Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Homer, Ilias

Das Thema 
(Ilias. 1, 1- 8 - Prooimion)

bu_left.gif (929 Byte)

 

bu_right.gif (931 Byte)

Text: Homer, Ilias I 1-32 Homer, Odyssee I 1-43
.  
μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ μυρί' Ἀχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε,
πολλὰς δ' ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
[5] οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.
ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν·
πολλῶν δ' ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ' ὅ γ' ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
[5] ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἀλλ' οὐδ' ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
Singe, Göttin! den Zorn des Peliden Achilleus, den verderblichen, der tausendfältige Schmerzen den Achaiern geschaffen; auch viele wackere Seelen der Helden zum Hades zu früh hinabgesandt, und sie selbst zu Raubmahlen bereitet den Hunden und allen Vögeln. - Denn so ward Zeus' Wille vollendet, als einst hadernd Atreus' Sohn, der Lenker der Mannen, und der göttliche Achilleus sich entzweiten. (Übersetzung nach J.St.Zauper)
τίς τ' ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;

Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς
[10] νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,
οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ' ἀπερείσι' ἄποινα,
στέμματ' ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
[15] χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·
[...]

[10] τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.

ἔνθ' ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,
οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·
τὸν δ' οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι' ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
[15] ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.
ἀλλ' ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,
[...]

Text: Anfang der "Ilias Parva"  
Ἴλιον ἀείδω καὶ Δαρδανίην ἐύπωλον,
ἧς πέρι πόλλ' ἔπαθον Δαναοί, θεράποντες Ἄρηος.
Interpretationsaspekte:
 1. Vergleichen Sie die beiden Proömien (die Hinzunahme von Vergils Aeneis-Proöm lohnt sich) und bestimmen Sie identische und divergierende Elemente! Kann man einzelne Elemente als typisch für ein Epenproöm einstufen? Belegen Sie folgende Liste am Text!
  1. Themawort an erster Stelle
  2. Musenanruf (Kleine Ilias! Vergil!)
  3. Signifikantes Adjektivattribut für das Themawort
  4. attributive Relativsätze zum Themawort
  5. Hervorhebung des Themas durch quantifizierende Adjektive
  6. Hervorhebung göttlichen Wirkens
  7. Episches Geschehen ist leiderfüllt
  8. Leid resultiert aus einem fehlerhaften Verhalten (untragisch)
  9. Wiedergutmachung als Regulativ für Unrecht (poetische Gerechtigkeit)
  10. Zorn als Voraussetzung für eine Wiedergutmachung
  11. Hervorhebung eines zeitlichen Einsatzes (der zugleich ein Ziel ins Auge fasst).
 2. Die μῆνις Ἀχιλῆος ist das Thema des Epos.
  1. Wodurch hebt der Dichter sein Thema hervor, um es als ein für das Epos darstellenswertes Thema zu erweisen? - Betonte Anfangsstellung des Themawortes (wie ἄνδρα in der Od.); attributive Beifügungen: formal Worthäufung, inhaltlich tiefgreifende Wirkung im umfassenden Spielfeld von Leben und Tod, Gott und Mensch (Einschluss des göttlichen Willens: Διὸς ... βουλή).
  2. Wir verstehen unter "Zorn, Groll" und ähnlichen Emotionen eher eine momentane individuelle Erregtheit, von der wir wissen, dass sie der objektiven Beurteilung einer Sachlage in der Regel abträglich ist. Wir bemühen uns, für unser Handeln positivere Entscheidungskriterien zu finden. Welches Menschenbild (individuell und zwischenmenschliche Bezüge) liegt im Unterschied dazu offenbar bei den homerischen Helden vor? - Emotionalität statt Rationalität; Notwendigkeit der Selbstbehauptung statt sozialem Rechtsschutz)
  3. Um herauszufinden, ob das "Zornmotiv" für das Epos konstitutiv ist, sehen wir uns auch in der Odyssee um. Spielt es dort eine Rolle? - Zorn des Poseidon, Zorn des Helios, Zorn des "Odysseus" auf die Freier  (ὀδύσσομαι - zürne, grolle).
  4. Welche Funktion erfüllt Zorn im Handlungs- und Geschehensablauf? - Zorn scheint als Regulativ von erlittenem Unrecht seinen berechtigten Platz zu haben. Er steht also im Dienste der (poetischen) Gerechtigkeit. Dies erklärt auch, warum er in unserem öffentlichen Leben keine Rolle mehr spielen darf: Für die Lösung von Rechtsstreitigkeiten ist die Judikative zuständig. Zorn geht in die Richtung vorstaatlicher Rechtssicherung, wie sie uns etwa von der Blutrache her bekannt ist.
  5. Wird das μῆνις - Thema den Erwartungen an das Epos gerecht, die der Titel "Ilias" bei uns weckt? - Wir erwarten die Sagenerzählungen vom zehnjährigen Krieg und besonders der Eroberung der Stadt. Die thematische Reduktion durch den Dichter hat aber eine enorme Konzentration und Vereinheitlichung des Erzählstoffes zur Folge. Die dadurch bedingte Einheit (bes. des Stoffes, der Zeit) machen die Ilias zu einer genießbaren Großkomposition. Zusatztechniken wie die "Spiegelung" sorgen dafür, dass dennoch das Ganze im Teil sichtbar bleibt. Analog zur Ilias verwendet die Odyssee (und Vergils Aeneis) die Apologtechnik zur Vereinheitlichung der Komposition.
 3. Der Dichter und die "Göttin"
  1. In welcher Weise stellt sich der "Dichter" im Proöm selbst dar? - Weil eine Göttin angesprochen ist, muss es auch eine sprechende Person geben; die ist der Dichter. Aber er erwähnt sich durch kein einziges Wort, nicht einmal durch die oblique Form eines Pronomens (vgl. Odyssee, Verg.Aen.). D.h.. der Dichter tritt als individuelle Person ganz hinter seinem Stoff, bzw. hinter der Leistung der Göttin zurück. Dies ist ebenfalls konstitutiv für das Epos und der wesentliche Unterschied zu der Dichtungsgattung, die sich literaturgeschichtlich als nächste entwickelt: der Lyrik (Vgl. etwa Archilochos 1W)
  2. Welchen besonderen Charakter bekommt das Proömium durch die Hinwendung des Dichters an die Muse, der ihn von dem gesamten Rest des Epos unterscheidet? - Das Proömium ist Musen-Gebet des Dichters. Der Rest ist Musen-Gesang ( ἄειδε). Die Wahrheit der Erzählung wird von den Musen garantiert, nicht von einem irrenden Menschen.
  3. Dem Imperativ ἄειδε liegt die Vorstellung und Institution des "Homerischen Sängers" zugrunde, in dessen Gewand die Muse hier schlüpfen soll. Es wäre also bereits hier angemessen, sich erste Informationen dazu zu besorgen (Referatthema?).
 4. Menschliches und göttliches Handeln
  1. Was mit der Διὸς βουλή gemeint ist, ist umstritten (A.Heubeck, S. 56, A.Lenz, S. 5 Anm.1). Für uns stellt sich zum ersten Mal die Frage nach der Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit menschlichen Handelns, wenn sich in allem Zeus' Willen erfüllt. - Der homerische Mensch scheint stärker durch äußere Bindungen bestimmt zu sein. Damit ist sein Handeln in höherem Maße heteronom. Das Maß an Autonomie, das ihm zukommt, bleibt im Fortgang der Lektüre jeweils zu bestimmen.
Sententiae excerptae:
w42
184 Stultorum eventus magister est.
  "Durch Schaden wird der Narr klug."
  Liv.22,39,10 (vgl. Hom.Il.17,32; Plat.Symp.222b)
Literatur:

90 Funde
2709  Albracht, Franz
Battle and battle description in Homer : a contribution to the history of war
London : Duckworth, 2005
191  Baltes, M.
Beobachtungen zum Aufbau der Ilias
in: Litwftl.Jhrb.28/1987,9-26
1571  Baltes, M.
Beobachtungen zum Aufbau der Ilias
in: Litwftl.Jhrb.28/1987,9-26
1577  Baltes, M.
Zur Eigenart und Funktion von Gleichnissen im 16. Buch der Ilias
in: AuA 29/1983,36
207  Bannert, H.
Homer (Epos. Sänger. Komposition. Stil. Götter. Ilias. Odyssee. Kyklos...)
Reinbek (rm 272) 1988
1810  Barth, H.-L.
Achill und das Schicksal des Patroklos: Zu.. Hom.Il.17,410f. u.Hom.Il.18,9-11
in: Herm.117/1989,184
311  Bennekom, R.v.
Homerische Ontologie (Il.23,773ff)
in: Mus.Helv.44/1987,77
446  Bretzigheimer, F.
Hektor in Troia. Zu Hom.Il.6,237-529 und Il.24,697-804
in: Anr 15/1969,167-176
448  Bröcher, W.
Theologie der Ilias
Frankfurt/M (Klostermann) 1975
2689  Csajkas, Peter
Die singulären Iterata der Ilias, Bücher 11 - 15
München ; Leipzig, Saur 2002
2690  Dietz, Günter
Menschenwürde bei Homer. Vorträge und Aufsätze
Heidelberg, Winter 2000
141  Eichhorn, F.
Homers Ilias. Ihr..Werden und ihre..Gestalt
Horn (Berger) 1971
150  Erbse, H.
Zu den Ilias-Scholien (Curae Secundae I)
in: Herm.113/1985,385
3438  Erbse, Hartmut
Beobachtungen über die Gleichnisse der Ilias Homers
in: Herm. 128/2000, 257
3444  Erbse, Hartmut
Diomedes und Odysseus in Homers Ilias
in: Herm. 133/2005, 3
153  Fenik, B.C.
Typical Battle Scenes in the Iliad
Wiesbaden (Hermes Einzelschr. 21) 1968
158  Focke, F.
Katalogdichtung im B der Ilias
in: Gymn 57/1950,256
164  Friedrich, W.H.
Verwundung und Tod in der Ilias. Homerische Darstellungsweisen
Göttingen (Vandenhoeck) 1956
2704  Grethlein, Jonas
Das Geschichtsbild der Ilias : eine Untersuchung aus phänomenologischer und narratologischer Perspektive
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2006
180  Händel, P.
Hektors Lösung
in: Vretska: Festschr., Heidelberg 1970
182  Heitsch, E.
Anfang unserer Ilias und Homer
in: Gymn 87/1980
2693  Hellmann, Oliver
Die Schlachtszenen der Ilias, das Bild des Dichters vom Kampf in der Heroenzeit
Stuttgart, Steiner, Hermes Einzelschriften ; 83, 2000
190  Heubeck, A.
Fachbericht: Zur neueren Iliasforschung
in: Gymn 58/1951,362
195  Heubeck, A.
Homerica: 1. Zur Stellg. d.Schiffskataloges (B 484-799) in der Ilias
in: Gymn 56/1949,242
196  Heubeck, A.
Homerica: 2. Il.13,345-360. Ein Interpretationsversuch
in: Gymn 56/1949,248
200  Heubeck, A.
Studien zur Struktur der Ilias (Retardation und Motivübertragung)
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
211  Homer / Voß
Ilias und Odyssee, In der Übertragung von Johann Heinrich Voß; nach dem Text der Erstausgabe (Ilias: Hamburg 1793, Odyssee:, Hamburg 1781) mit einem Nachwort von W.H.Friedrich
Stuttgart / Hamburg (Dt. Bücherbund) o.J.
212  Homer / Zauper, J.S.
Homer's Werke, prosaisch übersetzt von J.St.Zauper. I. Ilias 1-12 (1859), II. Ilias 13-24 (1841)
Prag (Tempsky) 1859, 1841
213  Homerus / Hainsworth, B.
The Iliad. A Commentary, Bd. 3 (Buch 9-12)
Cambridge (Univ.Press) 1993
216  Homerus / Heyne
Homeri Ilias, ed. C.G.Heyne
Leipzig/London 1802-1822
217  Homerus / Janko
The Iliad. A Commentary, Bd. 4 (Buch 13-16)
Cambridge (Univ.Press) 1992
218  Homerus / Kirk
The Iliad. A Commentary, Bd. 1 (Buch 1-4)
Cambridge (Univ.Press) 1985
219  Homerus / Kirk
The Iliad. A Commentary, Bd. 2 (Buch 5-8)
Cambridge (Univ.Press) 1990
220  Homerus / Richardson, N.
The Iliad. A Commentary, Bd. 6 (Buch 21-24)
Cambridge (Univ.Press) 1993
222  Hommel, H.
Fachbericht: Iliasforschung
in: Gymn 59/1952,79
223  Hooker, J.T.
Homer Iliad III
Bristol 1979
224  Hope Simpson, R./ Lazenby, J.F.
The Catalogue of Ships in Homer's Iliad (Schiffskatalog)
Oxford 1970
230  Jarfe, G. W.H.Audens
"The Shield of Achilles" - eine kritische "Kontrafaktur" Homers?
in: AuA 25/1979,130
126  Jens, W.
Ilias und Odyssee, nacherzählt von Walter Jens, Bilder von Alice und Martin Provensen
Ravensburg (Otto Maier Verlag) 1973
231  Jens, W.
Ilias und Odyssee, nacherzählt von W.Jens
Ravensburg (Maier) 1992
234  Kalinka, E.
Agamemnon in der Ilias
Wien (Hölder..) 1943
235  Kammer, E.
Ein ästhetischer Kommentar zu Homers Ilias
Paderborn (Sch?gh) 1901
243  Klauk, Ed.
Klage der Andromache. Zu Hom.Il.24,723-745
in: Anr 16/1970,92-97
246  Klingner, F.
Homer: Über die Dolonie. Über die vier ersten Bücher der Odyssee
in: Studien, Zürich (Artemis) 1964
247  Klinz, A.
Homerlektüre..Gehalt und Form der Bücher VI IX XXII XXIV der Ilias
in: AU V 1,5
248  Klinz, A.
Interpretation von Homers "Ilias" Buch XVIII, 51-137
in: AU V 1,44
260  Kullmann, W.
Probe des Achaierheeres in der Ilias
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
263  Landmann, G.P.
Gedicht vom Kriege Homers Ilias
Heidelberg (Winter) 1992
271  Latacz, J.
Homer (Aktualität. Zeit und Werk. Ilias. Odyssee..)
Zürich (Artemis-Einf.) 1985
272  Latacz, J. (Hg.)
Homers Ilias. Gesamtkommentar, hrsg. v. J. Latacz Prolegomena Band I 1: Text und Übersetzung zum 1. Gesang Band I.2: Kommentar zum 1. Gesang
Stuttgart/Leipzig : Teubner 2000. 2. Aufl. München/Leipzig : Saur 2002
2697  Latacz, Joachim
Troia und Homer, der Weg zur Lösung eines alten Rätsels
München [u.a.], Koehler & Amelang 2001
3812  Lausberg, M.
Iliadisches im ersten Buch der Aeneis
in: Gymn 90/1983
282  Leaf, W.
The Iliad I-II
London 2/1900-1902
288  Lesky, A.
Mündlichkeit und Schriftlichkeit im homerischen Epos in: Ges.Schrft.,
Bern (Francke) 1966; in: Latacz: Homer, WBG 1979 (WdF 463)
291  Lissner, I.
Zorn des Achilles
in: Lissner: Wir sind das... Stg.1966
292  Lohmann, D.
Homer als Erzähler. Die Athla im 23. Buch der Ilias
in: Gymn 99/1992
2632  Lohmann, Dieter
Die Andromache-Szenen der Ilias. Ansätze und Methoden der Homer-Interpretation.
Meisenheim (Olms) 1988
295  Lord, A.B.
Sänger. Formel. Thema. Epos. Mündlichkeit. Schriftlichkeit. Odyssee. Ilias
in: Der S䮧er erz䨬t, München 1965
298  Macleod, C.W.
Homer, Iliad Book XXIV
Cambridge 1982
304  Marg, W.
Homer über die Dichtung. Schild des Achilleus
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
317  Mühll, V.d
Diapeira im B der Ilias (Homer, Il.2)
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
328  Nicolai, W.
Kleine und große Darstellungseinheiten in der Ilias
Heidelberg (Winter) 1973
329  Nicolai, W.
Wirkungsabsichten des Iliasdichters
in: Gnomosyne, München (Beck) 1981 (SD)
335  Page, D.L.
History and the Homeric Iliad
Berkeley / Los Angeles 1959
336  Parry, A.
Have We Homer's Iliad?
in: Latacz: Homer, WBG 1979 (WdF 463)
355  Reinhardt, K.
Ilias und ihre Dichter
Göttingen (Vandnehoeck) 1961
358  Reucher, T.
Situative Weltsicht Homers. Eine Interpretation der Ilias
Darmstadt (WBG) 1983
359  Rieger, E.
Homers Ilias im Deutschunterricht der 6.Klasse
in: Anr 17/1971,220
362  Roeske, K. Franz
Kafkas ählung "Die Verwandlung" und Homers "Ilias"
in: AU XXI 5/1978,36
368  Rupe, H.
Homers "Ilias". 4.Gesang. übertragen von..
in: AuA 03/1948,258
128  Schadewaldt, W.
Von Homers Welt und Werk. Aufsätze und Auslegungen zur Homerischen Frage
Stuttgart (Koehler) 4/1965
371  Schadewaldt, W.
Einblick in die Erfindung der Ilias. Ilias und Memnonis
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965
372  Schadewaldt, W.
Entscheidung des Achilleus
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965
376  Schadewaldt, W.
Hektor in der Ilias
in: Hellas und Hesperien I, Zürich 1970
377  Schadewaldt, W.
Hektor und Andromache
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965
378  Schadewaldt, W.
Hektors Tod
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965
388  Schadewaldt, W.
Iliasstudien
Leipzig (Hirzel)1938/Darmstadt (WBG)1987
392  Schadewaldt, W.
Neues zur Ilias
in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965
394  Schadewaldt, W.
Schild des Achilleus in: Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965;
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
400  Schoeck, G.
Zur Struktur des ersten Iliasdrittels
in: AuA 15/1969,9
3344  Scholten, H.
Die Schildbeschreibung Homers als Spiegel der frühgriechischen Staatswerdung
in: Gymn.111/2004, S.335-357
401  Schönberger, O.
Zu Ilias 3, 146-180 (Hom.Il.3,146-180)
in: Gymn 67/1960
2702  Seeck, Gustav Adolf
Homer, eine Einführung
Stuttgart, Reclam 2004
409  Siebler, M.
Troia
in: Antike Welt 1994,4 SN
419  Taplin, O.
The Shield of Achilles within the Iliad (Homer, Ilias: Schild des Achilleus)
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
428  Walsdorff, F.
Das erste Buch der Ilias (Hom.Il.1)
in: AU XII 5,5)
431  Wilamowitz-Moellendorff, U.v.
Auszug in die Schlacht (Homer,Il,2)
in: Latacz: Homer (WBG, WdF 634) 1991
434  Wilamowitz-Moellendorff, U.v.
Die Ilias und Homer
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, (1916) 1920
436  Willcock, M.M.
The Iliad of Homer, Books I-XII
London 1978
440  Wöhrmann, J.
Die homer.Frage . Homerinterpretation. 9.Gesang der Ilias (Hom.Il.9) in: AU VIII 3,5
in: AU VIII 3,5

[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche mit Google
bottom - /Grie/hom/HomIl110.php - Letzte Aktualisierung: 08.01.2016 - 11:02