Antike Stätten in Griechenland und Kleinasien

Phthiotis, Malis, Acheloos (fl) | Agrinion | Amphilochia | Antikyra | Aperanthia (?) | Athamania | Dolopia | Drymos | Ephyra-Krannion | Erineos | Euenos (fl) | Euhydrion | Gomphoi | Herakleia | Hypata | Ithome | Kieron | Koroneia | Ktimene | Kytinion | Lamia | Limnaion | Malia | Melitaia | Metropolis | Narthakion | Nikaia | Oichalia (?) | Peirasiai | Phaika | Phakion | Pharsalos | Pherai | Phthiotis | Phylake (west) | Skotussa | Spercheios (fl) | Stratos | Thermopylai | Thessaliotis | Xyniai | Xynias See
nach oben nach oben nach oben nach oben

nach links

Phthiotis, Malis, Pharsalos, Lamia

nach rechts
nach links nach rechts
nach links nach rechts
nach links nach rechts
nach unten nach unten nach unten nach unten
  • Beilage zu Kirsten-Kraiker: Griechenlandkunde, Heidelberg (Winter) 1962 
    mit freundlicher Erlaubnis des Universitätsverlages C. Winter, HeidelbergG