Antike Stätten in Griechenland und Kleinasien

Abai | Acharnai | Aigina (ins) | Aigosthena | Akraiphia | Anthedon | Aperopia (ins) | Argolis | Arsinoe | Asine | Asklepieion (Epid,) | Askra | Athenai | Attika | Aulis | Belbina (ins) | Boiotia | Bukephala (Kap) | Bulis | Buporthmos (Kap) | Chaironeia | Chalkis (Eub.) | Dekeleia | Delion | Dendra | Eleusis | Eleutherai | Ephyra (ins) | Epidauros | Eretria (Eub.) | Halai | Halike | Haliartos | Halimus | Heraion (Kap) | Hermione | Hydra (ins) | Hyettos | Hyria | Hysiai | Kalauria | Kallion | Kekryphaleia (ins) | Kenchreai (Kor) | Kopai | Kopais See | Korinthos | Koroneia (Boiot) | Korsia | Krommyon | Larymna | Lebadeia | Lechaion | Lelantische Ebene | Leuktra | Marathon | Megara | Megaris | Methona | Mideia | Nauplia | Oinoe | Oinophyta | Olmiai (Kap) | Onchestos | Opus | Orchomenos | Oropos | Pagai | Pallene | Panakton | Peiraieus | Peraion | Petra | Phaleron | Phyle | Plataiai | Prosymna | Psaphis | Rhamnus | Salamis (ins) | Saronikos Kolpos | Schoinus | Siphai | Skyllaion (Kap) | Sphettos | Spiraion (Kap) | Tanagra | Tenea | Thebai (Boiot.) | Thespiai | Thisbai | Thorai | Tiryns | Troizen
nach oben nach oben nach oben nach oben

nach links

Saronischer Golf

nach rechts
nach links nach rechts
nach links nach rechts
nach links nach rechts
nach unten nach unten nach unten nach unten
Beilage zu Kirsten-Kraiker: Griechenlandkunde, Heidelberg (Winter) 1962 
mit freundlicher Erlaubnis des Universitätsverlages C. Winter, Heidelberg