Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

M. Tullius Cicero
de legibus I

de natura hominis et iuris et civitatis

Cic.leg.1,15-30 

Vorherige Datei Folgende Datei

Cic.leg.1,15-30: de institutis rerum publicarum ac de optimis legibus: Die Herleitung des Rechts aus der Natur (des Menschen)

(15)1,15 Marcus Visne igitur... de institutis rerum publicarum ac de optimis legibus ...  quaeramus ... uberius quam forensis usus desiderat?

(16)1,16 Atticus Ego vero ista audire cupio.

Marcus Quid ait Quintus?

Quintus Nulla de re magis.

Marcus Et recte quidem; nam sic habetote, nullo in genere disputandi potest magis patefieri, quid sit homini a natura tributum, quantam vim rerum optimarum mens humana contineat, cuius muneris colendi efficiendique causa nati et in lucem editi simus, quae sit coniunctio hominum, quae naturalis societas inter ipsos. His enim explicatis, fons legum et iuris inveniri potest. 

(17)1,17 Atticus Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas? 

Marcus Non enim id quaerimus hoc sermone, Pomponi, quem ad modum caveamus in iure, aut quid de quaque consultatione respondeamus. Sit ista res magna, sicut est, quae quondam a multis claris viris, nunc ab uno summa auctoritate et scientia sustinetur, sed nobis ita complectenda in hac disputatione tota causa est universi iuris ac legum, ut, hoc civile quod dicimus, in parvum quendam et angustum locum concludatur. Natura enim iuris explicanda nobis est, eaque ab hominis repetenda natura, considerandae leges quibus civitates regi debeant; tum haec tractanda, quae conposita sunt et descripta iura et iussa populorum, in quibus ne nostri quidem populi latebunt quae vocantur iura civilia.

(18)1,18 Quintus Alte vero et, ut oportet, a capite, frater, repetis quod quaerimus, et qui aliter ius civile tradunt, non tam iustitiae quam litigandi tradunt vias.

Marcus Non ita est, Quinte, ac potius ignoratio iuris litigiosa est quam scientia. Sed hoc posterius: nunc iuris principia videamus. Igitur doctissimis viris proficisci placuit a lege, haud scio an recte, si modo, ut idem definiunt, lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio, cum est in hominis mente confirmata et perfecta, lex est.

(19)1,19 Itaque arbitrantur prudentiam esse legem, cuius ea vis sit, ut recte facere iubeat, vetet delinquere, eamque rem illi Graeco putant nomine (νόμον) suum cuique tribuendo  (νέμειν) appellatam, ego nostro a legendo. Nam ut illi aequitatis, sic nos delectus vim in lege ponimus, et proprium tamen utrumque legis est. Quod si ita recte dicitur, ut mihi quidem plerumque videri solet, a lege ducendum est iuris exordium. Ea est enim naturae vis, ea mens ratioque prudentis, ea iuris atque iniuriae regula. Sed quoniam in populari ratione omnis nostra versatur oratio, populariter interdum loqui necesse erit, et appellare eam legem, quae scripta sancit quod vult aut iubendo aut prohibendo, ut vulgus appellare solet. Constituendi vero iuris ab illa summa lege capiamus exordium, quae, saeclis communis omnibus, ante nata est quam scripta lex ulla aut quam omnino civitas constituta. 

(20)1,20 Quintus Commodius vero et ad rationem instituti sermonis sapientius. 

Marcus Visne ergo ipsius iuris ortum a fonte repetamus? Quo invento non erit dubium, quo sint haec referenda quae quaerimus. 

Quintus Ego vero ita esse faciendum censeo. 

Atticus Me quoque adscribe fratris sententiae. 

Marcus Quoniam igitur eius rei publicae, quam optumam esse docuit in illis sex libris Scipio, tenendus est nobis et servandus status, omnesque leges adcommodandae ad illud civitatis genus, serendi etiam mores nec scriptis omnia sancienda, repetam stirpem iuris a natura, qua duce nobis omnis haec est disputatio explicanda

Atticus Rectissime, et quidem ista duce errari nullo pacto potest.  

(21)1,21 Marcvs Dasne igitur hoc nobis, Pomponi, (nam Quinti novi sententiam), deorum immortalium nutu, ratione, potestate, mente, numine (sive quod est aliud verbum quo planius significem quod volo) naturam omnem regi? Nam, si hoc comprobas, ab eo nobis causa ordienda est potissimum. 

Atticus Do sane, si postulas; etenim propter hunc concentum avium strepitumque fluminum non vereor condiscipulorum ne quis exaudiat. 

Marcus Atqui cavendum est; solent enim (id quod virorum bonorum est) admodum irasci, nec vero ferent, si audierint, te primum caput viri  optimi prodidisse, in quo scripsit nihil curare deum nec sui nec alieni.  

(22)1,22 Atticus Perge, quaeso. Nam id quod tibi concessi, quorsus pertineat, exspecto. 

Marcus Non faciam longius. Huc enim pertinet: animal hoc providum, sagax, multiplex, acutum, memor, plenum rationis et consilii, quem vocamus hominem, praeclara quadam condicione generatum esse a supremo deo. Solum est enim ex tot animantium generibus atque naturis particeps rationis et cogitationis, quom cetera sint omnia expertia. Quid est autem, non dicam in homine, sed in omni caelo atque terra, ratione divinius? Quae quom adolevit atque perfecta est, nominatur rite sapientia. 

(23)1,23 Est igitur, quoniam nihil est ratione melius, eaque est et in homine et in deo, prima homini cum deo rationis societas. Inter quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio et communis est: quae cum sit lex, lege quoque consociati homines cum dis putandi sumus. Inter quos porro est communio legis, inter eos communio iuris est. Quibus autem haec sunt inter eos communia, ei civitatis eiusdem habendi sunt. Si vero isdem imperiis et potestatibus parent, multo iam magis parent autem huic caelesti discriptioni mentique divinae et praepotenti deo, ut  iam uniuersus sit hic mundus una civitas communis deorum atque hominum existimanda. Et quod in civitatibus ratione quadam, de qua dicetur idoneo loco, agnationibus familiarum distinguuntur status, id in rerum natura tanto est magnificentius tantoque praeclarius, ut homines deorum agnatione et gente teneantur. 

(24)1,24 Nam cum de natura hominis quaeritur, haec disputari solent - et nimirum ita est, ut disputatur - perpetuis cursibus conversionibusque caelestibus exstitisse quandam maturitatem serendi generis humani, quod sparsum in terras atque satum divino auctum sit animorum munere, cumque alia quibus cohaererent homines e mortali genere sumpserint, quae fragilia essent et caduca, animum esse ingeneratum a deo. Ex quo vere vel agnatio nobis cum caelestibus vel genus vel stirps appellari potest. Itaque ex tot generibus nullum est animal praeter hominem quod habeat notitiam aliquam dei, ipsisque in hominibus nulla gens est neque tam mansueta neque tam fera, quae non, etiamsi ignoret qualem haberi deum deceat, tamen habendum sciat. 

(25)1,25 Ex quo efficitur illud, ut is agnoscat deum, qui, unde ortus sit, quasi recordetur ac cognoscat. Iam vero virtus eadem in homine ac deo est, neque alio ullo in genere praeterea. Est autem virtus nihil aliud, nisi perfecta et ad summum perducta natura: est igitur homini cum deo similitudo. Quod cum ita sit, quae tandem esse potest proprior certiorue cognatio? Itaque ad hominum commoditates et usus tantam rerum ubertatem natura largita est, ut ea, quae gignuntur, donata consulto nobis, non fortuito nata videantur, nec solum ea quae frugibus atque bacis terrae fetu profunduntur, sed etiam pecudes, quom perspicuum sit plerasque esse ad usum hominum, partim ad fructum, partim ad vescendum, procreatas. 

(26)1,26 Artes vero innumerabiles repertae sunt, docente natura, quam imitata ratio res ad vitam necessarias sollerter consecuta est. Ipsum autem hominem eadem natura non solum celeritate mentis ornavit sed ei et sensus tamquam satellites attribuit ac nuntios, et rerum plurimarum obscuras nec satis expressas intellegentias enodavit, quasi fundamenta quaedam scientiae, figuramque corporis habilem et aptam ingenio humano dedit. Nam cum ceteras animantes abiecisset ad pastum, solum hominem erexit et ad caeli quasi cognationis domiciliique pristini conspectum excitavit, tum speciem ita formavit oris, ut in ea penitus reconditos mores effingeret. 

(27)1,27 Nam et oculi nimis argute quem ad modum animo affecti simus, loquuntur et is qui appellatur vultus, qui nullo in animante esse praeter hominem potest, indicat mores, quoius vim Graeci norunt, nomen omnino non habent. Omitto opportunitates habilitatesque reliqui corporis, moderationem vocis,  orationis vim, quae conciliatrix est humanae maxime societatis. Neque enim omnia sunt huius disputationis ac temporis, et hunc locum satis, ut mihi videtur, in iis libris quos legistis, expressit Scipio. Nunc quoniam hominem, quod principium reliquarum rerum esse voluit, ita generavit et ornavit deus, perspicuum fit illud (ne omnia disserantur), ipsam per se naturam longius progredi, quae etiam nullo docente, profecta ab iis quorum ex prima et inchoata intellegentia genera cognovit, confirmat ipsa per se rationem et perficit. 

(28)1,28 Atticus Di immortales, quam tu longe iuris principia repetis! atque ita ut ego non modo ad illa non properem, quae exspectabam a te de iure civili, sed facile patiar te hunc diem vel totum in isto sermone consumere. Sunt enim haec maiora, quae aliorum causa fortasse conplecteris, quam ipsa illa, quorum haec causa praeparantur. 

Marcus Sunt haec quidem magna, quae nunc breviter attinguntur. Sed omnium quae in hominum doctorum disputatione versantur, nihil est profecto praestabilius, quam plane intellegi, nos ad iustitiam esse natos, neque opinione sed natura constitutum esse ius. Id iam patebit, si hominum inter ipsos societatem coniunctionemque perspexeris.  

(29)1,29 Nihil est enim unum uni tam simile, tam par, quam omnes inter nosmet ipsos sumus. Quodsi depravatio consuetudinum, si opinionum varietas non inbecillitatem animorum torqueret et flecteret, quocumque cupisset, sui nemo ipse tam similis esset quam omnes sunt omnium. Itaque quaecumque est hominis definitio, una in omnis valet.  

(30)1,30 Quod argumenti satis est nullam dissimilitudinem esse in genere. Quae si esset, non una omnis definitio contineret. Etenim ratio, qua una praestamus beluis, per quam coniectura valemus, argumentamur, refellimus, disserimus, conficimus aliquid, cunctis hominibus certe est communis, doctrina differens, discendi quidem facultate par. Nam et sensibus eadem omnium conprehenduntur, et ea quae movent sensus, itidem movent omnium, quaeque in animis imprimuntur, de quibus ante dixi, inchoatae intellegentiae, similiter in omnibus imprimuntur, interpresque mentis oratio verbis discrepat, sententiis congruens. Nec est quisquam gentis ullius, qui ducem naturam nactus ad virtutem pervenire non possit.

Aufgabenvorschläge:
 
Sententiae excerptae:
Literatur:
119 Fund(e)
675
Alfonsi, L.
Ciceronische Denken in "De senectute"
in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

525
Baier,Th.
Cicero u.Augustinus. Begründung ihres Staatsdenkens im jeweiligen Gottesbild
in:Gymn.109/2002

4594
Baltes, M.
Die Todesproblematik in der griechischen Philosophie.
in: Gymnasium 95, 2/1988, 97-128

1008
Balzert, M.
Das 'Trojanische Pferd der Moral'. Die Gyges-Geschichte bei Platon und Cicero.
in: AU 39, 3/1996, 49-68

534
Barigazzi, A.
Sulle fonte del libro primo delle Tusculane de Cicerone
in: RFIC 76/1984,181-203

1534
Barigazzi, A.
Sulle fonte del libro primo delle Tusculane de Cicerone
in: RFIC 76/1984,181-203

620
Blänsdorf, J.
Naturrecht in der Verfassung. Von Ciceros Staatstheorie zum..
in: Glücklich: Lat.Lit.II, Götting.1987

1009
Botermann, H.
Rechtsstaat oder Diktatur. Cicero und Caesar 46-44 v. Chr.
in: Klio 74 (1992) 179-196

676
Boyancé, P.
Cum dignitate otium (Staatsdenken.Cicero)
in: Klein: Staatsd., WBG 1966 (WdF 46)

678
Boyancé, P.
Stoischen Gottesbeweise nach Cicero
in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

680
Buchheit, V.
Cicero inspiratus - Vergilius propheta? ..pagane Autoren bei Laktanz
in: Herm.118/1990,357

683
Büchner, K.
Cicero. Bestand und Wandel seiner geistigen Welt
Heidelberg (Winter) 1964

684
Büchner, K.
M.Tullius Cicero. De re publica. Kommentar
Heidelberg 1984

1012
Büchner, K.
Die römische Republik im römischen Staatsdenken,
in: H.Oppermann (Hg.) (1), S.66

1013
Büchner, K.
Die beste Verfassung
in: K.Büchner (Hg.): Studien zur .., S.25-115

1014
Büchner, K.
Somnium Scipionis und sein Zeitbezug
in: K.Büchner (Hg.): Studien zur .., S.148-172

1015
Büchner, K.
Der Tyrann und sein Gegenbild in Ciceros "Staat"
in: K.Büchner (Hg.): Studien zur .., S.116-147

685
Büchner, K. (Hg.)
Neue Cicerobild. Der Denker Cicero
in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

687
Burkert, W.
Cicero als Platoniker und Skeptiker
in: Gymn 72/1965

688
Cambeis, H.
Monarchische Element und die Funktion der Magistrate in Cicero..
in: Gymn 91/1984

689
Cauer, F.
Ciceros politisches Denken. Ein Versuch
Berlin: Weidmann 1903

692
Christes, J.
Bemerkungen zu Cicero De rep. 1,60; 2,21-22; 2,30; 3,33
in: Gymn 96/1989

700
Cicero, M.T.
Akademische Abhandlungen. Lucullus. (lat./dtsch.)
Hamburg (Meiner) 1995

4587
Cicero, M.T. / E. Bernert
Ciceros Philosophische Schriften, Band II: De officiis, hgg. v. Ernst Bernert, Textauswahl und Kommentar.
Münster, Aschendorff 1956 u.ö.

4582
Cicero, M.T. / G.G.Uebelen
Drei Bücher über die Pflichten, übers. v. G.G. Uebelen
Stuttgart (Metzler) 1834

4586
Cicero, M.T. / Garve, Christian
Abhandlung über die menschlichen Pflichten in drey Büchern aus dem Lateinischen des Marcus Tullius Cicero übersetzt von Christian Garve. ( Von den menschlichen Pflichten. 1. bis 3. Buch. Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Cicero's Büchern von den Pflichten)
Breslau Korn 4,1792

4588
Cicero, M.T. / J.K.Schönberger
De officiis, ausgewählt und erläutert v. J.K.Schönberger
Bamberg, Wiesbaden, Bayerische Verlagsanstalt, 2,1965

4583
Cicero, M.T. / K.Atzert
Marcus Tullius Cicero: De officiis, Text (Auswahl) und Kommentar
Heidelberg (Quelle und Meyer) 1955

701
Cicero, M.T. / Kühner, R.
Cicero's drei Bücher von dem Wesen der Götter. Dt.und erklärt v. Dr.Raphael Kühner.
Stuttgart, Krais & Hoffmann, 1863; 1873

702
Cicero, M.T. / Kühner, R.
Cato oder von dem Greisenalter an Titus Pomponius Atticus.
Berlin, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung,o.J. (ca. 1908)

703
Cicero, M.T. / Kühner, R.
Cicero's Tusculanen. Übs. und erklärt von Raphael Kühner.
Stuttgart, Krais & Hoffmann 2/1866

704
Cicero, M.T. / Kühner, R.
Cicero, Marcus Tullius. Paradoxe der Stoiker an Marcus Brutus. Übersetzt und erklärt von Raphael Kühner.
Stuttgart, Krais & Hoffmann, 1864.

706
Cicero, M.T. / Kühner, R.
Laelius oder von der Freundschaft.
Berlin, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung,o.J. (ca. 1908).

707
Cicero, M.T. / Kühner, R.
Tusculanarum disputationum libri quinque. Ex Orellii recensione edidit et illustravit Raphael Kühner. Editio altera auctior et emendatior.
Jena, Frommann, 1829; 1835

708
Cicero, M.T. / Kühner, R.
Vom höchsten Gut und größl;ten Übel. De Finibus Bonorum et Malorum, übersetzt, eingeleitet und erläutert von Raphael Kühner
Berlin, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung,o.J. (ca. 1914) / München Goldmann o.J. (Goldmanns Gelbe Taschenbücher, Nr. 1311)

709
Cicero, M.T. / Kühner, R.
Vom Wesen der Götter. Nach der Übersetzung von R. Kühner herausg. von Otto Güthling.
Leipzig, Verlag von Ph. Reclam (1928).

4584
Cicero, M.T. / O. Weissenfels
Auswahl aus Ciceros Philosophischen Schriften, hgg. v. Oskar Weissenfels. 3. Aufl. besorgt v. Paul Wessner
Leipzig, Berlin (Teubner) 1910

1017
Demandt, A.
Der Idealstaat. Die politischen Theorien der Antike
Köln 1993

1018
Demandt, A.
Cicero und die Res Publica
in: Demandt, A.: Der Idealstaat, Köln 1993, S.221ff

721
Diels, H.
Zu Aristotels' "Protreptikos" und Ciceros "Hortensius"
in: Moraux: Frühschr. Aristot. WBG 1975

1019
Dyck, A.R.
On the interpretation of Cicero, De Republica
in: CQ 48.2 (1998) 564-568

477
Erler, M. / Graeser, A. (Hgg.)
Philosophen des Altertums, I: Von der Frühzeit bis zur Klassik, II: Vom Hellenismus bis zur Spätantike
Darmstadt (WBG) 2000

479
Eulenberg, H.
Cicero, der Rechtsanwalt, Redner, Denker und Staatsmann..
Berlin (Wolff) 1932

480
Feger, R.
Zu einer De officiis-Übersetzung von 1488
in: Gymn 62/1955,374

486
Fuchs, H.
Ciceros Hingabe an die Philosophie
Basel (Schwabe) 1959; in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

494
Gawlick / Görler
Cicero (als Philosoph)
in: Ueberweg IV, 1994

496
Gelzer, M.
Cicero. Ein biographischer Versuch
Wiebaden (Steiner) 1969

498
Gelzer, M./Kroll/Philippson/..
Marcus Tullius Cicero Stuttgart
(Druckenmüller, SD RE) o.J.

499
Giancotti, F.
Innere Grundzug von "De finibus". Cicero
in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

500
Giebel, M.
Cicero
Reinbek (rm 261) 1989

1753
Gigon, O.
Cicero und die griechische Philosophie
in: ANRW I.4 (1974) 226-261

501
Gigon, O.
Bemerkungen zu Ciceros De officiis. Poseidonios-Cicero-Laktanz
in: Die antike Philosophie, Zürich 1977

502
Gigon, O.
Cicero und die griech.Philosophie
in: ANRW I 4 (1973),226-261

503
Gigon, O.
Cicero und die griechische Philosophie
in: Die antike Philosophie, Zürich 1977

504
Gigon, O.
Erneuerung der Philosophie in der Zeit Ciceros
in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

505
Gigon, O.
Literarische Form und philosophischer Gehalt von Ciceros de legibus
in: Die antike Philosophie, Zürich 1977

506
Gigon, O.
Studien zu Ciceros De republica
in: Die antike Philosophie, Zürich 1977

507
Gilson, E.
Beredsamkeit und Weisheit bei Cicero
in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

508
Glücklich, H.-J.
Ciceros "De officiis" im Unterricht
in: AU XXI 2/1978,20

509
Görler, W.
Problem der Ableitung ethischer Normen bei Cicero
in: AU XXI 2/1978,5

517
Harder, R.
Einbürgerung der Philosophie in Rom. Cicero
in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

518
Harder, R.
Proömium von Ciceros Tusculanen (Die Antithese Rom-Griechenland)
in: Kl.Schrft., München (Beck) 1960

519
Harder, R.
Über Ciceros Somnium Scipionis. Zu Ciceros Rechtsphilosophie (de leg.1)
in: Kl.Schrft., München (Beck) 1960

522
Heck, E.
Bezeugung von Ciceros Schrift De re publica
Hildesheim (Olms, Spudasm. 04)

523
Heck, E.
Zum Buchschluss von Cicero, De legibus III
in: Herm.107/1979,496 (Misz.)

526
Heinze, R.
Ciceros "Staat" als politische Tendenzschrift
in: Vom Geist des.., Stuttgart 1960; in: Klein: Staatsd., WBG 1966 (WdF 46)

529
Heldmann, K.
Ciceros Laelius..Grenzen d.Freundschaft (amicitia).. Literatur - Politik 22/43 v.Chr.
in: Herm.104/1976,72

4595
Hermann, C.
Affektbeherrschung als Weg zum Glück. Cicero, Tusculanae disputationes V 15/16.
in: AU 37, 6/1994, 64-70.

530
Hiltbrunner, O. .."
De officiis ministrorum" des Hl.Ambrosius und.. ciceron.Vorbild
in: Gymn 71/1964

531
Hommel, H.
Cicero und der Peripatos
in: Gymn 62/1955, 319

532
Hommel, H.
Ciceros Gebetshymnus an die Philosophie, Tusculanen V 5
Heidelberg (Winter) 1968

533
Hommel, H.
Zum Text von Cicero, De re publica
in: Gymn 62/1955,853

4596
Hross, K.
Unsterblichkeit der Seele, Lukr.3 – Cic. Tusc.1
in: Anr. 13/1967, 389

535
Ilting, K.-H.
Antike und moderne Ethik...Ciceronische Texte..in der Sek.II
in: Gymn 84/1977

538
Johann, H.-T. (Hg.)
Gerechtigkeit und Nutzen. Studien zur ciceronischen und hellenistischen Naturrechts- und Staatslehre
Heidelberg (Winter) 1981

543
Kleywegt, A.J.
Ciceros Arbeitsweise im 2. u. 3. Buch der Schrift natura deorum
Diss. Leiden 1961

544
Klingner, F.
Cicero
in: Röm.Geisteswelt, München 1965

550
Kohl, H.
"Theorie" und "Praxis"in Ciceros "Somnium Scipionis"
in: AU XIII 1,46

551
Kohns, H.P.
Res publica - res populi (zu Cic. rep I 39) (Staatsdefinition)
in: Gymn 77/1970

561
Kurfeß, A.
Adnotationes criticae ad Ciceronis Tusculanas disputationes
in: Gymn 62/1955,50

576
Mayer-Maly, T.
Gemeinwohl und Naturrecht bei Cicero
in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

579
Meyerhöfer, H.
Platons Politeia - Ciceros De re publica. Versuch eines Vergleichs
in: Anr 33/4,1987,218

580
Michel, A.
Rhetorique et philosophie dans les traites de Ciceron
in: ANRW I 3 (1972),139-208

2325
Oelmüller / Dölle / Piepmeier (Hgg.)
Philosophische Arbeitsbücher 1. Diskurs Politik
Paderborn, Schöningh (UTB 723) 2/1980

583
Oertel, F.
Sallusts Invektive gegen Cicero (Staatsdenken)
in: Klein: Staatsd., WBG 1966 (WdF 46)

586
Opelt, I.
Ciceros Schrift De natura dorum bei den lateinischen Kirchnvätern
in: AuA 12/1966,141

588
Pahnke, E.
Studien über Ciceros Kenntnis.. des Aristoteles u. Herkunft der Staatsdefinition
Diss. Freiburg 1962

589
Patzig, G.
Cicero als Philosoph am Beispiel der Schrift De finibus
in: Gymn 86/1979

590
Perlich, D.
Otium oder accedere ad rem publicam- ..polit.Betätigung bei Cicero
in: AU XIII 1,5

593
Plasberg, O.
Cicero in seinen Werken und Briefen
Darmstadt (WBG) 1962

4593
Pohlenz, M.
M. Ciceronis Tusculanarum disputationum libti quinque (Heft I/II)
Amsterdam (Hakkert) 1965/1957

597
Pöschl, V.
Römischer Staat und griech. Staatsdenken bei Cicero. De re publica
Darmstadt (WBG) 1962

603
Rawson, E.
The Interpretation of Cicero's "De legibus"
in: ANRW I 4 (1973),334-356

607
Riposati, B.
Zusammenfassende Betrachtungen über Ciceros "Topica"
in: Kytzler: Cicero, WBG 1973 (WdF 240)

611
Ruch, M.
Notwendigkeit und Zufälligkeit in Kosmos und Gesellschaft nach..Cicero
in: Gymn 72/1965

612
Rüegg, W.
Cicero und der Humanismus. Formale Untersuch.über Petrarca u.Erasmus
Winterthur 1946; in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

615
Schäfer, M.
Panaitios bei Cicero und Gellius
in: Gymn 62/1955,334

616
Schäublin, C.
Cicero "De divinatione" und Poseidonios
in: Mus.Helv.42/1985,157-167

618
Schäublin, C.
Weitere Bemerkungen zu Cicero De divinatione
in: Mus.Helv.46/1989,42-51

622
Schmid, W.
Ein Tag und der Aion. ..zu Ciceros Doxologie der Philos.(Tusc.5,5)
in: Maurach: Philos. (WBG, WdF 193) 1976

4597
Schmid, W.
Ein Tag und der Aion... Zu Ciceros Doxologie der Philos. (Tusc.5,5)
in: Maurach. Philos., Darmstadt (WBG, WdF 193) 1976

623
Schmidt, P.L.
Cicero "De re publica". Die Forschg. der letzten fünf Dezennien
in: ANRW I 4 (1973),262-333

628
Schmüdderich, L. ..
Einführung in Ciceros "De re publica"..Interpret.v. 1,36-45
in: AU VIII 5,23

630
Schönberger, O.
Cicero, De re publica. Entwurf einer Projektliste im LK Latein
in: Anr 18/1972,73

632
Schröder, R.A.
Marcus Tullius Cicero: Cato der Ältere über das Greisenalter
in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

1289
Schwamborn, H.
M. Tullius Cicero De Re Publica, vollständige Textausgabe und Kommentar.
Paderborn (Schönigh) o.J.

636
Schwamborn, H.
Prudens - Gedanken zu Cicero, De re publica 2,64-70
in: AU XIII 1,17

637
Seeck, G.
Frage nach der Tugend (Platon, Cicero, Habermas, Jonas)
in: Gymn 97/1990

638
Seel, O.
Cicero. Wort, Staat, Welt
Stuttgart (Klett) 1967

640
Skutsch, O.
Cicero rep.1,71
in: Gymn 76/1969

641
Stark, R.
Ciceros Staatsdefinition
in: Klein: Staatsd., WBG 1966 (WdF 46)

650
Suerbaum, W.
Studienbibliographie zu Ciceros De re publica
in: Gymn 85/1978

4585
Süss, Wilhelm
Cicero. Eine Einführung in seine philosophischen Schriften (mit Ausschluss der staatsphilosophischen Werke)
Wiesbaden (Franz Steiner) 1966

656
Villey, M.
Rückkehr zur Rechtsphilosophie. Cicero
in: Büchner: Cicero, WBG 1971 (WdF 27)

660
Weber-Schäfer, P.
Ciceros Staatstheorie und ihre Bedeutung für die moderne Politikwissenschaft
in: Gymn 90/1983

662
Weische, A.
Cicero und die Neue Akademie
1961

668
Wirzubski, C.
Noch einmal: Ciceros Cum dignitate otium (Staatsdenken)
in: Klein: Staatsd., WBG 1966 (WdF 46)

669
Wübert, B.
Cicero Somnium Scipionis - Gedanken zur Sphärenharmonie
in: Anr 34/5,1988,298

672
Zimmermann, L.
Das "große Jahr" bei Cicero
in: Mus.Helv.30/1973,179-183


Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Lat/cic_philos/Cic_leg1015.php - Letzte Aktualisierung: 13.06.2019 - 14:35