C.) Grammatik

ZVAB.com
 

a-Konjugation

  Präsensstamm
    Aktiv Passiv
 

Inf.

amā-re amā-

Indikativ Präsens

1.Sgl.
2.Sgl.
3.Sgl.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.
am-ō
amā-s
ama-t
amā-mus
amā-tis
ama-nt
am-or
amā-ris
amā-tur
amā-mur
amā-minī
ama-ntur

Indikativ Imperfekt

1.Sgl.
2.Sgl.
3.Sgl.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.
amā-ba-m
amā--s
amā-ba-t
amā--mus
amā--tis
amā-ba-nt
amā-ba-r
amā--ris
amā-bā-tur
amā-bā-mur
amā-bā-minī
amā-ba-ntur

Futur I

1.Sgl.
2.Sgl.
3.Sgl.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.
amā-b-o
amā-bi-s
amā-bi-t
amā-bi-mus
amā-bi-tis
amā-bu-nt
amā-b-or
amā-be-ris
amā-bi-tur
amā-bi-mur
amā-bi-minī
amā-bu-ntur

Konjunktiv Präsens

1.Sgl.
2.Sgl.
3.Sgl.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.
ame-m
amē-s
ame-t
amē-mus
amē-tis
ame-nt
ame-r
amē-ris
amē-tur
amē-mur
amē-minī
ame-ntur

Konjunktiv Imperfekt

1.Sgl.
2.Sgl.
3.Sgl.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.
amā-re-m
amā--s
amā-re-t
amā--mus
amā--tis
amā-re-nt
amā-re-r
amā-rē-ris
amā-rē-tur
amā-rē-mur
amā-rē-minī
amā-re-ntur

Imp.

Sgl.
Pl.
amā
amā-te
 
  Perfektstamm
 

Inf.

amāv-isse amā-tum, am, um esse

Indikativ Perfekt

1.Sgl.
2.Sgl.
3.Sgl.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.
amāv-ī
amāv-isti
amāv-it
amāv-imus
amāv-istis
amāv-ērunt
amā-tus, a, um sum
es
est
amā-tī, ae, a sumus
estis
sunt

Indikativ Plusquamperfekt

1.Sgl.
2.Sgl.
3.Sgl.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.
amāv-era-m
amāv-erā-s
amāv-era-t
amāv-erā-mus
amāv-erā-tis
amāv-era-nt
amā-tus, a, um eram
erās
erat
amā-tī, ae, a erāmus
erātis
erant

Futur II

1.Sgl.
2.Sgl.
3.Sgl.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.
amāv-er
amāv-eri-s
amāv-eri-t
amāv-eri-mus
amāv-eri-tis
amāv-eri-nt
amā-tus, a, um erō
eris
erit
amā-tī, ae, a erimus
eritis
erunt

Konjunktiv Perfekt

1.Sgl.
2.Sgl.
3.Sgl.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.
amāv-eri-m
amāv-eri-s
amāv-eri-t
amāv-eri-mus
amāv-eri-tis
amāv-eri-nt
amā-tus, a, um sim
sīs
sit
amā-tī, ae, a sīmus
sītis
sint

Konjunktiv Plusquamperfekt

1.Sgl.
2.Sgl.
3.Sgl.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.
amāv-isse-m
amāv-issē-s
amāv-isse-t
amāv-issē-mus
amāv-issē-tis
amāv-isse-nt
amā-tus, a, um essem
essēs
esset
amā-tī, ae, a essēmus
essētis
essent
  PPP   amā-tus, a, um
 
Fußseite zu Graeca-Lex
 
 
bottom © 2000 - 2019 - Letzte Aktualisierung: 02.01.2014 - 17:42