Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.

top

Wörterbuch Latein <-> Deutsch (Englisch) --- Bestimmung lateinischer Wortformen
Ad rem: [191] Multi et multa id temporis Leopolin intendunt: Primum ii Ucraini, quibus orientes et australes partes patriae propter Russicas bombardationes periculosiores sunt, ut Leopoli, in urbe prope Poloniam sita, maneant, donec bello peracto in ruinas suarum domorum reverti possint. Deinde ii, qui Leopolin veniunt, ut inde fugam in alias civitates occidentalis Europae protenus pergant. Postremo nunc etiam missilia circumvectoria a navigiis subaquaneis, quae in mari Euxino insidiantur, Leopolin volant. Ibi enim vetus quoddam ergasterium est situm, in quo vetera aeroplana reficiuntur. Quod missila axina, nisi antea missilibus antiaeriis de caelo deiciuntur, percutere possint. Ita re vera factum est Veneris die mane (18.03.22). Neminem interfectum esse Vladimiro Putin meritum non est imputandum.
(17) Doppelclick auf ein Datenfeld ergibt weitere Informationen.

   
longae: ā ē ī ō ū ӯ Ā Ē Ī Ō Ū - breves: ă ĕ ĭ ŏ ŭ Ă Ĕ Ĭ Ŏ Ŭ - ancipitia: ā̆ ē̆ ī̆ ō̆ ū̆ ȳ̆

Suchergebnis zu
"compendi�� me�� caus�� faci��, quae n��n liceat":

1. Wörterbuch und Phrasen:

Lat. Fund; Deut. Fund;
query 1/7L (max. 100): 100 Ergebnis(se)
  addo, quae certe vera suntaddō, quae certē vēra suntfüge hinzu, was zuverlässig wahr ist
   
  antecapio, quae bello usui suntantecapiō, quae bello usui suntbeschaffe mir im voraus, was für den Krieg von Nutzen ist
procure in advance what is useful for the war
   
  ars, quae nihil utilitatis habetars, quae nihil ūtilitātis habetbrotlose Kunst
breadless art, useless art
   
  caritas, quae est inter natos et parentescāritās, quae est inter nātōs et parentēsdie Liebe zwischen Kindern und Eltern
love between children and parents
   
  causa, quae extrinsecus venitcausa, quae extrīnsecus venitäußere Veranlassung
external cause
   
  civitas, quae optimatium arbitrio regiturcīvitās, quae optimātium arbitriō regiturAristokratie (als Regierungsform)
Aristocracy
   
  cognosco, postea quae sint actacōgnōscō, posteā quae sint āctaerfahre die späteren Ereignisse
learn the later events
   
  cohors, quae in statione estcohors, quae in statiōne estdie wachhabende Kohorte
the guard cohort, the watchkeeping cohort
   
  comparo, quae ad proficiscendum pertinentcomparō, quae ad proficīscendum pertinenttreffe Reisevorbereitungen
make travel preparations
   
  compendii mei causa facio, quae non liceatcompendiī meī causā faciō, quae nōn liceatmeines Vorteils wegen tue ich Unerlaubtes
I do unlawful things for my own benefit, I do illicit things for my own benefit,
   
  concupiscis, quae non capisconcupīscis, quae nōn capisdu begehrst, was für dich zu groß ist
you desire what is too big for you
   
  dico, quae mihi videanturdīcō, quae mihi videanturspreche mich aus
(de aliqua re - zu etw.)
   
  dico, quae mihi videnturdīcō, quae mihi videnturnehme Stellung
(de aliqua re - zu etw.)
   
    nehme Stellung
(de aliqua re - zu etw.)
   
    sage meine Meinung
   
    teile meine Meinung mit
   
    äußere meine Meinung
   
    äußere mich
   
  domum, quae vitium fecerat, reficiodomum, quae vitium fēcerat, reficiōbessere das schadhaft gewordene Haus wieder aus
   
  ea pars Britanniae, quae Hiberniam aspicitea pars Britanniae, quae Hiberniam aspicitder Teil Britanniens, der nach Irland hin liegt
   
  ea, quae a terra stirpibus continenturea, quae ā terrā stirpibus continenturdas Pflanzenreich
   
  ea, quae ad effeminandos animos pertinentea, quae ad effēminandōs animōs pertinentwas zur Verweichlichung beiträgt
   
  ea, quae consequunturea, quae cōnsequunturFolgerung
   
  ea, quae dixisti, in me non conveniuntea, quae dīxistī, in mē nōn conveniuntdeine Worte treffen mich nicht
(Stil: Phaseologische Ersetzung eines dt. Substantivs durch einen Relativsatz)
   
  ea, quae e terra gignunturea, quae ē terrā gignunturdas Pflanzenreich
   
  ea, quae scripsi, legi voloea, quae scrīpsī, legī volōich wünsche Leser für meine Schriften
(Stil: Phaseologische Ersetzung eines dt. Substantivs durch einen Relativsatz)
   
  ea, quae stulte dicunturea, quae stultē dicunturtörichte Behauptungen
   
  ea, quae terra gignitea, quae terra gignitdas Pflanzenreich
   
  ea, quae vaticinatus erat, accideruntea, quae vāticinātus erat, accidēruntseine Prophezeiung traf ein
(Stil: Phaseologische Ersetzung eines dt. Substantivs durch einen Relativsatz)
   
  eius rei quae causa sit, quaeroeius reī quae causa sit, quaerōich frage nach dem Grund dafür
   
  et quae sunt generis eiusdemet quae sunt generis eiusdemund so weiter
and so forth
   
  et quae sunt reliquaet quae sunt reliquaund so fort
   
    und so weiter
and so forth
   
    und was sonst noch
   
  evacuavi, quae pueruli erantēvacuāvī, quae puerulī erantlegte ab, was kindisch war
   
  expono, quae mihi videnturexpōnō, quae mihi videnturlege meine Meinung dar
   
  Germaniae ea pars, quae ad orientem vergitGermāniae ea pars, quae ad orientem vergitOstdeutschland
   
  Germaniae ea pars, quae in occidentem spectatGermāniae ea pars, quae in occidentem spectatWestdeutschland
   
  haec habeo, quae dicamhaec habeō, quae dīcamdies habe ich zu sagen
   
  haec omnia, quae videmushaec omnia, quae vidēmusdiese ganze sichtbare Welt
   
  in eam partem potius pecco, quae est cautiorin eam partem potius peccō, quae est cautiorfehle lieber in der Art, dass ich zu vorsichtig bin
   
  industria, quae asylantes seponi non sinitindustria, quae asȳlantēs sēpōnī nōn sinitAnti-Abschiebe-Industrie
(Unwort des Jahres 2018) (eigener Vorschlag)
   
  infectis iis, quae agere destinaveramīnfectīs iīs, quae agere dēstināveramohne mein Ziel erreicht zu haben
   
  institutio illa mundana, quae saluti publicae providetīnstitūtiō illa mundāna, quae salūtī pūblicae prōvidetweltgesundheitsbehörde (WHO, World Health Organisation)
   
  inter quaeinter quaeinzwischen
   
  internationalis consociatio terroristica, quae est Al-Qaidainternātiōnālis cōnsociātiō terroristica, quae est Al-Qaidainternationale terroristische Vereinigung Al-Qaida
   
  iusta compensatio eorum, quae quis effecitiūsta compensātiō eōrum, quae quis effēcitLeistungsgerechtigkeit
   
  iusta compensatio munerum, quae quis explevitiūsta compensātiō mūnerum, quae quis explēvitLeistungsgerechtigkeit
   
  loca, quae circumiacentloca, quae circumiacentUmgebung
   
  media quae vocatur aetasmedia quae vocātur aetāsMittelalter
   
  merces, quae in singulas hebdomades habeturmercēs, quae in singulās hebdomadēs habēturWochenlohn
   
  multis consciis, quae res gerereturmultīs cōnsciīs, quae rēs gererēturda viele darum wussten, was geschah
   
  navis, quae sentinam trahitnāvis, quae sentīnam trahitSchiff, das leck wird
   
  nec, quae sint singula, bina videnec, quae sint singula, bīna vidēsieh nicht alles doppelt
   
  nego vera esse, quae narrenturnegō vēra esse, quae nārrenturleugne die Wahrheit der Erzählung
(Stil: Phaseologische Ersetzung eines dt. Substantivs durch AcI od. Ind. Frage)
   
  nescio qui, nescio quae, nescio quodnesciō quī, nesciō quae, nesciō quodich weiß nicht wer, ich weiß nicht was
   
    irgendein, irgendeine, irgendetwas
   
  num quae causa est, quin ...num quae causa est, quīn ...gibt es etwa Einwand dagegen, dass ...
   
  ob quaeob quaedeshalb
   
    deswegen
   
  officia, quae ex communitate ducunturofficia, quae ex commūnitāte dūcunturPflichten, die sich aus dem Gemeinsinn herleiten
   
  omnia, quae ad bellum gerendum pertinentomnia, quae ad bellum gerendum pertinentKriegsbedarf
war supplies, war supply
   
  omnia, quae ad bellum gerendum usui suntomnia, quae ad bellum gerendum ūsuī suntKriegsbedarf
war supplies, war supply
   
  omnia, quae circumiacent oculis tuisomnia, quae circumiacent oculīs tuīsalles, was dir rings vor Augen liegt
   
  omnia, quae moveri possuntomnia, quae movērī possuntalle bewegichen Güter (Mobilia)
   
    gesamte bewegliche Habe
   
  omnia, quae violata suntomnia, quae violāta suntalle begangenen Verletzungen
all committed violations
   
    alle Übertretungen
all transgressions, everything stained with guilt
   
    der gesamte angerichtete Schaden
the total damage dones
   
  opus ipsa suum eadem, quae coagmentavit, natura dissolvitopus ipsa suum eadem, quae coāgmentāvit, nātūra dissolvitdie Natur selbst löst ihr Werk, das sie gefügt hat, ebenso wieder auf
   
  oratio, quae astu caretōrātiō, quae astū careteine geistlose Rede
   
  partes terrae, quae frigore rigentpartēs terrae, quae frīgore rigentkalte Zone
   
  partes, quae calore urunturpartēs, quae calōre ūrunturheiße Zone (Äquatorialzone)
   
  pecunia publica, quae ex metallis reditpecūnia pūblica, quae ex metallīs reditdie Einkünfte des Staates aus den Bergwerken
   
  percipite, quae dicampercipite, quae dīcamvernehmt, was ich sage
   
  philosophia, quae artis praeceptis contineturphilosophia, quae artis praeceptīs continēturtheoretische Philosophie
   
  philosophia, quae est de vita et moribusphilosophia, quae est dē vītā et mōribusMoralphilosophie (Ethik)
   
  philosophia, quae in actione versaturphilosophia, quae in āctiōne versāturpraktische Philosophie
   
  philosophia, quae in rerum contemplatione versaturphilosophia, quae in rērum contemplātiōne versāturtheoretische Philosophie
   
  poena, quae est de vi, teneorpoenā, quae est dē vī, teneorverfalle der Strafe, die auf Gewalttat steht
   
  prospicio, quae futura suntprōspiciō, quae futūra suntblicke in die Zukunft
   
  provideo, quae futura suntprōvideō, quae futūra suntblicke in die Zukunft
   
Wortsuche bei PerseusWortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.orgquae ab Aenea gesta sunt quaeque illi accideruntquae ab Aenēā gesta sunt quaeque illī accidēruntdie Taten und Abenteuer des Äneas
Wortsuche in Lewis and ShortWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
  quae ad aliquid pertinentia praecipiunturquae ad aliquid pertinentia praecipiunturLehren von etw.
   
  quae aliquid admiraturquae aliquid admīrāturVerehrerin
   
  quae aliquid dono datquae aliquid dōnō datVerehrerin
(eines Geschenkes)
   
  quae caeli temperies cras futura sit, praedicere non possumquae caelī temperiēs crās futūra sit, praedīcere nōn possumkann das Wetter von morgen nicht vorhersagen
   
  quae celebratio cotidianaquae celebrātiō cotīdiānawelch tägliches Zusammenströmen
   
  quae circa urbem suntquae circā urbem suntUmgebung der Stadt
   
  quae circumiacent Europaequae circumiacent Eurōpaewas von Europa in dieser Gegend liegt
   
  quae coartavit et peranguste refersit in oratione sua, dilatet nobis atque explicetquae coartāvit et perangustē refersit in ōrātiōne suā, dīlātet nōbīs atque explicetwas er in seine Rede zusammengedrängt und sehr dicht hineingepackt hat, soll er und ausbreiten und entfalten
   
  quae cum ita sintquae cum ita sintunter solchen Umständen
   
  quae cum omnia facta sint, ... tamenquae cum omnia facta sint, ... tamentrotz allem
   
  quae de rebus humanis Graeci statueruntquae dē rēbus hūmānīs Graecī statuēruntdie Weltanschauung der Griechen
the world view of the Greeksw
   
  quae est vis huius verbi?quae est vīs huius verbī?was bedeutet dieses Wort?
   
  quae fuerit causa, mox videroquae fuerit causa, mox vīderōwas der Grund war, werde ich bald in Betracht ziehen
   
  quae genti alicui propria et peculiaria suntquae gentī alicuī propria et pecūliāria suntNationalität
   
  quae in imagine eminentquae in imāgine ēminentVordergrund (auf einem Gemälde)
   
  quae in philosophia tractanturquae in philosophiā tractanturphilosophische Gegenstände
   
  quae inde segesquae inde segeswas ist der Nutzen davon
   

query 1/7D (max. 100): 100 Ergebnis(se)
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org
(ἐνάλλαξις)(Stilistik)
enallaxis, enallaxis fenallaxis, enallaxis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org(aufgeschichteter) Haufenstruēs, struis fstrues, struis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org(der, die) Wasserscheue
(ὑδροφόβος)
aquifuga, aquifugae caquifuga, aquifugae cWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org(eine Krankheit) verursachendcausālis, causālecausalis, causaleWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org(einzelne große) Perleūniō, ūniōnis funio, unionis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org(gleich) beim ersten Anblickprīmō aspectūprimo aspectu  
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org(hohes) Altervetustās, vetustātis fvetustas, vetustatis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org(knöchellanges) Frauengewandstola, stolae fstola, stolae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org(körperliches) Befindenvalētūdō, valētūdinis fvaletudo, valetudinis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org(nussförmige große) Dattelcaryōta, caryōtae f (καρυωτή)caryota, caryotae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org(um) eine Stunde vorherhorā antehora ante  
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= contīroleta, contīroletae m - Jagdgefährte
(θηρολέτης)
conthēroleta, conthēroletae mcontheroleta, contheroletae mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= dēgustāre, dēgustō, dēgustāvī, dēgustātum - koste (von etw.)degūnere, degūnōdeguno 3Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= Aurelianum, Aureliani n - Orléans
(= Cenabum, Cenabi n)
Aurēlia, Aurēliae fAurelia, Aureliae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= Cairus, Cairi fCāhira, Cāhirae fCahira, Cahirae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= Ephialtes, Ephialtae m - Ephialtes
(Εφιάλτης, einer der Aloiden)
Ephialtēs, Ephialtis mEphialtes, Ephialtis mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= Lausanna, Lausannae f
(urbs in Helvetia sita)
Lausona, Lausonae fLausona, Lausonae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= Lausanna, Lausannae f
(urbs in Helvetia sita)
Lausonium, Lausoniī nLausonium, Lausonii nWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= Paropamisus, Paropamisi m - Hindukusch
(Παροπάμισος, Παραπάμισος)
Parapamisus, Parapamisī mParapamisus, Parapamisi mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= Russi, Russorum mRuthēnī, Ruthēnōrum mRutheni, Ruthenorum mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= Russia Alba, Russiae Albae fRuthēnia Alba, Ruthēniae Albae fRuthenia Alba, Rutheniae Albae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= Russia, Russiae fRuthēnia, Ruthēniae fRuthenia, Rutheniae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= Vosegus, Vosegī m - Vogesen
(schlechtere Lesart)
Vogesus, Vogesī mVogesus, Vogesi mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= Vosegus, Vosegī m - VogesenVosagus, Vosagī mVosagus, Vosagi mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= abacināre, abacinō, abacināvī, abacinātum - blende abbacināre, abbacinō, abbacināvī, abbacinātum abbacino 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= abacus, abacī m - Tischplatte
(ἄβαξ)
abax, abacis mabax, abacis mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= abaliēnāre, abaliēnō - entfremdeabalēnāre, abalēnōabaleno 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= abarcēre, abarceō, abarcuī - sondere ababercēre, aberceō, abercuīaberceo 2Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= abdōmen, abdōminis n - Schmerbauchabdūmen, abdūminis nabdumen, abduminis nWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= abigere, abigō, abēgī, abāctum - führe wegabagere, abagōabago 3Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= ablaqueāre, ablaqueō, ablaqueāvī, ablaqueātum - grabe auf
(den Boden um Bäume und Reben)
ablacuāre, ablacuō, ablacuāvī, ablacuātumablacuo 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= abligurīre, abliguriō, abligurīvī, abligurītum - verprasseabligurrīre, abligurriō, abliguriī (abligurīvī), abligurrītumabligurrio 4Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= ablūtiō, ablūtiōnis f - Abspülenallūtiō, allūtiōnis fallutio, allutionis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= abnepōs, abnepōtis m - Ururenkel
(= avi nepos)
abnepus, abnepī mabnepus, abnepi mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= abnōdāre, abnōdō, abnōdāvī, abnōdātum - knote abannōdāre, annōdōannodo 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= abrotonum, abrotonī n - Stabwurz
(ἀβρότονον) (als Medizin verwendet)
abrotonus, abrotonī f abrotonus, abrotoni fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= absinthium, absinthiī n - Wermutwein
(ἀψίνθιον)
apsinthium, apsinthiī napsinthium, apsinthii nWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= abstergēre, abstergeō - wische ababstergere, abstergōabstergo 3Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= acanthus, acanthī m - Bärenklau
(ἄκανθος, ἄκανθα)
acantha, acanthae facantha, acanthae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= accantitāre, accantitō - singe dazu
(verbum intensivum)
adcantitāre, adcantitōadcantito 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= accantāre, accantō - singe bei etw.
(verbum intensivum)
adcantāre, adcantōadcanto 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= accedit quod - dazu kommt noch, dassadvenit id quod ...advenit id quod ...  
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= accelerāre, accelerō, accelerāvī, accelerātum - beschleunige
[gradum, mortem]
adcelerāre, adcelerō, adcelerāvī, adcelerātumadcelero 1 (tr.)Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= acceptī lātiō, acceptī lātiōnis f - mündliche Zusage
(jurist.)
acceptīlātiō, acceptīlātiōnis facceptilatio, acceptilationis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= accidere, accidō - falle hinaccadere, accadōaccado 3Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= accubuō - beiliegendaccubiōaccubioWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= accubāre, accubō - liege bei Tischaccubitāre, accubitōaccubito 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= accūrāre, accūro, accūrāvi, accūrātum - besorgeadcūrāre, adcūro, adcūrāvi, adcūrātumadcuro 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= accūrātē - genauaccūrātimaccuratimWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= accūsātor, accūsātōris m - Anklägercausātor, causātōris mcausator, causatoris mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= acquīsītiō, acquīsītiōnis f - Erwerbadquīsītiō, adquīsītiōnis fadquisitio, adquisitionis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= acrifolius, acrifolia, acrifolium - nadelblättrigaquifolius, aquifolia, aquifoliumaquifolius, aquifolia, aquifoliumWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= acroāticus, acroātica, acroāticum - zum Anhören bestimmt
(ἀκροαματικός)
acroāmaticus, acroāmatica, acroāmaticumacroamaticus, acroamatica, acroamaticumWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= acucula, acuculae f - kleine Nadelacicula, aciculae facicula, aciculae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= acylos, acylī m - essbare Eichel
(ἄκυλος)
aculos, aculī maculos, aculi mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= acēscere, acēscō, acuī - werde saueracīscere, acīscōacisco 3Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= acētum, acētī n - Essigacoetum, acoetī nacoetum, acoeti nWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= acētābulum, acētābulī n - Becheracītābulum, acītābulī nacitabulum, acitabuli nWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= ad amussim - nach dem LinealadamussimadamussimWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= ad amussim - nach dem LinealamussimamussimWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adamās, adamantis m - Stahl, Diamant
(ἀδάμας)
adamāns, adamantis madamans, adamantis mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adblaterāre, adblaterō (adblatterō), adblaterāvī, adblaterātum - plappere noch herobblaterāre, obblaterō (obblatterō), obblaterāvī, obblaterātumobblatero 1 (obblattero 1)Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adblaterāre, adblaterō, adblaterāvī, adblaterātum - plappere noch heradblatterāre, adblatterō, adblatterāvī, adblatterātumadblattero 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= ademptiō, ademptiōnis f - Wegnahmeadimitiō, adimitiōnis fadimitio, adimitionis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adeps, adipis c - Fett
(ἄλειφα)
adips, adipis cadips, adipis cWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adesse, adsum, adfuī, adfutūrus - bin anwesendadesse, assum, affuī, affutūrusassumWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adfabricārī, adfabricor, adfabricātus sum - baue anaffabricārī, affabricor, affabricātus sumaffabricor 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= aditicula, aditiculae f - kleiner Eingang
(= parvus aditus)
aditiculus, aditiculī maditiculus, aditiculi mWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= admodulārī, admodulor - stimme mit einadmodulāre, admodulōadmodulo 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= admovēre, admoveō, admovī, admotum - bewege heranammonēre, ammoneō, ammonuī, ammonitumammoveo 2Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= admīrārī, admīror, admīrātus sum - bewundereammīrārī, ammīror, ammīrātus sumammiror 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= admūnīre, admūniō, admūnīvī, admūnītum - blockiere
[hoc oppidum]
admoenīre, admoeniō, admoenīvī, admoenītumadmoenio 4Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adoptiō, adoptiōnis f - Annahme an Kindesstatt, Adoptionaffīliātiō, affīliātiōnis faffiliatio, affiliationis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adorīrī, adorior, adortus sum - greife anadorīre, adoriōadorio 4Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adruere, adruō - schütte auf
[terram]
arruere, arruōarruo 3Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adrādere, adrādō, adrāsī, adrāsum - kratze anarrādere, arrādō, arrāsī, arrāsumarrado 3Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adrēmigāre, adrēmigo, adrēmigāvī, adrēmigātum - rudere hin
[litori, portibus]
arrēmigāre, arrēmigo, arrēmigāvī, arrēmigātumarremigo 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adulterium, adulteriī n - Ehebruchadulteritās, adulteritātis fadulteritas, adulteritatis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adulterāre, adulterō, adulterāvī, adulterātum - treibe Ehebruchadulterārī, adulteroradulteror 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adulēscentula, adulēscentulae f - junges Mädchenadolēscentula, adolēscentulae fadolescentula, adolescentulae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adurgēre, adurgeō - dränge anadurguēre, adurgueōadurgueo 2Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adveniō - komme anadportō adventumadporto adventum  
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adverrere, adverro - fege herbeiadvorrere, advorroadvorro 3Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adversum - in entgegengesetzter RichtungadversimadversimWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adversāre, adversō, adversāvī - richte andauernd hin
(auf etw. achten)
advorsāre, advorsō, advorsāvīadvorso 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adversātrīx, adversātrīcis f - Gegnerin, Widersacherinadvorsātrīx, advorsātrīcis fadvorsatrix, advorsatricis fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= advertere, advertō, advertī, adversum - wende zuadvortere, advortō, advortī, advorsumadvorto 3Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adēsurīre, adēsuriō, adēsurīvī - bekomme Hungeradēssurīre, adēssuriō, adēssurīvīadessurio 4Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adōrea, adōreae f - Kampfpreisadōria, adōriae fadoria, adoriae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= adōrābilis, adōrābile - anbetungswertadōlābilis, adōlābileadolabilis, adolabileWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= aeditumārī, aeditumor - bin Tempelaufseheraeditimāri, aeditimoraeditimor 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= aemulārī, aemulor, aemulātus sum - eifere nachaemulāre, aemulō, aemulāviaemulo 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= aequiperāre, aequiperō, aequiperāvī, aequiperātum - mache gleich
[meas virtutes ad tuas]
= aequiparāre, aequiparō, aequiparāvī, aequiparātumaequiparo 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= aequor, aequoris n - Meeresflächeaecor, aecoris naecor, aecoris nWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= aeruma, aerumōrum n - Kesselaerima, aerimōrum naerima, aerimorum nWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= aestimāre, aestimō, aestimāvī, aestimātum - schätzeaestumāre, aestumō, aestumāvī, aestumātumaestumo 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= aestimātiō, aestimātiōnis f - Schätzungaestimium, aestimiī naestimium, aestimii nWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= aeternus, aeterna, aeternum - ewig
(alte Form)
aeviternus, aeviterna, aeviternumaeviternus, aeviterna, aeviternumWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= affavēre, affaveō - begünstige
(alicui rei - etw.)
adfavēre, adfaveōadfaveo 2Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= affigūrāre, affigūrō, affigūrāvī - bilde danachadfigūrāre, adfigūrō, adfigūrāvīadfiguro 1Wort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me


query 1/7D (max. 100): 3 Ergebnis(se)
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= auspicia, quae se propter viam ostentantproptervia, propterviōrum nproptervia, propterviorum n  
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= dea, quae menstruis floribus praeesse putabatur
(μήνη - der Mond)
Mēna, Mēnae fMena, Menae fWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me
 Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org= loca, quae a quattuor punctis cardinalibus aequaliter distant
(cf. σκιά) (astronom.)
antiscia, antisciōrum nantiscia, antisciorum nWort- und Formsuche bei Van der GuchtWortsuche bei latein.me

2. Formbestimmung:

3. Belegstellen für "compendi�� me�� caus�� faci��, quae n��n liceat"Finden Sie Ihr Suchwort auch hier:
- bei van der Gucht Wortsuche bei Van der Gucht
- bei latein.me Wortsuche bei latein.me
- in Zenon: deutsch-lat.
- in Pons: deutsch-lat.
- bei Perseus Wortsuche bei Perseus
- bei Google Wortsuche bei Google-Dict.
- bei zeno.org Wortsuche im lateinisch - deutschen Georges bei Zeno.org
- bei Lewis and Short Wortsuche in Lewis and Short
- in: Mittellateinisches Wörterbuch
- in: Du Cange: Glossarium mediae et infimae latinitatis
- in Pons: lat.-deutsch


© 2000 - 2022 - /LaWk/La01.php?qu=compendi%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20me%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20caus%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20faci%EF%BF%BD%EF%BF%BD,%20quae%20n%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20liceat - Letzte Aktualisierung: 12.10.2021 - 15:37