s

 

Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Griechisch - deutsche Wortkunde

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

zurueck nach unten weiter

  βιβάζω - 12 - βάναυσος

mache gehen, bringe
ἀναβιβάζω
lasse hinaufsteigen, lasse auftreten
ἀποβαίνω
gehe weg; steige ab, lande
καλῶς ἀποβαίνει
es geht gut aus
ἀναβαίνω
gehe hinauf, besteige; trete auf
ἡ ἀνάβασις, τῆς ἀναβάσεως
Aufstieg, Marsch ins Landesinnere
διαβαίνω
durchschreite, überquere
διαβαίνω ποταμόν
überschreite einen Fluss
εἰσβαίνω (ἐμβαίνω)
gehe hinein, gehe an Bord
ἐπιβαίνω
betrete, besteige; gehe an Bord
ὁ δῆμος ἐπιβαίνει τοῖς ἀρίστοις
Das Volk erhebt sich (lehnt sich auf, empört sich) gegen den Adel
ὁ ἐπιβάτης, τοῦ ἐπιβάτου
Reiter, Matrose, Passagier
ἐπιβατεύω
bin Reiter, bin Matrose, bin Passagier
καταβαίνω
steige herab
παραβαίνω
gehe daneben, übertrete
παραβαίνω τοὺς νόμους
übertrete die Gesetze
προβαίνω
rücke vor, schreite fort
πόρρω τοῦ ποταμοῦ προβαίνω
rücke weiter in den Fluss vor
τὸ πρόβατον, τοῦ προβάτου
Schaf, Kleinvieh
συμβαίνω
komme zusammen, komme überein, habe Erfolg
συμβαίνει
es ereignet sich, es gelingt; es ergibt sich (logisch)
συμβαίνει ταῦτ' ἐξ ἀνάγκης γίγνεσθαι 
es ergibt sich, dass dies mit Notwendigkeit eintritt
ὑπερβαίνω
überschreite; übertrete
ὑπερβαίνω τὸ ὄρος
überquere das Gebirge
ὑπερβαίνω τοὺς νόμους
übertrete die Gesetze
ὑπερβαίνω τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους
breche die Göttereide
ἡ βακτηρία, τῆς βακτηρίας (τὸ βάκτρον)
Stab (baculum, Bakterie)
werfe, treffe (Ballistik)
τὸ βέλος, τοῦ βέλους
Wurfgeschoss, Pfeil
ἡ βολή, τῆς βολῆς
Werfen, Wurf
ἀμφίβολος, ἀμφίβολον
unentschlossen, zweifelhaft (Amphi-bolie)
ἀναβάλλω
hebe aufs Pferd; schiebe auf
ἀποβάλλω
werfe ab; verliere
διαβάλλω
verleumde (stifte Zwer-"würf"-nis)
ἡ διαβολή, τῆς διαβολῆς
Verleumdung; üble Nachrede
ὁ διάβολος, τοῦ διαβόλου
Verleumder, Teufel (dia-bolus - Teufel)
εἰσβάλλω (ἐμβάλλω)
werfe hinein; falle ein; münde
ἐκβάλλω
werfe hinaus, vertreibe, verbanne
ἐκβάλλω τῆς τιμῆς
verdränge aus dem Amt
ἐκπίπτω τῆς πατρίδος
werde aus dem Vaterland verbannt
ἐμβάλλω
werfe hinein; flöße ein, falle ein (in ein Land) (Em-bolie)
ἐμβάλλω φόβον τοῖς πολεμίοις
flöße den Feinden Furcht ein
ἐμβάλλω εἰς γῆν
falle in bebautes Land ein
ἐπιβάλλω
werfe darauf; erlege jdm. etw. auf; mache mich an etw.; begebe mich wohin
καταβάλλω
werfe hinab, werfe nieder (Ringkampf)
μεταβάλλω
stelle um, verändere; ändere mich
ἡ μεταβολή, τῆς μεταβολῆς
Veränderung, Wechsel, Umschwung
πολλὰς μεταβολὰς μεταβαλεῖν
viele Veränderungen erfahren
ἡμᾶς δεῖ τοῦ βίου τὸ εὐμετάβλητον ὁρᾶν
wir müssen die leichte Veränderlichkeit des Lebens sehen
παραβάλλω
halte daneben, vergleiche; nähere mich (Parabel)
παραβάλλομαι
setze aufs Spiel
ἡ παραβολή, τῆς παραβολῆς
Vergleich, Gleichnis (Parabel)
περιβάλλω
lege herum, umhülle
τεῖχος περιεβάλοντο τήν πόλιν
sie umgaben ihre Stadt mit einer Mauer
τὰς πόλεις ταῖς μεγίσταις συμφοραῖς περιβάλλειν
die Städte in das größte Unglück stürzen
προβάλλω
halte vor (zum Schutz), lege vor
προβάλλομαι
gebe preis
τὸ πρόβλημα, τοῦ προβλήματος
Schutz(mittel); Aufgabe, Streitfrage (Pro-blem)
προσβάλλομεν τοῖς τείχεσιν
wir rennen gegen die Mauern an
συμβάλλω
stelle zusammen; komme (vertraglich) überein; vergleiche
συμβάλλομαι
trage bei, steuere bei; treffe mich mit jdm.
ἡ πόλις συνεβάλετο τριήρεις εἰς τὸν κίνδυνον
die Stadt steuerte Dreiruderer zum Kampf bei
τὸ σύμβολον, τοῦ συμβόλου
Verkehr, Vertrag, Kennzeichen (Sym-bol)
ύπερβάλλω
übertreffe, übertreibe
ὑπερεβάλετο αὐτὸν παρὰ πολύ δυνάμει (χάριτι τῶν πολλῶν)
er übertraf ihn bei weitem an Macht (an Gunst bei der Masse)
ἡ ὑπερβολή, τῆς ὑπερβολῆς
Übergang; Übermaß, Übertreibung (Hyper-bel)
ἡ τῶν ὑπαρχόντων ὑπερβολή 
das Übermaß an Besitz
φεύγειν τὰ ὑπερβάλλοντα ἑκατέρωσε
das Übermaß nach beiden Seiten meiden
ὑποβάλλω
werfe darunter; falle ins Wort, gebe ein
ὁ βάναυσος, τοῦ βαναύσου
Handwerker (Banause, banausisch)
zurueck nach oben weiter
 
Sententiae excerptae:
1860 Accusatores antiquitatis vitia tantum docemus et discimus.
  Als Kritiker des Altertums lernen und lehren wir nur Fehlerhaftes.
  Petron.88,6
14 adde, quod ingenuas didicisse fideliter artes | emollit mores nec sinit esse feros.
  Edle Künste getreu zu erlernen macht sanft den Charakter und nimmt ihm die Wildheit.
  Ov.Pont.2,9,47
1276 Alit lectio ingenium et studio fatigatum reficit.
  Die Lektüre nährt den Geist und lässt ihn sich erholen, wenn er von der Mühe erschöpft ist.
  Sen.epist.84,1
1340 Altius praecepta descendunt, quae teneris imprimuntur aetatibus.
  Lehren, die in zartem Alter verinnerlicht werden, dringen tiefer ein.
  Sen.dial.12,18,8
1829 An audirem sententias, cum fame morerer?
  Hätte ich mir etwa schöne Reden anhören sollen, als ich vor Hunger fast gestorben bin?
  Petron.10,1
1354 Antiqua sapientia nihil aliud quam facienda ac vitanda praecepit, et tunc longe meliores erant viri.
  Die alte Philosophie schrieb nur vor, was man tun und meiden muss; und damals waren die Menschen weit besser.
  Sen.epist.95,13 (Ariston)
1357 Apes debemus imitari et, quaecumque ex diversa lectione congessimus, separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere.
  Wir müssen die Bienen nachahmen und jene vielfältigen Kostproben, die wir aus verschiedenen Büchern gesammelt haben, dann mit Sorgfalt und Geschick zu einem einheitlichen Geschmack vereinigen.
  Sen.epist.84,5
25 artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est, | pectora mollescunt asperitasque fugit
  durch edle Kunst, um die du dich am meisten mühst, | wird sanft das Herz, es flieht das Rauhe.
  Ov.Pont.1,6,7
26 asinus ad lyram
  Er passt wie der Esel zum Lautenschlagen
  Gell.3,16
1149 Facile transitur ad plures.
  Leicht tritt man zur Mehrheit über.
  Sen.epist.7,6
1916 Generosior spiritus vanitatem non amat.
  Ein edler Geist hält nichts vom eitlen Aufputz.
  Petron.118,3
1871 Ira feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur
  Zorn haftet bei roher Sinnesart fest, bei gesitteter gleitet er ab.
  Petron.99,3
1600 Nihil liquet incertissimo regimine utentibus, fama.
  Denen, die sich der unsichersten Führerin, der (öffentlichen) Meinung, überlassen, ist nichts klar.
  Sen.epist.95,58
1915 Non concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata
  Kein Talent ist zu der Empfängnis und der Geburt fähig, wenn es sich nicht mit dem gewaltigen Strom der Literatur getränkt hat
  Petron.118,3
1156 Non est, quod timeas, ne operam perdideris, si tibi didicisti.
  Du darfst nicht fürchten, deine Mühe verloren zu haben, wenn du etwas für dich gelernt hast.
  Sen.epist.7,9
1825 Nunc pueri in scholis ludunt, iuvenes ridentur in foro.
  Heutzutage spielen Kinder in der Schule und werden als junge Leute in der Öffentlichkeit ausgelacht.
  Petron.4,4
1565 Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: Non vitae sed scholae discimus.
  Mangel an Maß ist unser Fehler, in allem, auch in der Literatur; man lernt nur für die Schule, nicht für das Leben.
  Sen.epist.106,12.
1211 Remove existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur!
  Berufe Dich nicht auf das Urteil der Menschen: es ist immer unzuverlässig und neigt sich bald nach dieser, bald nach jener Seite! Sen.epist.26,6
 
1367 Vulgus animosa miratur et audaces in honore eunt, placidi pro inertibus habentur.
  Die Volksmasse bewundert Heldentaten, und die Hitzköpfe kommen zu Ehren. Die Friedfertigen gelten als Schlappschwänze.
  Sen.dial.5,41,2
Literatur:

6 Funde
3614  Ahrens, H.L.
De Graecae Linguae Dialectis, I,II,
Göttingen 1839/1843
775  Anlauf, G.
Standard late Greek oder Attizismus? ..Optativgebrauch im nachklassischen Griechisch
Diss. Köln 1960
978  Kühner, R. / Gerth, B.
Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (3. Aufl. bearbeitet von F. Blass und B. Gerth)
Hannover 1834-1835; 3/1890-1904
4170  Nepos / Glücklich
Hannibal : Text mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, Stilistik und Übungen zu Grammatik und Texterschliessung. Von Hans-Joachim Glücklich und Stefan Reitzer
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 4/1996
3615  Thumb-Kieckers
Griechische Dialekte, I,II.
Heidelberg 1932/1959
2630  Traut, Georg
Lexikon über die Formen der griech. Verba. Mit zwei Beilagen: Verzeichnis der Declinations- und Conjugations-Endungen; Grammatischer Schlüssel.
Meisenheim (Olms, Reprint der 1867 in Gießen erschienenen Ausgabe) 1986

[ Grund- und Aufbauwortschatz | Ergänzungsvokabular zu Xen.Anab. | Ergänzungsvokabular zu Xen.Hell. | Ergänzungsvokabular zu Plat.Apol. | Wortliste nach Pape ]

Α

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

υ

φ

χ

ψ

ω

Die Vokabeln werden in Wortfamilien und alphabetisch angeboten. Stammformen, die man lernen sollte, sind durch Links eingebunden. Eine Differenzierung in drei Aufbaustufen soll durch Wechsel der Hintergrundfarbe vorgeschlagen werden:
Grundstufe Aufbaustufe Ausbaustufe
[ Homepage | Inhalt | WK Xen.an. | WK Xen.Hell. | WK Plat.Apol. | Wortliste nach Pape | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Griechisch | Griechisches Wörterbuch | Analyse griech. Formen | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik |Griech.Textstellen  | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Ethik | Links | Literaturabfrage | Forum zur Homepage ]

Suche unterstützt von FreeFind

Site Map 
Neu ist 

Site-Suche mit Google
Griechisches Online-Wörterbuch. Hilfe zur Wrterbucheingabe
   
© 2000 - 2018 E.Gottweinbottom © 2000 - 2018 - /GrWk/GrWk12b.php - Letzte Aktualisierung: 14.11.2012 - 10:31