Nostri consocii (Google, Affilinet) crustulis memorialibus utuntur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Klassen- und Kursarbeiten aus dem Griechischunterricht

 

Textstelle

Jahrgang

Schule

Lehrer

Plat.Gorg. 484c-485a Abitur  http://www.thg-lu.de mailto:webmasters.at.gottwein.dot.de
Voraussetzungen: a) Beschäftigung mit der Sophistik, bes. Kallikles, b) Platons Höhlengleichnis, c) Thales und die thrakische Magd

 

Thema: Bildung und Philosophie

Kontext: Der Sophist Kallikles im Gespräch mit Sokrates 

Arbeitstext: (Plat.Gorg. 484c-485a)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22

φιλοσοφία <μέντοι> ἐστίν, ὦ Σώκρατες, χαρίεν, ἄν τις αὐτοῦ μετρίως ἅψηται ἐν τῇ ἡλικίᾳ· ἐὰν δὲ περαιτέρω τοῦ δέοντος ἐνδιατρίψῃ, διαφθορὰ τῶν ἀνθρώπων. ἐὰν γὰρ καὶ πάνυ εὐφυὴς ᾖ καὶ πόρρω τῆς ἡλικίας φιλοσοφῇ, ἀνάγκη πάντων ἄπειρον γεγονέναι ἐστίν, ὧν χρὴ ἔμπειρον εἶναι τὸν μέλλοντα καλὸν κἀγαθὸν καὶ εὐδόκιμον ἔσεσθαι ἄνδρα. καὶ γὰρ τῶν νόμων ἄπειροι γίγνονται τῶν κατὰ τὴν πόλιν, καὶ τῶν λόγων, οἷς δεῖ χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν τοῖς συμβολαίοις τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, καὶ τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν τῶν ἀνθρωπείων, καὶ συλλήβδην τῶν ἠθῶν παντάπασιν ἄπειροι γίγνονται. ἐπειδὰν οὖν ἔλθωσιν εἴς τινα ἰδίαν ἢ πολιτικὴν πρᾶξιν, καταγέλαστοι γίγνονται, ὥσπερ γε, οἶμαι, οἱ πολιτικοί, ἐπειδὰν αὖ εἰς τὰς ὑμετέρας διατριβὰς ἔλθωσιν καὶ τοὺς λόγους, καταγέλαστοί εἰσιν. συμβαίνει γὰρ τὸ τοῦ Εὐριπίδου· λαμπρός τέ ἐστιν ἕκαστος ἐν τούτῳ, καὶ ἐπὶ τοῦτ' ἐπείγεται,

νέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος,
ἵν' αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὤν· 

ὅπου δ' ἂν φαῦλος ᾖ, ἐντεῦθεν φεύγει καὶ λοιδορεῖ τοῦτο, τὸ δ' ἕτερον ἐπαινεῖ, εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἡγούμενος οὕτως αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. ἀλλ', οἶμαι, τὸ ὀρθότατόν ἐστιν ἀμφοτέρων μετασχεῖν. | φιλοσοφίας μέν, ὅσον παιδείας χάριν καλὸν μετέχειν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν μειρακίῳ ὄντι φιλοσοφεῖν· ἐπειδὰν δὲ ἤδη πρεσβύτερος ὢν ἄνθρωπος ἔτι φιλοσοφῇ, καταγέλαστον, ὦ Σώκρατες, τὸ χρῆμα γίγνεται.

Angaben:

1 χαρίεν sc. <τι> |  2 ἐν τῇ ἡλικίᾳ - welches 'Lebensalter' ist gemeint? | 3 διαφθορά sc. <ἐστιν> | πόρρω τινός - tief in etw. hinein, über etw. hinaus | 7 οἷς δεῖ <τινα> χρώμενον ὁμιλεῖν | 7 τὰ συμβόλαια - Geschäftsbeziehungen, Handelsverkehr | 8 τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν ... καὶ ... τῶν ἠθῶν - es ist weniger an Kenntnisse in "Ethik" als in praktischer Psychologie gedacht | 12 ἡ διατριβή - Zeitvertreib, h. Unterredung | 14 ἐπείγεσθαι ἐπί τι  zu etw. hindrängen |15f. Die Euripidesverse stammen aus seiner "Antiope", deren Söhne Zethos und Amphion entgegengesetzte Lebensauffassungen repräsentieren: Zethos ist tatkräftiger Pragmatiker, Amphion weltentrückter Musiker |  16 ἵνα - "wo", relativ zu ἐν τούτῳ, ἐπὶ τοῦτ' und τούτῳ | αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει βέλτιστος ὤν - er findet sich selbst als der beste |  καλόν sc. <ἐστιν>

Aufgaben:

 1. Üersetzung des Arbeitstextes
  • nicht abgestuftes Leistungsfach: Z.1-22 [203 Wörter]
  • abgestuftes Leistungsfach: Z.1-18 (ἐπαινεῖν) [169 Wörter]
 2. Aufgaben zur Interpretation
  1. [LF/GF] Rekonstruieren Sie aufgrund des Arbeitstextes und Ihrer allgemeinen Kenntnis zur Sophistik in den wesentlichen Grundzügen, was Kallikles unter richtiger Jugendbildung versteht!
  2. [LF] Verträgt sich, was Kallikles sonst über die soziale Bedeutung der Gesetze geäußert hat, mit der hier so eindringlich erhobenen Forderung nach ihrer Kenntnis?
  3. [LF] Wie dürfte Sokrates aus der Perspektive des Höhlengleichnisses Ihres Erachtens Kallikles antworten?
  4. [GF] Wie passt das Euripideszitat in den Argumentationszusammenhang des Kallikles?
  5. Wie sieht Kallikles das Verhältnis von Politik und Philosophie im Vergleich mit Platons Philosophen-König-Satz?
  6. [GF] Hat der im Text umrissene sokratisch - sophistische Dissens über eine tragfähige Bildungskonzeption auch für unsere Zeit noch Bedeutung?
  7. [LF] Von dem zeitgenössischen Philosophen Hans Blumenberg stammt ein Büchlein mit dem Titel "Das Lachen der Thrakerin" (Frankfurt a.M. 2/1987). Es thematisiert in engem Zusammenhang mit Thales den Begriff der "Theorie".  Können Sie den Titel in seiner äußerlichen (wörtlichen) Bedeutung erklären? Sehen Sie einen inneren Zusammenhang zum Thema des Arbeitstextes?
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle K├╝nste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lekt├╝re n├Ąhrt den Geist und l├Ąsst ihn sich erholen, wenn er von der M├╝he ersch├Âpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  H├Ątte ich mir etwa sch├Âne Reden anh├Âren sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir m├╝ssen die Bienen nachahmen und jene vielf├Ąltigen Kostproben, die wir aus verschiedenen B├╝chern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten m├╝hst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit ├╝ber.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist h├Ąlt nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten F├╝hrerin, der (├Âffentlichen) Meinung, ├╝berlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empf├Ąngnis und der Geburt f├Ąhig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getr├Ąnkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht f├╝rchten, deine M├╝he verloren zu haben, wenn du etwas f├╝r dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der ├ľffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Ma├č ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur f├╝r die Schule, nicht f├╝r das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverl├Ąssig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzk├Âpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschw├Ąnze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
G├Âttingen 1839/1843
abe  |  zvab  |  look
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. K├Âln 1960
abe  |  zvab  |  look
978  K├╝hner, R. / Gerth, B.
Ausf├╝hrliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
abe  |  zvab  |  look
4170  Nepos / Gl├╝cklich
Hannibal : Text mit Erl├Ąuterungen ; Arbeitsauftr├Ąge, Begleittexte, Stilistik und ├ťbungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Gl├╝cklich und Stefan Reitzer
G├Âttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
abe  |  zvab  |  look
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
abe  |  zvab  |  look
2630  Traut, Georg
Lexikon ├╝ber die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schl├╝ssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gie├čen erschienenen Ausgabe) 1986
abe  |  zvab  |  look

[ Homepage | Inhalt | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen| Griechische Geschichte | Landkarten |┬áBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik |Bibliographie | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Site-Suche unterstützt von FreeFind

Site Map
Neu ist

Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
Web-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom © 2000 - 2018 - /grka/plat.gorg.484c.php - Letzte Aktualisierung: 13.11.2012 - 08:06