s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

  ἐκγίγνομαι - 16 - γράφω

ἐκγίγνομαι
entstehe daraus, stamme davon ab
ἐπιγίγνομαι
entstehe dazu, folge darauf (Epi-gone)
παραγίγνομαι
komme dazu, erscheine, bin dabei
παραγίγνομαι εἰς Κόρινθον
gelange nach Korinth
περιγίγνομαι
übertreffe, bleibe übrig
περιγίγνομαί σου σπουδῇ
übertreffe dich an Eifer
κατὰ δύναμιν περιγίγνομαι
bin an Macht überlegen
προσγίγνομαι
komme dazu, bin dabei
συγγίγνομαι
komme zusammen, verkehre
συγγίγνομαι ὀλίγοις
verkehre mit wenigen
erkenne, erfahre, verstehe, beschließe (nosco)
γνῶθι σαυτόν (Inschrift aus Delphi) erkenne dich selbst (dein menschliches Maß)!
γιγνώσκω ἡττώμενος
erkenne, dass ich besiegt bin
γιγνώσκω, ὅτι ἥττημαι
erkenne, dass ich besiegt bin
γιγνώσκω σὲ ἀδικήσαντα
erfahre, dass du Unrecht getan hast
γιγνώσκω ἐπιχειρεῖν
beschließe anzugreifen
ἡ γνώμη, τῆς γνώμης
Einsicht, Ansicht, Absicht, Antrag, Beschluss (Gnome - Sinnspruch)
γνώμῃ
mit Überlegung, mit Absicht
γνώμην ἐμήν (adv.Akk.)
meiner Meinung nach (Adv.Akk.)
τῆς αὐτῆς γνώμης εἰμί
vertrete dieselbe Meinung
ή γνῶσις, τῆς γνώσεως
Erkenntnis (Gnosis, Dia-gnose, Pro-gnose)
lerne kennen, erkenne; mache bekannt
γνώριμος, γνώριμον
bekannt, angesehen, vornehm (gnarus, Ignorant)
ἀναγιγνώσκω
erkenne wieder, lese vor
ἀπογιγνώσκω
gebe auf, verzweifele; spreche frei
ἀπογιγνώσκω τοῦ μάχεσθαι
gebe den Kampf auf
ἀπογιγνώσκω τῆς σωτηρίας
verzweifle an der Rettung
ἀπογιγνώσκω τῆς αἰτίας
spreche von der Schuld frei
τὴν δυναστείαν παραχρῆμα διὰ τὴν ἧτταν ἀπεγνώκεισαν
Sie hatten die Herrschaft infolge der Niederlage sofort verloren gegeben
βίον χρηστὸν καὶ πονηρὸν διαγιγνώσκειν
δεῖ
man muss eine gute und schlechte Lebensweise unterscheiden
καταγιγνώσκω
erkenne gegen, verurteile
καταγιγνώσκω Σωκράτους
verurteile Sokrates
Σωκράτης κατεγνώσθη
Sokrates wurde verurteilt
καταγιγνώσκω Σωκράτους θάνατον
verurteile Sokrates zum Tod
κατεγνώσθη Σωκράτους ὁ θάνατος
Sokrates wurde zum Tod verurteilt
πολλήν γέ μου κατέγνωκας δυστυχίαν
du hast mich zu einem schlimmen Schicksal verurteilt
μεταγιγνώσκω
ändere meinen Sinn, bereue
συγγιγνώσκω
stimme bei, gebe zu, verzeihe
ἡ συγγνώμη, τῆς συγγνώμης
Verzeihung
συγγνώμων τῷ φίλῳ
nachsichtig gegen seinen Freund
συγγνώμων τῶν ἁμαρτημάτων
nachsichtig gegenüber den Fehlern
ἀγνοέω
kenne nicht, weiß nicht
οὐκ ἀγνῶ ταῦτ’οὐ δίκαια λέγων
weiß genau, dass ich hierin nicht Recht habe
ἡ ἄγνοια, τῆς ἀγνοίας
Unkenntnis, Unwissenheit
ἀγνώμων, ἄγνωμον
unverständig
ἡ ἀγνωμοσύνη, τῆς ἀγνωμοσύνης
Unverstand
ἀγνώς, ἀγνῶτος
unbekannt, unkundig
ἀμφιγνοέω
bin unwissend, bin im Zweifel
γλαυκός, γλαυκή, γλαυκόν
leuchtend, bläulich glänzend
ἡ γλαῦξ, τῆς γλαυκός
Eule
strebe nach, trachte nach
γλίχομαι ἀρετῆς
strebe nach Tugend
γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ
süß, angenehm (Glyzerin)
ἡ γλῶττα, τῆς γλώττης
Zunge, Sprache (Glosse, poly-glott)
τὸ γόνυ, τοῦ γόνατος
Knie (genu, Knie, Dia-gonale)
ἡ γωνία, τῆς γωνίας
Winkel, Ecke
τὸ τρίγωνον, τοῦ τριγώνου
Dreieck (Tri-gonometrie)
ὁ γόος, τοῦ γόου
Klage
γοάω
wehklage
schreibe, male (Graphit, Graphik, Grapho-logie)
ὁ γραφεύς, τοῦ γραφέως
Schreiber, Maler
ἡ γραφή, τῆς γραφῆς
Schrift, Anklage
γραφὴν γράφομαι (διώκω) αὐτόν
klage ihn schriftlich an
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk16g.php - Letzte Aktualisierung: 14.11.2012 - 10:31