ΜΑΞ ΚΑΙ ΜΩΡΙΤΖ  -  MAX ET MORITZ

 

Γουιλέλμου Βούς 
ΜΑΞ ΚΑΙ ΜΩΡΙΤΖ 
Ἑλληνιστὶ μετέγραφεν 
Ὄθων Σμῖδ

 

Guilelmus Busch
MAX ET MORITZ
Latine vertit
OTTO SCHMIED

max.gif (12624 Byte)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Praefatio

παίδων πέρι πονηρῶν
 τί ἀκούειν χρὴ κακῶν 
ὥσπερ τῶνδε, οἳ φανοῦνται,
Μὰξ καὶ Μῶριτζ οἳ καλοῦνται.

Heu de pravis pueris
Quid auditis, legitis!
Ut de his, qui hic monstrantur,
Max et Moritz nominantur.

abgedruckt in:
Alindethra
11/1964, S.11

       max.gif (12735 Byte)

abgedruckt in:
Tiro 33/1987
H.5/6 S.6

τώδ’ ἀντὶ διδάσκεσθαι
ἢ τοῦ μεταπείθεσθαι
τούτου καὶ κατεγελάτην
κρύφα τε γελοι’ ἐδράτην.

Et quos frustra incitatis,
Ut ad bonum adducatis,
Saepe hac de re ridebant,
Clam eandem illudebant.

Lateinischer Text: http://www.geocities.com/Vienna/1647/max.htm

[ Homepage | Inhalt | Klassen | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lat.Textstellen | Griechisch | Griech.Textstellen  | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage | Spende | Passwort | Feedback ]

Site-Suche mit Google
bottom