ἵημι, ἥσω, ἥκα, εἵκα, εἵμαι, εἵθην, ἑθήσομαι

lasse los, sende, werfe (iacio)

ἵεμαι, ἥσομαι, εἵμην

stürze mich, eile

ἀνίημι

sende empor, überlasse, gestatte, lasse nach, gebe preis

ἀνίεμαι

lasse nach, mache schlapp

ἀφίημι

schicke weg, lasse frei, erlasse; schieße, schleudere; unterlasse, gebe auf

ἀφίεμαι (τινός)

lasse ab von, verzichte auf etw.; höre auf (mit etw.)

ἐξίημι

sende hinaus; ergieße mich, münde

ἐφίημι

sende zu, überlasse, gestatte

ἐφίεμαι

strebe nach; trage auf, befehle

καθίημι

lasse herunter

μεθίημι

lasse etw. los, lasse nach, erschlaffe

μεθίεμαι

lasse los von etw., mache mich frei von etw.

παρίημι

lasse vorbei, übergehe; lasse zu, gestatte

προίημι (προίεμαι)

gebe preis, vernachlässige, verschwende, verrate

προσίημι

lasse hinzu, lasse heran

προσίεμαι

lasse an mich heran

συνίημι

vernehme, verstehe

ὑφίημι 

lasse herab, stifte an; lasse nach, weiche

ὑφίεμαι

lasse nach, weiche (τινός); lasse zu, gestatte (τινί)
τὸ οὖς, τοῦ ὠτός Ohr (auris, Ohr, Otitis)
ἰάομαι heile
ἡ ἀπειλή, τῆς ἀπειλῆς Drohung, Prahlerei