Plat.Krit.50a


   3. Assimilation des Bezugsworts
   4. relativer Satzanschluss
   5. relativische Verschränkung
    322
    Διόνυσον δὲ Ζεὺς εἰς ἔριφον ἀλλάξας τὸν Ἥρας θυμὸν ἔκλεψε, καὶ λαβὼν αὐτὸν Ἑρμῆς πρὸς νύμφας ἐκόμισεν ἐν Νύσῃ κατοικούσας τῆς Ἀσίας, ἃς ὕστερον Ζεὺς καταστερίσας ὠνόμασεν Ὑάδας.
    Den Dionysos verwandelte Zeus in einen jungen Ziegenbock und entzog ihn so der Rachsucht Heras. Hermes nahm und brachte ihn zu Nymphen, die in Nysa in Asien wohnten. Zeus versetzte sie später unter die Sterne und nannte sie Hyaden.
    Apollod.3,4,3,7

    254
    πρόσοδος δέ μοι οὐκ ἔστιν ἄλλη πλὴν ταύτης, ἣν ἂν ἀφέλησθέ με, κινδυνεύσαιμ᾽ ἂν ὑπὸ τῇ δυσχερεστάτῃ γενέσθαι τύχῃ.
    Andere Einkünfte als diese habe ich nicht, und wenn ihr mir diese entzieht, laufe ich Gefahr, einem höchst traurigen Los zu verfallen.
    Lys.24,6

    262
    ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ Δήλου, οὗ δεῖ ἀφικομένου τεθνάναι με;
    Ist vielleicht das Schiff von Delos angekommen, nach dessen Ankunft ich sterben soll?
    Plat.Krit.43d

    292
    πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς ὑεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσῃ καταλιπών.
    Außerdem aber wirst du, wie es wenigstens mir vorkommt, auch an deinen eigenen Söhnen zum Verräter, die du versorgen und erziehen könntest, während du sie durch deinen Hingang im Stich lässt.
    Plat.Krit.45c

    299
    ἀπιόντες ἐνθένδε ἡμεῖς μὴ πείσαντες τὴν πόλιν πότερον κακῶς τινας ποιοῦμεν, καὶ ταῦτα, οὓς ἥκιστα δεῖ, ἢ οὔ;
    Wenn wir ohne Zustimmung des Staates von hier weggehen, handeln wir da schlecht oder nicht gegen irgendwelche Leute, und zwar gerade gegen solche, die es am wenigsten verdienen, oder nicht?
    Plat.Krit.50a

    107
    τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι, οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι.
    Es strafen und züchtigen sowohl die übrigen Menschen alle, von denen sie glauben, dass sie Unrecht tun, besonders aber die Athener.
    Plat.Prot.324c

    140
    πρὸς τοῦτον μόνον ἀνθρώπων, ὃ οὐκ ἄν τις οἴοιτο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖναι, τὸ αἰσχύνεσθαι ὁντινοῦν· ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύνομαι.
    Nur bei diesem Menschen habe ich erlebt, wovon wohl keiner glaubt, dass es in mir ist: dass ich mich vor jemandem schäme; vor diesem allein schäme ich mich.
    Plat.Symp.216b

    106
    ἐκ δὲ τούτου κατασκευάσας ὁ Κῦρος τὸ φρούριον καὶ φύλαξιν ἱκανοῖς καὶ τοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσι καὶ ἄρχοντ᾽ αὐτῶν καταλιπὼν Μῆδον, ὃν ᾤετο Κυαξάρῃ ἂν μάλιστα χαρίσασθαι, ἀπῄει συλλαβὼν τὸ στράτευμα.
    Daraufhin stattete Kyros die Festung mit ausreichender Bewachung und mit allen notwendigen Lebensmitteln aus; als Kommandanten ließ er einen Meder zurück, von dem er glaubte, dass er Kyaxares besonders ergeben sei; dann zog er mit seinem Heer ab.
    Xen.Kyr.3,3,1


 4. Besonderheiten
  1. Prolepsis
   100
   οἶδε μὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν θάνατον οὐδ᾽ εἰ τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον ὂν τῶν ἀγαθῶν, δεδίασι δ᾽ ὡς εὖ εἰδότες, ὅτι μέγιστον τῶν κακῶν ἐστι.
   Keiner weiß, ob der Tod für den Menschen nicht sogar das größte aller Güter ist, fürchten ihn aber (alle), als ob sie genau wüssten, dass er das größte Übel sei.
   Plat.Apol.29a


 

Sententiae excerptae:
1860
Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
Petron.88,6

14
adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
Ov.Pont.2,9,47

1276
Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
Sen.epist.84,1

1340
Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
Sen.dial.12,18,8

1829
An audirem sententias, cum fame morerer?
Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
Petron.10,1

1354
Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
Sen.epist.95,13 (Ariston)

1357
Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
Sen.epist.84,5

25
artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
Ov.Pont.1,6,7

26
asinus ad lyram
Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
Gell.3,16

1149
Facile transitur ad plures.
Leicht tritt man zur Mehrheit über.
Sen.epist.7,6

1916
Generosior spiritus vanitatem non amat.
Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
Petron.118,3

1871
Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
Petron.99,3

1600
Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
Sen.epist.95,58

1915
Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
Petron.118,3

1156
Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
Sen.epist.7,9

1825
Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
Petron.4,4

1565
Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
Sen.epist.106,12.

1211
Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6

1367
Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
Sen.dial.5,41,2


Literatur:
6 Fund(e)
3614
Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
booklooker

775
Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
booklooker

978
Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
booklooker

4170
Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
booklooker

3615
Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
booklooker

2630
Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986
booklooker

[ Homepage | Inhalt | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen| Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik |Bibliographie | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom © 2000 - 2019bottom © 2000 - 2019 - /GrGr/s160_173.php - Letzte Aktualisierung: 25.06.2019 - 18:37