Antike Stätten in Griechenland und Kleinasien

Thessalien, Aiane | Aiginion | Argos Orestikon | Azeros | Ballos | Beroia | Dion | Doliche | Elateira | Elimeia (?) | Eratyra (?) | Ereikynion | Gonnos | Gyrton (?) | Haliakmon (fl) | Herakleion | Hestiaiotis | Larissa | Leibethra | Makedonia | Malloia | Methone | Mylai | Oloosson | Olympos (m) | Ossa (m)  | Pelinna | Peneios (fl) | Perrhaibia | Petra | Phaistos | Phakion | Phaloreia | Pharkadon | Phylakai | Phythion | Pialeia | Pieria | Pydna | Tempe (val) | Trikka 
nach oben nach oben nach oben nach oben

nach links

Thessalien, Haliakmon, Perrhaibia, Hestiaiotis, Larissa, Trikka

nach rechts
nach links nach rechts
nach links nach rechts
nach links nach rechts
nach unten nach unten nach unten nach unten
Beilage zu Kirsten-Kraiker: Griechenlandkunde, Heidelberg (Winter) 1962 
mit freundlicher Erlaubnis des Universitätsverlages C. Winter, Heidelberg