s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

  ἰσθμός - 36  - ὑφίσταμαι

ὁ ἰσθμός, τοῦ ἰσθμοῦ
Landenge, Meerenge (Isthmos von Korinth)
ἴσος, ἴση, ἴσον
gleich, billig (Iso-thermen, iso-morph)
τὰ ἴσα σοι ποιῶ
ich mache das selbe wie du
ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου
sie zogen gleichberechtigt mit zu Feld
ἰσόω
mache gleich, stelle gleich
ἡ ἰσότης, τῆς ἰσότητος
Gleichheit, Billigkeit
ἴσως
vielleicht
ἡ ἰσονομία, τῆς ἰσονομίας
Rechtsgleichheit, Demokratie
ἄνισος, ἄνισον
ungleich, unbillig
stelle hin, stelle auf, bringe zum Stehen (sisto, sto, Statik)
stelle mich, trete; Pf.: stehe
ἡ στάσις, τῆς στάσεως
Partei, Parteienkampf, Aufstand, Streit
στασιάζω
mache einen Aufstand, streite
(ὁ) στασιώτης, τοῦ στασιώτου
aufständisch; der Empörer, Parteigenosse
τὸ στάδιον, τοῦ σταδίου
Rennbahn, Stadion (ca. 185 m)
ὁ σταθμός, τοῦ σταθμοῦ
Standort, Halteplatz, Tagesreise; Wage, Gewicht
ἀνίστημι
stelle auf, errichte; jage auf, vertreibe
ἡ ἀνάστασις, τῆς ἀναστάσεως
Vertreibung, Zerstörung
ἀνάστατος, ἀνάστατον
aufgescheucht, vertrieben
τὴν πόλιν ἀνάστατον ἐποίησαν
sie zerstörten die Stadt
ἀνίσταμαι
stehe auf, trete auf (Anastasia)
ἀνθίστημι
stelle entgegen
ἀνθίσταμαι
stelle mich entgegen, widersetze mich
ἀφίστημι
stelle weg, entferne, mache abtrünnig
ἀφίστημι αὐτὸν τῆς ἀρχῆς
enthebe ihn des Amtes
ἀφίστημι αὐτὸν τῶν συμμάχων
mache ihn von den Bundesgenossen abtrünnig
ἀφίσταμαι
falle ab, werde abtrünnig; lasse ab
ἀφίσταμαι βασιλέως
falle vom Großkönig ab
ἀφίσταμαι κινδύνων
entziehe mich Gefahren
ῥᾴδιόν προσάγεσθαι ἦν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους
es fiel ihnen leicht, die Abtrünnigen wieder an sich zu binden
ἡ ἀπόστασις, τῆς ἀποστάσεως
Abstand, Abfall
ἀποστατέω
stehe fern, falle ab
(ὁ) ἀποστάτης, τοῦ ἀποστάτου
abtrünnig; der Abtrünnige
διίστημι
stelle auseinander, trenne, entzweie
διίσταμαι
trete auseinander, entzweie mich, bin entfernt
διίσταμαι τοῦ λιμένος
entferne mich vom Hafen
διειστήκει αὐτοῖς ἐπὶ παντὶ τὰ βουλεύματα
ihre Pläne gingen in allen Punkten auseinander
ἐξίστημι ὑμᾶς τῆς βούλης
bringe euch von eurem Beschluss ab
ἐνίστημι
stelle hinein
ἐνίσταμαι
trete ein, stehe (drohend) bevor
ἐξίσταμαι
trete heraus, entferne mich; entsetze mich (Ekstase)
ἐφίστημι
stelle an die Spitze, ordne an
ἐφίστημι Περικλέα τῇ πόλει
stelle Perikles an die Spitze der Stadt
ἐφέστηκα τῷ στρατῷ
befehlige das Heer
ὁ ἐπιστάτης, τοῦ ἑπιστάτου
Vorstand, Aufseher
ἐπιστατέω
stehe vor, leite, verwalte
καθίστημι
stelle hin, richte ein; setze ein, mache zu
καθίστημι τὸν δοῦλον ἐπιστάτην
mache den Sklaven zum Aufseher
οἱ καθεστῶτες νόμοι
die bestehenden Gesetze
τὰς μοναρχίας συγκαθιστᾶσιν
sie helfen, die Monarchien einzurichten
καθίσταμαι
stelle für mich hin, richte mir ein, ordne an; stelle mich auf, gelange zu, gerate in
πρὸς τοὺς Μεσσηνίους πόλεμος καθειστήκει Λακεδαιμονίοις
gegen die Messenier erhob sich den Spartanern ein Krieg
ἡ πόλις ξυμμαχὶς παρὰ τὸ καθεστηκὸς ἐδουλώθη
die verbündete Stadt wurde entgegen dem bestehenden Vertrag versklavt
πανταχόθεν τε τῇ γνώμῃ ἄποροι καθεστᾶσιν
sie fühlen sich auf allen Seiten (vollkommen) ratlos
μεθίστημι
stelle um, (ver)ändere
ἡ μετάστασις, τῆς μεταστάσεως
Umstellung, Verfassungsänderung
μεθίσταμαι
stelle etwas für mich um, lasse etw. von mir fort; stelle mich um, entferne mich, ändere mich
παρίστημι
stelle daneben; bereite, flöße ein
παρίσταμαι
stelle mir zur Seite (als Zeuge, Partner); trete zur Seite, stehe bei
παρίσταταί μοι δόξα
es kommt mir der Gedanke
παρειστήκει πλησίον ὁ υἱὸς
der Sohn stand in der Nähe
περιίστημι
stelle ringsum auf
περιίσταμαι
umringe, umzingele
περιίστανται τὸν λόφον
sie umzingeln den Hügel
προίστημι (τινός)
stelle vor, stelle an die Spitze (von)
προίστημι αὐτὸν τῶν συμμάχων
stelle ihn an die Spitze der Bundesgenossen
προίσταμαι
vor (über) sich stellen; sich an die Spitze stellen
προέστηκα (προστατέω) πόλεως
stehe an der Spitze eines Staates
ὁ προστάτης, τοῦ προστάτου
Vorsteher, Beschützer, Leiter
συνίστημι
stelle zusammen, vereinige (System); stelle vor, empfehle
συνίσταμαι
stelle für mich zusammen; trete zusammen, vereinige mich, werde handgemein
συνέστηκα
bestehe aus
ὑφίσταμαι
nehme auf mich, halte stand; unterziehe mich, verspreche
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk36i.php - Letzte Aktualisierung: 14.11.2012 - 18:45