s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

  ἔστιν - 24  - ἐκτός

τοιούτων εἰμὶ προγόνων
stamme von solchen Vorfahren ab
ἄλλου τρόπου εἰμί
bin von anderer Wesensart
ἐτῶν ὡς ἑπτακείδεκά ἐστιν
er ist ungefähr siebzehn Jahre alt
τί ἐστιν ἐμοὶ καὶ σοί;
was habe ich mit dir zu schaffen?
ἔστιν
es ist da, es gibt
ἔστι θεός
es gibt einen Gott
ἔστιν, ὅστις βούλεται βλάπτεσθαι;
gibt es einen, der Schaden erleiden will?
ἔξεστιν (ἔστιν, πάρεστιν, ἔνεστιν)
es ist möglich, erlaubt
ἔξεστιν ὑμῖν εὐδαίμοσι γενέσθαι
es steht euch frei, glücklich zu werden
ἔξεστιν ὑμῖν εὐδαίμονας γενέσθαι
es steht euch frei, glücklich zu werden
ἐξῆν αὐτοῖς ποιεῖν, ὅ τι βουληθεῖεν
sie konnten machen, was sie wollten
ἐξόν (ὄν, παρόν)
da (obgleich) es möglich ist (war, wäre, gewesen wäre)
ἔστιν οἵ (εἰσὶν οἵ)
einige (= ἔνιοι)
ἔστιν ὅτε
manchmal (= ἐνίοτε)
οὐκ ἔστιν ὅπου
nirgends
οὐκ ἔστιν ὅπως
unmöglich, keinesfalls (es ist nicht möglich, wie)
οὐκ ἔσθ’, ὅπως σιγήσομαι
ich werde keinesfalls schweigen
οὔτοι ἔσθ’, ὅπως οὐκ ἀποθανεῖ
du wirst auf jeden Fall sterben
τὸ ἐπ’ ἐμοὶ (αὐτῷ) εἶναι 
was mich (ihn) angeht, soweit es von mir (ihm) abhängt
τὸ κατ’ ἐκείνους εἶναι
was sie angeht, soweit es von ihnen abhängt
τὸ νῦν εἶναι
für jetzt
ἑκὼν (ἑκόντες) εἶναι
freiwillig, ohne Zwang
εἶεν
mag sein, nun gut, nun weiter (im Dialog)
ὄντως
in der Tat, wirklich, in Wahrheit
τῷ ὄντι
in der Tat, wirklich, in Wahrheit
ἡ οὐσία
Habe, Vermögen; Wesen
ἡ ἐξουσία
Erlaubnis, Macht, Überfluss
ἄπειμι
bin entfernt, fehle
ἄπειμι τῆς ἠπείρου
bin vom Festland entfernt
μέτεστί μοι τῶν ἀρχῶν
habe Anteil an, Anspruch auf die Ämter
ἐμοὶ τούτων οὐδὲν μέτεστιν
habe keinen Anteil daran, erhebe keinen Anspruch darauf
παραβαίνω τοὺς νόμους
übertrete die Gesetze
πάρειμι
bin zugegen, stehe bei, erscheine
τὰ παρόντα
die gegenwärtigen Verhältnisse, Gegenwart
ἡ παρουσία
Anwesenheit, Gegenwart
περίειμι
bin übrig, überlegen
περίειμι τοῦ ἀδελφοῦ μεγέθει 
bin größer als mein Bruder
ἡ περιουσία
Überlegenheit, Überfluss
σύνειμι
bin zusammen mit, verkehre mit
σύνειμι τῷ γείτονι
verkehre mit dem Nachbarn
ἡ συνουσία
Zusammensein, Umgang, Verkehr
τῇ βίᾳ πρόσεισι κίνδυνοι
Gewalt ist mit Risiken verbunden
ἐσθλός, ἐσθλή, ἐσθλόν
gut, edel, wacker
εἶμι (ἰέναι)
werde gehen (eo, Ionier, Ionen)
ἴθι (δὴ) εἰπέ
auf denn, sage!
εἴσειμι
trete (vor Gericht) auf
μέτειμι
gehe nach, verfolge, strafe
πάρειμι
gehe vorbei, komme herbei, trete auf (als Redner)
ἔπειμι
gehe hinzu, besuche; greife an
ἔπειμι τῷ ἐναντίῳ
greife den Feind an
τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα
in der darauffolgenden Nacht
ἐπάνειμι
kehre zurück
schließe ein, schließe aus; hindere
εἴργω σε τοῦ οἴκου
halte dich vom Haus fern
εἴργω σε μὴ ἐπελθεῖν
lasse dich nicht hineingehen (verbiete dir hineinzugehen)
ἡ εἰρήνη
Friede, Friedensvertrag (Irene)
ἐν εἰρήνῃ
im Frieden
περὶ εἰρήνης ἦλθεν
er kam wegen Frieden; er ersuchte um Frieden
εἰρήνην ἄγειν πρὸς πάντας ἀνθρώπους
Frieden halten mit allen Menschen
εἴσω (ἔσω)
hinein, drinnen
ἔσωθεν
von innen (heraus); drinnen
ἐκ (ἐξ)+ Gen.
aus; infolge; seit
ἐκ τοῦ παραδείσου
aus dem Paradies
ἐκ τῆς νόσου
infolge der Krankheit
ἐκ τούτου τοῦ χρόνου
seit dieser Zeit
ἐκ (δὲ) τούτου
daraus, darauf; infolgedessen; seitdem
ἐκτός (ἔξω)
draußen, außerhalb; außer (exotisch)
ἐκτὸς τῆς χώρας
außerhalb des Landes
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk24e.php - Letzte Aktualisierung: 14.11.2012 - 14:57