Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Homer, Ilias

Exposition: Das Spielfeld und die Akteure (Hom.Il.1,8-21)

bu_left.gif (929 Byte)

 

bu_right.gif (931 Byte)

Hom.Il.1,8-32
 
τίς τ' ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς
8
9
Wer doch der Götter hat sie in Zwietracht zu streiten gereizt? - Letos und des Zeus Sohn. Denn zornig gegen den König
νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ' ἀπερείσι' ἄποινα,
στέμματ' ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
10
11
12
13
14
erregt' er böse Seuche durch's Heer, und es sanken die Völker hin, weil der Atride Chrysen, den Priester, nicht geehrt. Denn dieser war gekommen zu den hurtigen Schiffen der Achaier, willens, zu lösen die Tochter, mit unermesslichen Sühngeschenken; in den Händen haltend den Lorbeerkranz des ferntreffenden Apollon
χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·
Ατρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,
ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες
ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ' οἴκαδ' ἱκέσθαι·
15
16
17
18
19
an dem goldenen Stab. Und er flehte alle Achaier, doch die Atriden zumeist, die zwei Ordner der Völker: "O Atriden, und ihr anderen schöngeschienten Achaier! Euch mögen die Götter, der olympischen Wohnungen Besitzer, gewähren, Priamos' Stadt zu vertilgen, und glücklich in die Heimat zu kehren;
παῖδα δ' ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ' ἄποινα δέχεσθαι,
ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα.
ἔνθ' ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
αἰδεῖσθαί θ' ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
ἀλλ' οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
20
21
22
23
24
aber das Kind löset mir, das geliebte, und nehmt die Sühngeschenke an, ehrend Zeus' Sohn, den ferntreffenden Apollon." Da gaben die anderen Achaier alle ihren Beifall, zu ehren den Priester, und die herrlichen Lösegeschenke anzunehmen; aber nicht dem Atriden Agamemnon gefiel's im Herzen,
ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·
μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω
ἢ νῦν δηθύνοντ' ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,
μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·
τὴν δ' ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν
25
26
27
28
29
sondern entließ er ihn, und fügte die heftige Rede hinzu: "Dass ich dich, Alter, nicht bei den hohlen Schiffen treffe, sei es jetzt verweilend, sei es später wiederkommen; wahrlich, nichts würde dir der Stab nützen, und der Kranz des Gottes. Jene aber werde ich nicht lösen,
ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ τηλόθι πάτρης
ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν·
ἀλλ' ἴθι μή μ' ἐρέθιζε σαώτερος ὥς κε νέηαι
30
31
32
ehe sich das Alter ihr nahtin unserm Hause zu Argos, um ferne des Vaterlandes den Webstuhl zu umgehn, und sich meinem Lager zu gesellen; darum geh und reize mich nicht, dass du unverletzt entkommst."
Übersetzung nach J.St.Zauper

.Hom.Il.1.8.gif (12142 Byte)

Aufgaben:
 1. Nach der Angabe des Themas erfolgt die Exposition. Stecken Sie in engem Bezug zum Text das Spielfeld des Geschehens ab und bestimmen Sie das Ensemble der Akteure. Stellen Sie die grundlegenden Bezüge heraus, die zwischen ihnen (faktisch) bestehen oder (normativ) bestehen sollten! Die schematische Darstellung kann Sie dabei unterstützen.
 2. Ergeben sich ansatzweise bereits grundlegende Aspekte einer Struktur der homerischen Gesellschaft und eines homerischen Welt- und Menschenbildes?
 3. Wie ist zu verstehen, dass die Erzählfolge der Sachbezüge (Zorn des Achilleus - Pest - Zorn Apollons - Kränkung des Priesters - Bitten des Priesters) kompositionell in einer zum Geschehen umgekehrten Entwicklung dargeboten werden? Beachten Sie dabei die entsprechenden Konnektoren: (τίς τ' ἄρ..., 8) (ὃ γὰρ ἦλθε, 12)

  Geschehensabfolge

  Erzählabfolge

  1. Kränkung des Priesters durch Agamemnon
  2. Zorn Gottes Apollon
  3. Zorn des Achilleus
  1. Zorn des Achilleus (1ff)
  2. Zorn Gottes Apollon (8f)
  3. Kränkung des Priesters durch Agamemnon (12ff)
 4. Bestimmen Sie die Einzelelemente, die sich in der kurzen, wörtlich vorgetragenen Bitte des Priesters (17-21) unterscheiden lassen!
  • Anrede, Segenswunsch, Bitte, Appell
 5. Stellen Sie fest, ob die "normativen Bezüge", die zwischen den einzelnen Akteuren des Geschehens (Aufgabe 1; Schema) zu beachten sind, in der Bitte des Priesters auch berücksichtigt werden!
  • Soziale und humane Bindung: Der Priester anerkennt die Interessen der Feldherrn und der Achaier insgesamt (Segenswunsch: Eroberung Trojas und glückliche Heimkehr).
  • Er legt die Erfüllung in den Willen der Götter im allgemeinen (zunächst nicht des Apollon) (θεοὶ δοῖεν, 18) und erwartet von den Griechen ebenso die achtungsvolle Scheu vor Apollon (ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν..., 21)
  • Er erwartet aber ebenso die Achtung seiner Ansprüche als Vater (παῖδα, 20) und Priester (ἁζόμενοι ... ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα, 21).
 6. Die Zumutbarkeit und Angemessenheit der Chrysesbitte wird durch die allgemeine Zustimmung bestätigt. Nur Agamemnon sträubt sich und setzt sich so in Gegensatz zur allgemeinen Einschätzung. Welche Gründe darf man für diese Sonderrolle Agamemnons vermuten? Sind diese Gründe ehrenwert?
 7. Zeigen Sie, wie die wörtliche Rede, mit der Agamemnon die Bitte des Priesters abweist (26-32) auf die Bittrede des Priesters (17-21) bezogen ist!
     
  1. Ehrenvolle Anrede Agamemnons u. der Achaier
  1. Abweisende Anrede als "γέρον" (wobei nicht das ehrende Element des Wortes zur Geltung kommt, wie Vs.33).
  1. Segenswunsch. Sozialintegrative Offenheit für die Interessen des anderen mit dem Anspruch humaner Grundhaltung.
  1. Schroffe Zurückweisung, die den anderen vor den Kopf stößt. Egoistische, aggressive Konfliktbereitschaft mit dem Anspruch der Macht (κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλε, 25).
  1. Gewissheit der Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen (θεοὶ δοῖεν, 18 - ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα, 21)

   

  1. Durchsetzung des egoistischen Anspruchs auch gegen den göttlichen Willen: (μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο, 28).
  1. Berechtigte Bitte um Lösung der Tochter. Angebot eines Ausgleichs durch ἄποινα, 23.
  1. Trotziger Ankündigung des endgültigen und lebenslangen Sklavenloses der Tochter fern der Heimat.

   

  1. Vertrauensvolle Hinwendung
  1. Gereiztes Davonjagen
 8. Wie muss die abweisende Rede Agamemnons auf die eigenen Leute wirken, von denen Vs. 22 gesagt war, dass sie überwiegend zustimmten?
 9. Überlegen Sie, wie die Ankündigung Agamemnons, dass Chryseis als seine Sklavin (in seinem Bett) in Mykene alt werde, sich zu dem verhält, was nach seiner Heimkehr in Mykene wirklich passiert? Was ergibt sich aus dieser Diskrepanz für das Verständnis seiner Worte? Gibt es so etwas wie "epische Ironie"?

 

184
Stultorum eventus magister est.
"Durch Schaden wird der Narr klug."
Liv.22,39,10 (vgl. Hom.Il.17,32; Plat.Symp.222b)


Literatur:

90 Fund(e)
2709
Albracht, Franz
Battle and battle description in Homer : a contribution to the history of war
London : Duckworth, 2005

191
Baltes, M.
Beobachtungen zum Aufbau der Ilias
in: Litwftl.Jhrb.28/1987,9-26

1571
Baltes, M.
Beobachtungen zum Aufbau der Ilias
in: Litwftl.Jhrb.28/1987,9-26

1577
Baltes, M.
Zur Eigenart und Funktion von Gleichnissen im 16. Buch der Ilias
in: AuA 29/1983,36

207
Bannert, H.
Homer (Epos. Sänger. Komposition. Stil. Götter. Ilias. Odyssee. Kyklos...)
Reinbek (rm 272) 1988

1810
Barth, H.-L.
Achill und das Schicksal des Patroklos: Zu.. Hom.Il.17,410f. u.Hom.Il.18,9-11
in: Herm.117/1989,184

311
Bennekom, R.v.
Homerische Ontologie (Il.23,773ff)
in: Mus.Helv.44/1987,77

446
Bretzigheimer, F.
Hektor in Troia. Zu Hom.Il.6,237-529 und Il.24,697-804
in: Anr 15/1969,167-176

448
Bröcher, W.
Theologie der Ilias
Frankfurt/M (Klostermann) 1975

2689
Csajkas, Peter
Die singulären Iterata der Ilias, Bücher 11 - 15
München ; Leipzig, Saur 2002

2690
Dietz, Günter
Menschenwürde bei Homer. Vorträge und Aufsätze
Heidelberg, Winter 2000

141
Eichhorn, F.
Homers Ilias. Ihr..Werden und ihre..Gestalt
Horn (Berger) 1971

150
Erbse, H.
Zu den Ilias-Scholien (Curae Secundae I)
in: Herm.113/1985,385

3438
Erbse, Hartmut
Beobachtungen über die Gleichnisse der Ilias Homers
in: Herm. 128/2000, 257

3444
Erbse, Hartmut
Diomedes und Odysseus in Homers Ilias
in: Herm. 133/2005, 3

153
Fenik, B.C.
Typical Battle Scenes in the Iliad
Wiesbaden (Hermes Einzelschr. 21) 1968

158
Focke, F.
Katalogdichtung im B der Ilias
in: Gymn 57/1950,256

164
Friedrich, W.H.
Verwundung und Tod in der Ilias. Homerische Darstellungsweisen
Göttingen (Vandenhoeck) 1956

2704
Grethlein, Jonas
Das Geschichtsbild der Ilias : eine Untersuchung aus phänomenologischer und narratologischer Perspektive
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2006

180
Händel, P.
Hektors Lösung
in: Vretska: Festschr., Heidelberg 1970

182
Heitsch, E.
Anfang unserer Ilias und Homer
in: Gymn 87/1980

2693
Hellmann, Oliver
Die Schlachtszenen der Ilias, das Bild des Dichters vom Kampf in der Heroenzeit
Stuttgart, Steiner, Hermes Einzelschriften ; 83, 2000

190
Heubeck, A.
Fachbericht: Zur neueren Iliasforschung
in: Gymn 58/1951,362

195
Heubeck, A.
Homerica: 1. Zur Stellg. d.Schiffskataloges (B 484-799) in der Ilias
in: Gymn 56/1949,242

196
Heubeck, A.
Homerica: 2. Il.13,345-360. Ein Interpretationsversuch
in: Gymn 56/1949,248

200
Heubeck, A.
Studien zur Struktur der Ilias (Retardation und Motivübertragung)
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991

211
Homer / Voß
Ilias und Odyssee, In der Übertragung von Johann Heinrich Voß; nach dem Text der Erstausgabe (Ilias: Hamburg 1793, Odyssee:, Hamburg 1781) mit einem Nachwort von W.H.Friedrich
Stuttgart / Hamburg (Dt. Bücherbund) o.J.

212
Homer / Zauper, J.S.
Homer's Werke, prosaisch übersetzt von J.St.Zauper. I. Ilias 1-12 (1859), II. Ilias 13-24 (1841)
Prag (Tempsky) 1859, 1841

213
Homerus / Hainsworth, B.
The Iliad. A Commentary, Bd. 3 (Buch 9-12)
Cambridge (Univ.Press) 1993

216
Homerus / Heyne
Homeri Ilias, ed. C.G.Heyne
Leipzig/London 1802-1822

217
Homerus / Janko
The Iliad. A Commentary, Bd. 4 (Buch 13-16)
Cambridge (Univ.Press) 1992

218
Homerus / Kirk
The Iliad. A Commentary, Bd. 1 (Buch 1-4)
Cambridge (Univ.Press) 1985

219
Homerus / Kirk
The Iliad. A Commentary, Bd. 2 (Buch 5-8)
Cambridge (Univ.Press) 1990

220
Homerus / Richardson, N.
The Iliad. A Commentary, Bd. 6 (Buch 21-24)
Cambridge (Univ.Press) 1993

222
Hommel, H.
Fachbericht: Iliasforschung
in: Gymn 59/1952,79

223
Hooker, J.T.
Homer Iliad III
Bristol 1979

224
Hope Simpson, R./ Lazenby, J.F.
The Catalogue of Ships in Homer's Iliad (Schiffskatalog)
Oxford 1970

230
Jarfe, G. W.H.Audens
"The Shield of Achilles" - eine kritische "Kontrafaktur" Homers?
in: AuA 25/1979,130

126
Jens, W.
Ilias und Odyssee, nacherzählt von Walter Jens, Bilder von Alice und Martin Provensen
Ravensburg (Otto Maier Verlag) 1973

231
Jens, W.
Ilias und Odyssee, nacherzählt von W.Jens
Ravensburg (Maier) 1992

234
Kalinka, E.
Agamemnon in der Ilias
Wien (Hölder..) 1943

235
Kammer, E.
Ein ästhetischer Kommentar zu Homers Ilias
Paderborn (Sch?gh) 1901

243
Klauk, Ed.
Klage der Andromache. Zu Hom.Il.24,723-745
in: Anr 16/1970,92-97

246
Klingner, F.
Homer: Über die Dolonie. Über die vier ersten Bücher der Odyssee
in: Studien, Zürich (Artemis) 1964

247
Klinz, A.
Homerlektüre..Gehalt und Form der Bücher VI IX XXII XXIV der Ilias
in: AU V 1,5

248
Klinz, A.
Interpretation von Homers "Ilias" Buch XVIII, 51-137
in: AU V 1,44

260
Kullmann, W.
Probe des Achaierheeres in der Ilias
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991

263
Landmann, G.P.
Gedicht vom Kriege Homers Ilias
Heidelberg (Winter) 1992

271
Latacz, J.
Homer (Aktualität. Zeit und Werk. Ilias. Odyssee..)
Zürich (Artemis-Einf.) 1985

272
Latacz, J. (Hg.)
Homers Ilias. Gesamtkommentar, hrsg. v. J. Latacz Prolegomena Band I 1: Text und Übersetzung zum 1. Gesang Band I.2: Kommentar zum 1. Gesang
Stuttgart/Leipzig : Teubner 2000. 2. Aufl. München/Leipzig : Saur 2002

2697
Latacz, Joachim
Troia und Homer, der Weg zur Lösung eines alten Rätsels
München [u.a.], Koehler & Amelang 2001

3812
Lausberg, M.
Iliadisches im ersten Buch der Aeneis
in: Gymn 90/1983

282
Leaf, W.
The Iliad I-II
London 2/1900-1902

288
Lesky, A.
Mündlichkeit und Schriftlichkeit im homerischen Epos in: Ges.Schrft.,
Bern (Francke) 1966; in: Latacz: Homer, WBG 1979 (WdF 463)

291
Lissner, I.
Zorn des Achilles
in: Lissner: Wir sind das... Stg.1966

292
Lohmann, D.
Homer als Erzähler. Die Athla im 23. Buch der Ilias
in: Gymn 99/1992

2632
Lohmann, Dieter
Die Andromache-Szenen der Ilias. Ansätze und Methoden der Homer-Interpretation.
Meisenheim (Olms) 1988

295
Lord, A.B.
Sänger. Formel. Thema. Epos. Mündlichkeit. Schriftlichkeit. Odyssee. Ilias
in: Der S䮧er erz䨬t, München 1965

298
Macleod, C.W.
Homer, Iliad Book XXIV
Cambridge 1982

304
Marg, W.
Homer über die Dichtung. Schild des Achilleus
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991

317
Mühll, V.d
Diapeira im B der Ilias (Homer, Il.2)
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991

328
Nicolai, W.
Kleine und große Darstellungseinheiten in der Ilias
Heidelberg (Winter) 1973

329
Nicolai, W.
Wirkungsabsichten des Iliasdichters
in: Gnomosyne, München (Beck) 1981 (SD)

335
Page, D.L.
History and the Homeric Iliad
Berkeley / Los Angeles 1959

336
Parry, A.
Have We Homer's Iliad?
in: Latacz: Homer, WBG 1979 (WdF 463)

355
Reinhardt, K.
Ilias und ihre Dichter
Göttingen (Vandnehoeck) 1961

358
Reucher, T.
Situative Weltsicht Homers. Eine Interpretation der Ilias
Darmstadt (WBG) 1983

359
Rieger, E.
Homers Ilias im Deutschunterricht der 6.Klasse
in: Anr 17/1971,220

362
Roeske, K. Franz
Kafkas ählung "Die Verwandlung" und Homers "Ilias"
in: AU XXI 5/1978,36

368
Rupe, H.
Homers "Ilias". 4.Gesang. übertragen von..
in: AuA 03/1948,258

128
Schadewaldt, W.
Von Homers Welt und Werk. Aufsätze und Auslegungen zur Homerischen Frage
Stuttgart (Koehler) 4/1965

371
Schadewaldt, W.
Einblick in die Erfindung der Ilias. Ilias und Memnonis
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965

372
Schadewaldt, W.
Entscheidung des Achilleus
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965

376
Schadewaldt, W.
Hektor in der Ilias
in: Hellas und Hesperien I, Zürich 1970

377
Schadewaldt, W.
Hektor und Andromache
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965

378
Schadewaldt, W.
Hektors Tod
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965

388
Schadewaldt, W.
Iliasstudien
Leipzig (Hirzel)1938/Darmstadt (WBG)1987

392
Schadewaldt, W.
Neues zur Ilias
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965

394
Schadewaldt, W.
Schild des Achilleus in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965;
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991

400
Schoeck, G.
Zur Struktur des ersten Iliasdrittels
in: AuA 15/1969,9

3344
Scholten, H.
Die Schildbeschreibung Homers als Spiegel der frühgriechischen Staatswerdung
in: Gymn.111/2004, S.335-357

401
Schönberger, O.
Zu Ilias 3, 146-180 (Hom.Il.3,146-180)
in: Gymn 67/1960

2702
Seeck, Gustav Adolf
Homer, eine Einführung
Stuttgart, Reclam 2004

409
Siebler, M.
Troia
in: Antike Welt 1994,4 SN

419
Taplin, O.
The Shield of Achilles within the Iliad (Homer, Ilias: Schild des Achilleus)
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991

428
Walsdorff, F.
Das erste Buch der Ilias (Hom.Il.1)
in: AU XII 5,5)

431
Wilamowitz-Moellendorff, U.v.
Auszug in die Schlacht (Homer,Il,2)
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991

434
Wilamowitz-Moellendorff, U.v.
Die Ilias und Homer
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, (1916) 1920

436
Willcock, M.M.
The Iliad of Homer, Books I-XII
London 1978

440
Wöhrmann, J.
Die homer.Frage . Homerinterpretation. 9.Gesang der Ilias (Hom.Il.9) in: AU VIII 3,5
in: AU VIII 3,5


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/hom/HomIl112.php - Letzte Aktualisierung: 08.01.2016 - 11:32