Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.

Beispielsätze zur griechischen Grammatik
(Stilübungen)

Der Nebensatz

Inhalt

 

 1. Subjekts- und Objektssätze
  1. Abhängige Aussage
   227
   δεόμεθ᾽ οὖν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαι τῶν λεγομένων, ἐνθυμηθέντας, ὅτι πάντων ἂν ἡμῖν ἀλογώτατον εἴη συμβεβηκός, εἰ τοῖς μὲν ἅπαντα τὸν χρόνον δυσμενῶς πρὸς τὴν πόλιν ὑμῶν διακειμένοις αἴτιοι γεγένησθε τῆς ἐλευθερίας, ἡμεῖς δὲ μηδ᾽ ἱκετεύοντες ὑμᾶς τῶν αὐτῶν τοῖς ἐχθίστοις τύχοιμεν.
   Wir bitten euch nun, ihr Herren Athener, unseren Worten mit Wohlwollen zuzuhören, indem ihr bedenkt, dass uns wohl das Allerwidersinnigste widerfahren würde, wenn ihr zwar für diejenigen, die die ganze Zeit über euerer Stadt feindlich gegenüberstanden, zum Urheber ihrer Freiheit geworden wäret, wir aber, obwohl wir euch darum bitten, nicht einmal dasselbe erlangten wie euere ärgsten Feinde.
   Isokr.14,6

   100
   οἶδε μὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν θάνατον οὐδ᾽ εἰ τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον ὂν τῶν ἀγαθῶν, δεδίασι δ᾽ ὡς εὖ εἰδότες, ὅτι μέγιστον τῶν κακῶν ἐστι.
   Keiner weiß, ob der Tod für den Menschen nicht sogar das größte aller Güter ist, fürchten ihn aber (alle), als ob sie genau wüssten, dass er das größte Übel sei.
   Plat.Apol.29a

   271
   οὐ γὰρ πείσονται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε ἡμῶν προθυμουμένων.
   Das werden die Leute nämlich nicht glauben, dass du, ungeachtet der Mühe, die wir uns gegeben haben, selbst nicht habest von hier weggehen wollen.
   Plat.Krit.44c

   307
   Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες, εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν, ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς.
   Überlege also, Sokrates, ob wir nicht Folgendes wahrheitsgemäß dafür sagen können, dass du mit dem, was du jetzt beabsichtigst, nichts Gerechtes an uns zu vollbringen beabsichtigst.
   Plat.Krit.51c

   126
   ἀλλὰ λέγω δήπου ἀεί, ὅτι ἐγὼ τυγχάνω ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν ἐπιστάμενος πλήν γε σμικροῦ τινος μαθήματος.
   Ich behaupte ja immer, dass ich nun einmal, außer einem ganz kleinen Wissen, sozusagen nichts weiß.
   Plat.Theag.128b

   132
   Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε | κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.
   Fremdling, melde daheim Lakedaimons Volk, dass hier wir | Liegen, indem wir getreu ihren Gesetzen gehorcht.
   Simon.22bP/92D

   99
   Περικλῆς δὲ λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν ᾤχετο κατὰ τάχος ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων ὅτι Φοίνισσαι νῆες ἐπ᾽ αὐτοὺς πλέουσιν.
   Perikles fuhr mit sechzig von den Schiffen, die vor Anker lagen, schnell in Richtung Kaunos und Karien, nachdem man gemeldet hatte, das phönikische Schiffe gegen sie heransegelten.
   Thuk.1,116,3

   98
   ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον, ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει σημανοῦντα, ὅ τι χρὴ ποιεῖν, οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς συσκευασαμένοις, ἃ εἶχον, καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν, ἕως Κύρῳ συμμείξειαν. ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι ἦλθε Προκλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λάκωνος, καὶ Γλοῦς ὁ Ταμώ. οὗτοι ἔλεγον, ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν.
   Mit Tagesanbruch kamen die Feldherrn zusammen und wunderten sich, dass Kyros weder einen anderen schicke, damit er anzeige, was zu tun sei, noch selbst erscheine. Sie beschlossen also zusammenzupacken, was sie noch besaßen, sich zu bewaffnen und vorzurücken, bis mit Kyros zusammenträfen. Als sie schon beim Aufbruch waren, kamen zugleich mit Sonnenaufgang Prokles, der Herr über Teuthranien, der von dem Spartaner Damaratos abstammte, und Glus, der Sohn des Tamos. Dieses sagten, dass Kyros tot sei.
   Xen.An.2,1,2

   116
   Κλέαρχος δὲ ἀπεκρίνατο· ἐγὼ δ᾽ ἐννοῶ, ὅτι, εἰ νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς ποιεῖν.
   Klearchos antwortete: Ich bedenke, dass wir, wenn wir jetzt abziehen, den Eindruck erwecken, zum Krieg abzuziehen und gegen den Vertrag zu verstoßen.
   Xen.An.2,4,5

   123
   Κλέαρχος ὁρᾶν μὲν στυγνὸς ἦν, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν, ὡς πειστέον εἴη Κλεάρχῳ.
   Klearchos war finster anzuschauen und fähig, seinen Leuten das Bewusstsein zu wecken, dass man einem Klearchos gehorchen müsse.
   Xen.An.2,6,9
  2. Abhängige Frage
   247
   καίτοι ὅστις τούτοις φθονεῖ, οὓς οἱ ἄλλοι ἐλεοῦσι, τίνος ἂν ὑμῖν ὁ τοιοῦτος ἀποσχέσθαι δοκεῖ πονηρίας;
   Wer die beneidet, die alle anderen nur bemitleiden, haltet ihr den nicht zu jeder Schlechtigkeit fähig?
   Lys.24,2

   315
   ἴσως ἂν ἡδέως σου ἀκούοιεν, ὡς γελοίως ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπεδίδρασκες σκευήν τέ τινα περιθέμενος καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ μεταλλάξας·
   Ohne Zweifel dürften sie (Kritons Gastfreunde) mit Vergnügen von dir hören, in welch lächerlichem Aufzug du aus deinem Kerker ausgebrochen bist, in irgendeiner Verkleidung und nach deiner ganzen äußeren Gestalt verwandelt.
   Plat.Krit.53d

   210
   μέθης μὲν δὴ εἴπομεν ὅτι ἀφεκτέον αὐτοῖς· παντὶ γάρ που μᾶλλον ἐγχωρεῖ ἢ φύλακι μεθυσθέντι μὴ εἰδέναι, ὅπου γῆς ἐστιν.
   Sie müssen sich, wie gesagt, der Trunkenheit enthalten; denn jeder (andere) darf eher als ein Wächter betrunken sein und nicht wissen, wo in der Welt er ist.
   Plat.Pol.403e

   221
   ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, ταῦτα λέξω.
   Ich will sagen, wie vieler und wie schöner Hoffnungen ich mich wohl selbst berauben würde, wenn ich versuchte, dir ein Übel zuzufügen.
   Xen.An.2,5,10

   229
   καὶ τὸ μὲν πρῶτον θαῦμα ἦν, τί εἴη τὸ γεγενημένον, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν καταλελειμμένων ἐπυνθάνοντο, ὅτι οἱ μὲν Θρᾷκες ἀφ᾽ ἑσπέρας ᾤχοντο ἀπιόντες, καὶ τοὺς Ἕλληνας δ᾽ ἔφασαν οἴχεσθαι· ὅποι δέ, οὐκ εἰδέναι.
   Zuerst gab es ein Staunen darüber, was vorgefallen sei. Dann aber erfuhren sie auch von denen, die zurückgeblieben waren, dass die Thraker seit dem Abend eilig abgezogen seien; am Morgen aber, sagten sie, seien auch die Griechen abgezogen; wohin, wüssten sie allerdings nicht.
   Xen.An.6,3,23

   146
   ἄνδρες, ἀναμιμνῄσκεσθε, ὅσας δὴ μάχας σὺν τοῖς θεοῖς ὁμόσε ἰόντες νενικήκατε καὶ οἷα πάσχουσιν οἱ πολεμίους φεύγοντες, καὶ τοῦτο ἐννοήσατε, ὅτι ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς Ἑλλάδος ἐσμέν.
   Männer, denkt daran, in wie vielen Kämpfen ihr mit Hilfe der Götter durch mutiges Herangehen gesiegt habt, und was die erleiden, die vor den Feinden fliehen; bedenkt auch (dies), dass wir vor den Toren Griechenlands stehen.
   Xen.An.6,5,23

   167
   Ξενοφῶν δὲ κατέμαθεν, ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα εἴη τῷ Σεύθῃ πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων, ὅπως οἱ μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο ἐν τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν, οἱ δὲ προσιόντες μὴ λανθάνοιεν, ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν:
   Xenophon erkannte, dass die Feuer deswegen von Seuthes vor den Nachtwachen angezündet worden waren, damit einerseits die Wachen, die im Dunkeln waren, nicht gesehen würden, weder wie viele noch wo sie waren, andererseits die Heranrückenden nicht verborgen blieben, sondern durch das Licht erkennbar seien.
   Xen.An.7,2,18

   85
   ἐγώ πολλοὺς μὲν οἶμαι εἶναι ἀνθρώπους, οἳ ἀποθνῄσκουσι πρότερον πρὶν δῆλοι γενέσθαι οἷοι ἦσαν.
   Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sterben, bevor von ihnen deutlich werden konnte, wie sie waren.
   Xen.Kyr.5,2,9   283
   κἂν φαινώμεθα ἄδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ οὐ δέῃ ὑπολογίζεσθαι οὔτ᾽ εἰ ἀποθνῄσκειν δεῖ οὔτε ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν πρὸ τοῦ ἀδικεῖν.
   Wenn es sich nun zeigen würde, dass wir damit etwas Ungerechtes tun, so dürften wir nicht in Erwägung ziehen, ob wir sterben, noch, ob wir sonst irgendetwas erleiden müssen.
   Plat.Krit.48d

   307
   Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρατες, εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληθῆ λέγομεν, ὅτι οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν, ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς.
   Überlege also, Sokrates, ob wir nicht Folgendes wahrheitsgemäß dafür sagen können, dass du mit dem, was du jetzt beabsichtigst, nichts Gerechtes an uns zu vollbringen beabsichtigst.
   Plat.Krit.51c


 2. Adverbialsätze:
  1. Temporalsatz

   75
   ἐξ οὗ φίλος εἶναι προσποιεῖται, ἐκ τούτου πλεῖσθ᾽ ὑμᾶς ἐξηπάτηκεν.
   Seit er euer Freund zu sein vorgibt, hat er euch am meisten getäuscht.
   Dem.23,193

   74
   λέγεται δὲ πεντηκοστῷ ἔτει ῥυῆναι τοῦτο μετὰ τὸ πρότερον ῥεῦμα, τὸ δὲ ξύμπαν τρὶς γεγενῆσθαι τὸ ῥεῦμα, ἀφ᾽ οὗ Σικελία ὑπὸ Ἑλλήνων οἰκεῖται.
   Dieser Ausbruch des Ätna soll im fünfzigsten Jahr nach dem früheren erfolgt sein, insgesamt aber habe es drei Ausbrüche gegeben, seit Sizilien von Griechen bewohnt wird.
   Thuk.3,116,2

   70
   ὁ δὲ Βρασίδας εὐθὺς ὡς εἶδε κινουμένους τοὺς Ἀθηναίους, καταβὰς καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ Κερδυλίου ἐσέρχεται ἐς τὴν Ἀμφίπολιν.
   Sofort als Brasidas sieht, dass sich die Athener bewegen, steigt er auch seinerseits von Kerdylion herab und betritt Amphipolis.
   Thuk.5,8,1

   69
   οἱ δὲ Ἐγεσταῖοι τοιόνδε τι ἐξετεχνήσαντο τότε, ὅτε οἱ πρέσβεις τῶν Ἀθηναίων ἦλθον αὐτοῖς ἐς τὴν κατασκοπὴν τῶν χρημάτων.
   Die Egestaier, hatten damals, als die Gesandten der Athener zur Begutachtung ihrer Verhältnisse zu ihnen kamen, folgenden Kunstgriff angewendet.
   Thuk.6,46,3

   71
   ἐν ᾧ δὲ τὸ μὲν ἄλλο στράτευμα παρῄει, οἱ δὲ ταῦτα διελέγοντο, πάντες οἱ ἐκ τούτου τοῦ τόπου συνερρύησαν, ἔνθ' ἵσταντο οἱ πολέμιοι.
   Während das übrige Heer vorbeizog und sie aber dies beredeten, strömten die Männer aus dieser Gegend dort zusammen, wo die Feinde waren.
   Xen.An.4,2,19

   189
   μετὰ δὲ τὰ πιστὰ εὐθὺς οἱ Μάκρωνες τὰ δένδρα συνεξέκοπτον τήν τε ὁδὸν ὡδοποίουν ὡς διαβιβάσοντες καὶ ἀγορὰν, οἵαν ἐδύναντο, παρεῖχον, καὶ παρήγαγον ἐν τρισὶν ἡμέραις, ἕως ἐπὶ τὰ Κόλχων ὅρια κατέστησαν τοὺς Ἕλληνας.
   Sofort nach dem Abschluss des Vertrages mischten sich die Makronen mitten unter die Griechen und fällten mit ihnen so die (nötigen) Bäume und legten den Weg an, um sie hinüberzubringen; sie richteten, so gut sie konnten, einen Markt ein und führten die Griechen während drei Tagen, bis sie sie zu der Grenze der Kolcher gebracht hatten.
   Xen.An.4,8,8

   244
   ἐξ ὅτουπερ ἐγενόμην κατεψηφισμένος ἦν μου ὑπὸ τῆς φύσεως ὁ θάνατος.
   Seit ich geboren bin, war ich von der Natur zum Tode verurteilt.
   Xen.Apol.27

   73
   οἱ δὲ τριάκοντα ᾑρέθησαν, ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη καὶ τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ καθῃρέθη
   Die dreißig Tyrannen wurden gewählt, sobald die Langen Mauern und die um den Peiraieus niedergerissen waren.
   Xen.Hell.2,3,11

   72
   ὁ δ᾽ ὡς ἅπαξ ἐτρέψατο, οὐκ ἀνῆκεν ἐνενήκοντα στάδια διώκων καὶ ἀποκτιννύς, ἕως πρὸς αὐτὸ κατεδίωξε τῶν Ὀλυνθίων τὸ τεῖχος.
   Sobald er sie zur Flucht gezwungen hatte, verfolgte er sie ununterbrochen über 90 Stadien und machte sie nieder, bis er sie unmittelbar zur Mauer der Olynthier gejagt hatte.
   Xen.Hell.5,3,2   151
   τοὺς ὑεῖς μου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασθε, ὦ ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες, ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου του πρότερον ἐπιμελεῖσθαι ἢ ἀρετῆς.
   An meinen Söhnen, wenn sie erwachsen sind, nehmt eure Rache, ihr Männer, und quält sie ebenso, wie ich euch gequält habe, wenn euch scheint, dass sie sich um Reichtum oder um sonst irgend etwas eher bemühen als um die Tugend!
   Plat.Apol.41e

   78
   Κῦρος δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς Ἕλληνας εἰς Ἰωνίαν πάλιν.
   Kyros versprach jedem Mann fünf Minen Silber zu geben, sobald sie nach Babylon gekommen seien, und den vollen Sold, bis er die Griechen wieder nach Ionien zurückgebracht habe.
   Xen.An.1,4,13

   79
   ὑμεῖς δὲ εἴπερ πλεῖν βούλεσθε, περιμένετε ἔστ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλθω· ἥξω δὲ ταχέως.
   Wenn ihr aber wirklich abfahren wollt, wartet, bis ich komme; ich werde bald da sein.
   Xen.An.5,1,4

   77
   νῦν οὖν ἄπιτε· ὅταν δ᾽ ἐγὼ κελεύσω, πάρεστε πρὸς τὴν κρίσιν
   Geht jetzt weg! Seid aber zum Urteil da, sobald ich es befehle!
   Xen.An.6,6,26

   108
   τὸ μὲν ἐν ταῖς εὐπραξίαις πιστοὺς φαίνεσθαι οὐδὲν θαυμαστόν· ὅταν δέ τινες ἐν συμφοραῖς γενομένων φίλων βέβαιοι φανῶσι, τοῦτ᾽ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον μνημονεύεται.
   Dass man sich in glücklichen Umständen treu zeigt, ist nicht verwunderlich. Wenn sich aber manche gegenüber Freunden zuverlässig zeigen, die ins Unglück geraten sind, wird bis in alle Ewigkeit erwähnt.
   Xen.Hell.4,8,4

   176
   ἆρά γε, ἐνδεέστεροί τι ἡμῶν διὰ τοῦτο φαίνονται εἶναι οἱ ἑταῖροι ὅτι οὐ πεπαίδευνται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμῖν, ἢ οὐδὲν ἄρα διοίσειν ἡμῶν οὔτ᾽ ἐν ταῖς συνουσίαις οὔτε ὅταν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους δέῃ;
   Scheinen unsere Kameraden deswegen irgendwie uns nachzustehen, weil sie nicht auf dieselbe Art erzogen sind wie wir, oder sich in nichts von uns zu unterscheiden, weder im privaten Umgang noch wenn es nötig ist, gegen die Feinde zu kämpfen?
   Xen.Kyr.2,2,1

   81
   οἱ Χαλδαῖοι πολεμικώτατοι λέγονται τῶν περὶ ἐκείνην τὴν χώραν εἶναι· καὶ μισθοῦ στρατεύονται, ὁπόταν τις αὐτῶν δέηται, διὰ τὸ πολεμικοί τε καὶ πένητες εἶναι.
   Die Chaldaier sollen in jener Gegend am kriegerischsten sein und ziehen gegen Sold in den Krieg, wenn einer sie anfordert, weil sie sehr kriegerisch und arm sind.
   Xen.Kyr.3,2,7

   80
   αἱ σύες ἐπειδὰν ὀφθῶσι, φεύγουσι, κἂν πολλαὶ ὦσι, σὺν τοῖς τέκνοις· ἐπειδὰν δέ τις αὐτῶν θηρᾷ τι τῶν τέκνων, οὐκέτι φεύγει οὐδ᾽ ἢν μία τύχῃ οὖσα, ἀλλ᾽ ἵεται ἐπὶ τὸν λαμβάνειν πειρώμενον.
   Die Wildschweine fliehen, wenn sie entdeckt werden, auch wenn sie viele sind, mit ihren Jungen; wenn man aber auf eines ihrer Jungen Jagd macht, flieht die Sau, auch wenn sie zufällig nur eine ist, nicht mehr, sondern greift den, der es zu fangen sucht, an.
   Xen.Kyr.4,1,17

   76
   ἡνίκα δ᾽ ἄν τις ὑμᾶς ἀδικῇ, ἡμεῖς ὑπὲρ ὑμῶν μαχούμεθα.
   Wenn euch jemand Unrecht zufügt, werden wir für euch kämpfen.
   Xen.Kyr.4,4,11

   161
   ὅταν γε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τοῖς θεοῖς εὔχωνται πολυκαρπίαν, εἰκότως ἂν ὁ ὀψοφάγος πολυοψίαν εὔχοιτο.
   Wenn die anderen Menschen zu den Göttern um eine reiche Getreideernte beten, so dürfte der Esser von Zukost natürlich um reiche Zukost beten.
   Xen.Mem.3,14,3   86
   ὁ δὲ Βρασίδας ἐβουλεύετο ἐπιχειρεῖν αἰφνιδίως πρὶν ἀπελθεῖν τοὺς Ἀθηναίους.
   Brasidas plante unvorhergesehen anzugreifen, bevor die Athener abzogen.
   Thuk.5,8,4

   85
   ἐγώ πολλοὺς μὲν οἶμαι εἶναι ἀνθρώπους, οἳ ἀποθνῄσκουσι πρότερον πρὶν δῆλοι γενέσθαι οἷοι ἦσαν.
   Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sterben, bevor von ihnen deutlich werden konnte, wie sie waren.
   Xen.Kyr.5,2,9

   216
   λέγεται γὰρ Ἀλκιβιάδην, πρὶν εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι, Περικλεῖ ἐπιτρόπῳ μὲν ὄντι αὐτοῦ, προστάτῃ δὲ τῆς πόλεως, (τοιάδε) διαλεχθῆναι περὶ νόμων.
   Alkibiades soll sich nämlich, noch bevor er zwanzig Jahre alt war, mit Perikles, seinem Vormund und dem führenden Mann der Stadt, (folgendermaßen) über die Gesetze unterhalten haben.
   Xen.Mem.1,2,40   89
   κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστιν καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἷός τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων καὶ ὁ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ.
   Ein Dichter ist ja ein leichtes, beflügeltes und heiliges Ding, und nicht in der Lage zu dichten, bevor er gottbegeistert und von Sinnen ist, und der Verstand nicht mehr in ihm wohnt.
   Plat.Ion 534b

   90
   Κῦρος δὲ καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσθεν παύσεσθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε.
   Kyros forderte auch die Flüchtlinge auf, mit ihm zu ziehen, indem er ihnen versprach, wenn er erfolgreich durchgesetzt habe, was er mit seinem Feldzug bezwecke, keine Ruhe zu geben, bevor er sie nach Hause zurückgebracht habe.
   Xen.An.1,2,2

   87
   οἱ δὲ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρασκευάσασθαι.
   Die Feinde begannen den Krieg gegen uns offenbar nicht früher, als bis sie glaubten, dass ihre Vorbereitungen gut getroffen seien.
   Xen.An.3,1,16

   91
   ὁ δὲ μάντις παρήγγελλεν αὐτοῖς μὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι, πρὶν ἂν τῶν σφετέρων ἢ πέσοι τις ἢ τρωθείη.
   Der Seher forderte sie auf, nicht anzugreifen, bevor einer von ihnnen gefallen oder verwundet worden sei.
   Xen.Hell.2,4,18

   88
   ἀκούσας ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπε· νῦν τοι, ἔφη, ἐγώ σε οὐκέτι ἀφήσω, ὦ Σώκρατες, πρὶν ἄν μοι ἃ ὑπέσχησαι ἐναντίον τῶν φίλων τουτωνὶ ἀποδείξῃς.
   Als Kritobulos dies gehört hatte, sagte er: "Nun werde ich dich, Sokrates, gewiss nicht loslassen, bevor du mir aufgezeigt hast, was du vor diesen Freunden hier versprochen hast."
   Xen.Oik.3,1   193
   ἐνταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἦν καὶ παράδεισος μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους.
   Hier (in Kelainai) besaß Kyros einen Palast und ein großes Wildgehege, das voll war mit wilden Tieren, die er vom Pferd aus (zu Pferd) zu jagen pflegte, sooft er sich und die Pferde trainieren wollte.
   Xen.An.1,2,7

   83
   Κλέαρχος μὲν τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι· οἱ δ᾽ αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκείνου, ἐπεὶ ἄρξαιντο προϊέναι.
   Klearchos wollte seine Soldaten zu marschieren zwingen; die aber warfen jedesmal sowohl nach ihm als auch nach seinem Zugvieh, wenn sie weiterzuziehen begannen.
   Xen.An.1,3,1

   82
   ὕπαρχος δ᾽ ἦν (τῆς πρὸς ἑσπέραν Ἀρμενίας) Τιρίβαζος, ὁ καὶ βασιλεῖ φίλος γενόμενος, καὶ ὁπότε παρείη, οὐδεὶς ἄλλος βασιλέα ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνέβαλλεν.
   Statthalter (von Westarmenien) war Tiribazos, der auch mit dem Großkönig befreundet war; wenn er anwesend war, half kein anderer dem Großkönig auf das Pferd.
   Xen.An.4,4,4

   84
   οὗτοι ἐνέμενον ἐν τοῖς πολίσμασιν· ἐπεὶ δὲ παρέλθοιεν οἱ Ἕλληνες, εἵποντο ἀεὶ μαχούμενοι.
   Diese (die Chalyber) blieben in ihren Städtchen; sooft aber die Griechen vorbeizogen, folgten sie ihnen jedes Mal um zu kämpfen.
   Xen.An.4,7,17

   64
   ὁπότε μὲν συνδειπνοῖέν τινες, οὐδ᾽ ἐκάθιζε Γαδάτας, ἀλλ᾽ ἐπεμελεῖτο· ὁπότε δὲ αὐτοὶ εἶεν, καὶ συνεδείπνει· ἥδετο γὰρ τῷ Κύρῳ συνών.
   Sooft Gäste zu Tisch geladen waren, setzte sich Gadatas nicht, sondern kümmerte sich um alles; immer wenn sie aber für sich waren, speiste er mit; denn er war gern mit Kyros beisammen.
   Xen.Kyr.8,4,2


  2. Kausalsatz
   245
   οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί.
   Fast müsste ich, hoher Rat, dem Kläger noch dankbar dafür sein, dass er diesen Prozess gegen mich anhängig gemacht hat.
   Lys.24,1

   255
   μὴ τοίνυν, ἐπειδή γε ἔστιν, ὦ βουλή, σῶσαί με δικαίως, ἀπολέσητε ἀδίκως· μηδὲ ἃ νεωτέρῳ καὶ μᾶλλον ἐρρωμένῳ ὄντι ἔδοτε, πρεσβύτερον καὶ ἀσθενέστερον γιγνόμενον ἀφέλησθε.
   Stürzt mich also, ihr Ratsherren, nicht zu Unrecht ins Elend, da es euch möglich ist, mich, wie es recht und billig ist, zu retten. Entzieht mir nicht, was ihr mir schon als jüngerem und noch rüstigerem Mann zugebilligt habt, jetzt im vorgerückteren und hilfloseren Alter!
   Lys.24,7

   303
   Ὦ Σώκρατες, μὴ θαύμαζε τὰ λεγόμενα ἀλλ' ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ εἴωθας χρῆσθαι τῷ ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι.
   O Sokrates, wundere dich nicht über das, was wir sagen, sondern antworte, da du ja gewohnt bist, in Fragen und Antworten zu verhandeln!
   Plat.Krit.50c

   241
   ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι· ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον.
   Da der Großkönig am Graben das Heer des Kyros nicht am Durchzug hinderte, schien es Kyros und den anderen, er habe die Absicht zu kämpfen aufgegeben; so marschierte Kyros am folgenden Tag unachtsamer.
   Xen.An.1,7,19

   195
   ὑμᾶς δὲ βασιλεὺς τὰ ὅπλα ἀπαιτεῖ· αὑτοῦ γὰρ εἶναί φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου.
   Der Großkönig verlangt von euch die Übergabe der Waffen: Er behauptet nämlich, dass sie ihm gehören, da sie ja Kyros gehörten, seinem Diener.
   Xen.An.2,5,38

   238
   καὶ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀφικνεῖται Βίων καὶ Ναυσικλείδης χρήματα δώσοντες τῷ στρατεύματι, καὶ ξενοῦνται τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἵππον ὃν ἐν Λαμψάκῳ ἀπέδοτο πεντήκοντα δαρεικῶν, ὑποπτεύοντες αὐτὸν δι᾽ ἔνδειαν πεπρακέναι, ὅτι ἤκουον αὐτὸν ἥδεσθαι τῷ ἵππῳ, λυσάμενοι ἀπέδοσαν καὶ τὴν τιμὴν οὐκ ἤθελον ἀπολαβεῖν.
   An diesem Tag kamen Bion und Nausikleides, um für das Heer Geld zu geben. Sie wurden von Xenophon gastlich empfangen und gaben ihm das Pferd zurück, das er in Lampsakos für fünfzig Dareiken verkauft, sie aber eingelöst hatten, weil sie gehört hatten, dass er seine Freude an dem Pferd habe, und vermuteten, dass er es nur aus Mangel verkauft habe, ohne dass sie den Kaufpreis zurückhaben wollten.
   Xen.An.7,8,6

   176
   ἆρά γε, ἐνδεέστεροί τι ἡμῶν διὰ τοῦτο φαίνονται εἶναι οἱ ἑταῖροι ὅτι οὐ πεπαίδευνται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμῖν, ἢ οὐδὲν ἄρα διοίσειν ἡμῶν οὔτ᾽ ἐν ταῖς συνουσίαις οὔτε ὅταν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους δέῃ;
   Scheinen unsere Kameraden deswegen irgendwie uns nachzustehen, weil sie nicht auf dieselbe Art erzogen sind wie wir, oder sich in nichts von uns zu unterscheiden, weder im privaten Umgang noch wenn es nötig ist, gegen die Feinde zu kämpfen?
   Xen.Kyr.2,2,1


  3. Konsekutivsatz
   212
   Φίλιππος δ᾽ εἰς τοῦθ᾽ ὕβρεως ἐλήλυθεν ὥστ᾽ ἐπιστέλλειν Εὐβοεῦσιν ἤδη τοιαύτας ἐπιστολάς.
   Philippos hat sich in einen solchen Frevelsinn hineingesteigert, dass er den Euboiern bereits solche Briefe schickt.
   Dem.4,37

   197
   καὶ ἄλλος πού τις καὶ ὁ Μέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ ὁρᾶν, ἐμὲ δὲ οὕτως ὀξέως ἀτεχνῶς καὶ ῥᾳδίως κατεῖδεν, ὥστε ἀσεβείας ἐγράψατο.
   Sowohl mancher andere als auch dieser Meletos erweckt nicht einmal den Anschein, dich anzusehen; mich aber hat er so scharf und leichthin ins Auge gefasst, dass er mich wegen Gottlosigkeit anklagte.
   Plat.Euth.5c

   281
   ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι, οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξονται, ὥστε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν.
   Jedenfalls habe ich, wenn du nach Thessalien gehen willst, dort Gastfreunde, die große Stücke auf dich halten und dir dafür Sicherheit geben, dass dir kein Mensch in Thessalien etwas zuleide tun wird.
   Plat.Krit.45c

   305
   ἢ οὕτως εἶ σοφός, ὥστε λέληθέν σε, ὅτι μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον;
   Steht es so mit deiner Weisheit, dass es dir entgangen ist, dass teurer als Mutter und Vater und alle übrigen Vorfahren das Vaterland ist, und ehrwürdiger und heiliger?
   Plat.Krit.51a

   94
   ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἱ πολέμῳ ἢ στάσει ἐκπίπτοντες παρ᾽ Ἀθηναίους οἱ δυνατώτατοι ὡς βέβαιον ὂν ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται γιγνόμενοι εὐθὺς ἀπὸ παλαιοῦ μείζω ἔτι ἐποίησαν πλήθει ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ὥστε καὶ ἐς Ἰωνίαν ὕστερον ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς Ἀττικῆς ἀποικίας ἐξέπεμψαν.
   Aus dem übrigen Griechenland kamen diejenigen, die infolge eines Krieges oder Aufstandes verbannt waren, zu den Athenern, jeweils die Einflussreichsten, weil dieser Ort vermeintlich sicher war. Sie wurden Bürger und ließen gleich von alter Zeit her die Bevölkerungszahl der Stadt ansteigen, so dass sie später auch nach Ionien Kolonien entsandten, weil Attika ihres Erachtens nicht mehr ausreichte.
   Thuk.1,2,6

   241
   ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι· ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον.
   Da der Großkönig am Graben das Heer des Kyros nicht am Durchzug hinderte, schien es Kyros und den anderen, er habe die Absicht zu kämpfen aufgegeben; so marschierte Kyros am folgenden Tag unachtsamer.
   Xen.An.1,7,19

   124
   ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα εἶναι, ὅστις ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ βλάβης αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν βούλεται πονεῖν ὥστε πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκινδύνως αἱρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν.
   Das scheint mir die Handlungsweise eines leidenschaftlichen Kriegsmannes zu sein, der es vorzieht, Krieg zu führen, obwohl es ihm möglich wäre, ohne Schande und Schaden in Frieden zu leben, der für den Krieg Strapazen auf sich nehmen will, obwohl es ihm möglich wäre, ein leichtes Leben zu führen, der es vorzieht, sein Vermögen im Krieg zu mindern, obwohl es ihm möglich wäre, es gefahrlos zu bewahren.
   Xen.An.2,6,6
   280
   ὥστε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι γενέσθω.
   Und so darf, wie gesagt, eine Befürchtung dieser Art dich nicht abschrecken, dich zu retten. Aber auch das, was du vor Gericht geäußert hast, darf dir keine Schwierigkeiten machen.
   Plat.Krit.45b
   121
   οὐχ ὁ Κύρου τρόπος τοιοῦτος οἷος χρηματίζεσθαι, ἀλλὰ διδοὺς μᾶλλον ἢ κτώμενος ἥδεται.
   Es ist nicht Kyros' Art, Reichtum anzuhäufen, sondern er gibt lieber, als dass er erwirbt.
   Xen.Kyr.8,4,31


  4. Finalsatz
   1. allgemein
    200
    γύμναζε σεαυτὸν πόνοις ἑκουσίοις, ὅπως ἂν δύνῃ καὶ τοὺς ἀκουσίους ὑπομένειν. ὑφ᾽ ὧν κρατεῖσθαι τὴν ψυχὴν αἰσχρόν, τούτων ἐγκράτειαν ἄσκει πάντων, κέρδους, ὀργῆς, ἡδονῆς, λύπης.
    Trainiere dich mit freiwilligen Belastungen, damit du auch die unfreiwilligen aushalten kannst! Befleißige dich einer festen Beharrlichkeit gegenüber allen Dingen, von denen beherrscht zu werden für die Seele schändlich wäre: Gewinnstreben, Zorn, Sinnenlust und Betrübnis.
    Isokr.1,21

    202
    τῶν ἀπόντων φίλων μέμνησο πρὸς τοὺς παρόντας, ἵνα δοκῇς μηδὲ τούτων ἀπόντων ὀλιγωρεῖν.
    Gedenke der abwesenden Freunde gegenüber den anwesenden, damit du auch diese, wenn sie abwesend sind, nicht zu vernachlässigen scheinst.
    Isokr.1,26

    103
    προσήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιμωρίᾳ ὄντι, ὑπ᾽ ἄλλου ὀρθῶς τιμωρουμένῳ, ἢ βελτίονι γίγνεσθαι καὶ ὀνίνασθαι ἢ παραδείγματι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι, ἵνα ἄλλοι ὁρῶντες πάσχοντα, ἃ ἂν πάσχῃ, φοβούμενοι βελτίους γίγνωνται.
    Jedem, der bestraft wird, kommt es, wenn er von einem anderen in rechter Weise bestraft wird, zu, besser zu werden und Nutzen davonzutragen oder den anderen zum Beispiel zu werden, damit andere ihn leiden sehen, was immer er leidet, und so aus Furcht besser werden.
    Plat.Gorg.525b

    257
    ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς.
    Ich habe dich absichtlich nicht aufgeweckt, damit du die Zeit noch so gut als möglich zubringen mögest.
    Plat.Krit.43b

    273
    οἷοί τ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ τὰ σμικρότατα τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι.
    Die Leute sind im Stande, nicht etwa nur kleinere Übel zu bewirken.
    Plat.Krit.44d

    142
    ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σῴζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί.
    Dann will ich euch auch an die Gefahren unserer Vorfahren erinnern, damit ihr wisst, dass ihr tapfer sein müsst und dass sich die Tapferen mit Hilfe der Götter auch aus schlimmsten Gefahren erretten.
    Xen.An.3,2,11

    125
    Ξενοφῶν τὸν τοῦ ἡγεμόνος υἱὸν Πλεισθένει Ἀμφιπολίτῃ δίδωσι φυλάττειν, ὅπως εἰ καλῶς ἡγήσοιτο, ἔχων καὶ τοῦτον ἀπίοι.
    Xenophon übergibt den Sohn des Führers dem Pleisthenes aus Amphipolis zur Bewachung, damit er, wenn er sich als Führer bewähren würde, mit diesem zurückkehre.
    Xen.An.4,6,1

    218
    ἐκ ταύτης τῆς χώρας ὁ ἄρχων τοῖς Ἕλλησιν ἡγεμόνα πέμπει, ὅπως διὰ τῆς ἑαυτῶν πολεμίας χώρας ἄγοι αὐτούς. ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖνος λέγει ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον ὅθεν ὄψονται θάλατταν· εἰ δὲ μή, τεθνάναι ἐπηγγείλατο.
    Der Herrscher schickte aus diesem Land den Griechen einen Führer, damit er sie durch die ihnen feindlichen Länder führe. Als jener kam, sagte er, er werde sie innerhalb von fünf Tagen an einen Platz führen, von dem aus sie das Meer sehen könnten. Andernfalls, kündigte er an, wolle er tot sein.
    Xen.An.4,7,19f.

    167
    Ξενοφῶν δὲ κατέμαθεν, ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα εἴη τῷ Σεύθῃ πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων, ὅπως οἱ μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο ἐν τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν, οἱ δὲ προσιόντες μὴ λανθάνοιεν, ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν:
    Xenophon erkannte, dass die Feuer deswegen von Seuthes vor den Nachtwachen angezündet worden waren, damit einerseits die Wachen, die im Dunkeln waren, nicht gesehen würden, weder wie viele noch wo sie waren, andererseits die Heranrückenden nicht verborgen blieben, sondern durch das Licht erkennbar seien.
    Xen.An.7,2,18   2. nach Ausdrücken der Furcht
    277
    ἆρά γε μὴ ἐμοῦ προμηθῇ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων μή, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλθῃς, οἱ συκοφάνται ἡμῖν πράγματα παρέχωσιν ὡς σὲ ἐνθένδε ἐκκλέψασιν;
    Trägst du etwa Bedenken meinethalben und der übrigen Freunde wegen, es möchten uns, wenn du dich von hier entfernen würdest, die Sykophanten Ungelegenheiten bereiten, weil wir dich heimlich von hier fortgeschafft hätten?
    Plat.Krit.44e

    294
    ταῦτα οὖν, ὦ Σώκρατες, ὅρα μὴ ἅμα τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ ᾖ σοί τε καὶ ἡμῖν.
    Darauf also, Sokrates, gib wohl Acht, dass nicht sowohl dir als uns zum Unheil auch noch Schande erwachse.
    Plat.Krit.46a

    289
    καὶ ὅρα, ὦ Κρίτων, ταῦτα καθομολογῶν, ὅπως μὴ παρὰ δόξαν ὁμολογῇς.
    Nun sieh zu, mein Kriton, dass du, indem du dieses zugestehst, es nicht gegen deine Meinung zugestehst!
    Plat.Krit.49c,d

    42
    ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν, ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς ταῖς τριήρεσι καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ ἡγεμόνι, ὃν δοίη, ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ, ὅθεν οὐκ ἔσται ἐξελθεῖν.
    Ich würde wohl zögern, in die Schiffe zu steigen, die uns Kyros gäbe, aus Furcht, dass er uns mitsamt den Trieren versenke; ich hätte auch Bedenken, dem Führer, den er uns gäbe, zu folgen, aus Furcht, er könne uns dorthin führen, von wo wir nicht mehr entkommen könnten.
    Xen.An.1,3,17

    164
    Κῦρος δὲ δῆλος ἦν πᾶσιν, ὅτι ὑπερεφοβεῖτο, μή οἱ ὁ πάππος ἀποθάνῃ.
    Allen war klar, dass Kyros überaus fürchtete, dass sein Großvater sterbe.
    Xen.Kyr.1,4,2
    Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function dbgramm(), 5 passed in /homepages/44/d30717458/htdocs/GrGr/s160_173.php on line 199 and exactly 6 expected in /homepages/44/d30717458/htdocs/phpScripts/such1.inc.php:315 Stack trace: #0 /homepages/44/d30717458/htdocs/GrGr/s160_173.php(199): dbgramm('Gr163b', '', 5, 'grammatik', 'quelle') #1 {main} thrown in /homepages/44/d30717458/htdocs/phpScripts/such1.inc.php on line 315